35,00zł

Latopisy A. Supraskiej - 13 Hymnografia i śpiew cerkiewny w RP

Latopisy A. Supraskiej - 13 Hymnografia i śpiew cerkiewny w RP

Latopisy Akademii Supraskiej cz. 13
Hymnografia i śpiew cerkiewny w Rzeczypospolitej
Wydawca: Fundacja "Oikonomos" Białystok - Kraków 2022, Wydawnictwo "scriptum"
Oprawa: miękka
Wymiary: 17x24 cm
Ilość stron: 364
ISSN 2082-9299
ISBN 978-83-67586-19-1

Od redakcji
 
Kolejny numer „Latopisów Akademii Supraskiej” stanowi drugą część naukowego tryptyku, poświęconego życiu artystycznemu prawosławia w Rzeczypospolitej. W ubiegłym roku ukazał się tom Obraz - słowo - litera (red. M. Kuczyńska, A.Z. Nowak, Białystok-Kraków 2021), skoncentrowany wokół ikonografii, malarstwa sakralnego, liternictwa i grafiki, tegoroczne materiały są związane z prawosławną hymnografią i śpiewem cerkiewnym na ziemiach Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków. Trzeci punkt tego spójnego programu, przewidziany na przyszły rok, dotyczy materialnych form trwania i przestrzeni pamięci, a więc architektury, urbanistyki, cmentarzy, krzyży, pomników itp. i zostanie wydany w Roku Jerzego Nowosielskiego.
Zamiarem redakcji było objęcie zainteresowaniem badaczy wszystkich warstw i aspektów tradycji hymnograficznej i euchograficznej (twórczości oryginalnej i przekładowej, tekstologii na materiale rękopisów i starych druków), a w zakresie śpiewu przedstawienie cerkiewnych tradycji śpiewu, poprzez badanie poszczególnych zabytków (zwłaszcza Irmologionu Supraskiego), zapisów muzycznych, różnorakich wzajemnych powiązań muzyki, tekstu i obrzędu oraz praktyki wykonawczej w obrębie tradycji lokalnej i panprawosławnej. Na tym polu redakcję wspomógł Łukasz Hajduczenia, który w ten sposób pragnął uczcić pamięć ks. Michała Fortu - nato, zmarłego 19 lutego 2022.
Ponieważ w 2022 roku upłynęło 500 lat od ukazania się w Wilnie Małej księgi podróżnej Franciszka Skoryny, będącej znakomitym pomnikiem prawosławnej hymnografii i euchografii słowiańskiej, potraktowaliśmy temat monografii jako okazję do upamiętnienia tego jubileuszu.
Drugą okazją stał się jubileusz prof. Marzanny Kuczyńskiej, niezwykle zasłużonej dla działalności naukowej i wydawniczej naszej Akademii. Многая лета!
 
Spis treści
 
Od redakcji
 
Сергей Темчин
К методологии сопоставительной церковнославянско- древнегрузинской гимнографии: стихира св. Захарии (5 сентября) .... 
 
Димитър Кенанов
Старецът Йоан и преводната Богородична химнография  
 
Bp Andrzej Borkowski
Świadomość grzeszności i pragnienie powrotu do Boga w Wielkim Kanonie św. Andrzeja z Krety
 
Ks. ihumen Pantelejmon Karczewski
Chrystologia Kanonu św. Andrzeja z Krety na Sobotę Łazarza
 
Abp Jakub Kostiuczuk
Ewolucje notacji muzycznych. Rola i znaczenie Irmologionu supraskiego w kwestii „deszyfracji” śpiewu neumatycznego
 
Aleksander Naumow
Franciszek Skoryna jako prawosławny hymnograf
 
Daniel Sawicki
U progu reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Dziedzictwo mnicha Krzysztofa z Monasteru Cyrylo-Biełozierskiego
 
Евгений Скурат
Византийский репертуар Супраспъского ирмологиона на примере Херувимской Иоанна Глики. Сравнительный анализ нотолинейной записи херувимской с её невменными аналогами из сербских и византийских рукописей XV-XVII веков
 
Marcin Abijski
Grecko-bizantyński repertuar w Irmologionie supraskim Bogdana Onisimowicza 1598-1601  
 
Любоу Шпакоуская
Жьіровіцкі Ірмалагіен першай паловы XVII стагоддзя як вьібітньї помнік царкоуна-спеунага мастацтва Рэчы Паспалітай  
 
Marcin Mironowicz
Śpiew cerkiewny w brackich szkołach  
 
Alicja Zofia Nowak
Słowo o Akatyście w XVIII-wiecznym damaskinie z kolekcji berlińskiej w BJ
 
Protodiakon Rafał Dmitruk
Bohohłasnik Poczajowski
 
Witali Michalczuk
Historia powstania i środowisko funkcjonowania tzw. Pińskiej partytury 1929 roku
 
Ks. Ivan Nikulin
Nabożeństwo prawosławne na łamach czasopisma „Woskriesnoje cztienije” (1924-1939): przegląd wstępny   
 
Dominika Kovaćević
Wielkie powieczerze Postu Bożonorodzeniowego w patriarchacie antiocheńskim
 
Драгиша BojoBnh
Хшьаду година славл>ен>а Пресвете Богородице у cpncKoj поезди .. 
 
Bp Michał Janocha
Cykle Akatystu Bogurodzicy w dawnej Rzeczypospolitej na tle ikonografii bizantyńskiej i postbizantyńskiej
 
Agnieszka Gronek
Sposób obrazowania troparionu W grobie ciałem w sztuce prawosławnej XVI-XVII wieku
 
Mirosław Piotr Kruk
Hymny w ikonach Rzeczypospolitej
 
Varia
 
Antoni Mironowicz
Pieczęcie i miniatury księcia Izasława Jarosławowieża i jego syna Jaropełka Izasławowieża 
 
Teksty i konteksty
 
Tomasz Hodana
Porada o wierze prawosławnej (tekst zabytku i nota edytorska)
 
Muzyka cerkiewna -
historia, formy gatunkowe, specyfika w Rzeczypospolitej -
rozmowa Witalija Michalczuka z Łukaszem Hajduczenią
 
*
 
Ks. Jarosław Jóźwik
Jubileusz Profesor Marzanny Kuczyńskiej
 
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Św. Mikołaj /md/
2 x O naszym prawosławiu
3 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
3 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
2 x Ikona Zaśnięcia Bogarodzicy Zwierki
1 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x św. apostoł Jakub
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x Pocztówka BN nr 02/17
1 x Czeremszyna - CimbaliBand - CD
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Ostatnia Wieczerza
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x Elpis nr 13/14
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Włodzimierska Ikona Bogarodzicy /MRR/
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 1
1 x Św. Trójca - d
1 x Komplet ikon "świątecznych"
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 1/
2 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Boże Narodzenie /nr 5/
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x Viesna - Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 15
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
2 x Czotki czarne /nr 1/
1 x Iliton
1 x Elpis nr 17/18
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
3 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x św. apostoł Łukasz - laminat
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Zmartwychwstanie i ikona
3 x Ikona podwójna duża /nr 1/
1 x Czeremszyna - Todar "co na sercu" - CD
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Łuka portret przeszłości + CD (Cyfrowe dziedzictwo Łuki)
2 x Ikona i Kosmos
1 x Franciszek Skoryna. Mała księga podróżna 1522-2022
1 x Pocztówka P nr 47
2 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Św. Matrona Moskiewska - m
1 x Ikonka okrągła /nr 14/
1 x Ikonka okrągła /nr 7/
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16
1 x Łampada stojąca /nr 07 M/
2 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Ateńska świątynia
1 x Łampada stojąca nr 14 c
1 x Św. Anna /nr 2/
1 x św. apostoł Piotr
1 x PC nr 19 Pasynki - Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Ikona Wniebowstąpienia Pańskiego Zwierki
1 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Święte Zofia, Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Ikona Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy Zwierki
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Knoty do łampady /wosk/
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Św. Amfiłochiusz i Hiob Poczajowscy
1 x Słova na vietrovi - Słowa na wietrowi
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
2 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x Ikona Chrystusa /RR/
1 x Ikona Wskrzeszenia Łazarza Zwierki
1 x Łampada stojąca nr 14 f
1 x Ikona Chrztu Pańskiego Zwierki
1 x Encyklopedia T.41
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Ikonka okrągła /nr 6/
1 x Powrót do raju
1 x Molitwosłow i psałtir (Blagovest)
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Św. Aleksy Kabaluk mnich wyznawca
1 x Filokalia t.1
1 x Nieświęci święci
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Elpis nr 4
1 x Pocztówka P nr 02
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 2/
1 x Perły doliny Narwi
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy
1 x Jezus Chrystus /nr 2 D/
1 x Latopisy A. Supraskiej - 13 Hymnografia i śpiew cerkiewny w RP
1 x Ikona Zesłania Świętego Ducha na Apostołów Zwierki
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x Bogurodzica
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x św. apostoł Łukasz
1 x Arcybiskup gen. bryg. SAWA (Sowietow)
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Ikona Wieczerzy Mistycznej Zwierki
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Olej do łampad /23-1l/
1 x Czotki 50 - czarne
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
2 x Bielski Hostinec 65/2022
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x DVD - Archimandryta
1 x Zdjęcie z krzyża Chrystusa
1 x Homilie t. III - IV
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Biblia dla dzieci
1 x Życie, choroba, śmierć
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 15,5
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
2 x Czotki 100 - czarne /LB - 2/
1 x Anioł Stróż /nr 2m/
1 x Psałterz na cześć Matki Bożej
1 x Stichar biało-złoty /2/
1 x Boże Narodzenie /nr 4/
1 x św. apostoł Mateusz - laminat
1 x Łampada nr 13 złocona
1 x Encyklopedia T.63
1 x PC nr 17 Orla - Św. ap. Jana Teologa
1 x Zakładka do Ewangelii - czerwona
1 x Misterium Śmierci
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x Ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego Zwierki
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Boże Narodzenie
1 x Łampada grecka nr 3 mosiężna
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
1 x Cypryjscy święci
1 x Cerkiewki i kaplice północnej Białostocczyzny
1 x Chrzest Pański /nr 2/
1 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Ikona Niewiast przy Pustym Grobie Zwierki
1 x Obrzezanie Pańskie
2 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Molitwa Iisusowa t.4
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
2 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
1 x Św. Aleksander
1 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
1 x Odwaga modlitwy
1 x Pocztówka P nr 46
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x św. apostoł Marek
1 x Ikonka okrągła /nr 5/
1 x Anioł Stróż /nr 2d/
1 x Zamordowane wsie
1 x Niedziela o Emmaus
1 x św. Ewa pramatka
2 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
1 x Kronika życia Michała Bułgakowa
1 x Jepitrachil i poruczy żółto-złote
1 x Apostołowie.
1 x Św. Cyryl i Metody
1 x św. apostoł Marek - laminat
1 x Encyklopedia T.44
1 x PC nr 25 Zabłudów - Zaśnięcia Matki Bożej
2 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
2 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Ikona Przemienienia Pańskiego Zwierki
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Kropidło małe
1 x Ikonka okrągła /nr 19/
1 x Sobota Łazarza
2 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x św. apostoł Filip - laminat
3 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
2 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 1
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
1 x św. Aleksander Newski
1 x PC nr 12 Bielsk Podlaski - Św. Trójcy
1 x Jepitrachil i poruczy biało - srebrne
1 x Prymaki - Mamina soroczka - CD
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Ikonka okrągła /nr 15/
1 x Sobór św. Praojców
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Św. Dorota męczennica
1 x Świecznik ozdobny 1
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik /nr 2/
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Kropidło duże
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /RR/
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Encyklopedia T.62
1 x Chrzest Pański
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Ikona Narodzenia Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Elpis nr 2
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Kodeks Supraski
1 x Nie płacz nade Mną, Matko + CD
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Kadzielnica grecka nr 7698 B
1 x W drodze ku wieczności
1 x Leśniański Monaster Narodzenia Matki Bożej
1 x Szaty liturgiczne /żółto - złote/ + pokrowce
1 x Nasza wiara
1 x Leksykon terminologii prawosławnej
1 x Nasza wiara od kuchni
1 x Pocztówka BN nr 6
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 3/
1 x Mysli o Bogie i wiecznom
1 x Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 M
20.361,80zł
Informacje o producencie
Fundacja OIKONOMOS
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce