35,00zł

Latopisy A. Supraskiej - 13 Hymnografia i śpiew cerkiewny w RP

Latopisy A. Supraskiej - 13 Hymnografia i śpiew cerkiewny w RP

Latopisy Akademii Supraskiej cz. 13
Hymnografia i śpiew cerkiewny w Rzeczypospolitej
Wydawca: Fundacja "Oikonomos" Białystok - Kraków 2022, Wydawnictwo "scriptum"
Oprawa: miękka
Wymiary: 17x24 cm
Ilość stron: 364
ISSN 2082-9299
ISBN 978-83-67586-19-1

Od redakcji
 
Kolejny numer „Latopisów Akademii Supraskiej” stanowi drugą część naukowego tryptyku, poświęconego życiu artystycznemu prawosławia w Rzeczypospolitej. W ubiegłym roku ukazał się tom Obraz - słowo - litera (red. M. Kuczyńska, A.Z. Nowak, Białystok-Kraków 2021), skoncentrowany wokół ikonografii, malarstwa sakralnego, liternictwa i grafiki, tegoroczne materiały są związane z prawosławną hymnografią i śpiewem cerkiewnym na ziemiach Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków. Trzeci punkt tego spójnego programu, przewidziany na przyszły rok, dotyczy materialnych form trwania i przestrzeni pamięci, a więc architektury, urbanistyki, cmentarzy, krzyży, pomników itp. i zostanie wydany w Roku Jerzego Nowosielskiego.
Zamiarem redakcji było objęcie zainteresowaniem badaczy wszystkich warstw i aspektów tradycji hymnograficznej i euchograficznej (twórczości oryginalnej i przekładowej, tekstologii na materiale rękopisów i starych druków), a w zakresie śpiewu przedstawienie cerkiewnych tradycji śpiewu, poprzez badanie poszczególnych zabytków (zwłaszcza Irmologionu Supraskiego), zapisów muzycznych, różnorakich wzajemnych powiązań muzyki, tekstu i obrzędu oraz praktyki wykonawczej w obrębie tradycji lokalnej i panprawosławnej. Na tym polu redakcję wspomógł Łukasz Hajduczenia, który w ten sposób pragnął uczcić pamięć ks. Michała Fortu - nato, zmarłego 19 lutego 2022.
Ponieważ w 2022 roku upłynęło 500 lat od ukazania się w Wilnie Małej księgi podróżnej Franciszka Skoryny, będącej znakomitym pomnikiem prawosławnej hymnografii i euchografii słowiańskiej, potraktowaliśmy temat monografii jako okazję do upamiętnienia tego jubileuszu.
Drugą okazją stał się jubileusz prof. Marzanny Kuczyńskiej, niezwykle zasłużonej dla działalności naukowej i wydawniczej naszej Akademii. Многая лета!
 
Spis treści
 
Od redakcji
 
Сергей Темчин
К методологии сопоставительной церковнославянско- древнегрузинской гимнографии: стихира св. Захарии (5 сентября) .... 
 
Димитър Кенанов
Старецът Йоан и преводната Богородична химнография  
 
Bp Andrzej Borkowski
Świadomość grzeszności i pragnienie powrotu do Boga w Wielkim Kanonie św. Andrzeja z Krety
 
Ks. ihumen Pantelejmon Karczewski
Chrystologia Kanonu św. Andrzeja z Krety na Sobotę Łazarza
 
Abp Jakub Kostiuczuk
Ewolucje notacji muzycznych. Rola i znaczenie Irmologionu supraskiego w kwestii „deszyfracji” śpiewu neumatycznego
 
Aleksander Naumow
Franciszek Skoryna jako prawosławny hymnograf
 
Daniel Sawicki
U progu reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Dziedzictwo mnicha Krzysztofa z Monasteru Cyrylo-Biełozierskiego
 
Евгений Скурат
Византийский репертуар Супраспъского ирмологиона на примере Херувимской Иоанна Глики. Сравнительный анализ нотолинейной записи херувимской с её невменными аналогами из сербских и византийских рукописей XV-XVII веков
 
Marcin Abijski
Grecko-bizantyński repertuar w Irmologionie supraskim Bogdana Onisimowicza 1598-1601  
 
Любоу Шпакоуская
Жьіровіцкі Ірмалагіен першай паловы XVII стагоддзя як вьібітньї помнік царкоуна-спеунага мастацтва Рэчы Паспалітай  
 
Marcin Mironowicz
Śpiew cerkiewny w brackich szkołach  
 
Alicja Zofia Nowak
Słowo o Akatyście w XVIII-wiecznym damaskinie z kolekcji berlińskiej w BJ
 
Protodiakon Rafał Dmitruk
Bohohłasnik Poczajowski
 
Witali Michalczuk
Historia powstania i środowisko funkcjonowania tzw. Pińskiej partytury 1929 roku
 
Ks. Ivan Nikulin
Nabożeństwo prawosławne na łamach czasopisma „Woskriesnoje cztienije” (1924-1939): przegląd wstępny   
 
Dominika Kovaćević
Wielkie powieczerze Postu Bożonorodzeniowego w patriarchacie antiocheńskim
 
Драгиша BojoBnh
Хшьаду година славл>ен>а Пресвете Богородице у cpncKoj поезди .. 
 
Bp Michał Janocha
Cykle Akatystu Bogurodzicy w dawnej Rzeczypospolitej na tle ikonografii bizantyńskiej i postbizantyńskiej
 
Agnieszka Gronek
Sposób obrazowania troparionu W grobie ciałem w sztuce prawosławnej XVI-XVII wieku
 
Mirosław Piotr Kruk
Hymny w ikonach Rzeczypospolitej
 
Varia
 
Antoni Mironowicz
Pieczęcie i miniatury księcia Izasława Jarosławowieża i jego syna Jaropełka Izasławowieża 
 
Teksty i konteksty
 
Tomasz Hodana
Porada o wierze prawosławnej (tekst zabytku i nota edytorska)
 
Muzyka cerkiewna -
historia, formy gatunkowe, specyfika w Rzeczypospolitej -
rozmowa Witalija Michalczuka z Łukaszem Hajduczenią
 
*
 
Ks. Jarosław Jóźwik
Jubileusz Profesor Marzanny Kuczyńskiej
 
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Informacje o producencie
Fundacja OIKONOMOS
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce