35,00zł

Latopisy A. Supraskiej - 14 Formy pamięci: miejsca, budowle, zna

Latopisy A. Supraskiej - 14 Formy pamięci: miejsca, budowle, zna

Latopisy Akademii Supraskiej cz. 14
Formy pamięci: miejsca, budowle, znaki
Wydawca: Fundacja "Oikonomos" Białystok - Kraków 2023, Wydawnictwo "Scriptum"
Oprawa: miękka
Wymiary: 17x24 cm
Ilość stron: 480
ISSN 2082-9299
ISBN 978-83-67586-54-2

Od redakcji
     Najnowszy tom „Latopisów Akademii Supraskiej” stanowi dopełnienie naukowego tryptyku, poświęconego życiu artystycznemu prawosławia w Rzeczypospolitej, ale również poza jej granicami. Pierwsza część Obraz - Słowo - Litera (t. 12, red. M. Kuczyńska, A.Z. Nowak, 2021) dotyczyła ikonografii, sakralnego malarstwa, liternictwa i grafiki; kolejny tom Hymnografia i śpiew cerkiewny w Rzeczypospolitej t. 13, red. M. Kuczyńska, A.Z. Nowak, 2022) - prawosławnej hymnografii i śpiewom cerkiewnym, rozwijanym w Rzeczypospolitej na przestrzeni stuleci. Przedłożony uwadze czytelnika tom czternasty, zatytułowany Formy pamięci: miejsca, budowle, znaki jest skoncentrowany na ważnym problemie upamiętniania przeszłości poprzez znaki przestrzenne, formy wizualne i ich twórców.
     Inspiracją tomu był rok 2023 ogłoszony w Polsce rokiem Jerzego Nowosielskiego. Minęło 100 lat od dnia narodzin znanego twórcy, którego realizacje architektoniczne oraz spuścizna ikonograficzna i malarska stały się więcej niż tematycznym natchnieniem dla autorów artykułów otwierających najnowszy numer „Latopisów Akademii Supraskiej”. Dotyczą one realizacji przestrzennych ku czci "erzego Nowosielskiego: projektu pomnika-nagrobka (Jerzy Uścinowicz, Henryk Paprocki) oraz artystycznej instalacji paraliturgicznej (Jakub Sobczak). W tej części tomu upamiętniamy również erygowanie jednej z najstarszych diecezji prawosławnych - uhrowskiej (chełmskiej).
     Zawartość części zasadniczej dzieli się na dwa bloki tematyczne: Świętość (w) przestrzeni a pamięć i Święta przestrzeń: kontekst teologiczny - liturgiczne upamiętnianie. Łącznie obejmują one szesnaście artykułów, w których autorzy i ośrodków naukowych Polski i zagranicy poruszają problemy funkcjonowania świętych przestrzeni w kontekście historycznym i teologicznym. Badaczy interesują zmiany urbanistyczne, modyfikacje krajobrazu tak ważne z punktu widzenia znakowego reprezentowania historii, szczególnie tej zapomnianej lub zapominanej, kiedy zadania akademickie służą odtwarzaniu dawnych planów miast i odnajdują rozsiane w różnych źródłach informacje o nieistniejących dziś cerkwiach, klasztorach, cmentarzach, miejscach i przedmiotach świętych. W polu widzenia znajduje się również kwestia instytucjonalizowania pamięci, do przejawów której należy organizacja muzeów. Dzięki temu wspólnemu wysiłkowi założony cel tomu, którym była nie tylko refleksja naukowa nad zaproponowanym obszarem badawczym, ale również współudział w kształtowaniu pamięci poprzez sztuki wizualne, został zrealizowany.
     Najnowszy numer „Latopisów Akademii Supraskiej” zawiera ponadto segmenty: Wokół tematu (cztery artykuły naukowe) i Varia, w których zamieszczone zostały: recenzja, esej dotyczący świętej góry Grabarki oraz sprawozdania, z których jedno, według tradycji, przedstawia bogatą i wielowymiarową działalność Akademii Supraskiej, a także Fundacji „Oikonomos”, której owocem jest m.in. kolejny, polecany uwadze nie tylko naukowych odbiorców, tom czasopisma. W centrum części sprawozdawczej znajdują się informacje o obchodach Roku Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim. 
 
 
 
Spis treści
Od redakcji
 
JUBILEUSZE
Rok 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego
 
Henryk Paprocki i Jerzy Uścinowicz
Profesorowi Nowosielskiemu - wieczna pamięć 
 
Jakub Aleksander Sobczak
„Procesja Wielkiego Piątku” - opis instalacji artystycznej upamiętniającej 100-lecie urodzin prof. Jerzego Nowosielskiego 
 
Osiem wieków prawosławnej eparchii chełmskiej
 
Antoni Mironowicz
Powołanie eparchii uhrowskiej (chełmskiej) 
 
ŚWIĘTOŚĆ (W) PRZESTRZENI A PAMIĘĆ
Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie jako święta mapa
 
Dominika Kovaćević
Prawosławne świętości w libańskim krajobrazie. Kaplice, kapliczki, pieczary i kaligrafia
 
Oleg Łatyszonek
Cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu jako zabytek architektury białoruskiej
 
Andrzej Golimont
„Podwałka” nie była pierwsza
 
Agnieszka Gronek
Formy upamiętnienia w Królestwie Polskim cudownego ocalenia rodziny carskiej 17 października 1888 roku. Zabytki nieruchome
 
Maciej Karczewski
Historyczne, chrześcijańskie cmentarze obrządku wschodniego w województwie podlaskim
 
Dominika Wysoczańska
Naruszanie miejsc pochówku staroobrzędowców w świetle historycznych aktów prawnych polskiego prawodawstwa
 
Agata Skurzewska
Cmentarz prawosławny w Piotrkowie Trybunalskim - przeszłość i teraźniejszość
 
Olga Kich-Masłej
Ochrona ukraińskiego dziedzictwa kulturowego na terenach Podlasia i Chełmszczyzny w dokumentach Związku Ukraińców w Polsce
 
Katarzyna Skibińska
Ekspozycja Muzeum Ikon w Supraślu jako forma sakralizacji przestrzeni muzealnej
 
ŚWIĘTA PRZESTRZEŃ: KONTEKST TEOLOGICZNY - LITURGICZNE UPAMIĘTNIANIE
 
Witali Michalczuk
Pamięć jako wyznacznik poetyki sztuki w liturgii
 
Jerzy Uścinowicz
Architektura świątyni prawosławnej i jej teologia
 
Ihumen Pantelejmon (Karczewski)
Znaczenie świątyni w świetle hymnografii święta Odnowienia świątyni Zmartwychwstania Chrystusa w Jerozolimie
 
Marcin Abijski
Ambona w liturgicznej przestrzeni uroczystych nabożeństw azmatycznych
 
Сергей Темчин
Служба свв. Борису и Глебу киевского митрополита Иоанна I: заимствованные хвалитные стихиры
 
Marcin Mironowicz
Święci męczennicy i wyznawcy związani z monasterem św. Onufrego w Jabłecznej
 
WOKÓŁ TEMATU
 
Роман Нуриев
Объём Wielkiego zwierciadła przykładów - польских изданий Magnum speculum ехетріогит XVII века
 
Галина Сапожникова
Слитные чтения и родственные им текстовые явления в руськомовных переводах Żywotów Świętych Петра Скарги на примере житий свв. Пелагии Тарсийской, Афанасия Великого, Прокопия Кесарийского)
 
Agnieszka Gronek
Ikony dwóch kiotów w cerkwi prawosławnej pw. św. Jerzego w Łobzie. Analiza artystyczna i historyczna
 
VARIA
 
Jan Stalony-Dobrzański
Grabarka
 
Ina Każuro
Ukrainian Monasticism through the Perspectiye of Book Culture
 
Agata Kawecka
Ze studiów nad Kodeksem supraskim
 
Ks. Jarosław Jóźwik
Działalność Akademii Supraskiej 31 sierpnia 2022 - 31 października 2023
 
Recenzje

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także:
Synaksarion - 12 Grudzień
Synaksarion - 12 Grudzień
Encyklopedia T.71
Encyklopedia T.71
Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Odwaga modlitwy
3 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
3 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
1 x Ikona Chrystusa /MRR/
2 x Materiał biało - złoty /nr 10/
2 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Terminarz - kalendarz 2023
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 30
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" /2/
1 x Pocztówka P nr 46
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
2 x 10 Przykazań Bożych
2 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" /3/
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Monaszestwo jest woschożdienije k Bohu
2 x Świeca ofiarna /nr 20/
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Akatyst do św. Nektariusza
2 x Ikona Chrztu Pańskiego Zwierki
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Ikona Obmycia Nóg Zwierki
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
3 x Świecznik ozdobny 1
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Materiał czerwono-zielono-złoto-bordowy /nr GR4/
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Frędzle srebrne 5 cm
3 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
3 x Św. Jan Teolog
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Kopije duże d
2 x Dawno temu w Mirze ...
1 x Homilie niedzielne i świąteczne t. 1-2
1 x Ikonka okrągła /nr 19/
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
2 x Ikona Spotkania Pańskiego Zwierki
1 x Pascha - służba
1 x Łampada nr 13 złocona
2 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
2 x Biblia dla dzieci
3 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
3 x Świeca ofiarna /nr 10/
1 x Ikonka okrągła /nr 15/
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Co to jest ikona?
1 x Ikona św. Katarzyny /RR/
2 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Pascha - służba
1 x Ikona Chrystusa /RR/
1 x Św. Krzysztof
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Ikona i Kosmos
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Nieświęci święci
1 x Świeca ofiarna /nr 15/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 2/
1 x Prawosławnyj Molitwosłow
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Elpis nr 17/18
1 x Draperie w malarstwie ikonowym
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza, ramka
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /RR/
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /MRR/
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 6/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 3/
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
1 x A koliś jak było? + CD
1 x Wstążka do szat - złota /w/
3 x Nauka religii w szkole
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Elpis nr 2
1 x Ateńska świątynia
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
2 x Cerkiew prawosławna w Polsce
2 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
1 x CD - O Wsiepietaja Mati - Fili
1 x Sakrament Miłości
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x Chrzest Pański
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Dyplom ukończenia nauki religii prawosławnej /03/ BO
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Deska do ikony 17x21
1 x Bogurodzica
1 x Ikonka okrągła /nr 17/
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
2 x Ciało człowieka w malarstwie ikonowym
1 x Dekanat Lubiński
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Deska do ikony 22x28
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
2 x Spotkanie Pańskie
1 x Chrystus Pantokrator /nr 1/
1 x Pomiannik - tw b
2 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Cypryjscy święci
1 x Św. Mikołaj /md/
1 x Elpis nr 13/14
1 x Akatyst za zmarłego
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Ikona Przemienienia Pańskiego Zwierki
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 50
1 x W drodze ku wieczności
1 x Pocztówka P nr 02
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 9/
2 x Apostołowie.
2 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 10/ PP
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Ikona Bogarodzicy "Czernihowska"
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Encyklopedia T.64
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Psałterz na cześć Matki Bożej
1 x Euchologion monastyczny
2 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x Deska do ikony 21x25
1 x Ikonografia cerkwi prawosławnej w Przemkowie
2 x Ikona Wniebowstąpienia Pańskiego Zwierki
1 x Przemienienie Pańskie
2 x Ikona Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy Zwierki
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Ikony. Teologia piękna i światła
3 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Molitwa Iisusowa t.1
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas
1 x Ikona Anioła Stróża - ryza, ramka
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Krzyż naprestolny /czerwony/
1 x Knot do łampadki
1 x Molitwosłow i psałtir (Blagovest)
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 1/
1 x Materiał biało - srebrny /nr 8/
1 x Łampada stojąca /nr 15/
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Misterium Śmierci
1 x Ikona Chrystusa w stojącej ramce
1 x Ikona Wieczerzy Mistycznej Zwierki
1 x Pocztówka P nr 09 scs
1 x Ikona Św. Mikołaja /2RR/
1 x Ikona Niedowierzającego Tomasza Zwierki
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (K) - szer. 30
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
1 x Wstążka do szat - złota /w - kr/
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Ikona Chrystusa /nr 10/
1 x Św. Ksenia z Petersburga /2/
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Czotki czarne /nr 1/
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Szkatułka chrzcielna
1 x Mandylion /nr 2/
2 x CD - Zmartwychwstania dzień - Fili
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 10/
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Elpis nr 4
1 x Łampada stojąca /nr 07 M/
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.2
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 M
1 x Łampada grecka nr 9503B mosiężna
1 x Łampada nr 14 złocona
1 x Łampada nr 1 /niebieska/
1 x Łampada grecka nr 1 mosiężna
1 x Łampada nr 11 (zielona)
1 x Kadzielnica grecka nr 7698 B
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 18,5
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Ikona Wskrzeszenia Łazarza Zwierki
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x Passija - służba
1 x Ikona Narodzenia Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Zdobyty płomień
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Chryzostoma pol /N/
1 x Za życie świata
1 x Ikona Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17,5
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 20,5
1 x Kolorowanka
1 x Iliton (nr 3)
1 x Ikona Zesłania Świętego Ducha na Apostołów Zwierki
1 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x Subotnik ili pominnik monasteru supraskiego
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x Prorok Moisiej
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x O wiedzy duchowej
1 x Homilie t. III - IV
1 x Katechizm Cerkwi Prawosławnej
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 20
27.178,60zł
Informacje o producencie
Fundacja OIKONOMOS
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce