39,00zł

Przywileje Cerkwi prawosławnej przez Zygmunta Augusta nadane

Przywileje Cerkwi prawosławnej przez Zygmunta Augusta nadane

Autor: Antoni Mironowicz
Tytuł: Przywileje Cerkwi prawosławnej przez Zygmunta Augusta nadane
Wydanie: Białystok 2022
Wydawca: Pracownia Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku
ISBN: 978-83-962823-4-7
Liczba stron: 226
Wymiary: 16,5 x 23,5 cm
Okładka: miękka

Spis treści

Wstęp

1. Zygmunt August wobec Cerkwi prawosławnej w świetle aktów

prawnych

2. Przywileje Zygmunta Augusta dla Cerkwi prawosławnej:

studium źródłoznawcze

3. Kategorie opublikowanych przywilejów, ich lokalizacja,

charakterystyka i zasady edycji

4. Wykaz skrótów


Przywileje Zygmunta Augusta dla Cerkwi prawosławnej (edycja)

1. Przywileje generalne nadane ludności ruskiej wyznania

prawosławnego

2. Przywileje jurysdykcyjne           

3. Przywileje personalne: powołania na katedry biskupie, nominacje

na przełożonych klasztorów, proboszczów, ktitorów

4. Przywileje majątkowe (nadawane biskupom, monasterom, parafiom, duchownym)

5. „Otkazy” - odpowiedzi króla udzielone na sejmach na petycje

kniaziów, panów i posłów Wielkiego Księstwa Litewskiego
 

Indeks osób występujących w edytowanych przywilejach

Wykaz hierarchii cerkiewnej na terenie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1544-1572
 

Summary

     Podstawowe przywileje Zygmunta Augusta, wnoszące istotne zmiany w relacjach prawno-państwowych i wyznaniowych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony, to przywileje generalne nadane ludności prawosławnej. Przywileje generalne regulowały prawa społeczności prawosławnej, doprowadziły do wprowadzenia lub utrzymania wobec niej ograniczeń (1547, 1551), a następnie ich skasowania (1568, 1568). (...) Przywileje jurysdykcyjne to najczęściej ograniczenie sądownictwa hospodarskiego nad duchowieństwem i poddanymi w dobrach cerkiewnych, przekazanie władzy nad majątkiem należącym do monasterów i parafii. Niektóre z postanowień monarszych doprecyzowywały kompetencje sądów duchownych. W przywilejach Zygmunta Augusta znajdujemy również ograniczenia kompetencji świeckich w zarządzeniu Cerkwią na określonym terenie lub rozciągnięcie jurysdykcji biskupa nad duchowieństwem określonej ziemi i wiernymi. (...)

Przywileje personalne stanowiły największą liczbę i dotyczyły obsady funkcji i godności cerkiewnych. Obsada godności i stanowisk cerkiewnych w Kościele prawosławnym była odmienna aniżeli w Kościele łacińskim. Sposób wyznaczenia biskupów i przełożonych monasterów bardziej przypominał przywileje udzielane na stanowiska świeckie niż duchowne. (...) Przywileje majątkowe stanowiły równie wielką liczbę dokonanych nadań lub ich potwierdzeń biskupom, monasterom, cerkwiom i duchownym. Takie uprawnienia wywodziły się z zasady, że ziemie znajdujące się w rękach Kościoła były własnością hospodarską. Hospodar, jako fundator i opiekun Cerkwi w swoich dobrach, miał prawo podejmowania decyzji w sprawach majątkowych. (...) Specyficznego charakteru przywilejów możemy dopatrywać się w praktyce sejmowej zwanej „Otkazami'.' Były to odpowiedzi króla udzielone na sejmach na petycje posłów lub hierarchii prawosławnej. W odpowiedziach na prośby osób duchownych, w tym metropolitów, możnych i posłów ruskich, znajdujemy konkretne postanowienia królewskie, decyzje i zapowiedzi regulujące sprawy organizacyjno-personalne i status prawno-majątkowy Kościoła prawosławnego na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony.

 

fragment ze wstępu

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
2 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Szkatułka chrzcielna
3 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
3 x Świeca ofiarna /nr 1/
2 x Komplet eucharystyczny - czasza 0,5 l
1 x Łampada stojąca /nr 15/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 10/
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6 K
1 x Łampada stojąca /nr 07 D/
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
2 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
2 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x św. Spirydon (nr 4) /mdf/
4 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Świeca ofiarna /nr 10/
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał" /mdf/
2 x Kropidło małe
2 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
1 x Świeca ofiarna /nr 20/
3 x Świecznik ozdobny 1
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Homilie. Od święta Paschy ... - CD
1 x Wstążka do szat zielono-złota (O) - szer. 20
2 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Materiał biało - złoty /nr 10/
3 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Przywileje Cerkwi prawosławnej przez Zygmunta Augusta nadane
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewiędnący Kwiat" /m mdf/
1 x Synaksarion - 10 Październik
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Świataja Krynoczka
1 x Ewangelia naprestolna /n/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
2 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
2 x Pasterz wierny. Św. Mikołaj C. w tradycji prawosławnej
2 x Krzyż z emalią czerwony
2 x Stichar czerwono-złoty
4 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
4 x Krzyż naprestolny /niebieski/
1 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
3 x Kropidło duże
2 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
3 x Kopije duże d
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Św. Łukasz Apostoł /mdf/
1 x Terminarz - kalendarz 2023
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Bielski Hostinec 65/2022
2 x Kopije średnie d
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 20
1 x Knot do łampadki
1 x Kopije małe d
2 x Iliton
1 x Wstążka do szat fioletowo-złota (O) - szer. 20
2 x Noc przed Bożym Narodzeniem
2 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
3 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Teologia w niewoli
1 x Krzyż naprestolny /czerwony/
1 x Ciało człowieka w malarstwie ikonowym
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Św. Cyryl i Metody
1 x Św. Aleksander
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska"
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 3/
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/ - laminat
1 x Krzyż ołtarzowy /nr 2 cz/ - maltański
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Św. Amfiłochiusz i Hiob Poczajowscy
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 1/
1 x Św. Adam Praojciec
1 x Perły doliny Nurca
45.103,80zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce