35,00zł

Latopisy A. Supraskiej - 13 Hymnografia i śpiew cerkiewny w RP

Latopisy A. Supraskiej - 13 Hymnografia i śpiew cerkiewny w RP

Latopisy Akademii Supraskiej cz. 13
Hymnografia i śpiew cerkiewny w Rzeczypospolitej
Wydawca: Fundacja "Oikonomos" Białystok - Kraków 2022, Wydawnictwo "scriptum"
Oprawa: miękka
Wymiary: 17x24 cm
Ilość stron: 364
ISSN 2082-9299
ISBN 978-83-67586-19-1

Od redakcji
 
Kolejny numer „Latopisów Akademii Supraskiej” stanowi drugą część naukowego tryptyku, poświęconego życiu artystycznemu prawosławia w Rzeczypospolitej. W ubiegłym roku ukazał się tom Obraz - słowo - litera (red. M. Kuczyńska, A.Z. Nowak, Białystok-Kraków 2021), skoncentrowany wokół ikonografii, malarstwa sakralnego, liternictwa i grafiki, tegoroczne materiały są związane z prawosławną hymnografią i śpiewem cerkiewnym na ziemiach Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków. Trzeci punkt tego spójnego programu, przewidziany na przyszły rok, dotyczy materialnych form trwania i przestrzeni pamięci, a więc architektury, urbanistyki, cmentarzy, krzyży, pomników itp. i zostanie wydany w Roku Jerzego Nowosielskiego.
Zamiarem redakcji było objęcie zainteresowaniem badaczy wszystkich warstw i aspektów tradycji hymnograficznej i euchograficznej (twórczości oryginalnej i przekładowej, tekstologii na materiale rękopisów i starych druków), a w zakresie śpiewu przedstawienie cerkiewnych tradycji śpiewu, poprzez badanie poszczególnych zabytków (zwłaszcza Irmologionu Supraskiego), zapisów muzycznych, różnorakich wzajemnych powiązań muzyki, tekstu i obrzędu oraz praktyki wykonawczej w obrębie tradycji lokalnej i panprawosławnej. Na tym polu redakcję wspomógł Łukasz Hajduczenia, który w ten sposób pragnął uczcić pamięć ks. Michała Fortu - nato, zmarłego 19 lutego 2022.
Ponieważ w 2022 roku upłynęło 500 lat od ukazania się w Wilnie Małej księgi podróżnej Franciszka Skoryny, będącej znakomitym pomnikiem prawosławnej hymnografii i euchografii słowiańskiej, potraktowaliśmy temat monografii jako okazję do upamiętnienia tego jubileuszu.
Drugą okazją stał się jubileusz prof. Marzanny Kuczyńskiej, niezwykle zasłużonej dla działalności naukowej i wydawniczej naszej Akademii. Многая лета!
 
Spis treści
 
Od redakcji
 
Сергей Темчин
К методологии сопоставительной церковнославянско- древнегрузинской гимнографии: стихира св. Захарии (5 сентября) .... 
 
Димитър Кенанов
Старецът Йоан и преводната Богородична химнография  
 
Bp Andrzej Borkowski
Świadomość grzeszności i pragnienie powrotu do Boga w Wielkim Kanonie św. Andrzeja z Krety
 
Ks. ihumen Pantelejmon Karczewski
Chrystologia Kanonu św. Andrzeja z Krety na Sobotę Łazarza
 
Abp Jakub Kostiuczuk
Ewolucje notacji muzycznych. Rola i znaczenie Irmologionu supraskiego w kwestii „deszyfracji” śpiewu neumatycznego
 
Aleksander Naumow
Franciszek Skoryna jako prawosławny hymnograf
 
Daniel Sawicki
U progu reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Dziedzictwo mnicha Krzysztofa z Monasteru Cyrylo-Biełozierskiego
 
Евгений Скурат
Византийский репертуар Супраспъского ирмологиона на примере Херувимской Иоанна Глики. Сравнительный анализ нотолинейной записи херувимской с её невменными аналогами из сербских и византийских рукописей XV-XVII веков
 
Marcin Abijski
Grecko-bizantyński repertuar w Irmologionie supraskim Bogdana Onisimowicza 1598-1601  
 
Любоу Шпакоуская
Жьіровіцкі Ірмалагіен першай паловы XVII стагоддзя як вьібітньї помнік царкоуна-спеунага мастацтва Рэчы Паспалітай  
 
Marcin Mironowicz
Śpiew cerkiewny w brackich szkołach  
 
Alicja Zofia Nowak
Słowo o Akatyście w XVIII-wiecznym damaskinie z kolekcji berlińskiej w BJ
 
Protodiakon Rafał Dmitruk
Bohohłasnik Poczajowski
 
Witali Michalczuk
Historia powstania i środowisko funkcjonowania tzw. Pińskiej partytury 1929 roku
 
Ks. Ivan Nikulin
Nabożeństwo prawosławne na łamach czasopisma „Woskriesnoje cztienije” (1924-1939): przegląd wstępny   
 
Dominika Kovaćević
Wielkie powieczerze Postu Bożonorodzeniowego w patriarchacie antiocheńskim
 
Драгиша BojoBnh
Хшьаду година славл>ен>а Пресвете Богородице у cpncKoj поезди .. 
 
Bp Michał Janocha
Cykle Akatystu Bogurodzicy w dawnej Rzeczypospolitej na tle ikonografii bizantyńskiej i postbizantyńskiej
 
Agnieszka Gronek
Sposób obrazowania troparionu W grobie ciałem w sztuce prawosławnej XVI-XVII wieku
 
Mirosław Piotr Kruk
Hymny w ikonach Rzeczypospolitej
 
Varia
 
Antoni Mironowicz
Pieczęcie i miniatury księcia Izasława Jarosławowieża i jego syna Jaropełka Izasławowieża 
 
Teksty i konteksty
 
Tomasz Hodana
Porada o wierze prawosławnej (tekst zabytku i nota edytorska)
 
Muzyka cerkiewna -
historia, formy gatunkowe, specyfika w Rzeczypospolitej -
rozmowa Witalija Michalczuka z Łukaszem Hajduczenią
 
*
 
Ks. Jarosław Jóźwik
Jubileusz Profesor Marzanny Kuczyńskiej
 
Recenzje
Producent
Filokalia t.1
Filokalia t.1
150,00zł
120,00zł
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Informacje o producencie
Fundacja OIKONOMOS
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce