49,00zł

Nie płacz nade Mną, Matko + CD

Nie płacz nade Mną, Matko + CD

Autor: Ihumen Pantelejmon (Karczewski)
Tytuł: Nie płacz nade Mną, Matko. Bogurodzica w prawosławnych hymnach Wielkiego Tygodnia
Wydawnictwo Warszawska Metropolia Prawosławna
Wydanie: Warszawa 2022,
Ilość stron: s. 272.   
ISBN 978-83-65136-62-6
Do książki dołączona jest płyta "Nie płacz nade Mną, Matko" z wybranymi utworami omawianymi w publikacji w wykonaniu chóru "Pathos", "Fili" i Przyjaciele pod dyrekcją Michała Uścinowicza.

1.     Diewa rodiła jesi – teotokion pierwszej serii antyfon jutrzni Wlk. Piątku (ton VIII)
2.     Raduj się, Bogurodzico – teotokion szóstej serii antyfon jutrzni Wlk. Piątku (ton VII)
3.     Czestniejszuju chieruwim – hirmos dziewiątej pieśni kanonu Wlk. Piątku (muz. M. Uścinowicz)
4.     Dnies’ zriaszczy tia – apostych jutrzni Wlk. Piątku (ton II, mel. Zosimowoj Pustyni)
5.     Ta, która porodziła Ciebie – apostych jutrzni Wlk. Piątku (ton II, mel. Zosimowoj Pustyni)
6.     Priiditie, ubłażym Iosifa – stichera na adorację epitafionu (muz. D. Bortniański)
7.     Obieszena jako widie – pierwsza pieśń kanonu powieczerza Wlk. Piątku „Płacz Bogurodzicy” (ton VI, mel. poczajowska)
8.     Odtąd już nie dotknie mnie żadna radość – dziewiąta pieśń kanonu powieczerza Wlk. Piątku „Płacz Bogurodzicy” (ton VI, mel. poczajowska)
9.     Płacz Bohorodicy - paraliturgiczny kantyk z XIX wieku (mel. I. Denisowa)
10.  Nie płacz nade Mną, Matko – dziewiąta pieśń kanonu Wlk. Soboty (ton VI, mel. Glinskoj Pustyni)
11.  Wsiemirnuju sławu – dogmatyk Liturgii Wlk. Soboty (ton I, mel. obichodna)
12.  Błahoobraznyj uczenik lik – tropariony obrzędu pogrzebu Bogurodzicy (mel. bułgarska)
13.  Błahosłowiennaja Władyczice – eulogitaria obrzędu pogrzebu Bogurodzicy (mel. znamiennego raspiewu, harm. P. Czesnokow)


SŁOWO WSTĘPNE
     Centralną postacią św. Ewangelii jest Jezus Chrystus. Postać Matki Bożej jest przedstawiona w cieniu jej Syna Bogoczłowieka, naszego Zbawiciela. Taki porządek w opisach św. Ewangelii jest zgodny z Wolą Bożą. Po nauce wynikającej z tajemnicy św. Krzyża nie ma bardziej doniosłej niż ta, która wypływa z milczenia Bogurodzicy.
     Matka Boża jest przepiękną postacią, której do końca nie są w stanie wyśpiewać wszystkie chóry anielskie, wszyscy święci, cała ludzkość i cały wszechświat.
     Najświętsza Dziewica jest Orędowniczką wszystkich, którzy zwracają się do niej w potrzebie. Przywoływana w codziennej modlitwie, tak bliska sercom wiernych, a jednocześnie tak bardzo rrzez nich niepoznana. I choć o Najświętszej Bogurodzicy napisano wiele poematów, rozpraw naukowych i książek, to wychwalać ja można bez końca. Każde nowe dzieło otwiera nową perspektywę bądź porządkuje pewną wiedzę dotyczącą tej, która zrodziła Jezusa Chrystusa.
     Z radością należy, zatem, powitać książkę ihumenaPantelejmona Karczewskiego) „Nie płacz nade Mną, Matko. Bogurodzica w prawosławnych hymnach Wielkiego Tygodnia”. To owoc długiej pracy badawczej i ogólnych zainteresowań młodego mnicha hymnografią rrawosławną, za to mu chwała. Większa część książki to rozprawa doktorska autora, napisana pod moim kierunkiem i obroniona w 2021 r. na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. Po rozszerzeniu stanowi obecnie logiczną całość prezentującą prawosławną mariologię przez pryzmat bogatych tekstów liturgicznych Wielkiego Tygodnia, które są wielkim bogactwem duchowym Prawosławia.
     Zachęcam wszystkich do lektury książki ihumena Pantelejmona (Karczewskiego). Jestem przekonany, że monografia ta zainteresuje nie tylko wąskie grono badaczy św. Liturgii. Żywię nadzieję, że trafi ona do rąk szerokiego spektrum wiernych zarówno Cerkwi prawosławnej w Polsce, jak i innych wyznań, oraz będzie pomocą w poznawaniu bogactwa prawosławnego nabożeństwa, a także inspiracją do oddawania czci Najświętszej Bogurodzicy, Matki całej ludzkości.

+ SAWA
Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

SPIS TREŚCI
 
Słowo wstępne
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Wielki Tydzień w tradycji liturgicznej
1.1. Schemat kalendarza liturgicznego Wielkiego Postu
1.2. Triodion Postny
1.3. Przebieg Wielkiego Tygodnia
1.3.1. Wielki Poniedziałek
1.3.2. Wielki Wtorek
1.3.3. Wielka Środa
1.3.4. Wielki Czwartek
1.3.5. Wielki Piątek
1.3.6. Wielka Sobota
 
Rozdział 2. Zarys prawosławnej mariologii
2.1. Mariologia biblijna
2.1.1. Stary Testament
2.1.2. Nowy Testament
2.1.3. Lektury biblijne podczas nabożeństw
2.1.4. Apokryfy
2.2. Mariologia historyczna
2.2.1. Etap przedsoborowy
2.2.2. Sobór efeski i jego konsekwencje
2.3. Mariologia liturgiczna
2.3.1. Roczny cykl nabożeństw
2.3.2. Tygodniowy cykl nabożeństw
2.3.3. Dobowy cykl nabożeństw
2.3.4. Inne formy modlitewne
 
Rozdział 3. Wcielenie Chrystusa
3.1. Zwiastowanie Bogurodzicy
3.1.1. Święto Zwiastowania Bogurodzicy
3.1.2. Recepcja w Wielkim Tygodniu
3.1.2.1. Gdzie radość Zwiastowania?
3.1.2.2. Służebnica
3.1.2.3. Raduj się
3.1.2.4. Syn i Bóg
3.1.2.5. Fiat
3.2. Wcielenie i Narodzenie Chrystusa
3.2.1. Święto Narodzenia Chrystusa
3.2.2. Recepcja w Wielkim Tygodniu
3.2.2.1. Akt Wcielenia
3.2.2.2. Transcendencja Boga a Bogurodzica
3.2.2.3. Niepojmowalność Aktu Wcielenia
3.2.2.4. Bezbolesne narodzenie
3.2.2.5. Chrystus jako Dziecko Bogurodzicy
3.2.2.6. Zestawienie dwóch Józefów
3.2.2.7. Bogurodzica w misterium Wcielenia
3.2.2.8. Bogurodzica jako Księżyc
3.3. Zawsze Dziewica
3.3.1. Omówienie nauczania
3.3.2. Recepcja w Wielkim Tygodniu
3.3.2.1. Dziewictwo Bogurodzicy
3.3.2.2. Niezamężność Bogurodzicy
3.4. Bogurodzica jako Nowa Ewa
3.4.1. Omówienie nauczania
3.4.2. Recepcja w Wielkim Tygodniu
3.5. Proroctwo Symeona
3.5.1. Święto Spotkania Pańskiego
3.5.2. Recepcja w Wielkim Tygodniu
 
Rozdział 4. Bogurodzica pod Krzyżem
4.1. Czuwanie pod Krzyżem
4.1.1. Droga krzyżowa i czuwanie przy Krzyżu
4.1.2. Bogurodzica przy pogrzebie Chrystusa
4.1.3. Biada mi!
4.1.4. Współczucie całego stworzenia
4.1.5. Piękno Chrystusa
4.1.6. Quo vadis?
4.1.7. Baranek i owieczka
4.1.8. Sens cierpień Chrystusa
4.1.9. Chcę umrzeć z Tobą
4.1.10. Daj mi słowo
4.1.11. Капа Galilejska
4.1.12. Rachela
4.2. Nadzieja Zmartwychwstania
4.2.1. Zmartwychwstań!
4.2.2. Nie płacz nade Mną, Matko!
 
Rozdział 5. Udział Bogurodzicy w chwale Chrystusa
5.1. Uwielbienie Bogurodzicy
5.2. Świętość Bogurodzicy
5.3. Orędownicza moc Bogurodzicy
 
Rozdział 6. Zaśnięcie Bogurodzicy
6.1. Święto Zaśnięcia Bogurodzicy
6.1.1. Hymnografia święta
6.1.2. Inspiracje z hymnografii Wielkiej Soboty
6.2. Obrzęd Pogrzebu Bogurodzicy
6.2.1. Stichery wieczerni
6.2.2. Tropariony jutrzni
6.2.3. Lamentacje
6.2.4. Eulogitaria maryjne
 
Zakończenie
Bibliografia
1. Źródła
1.1. Biblijne i apokryficzne
1.2. Liturgiczne
1.3. Patrystyczne
1.4. Kanoniczne
2. Opracowania
Streszczenie
Summary
Резюме

 

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Encyklopedia T.45
1 x Encyklopedia T.44
1 x Encyklopedia T.54
1 x Encyklopedia T.53
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 8/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 12/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 9/
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Materiał czarno - srebrny /nr 2/ PP
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 9/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 2/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 5/
1 x Pomiannik - m n
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Eucharystia - Misterium Królestwa
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Krestnaja Piesń
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 20
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Pomiannik - m b
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Wielki Post
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 6/
1 x Materiał biało - srebrny /nr 5/
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 10/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 10/ PP
1 x Materiał biało - srebrny /nr 2/
1 x Materiał biało - złoty /nr 8/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x Encyklopedia T.43
1 x Elpis nr 9/10
1 x Elpis Tom 23
1 x Elpis nr 11/12
1 x Elpis nr 6
1 x Elpis nr 15/16
1 x Elpis nr 2
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 6/
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Euchologion monastyczny
1 x Cypryjscy święci
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
1 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x DVD - Odejść w światłym tygodniu
1 x Elpis nr 13/14
1 x Elpis nr 4
1 x Viesna - Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Elpis nr 17/18
1 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x W drodze ku wieczności
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Apostoł Piotr. Biografia
1 x Czetwierojewangielije t.2
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Wstążka do szat - srebrna /w/
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Biblia dla dzieci
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Apostoł nr 5
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Czeremszyna - Tęsknoty - CD
1 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Przepiękne ballady rosyjskie - CD
1 x Encyklopedia T.41
1 x Encyklopedia T.61
1 x Encyklopedia T.52
1 x Encyklopedia T.55
1 x Encyklopedia T.42
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Ateńska świątynia
1 x Czetwierojewangielije t.1
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Apostołowie.
1 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Dogmatika prawosławnoj cerkwi - Pnewmatologija
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Dogmaticzeskoje bohosłowije M.Pomazanskij
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Ikona i Kosmos
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Misterium Śmierci
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Dubiny - Vianie Ruta - CD
1 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
1 x Nabożeństwo intencyjne do Bogurodzicy
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Viesna - Raz, Dwa, Try - CD
1 x DVD - Archimandryta
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Terminarz - kalendarz 2022
2 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Elpis nr 7/8
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Frędzle złote 5 cm
1 x Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego
1 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Odwaga modlitwy
1 x O naszym prawosławiu
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 30
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Istorija Ikonopisi
1 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Czasosłow /ros/
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Homilie t. III - IV
1 x Czetwierojewangielije t.3
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy.
7.415,40zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce