29,00zł

Mielnicki Gościniec 7/2021

Mielnicki Gościniec 7/2021

Mielnicki Gościniec nr 7/2021
Wydawca: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w StudziwodachOprawa: miękka
Wymiary: 17 x 24 cm
Ilość stron: 144
ISSN 2543-5132

Od Redaktora 
Ałła Matreńczyk. Z najstarszą metryką
Doroteusz Fionik, Maksym Fionik. Radziwiłłowskie spotkania
o. Jan Antiporowicz. Latopis cerkwi w Mielniku
Antoni Mironowicz. Dzieje prawosławnych parafii mielnickich do XIX wieku
Doroteusz Fionik. Duchowieństwo mielnickich cerkwi do początku XX wieku
o. Denis Rusnak. Cerkiew Narodzenia Bogarodzicy w świetle wizytacji z 1797 roku ...
Helena Szczygoł. Święta w Mielniku
Aleksander Naumow. Mielnik, mur i przedmurze 
Doroteusz Fionik. Dom zwany Solarnią
Doroteusz Fionik. Krejdiczowie, Wawulicze i Mielnik
o. Mikołaj Krejdicz. Wyświęcenie mielnickiej cerkwi w 1911 roku
Irina Szibanowa. Mielnickie jarmarki
Irina Szibanowa. Ratusz w Mielniku
Doroteusz Fionik. Psalmista Daniel Trocewicz i jego dzieci
Doroteusz Fionik. Parafianie mielnickich cerkwi w 1662 roku
Doroteusz Fionik, Eliasz Fionik. Mielniccy parafianie w 1934 roku
Jakub Ber. Wysokie Litewskie na fotografiach z okresu międzywojennego
Daria Butska. Śpiewy na Werhurnie
Doroteusz Fionik. Znowu w Romanówce
Walenty Sielwiesiuk. Książka o Ziemiach Telatyckich
 

Dziesięć lat w życiu człowieka, to jak tysiąc lat w historii cywilizacji — tak kiedyś napisał bielszczanin, słynny pisarz Józef Tokarzewicz„Hodi". A ileż takich dziesięcioleci przeżywał Mielnik, jedno z najstarszych miast Podlasza? Jego pisana historia rozpoczyna się w XIII wieku i związana jest z istniejącą tu wówczas cerkwią z cudowną ikoną Spasa Izbawnika. To tutaj w 1260 roku modlili się kniaziowie Romanowicze — Wasilko i Daniel. 

 
Dziesięciolecia mijały, a Cerkiew mielnicka trwała. Chociaż kolejne świątynie ginęły w zawieruchach dziejów, ale miel- niczanie je odbudowywali i uposażali. W 1821 roku na Ostrej Górze zaczęto wznosić kolejną, murowaną, przy hojnym wsparciu mielnickiego burmistrza Jana Wierzby i jego syna Tomasza. W odróżnieniu od swej drewnianej poprzedniczki, skierowanej ołtarzem na południe, tę wzniesiono zgodnie z kanonami prawosławnymi, czyli zwróconą na wschód. Po dziewięćdziesięciu latach nad prytworem tej świątyni dobudowano wieżę z dzwonnicą oraz wzniesiono nowy ikonostas. Cerkiew po tak gruntownym remoncie wyświęcono w 1911 roku.
Ileż niełatwych, często dramatycznych, aie i pięknych dziesięcioleci w historii Mielnika minęło od tej pory. I tak doszliśmy do roku 2021, który stał się jakby zwieńczeniem minionych dekad i stuleci. Trzy jubileusze skupiły się w sobie — “60-lecia pierwszej wzmianki o cerkwi, 200-lecia rozpoczęcia budowy obecnej świątyni oraz 110-lecia jej wyświęcenia po remoncie. Najważniejszy z nich jest oczywiście ten okrągły, dwustuletni, związany bezpośrednio z jedną z pereł podlaskiej architektury cerkiewnej.
Dekadę temu, po śmierci wybitnego duchownego o. Eugeniusza Niesteruka, na parafię do Mielnika przybył o. Mikołaj Mielniczuk, syn ziemi telatyckiej. Duchowny potrafił zaskarbić u parafian zaufanie i niebawem przedstawił swe plany, związane z jubileuszem cerkwi. Ale nie dane mu było doczekać uroczystości jubileuszowych. Zwieńczenia trudu ich organizacji podjął się już jego następca o. Krzysztof Wojcieszuk.
Nowy mielnicki proboszcz to także syn parafii siemiatyckiej na ziemi nadbużańskiej. Znamy się dobrze jeszcze z parafii Pokrowskiej w Bielsku Podlaskim, do której należą Studziwody. Ojciec Chrystofor był częstym gościem naszego muzeum, a jego dzieci uczestniczyły w zajęciach przez nas organizowanych. Dlatego po objęciu parafii w Mielniku był przyjemnie zaskoczony, gdy dowiedział się, że od kilku lat wydajemy rocznik „Mielnicki Hostineć”. Co ciekawe, bielska cerkiew Pokrowska leży przy dawnym Mielnickim Gościńcu, biegnącym także przez Studziwody.
Wydarzenia, związane z dwustuletnim jubileuszem obecnej cerkwi w Mielniku, były kilkuetapowe. Pierwsze — to plener malarski, podczas którego siedmiu artystów z różnych ośrodków Polski tworzyło prace inspirowane cerkwią mielnicką. 18 września, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się natomiast sesja historyczna, na której wystąpiło czterech prelegentów. Profesor Antoni Mironowicz mówił o parafii Preczystieńskiej w historii Mielnika. Mielniczanin, dr Grzegorz Śnieżko z Polskiej Akademii Nauk, opowiadał o rewelacyjnych wynikach archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie prawosławnego cmentarza w Mielniku. Niżej podpisany naszkicował obraz mielnickiego duchowieństwa od XVI do XX wieku, zaś o. Piotr Fiedoruk mówił o cerkwi jako miejscu spotkania z Bogiem.
Następny dzień uroczystości stał pod znakiem muzyki cerkiewnej. Z bogatym repertuarem w mielnickiej cerkwi wystąpili: chór parafialny z Mielnika, chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim, zespół wokalny Omorfos z Siemiatycz oraz męski zespół muzyki cerkiewnej Grabarka.
Zwieńczeniem jubileuszu były uroczystości liturgiczne, związane z parafialnym świętem Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy - Preczystą. 20 września odsłużono wsienoszcznoje bdienije (całonocne czuwanie), zaś w samym dniu święta — Liturgię Świętą. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Warsonofiusz. 

Niniejszy, siódmy numer „Mielnickiego Gościńca” prawie w całości poświęcamy historii mielnickiej cerkwi i jej parafianom. Czytelnik znajdzie tu teksty znakomitych autorów, m.in.: Ałły Matreńczyk, Antoniego Mironowicza, Heleny Szczygoł, Aleksandra Naumowa oraz Iriny Szibanowej. Wszystkie te postacie, poprzez biografie bądź zainteresowania badawcze, są z Mielnikiem związane. Miłośnicy miejscowych genealogii znajdą w numerze kolejną część spisu parafian z 1934 roku, dzięki któremu można odtworzyć swe rodowody. Z innych tekstów dowiemy się o historii mielnickiego ratusza i jarmarków tu organizowanych. Powędrujemy także do wsi Radziwiłłówki, której tradycyjna nazwa brzmi — Radiłówka. Spotkamy się tu z miejscowymi mieszkańcami i ich historiami.
Razem z Jakubem Berem z Warszawy przekroczymy granicę polsko-białoruską, by zawitać do Wysokiego Litewskiego. Prawie do połowy XX wieku to sapieżyń- skie miasto było dla mielniczan ważnym punktem odniesienia. Nie tylko do Siemiatycz, ale przede wszystkim do Wysokiego podążali oni na słynne jarmarki. Podziwiali tu przy okazji architekturę jednego z najpiękniejszych miast Podlasia, którym niewątpliwie było Wysokie.
Na łamach numeru skrzypaczka Daria Butska rozmawia z uczestnikami warsztatów śpiewu tradycyjnego, które od kilku lat odbywają się na mielnickiej Werhurnie. Historyk sztuki Walenty Sielwie- siuk snuje rozważania o treści i formie czterotomowego wydania Iriny Szibano- wej, poświęconego tradycji historycznej majątku Wysokie Litewskie - Telatycze. Książki ukazały się w tym roku w Moskwie. My zaś w czerwcu prezentowaliśmy w Werpolu „Panoramę Telatycką” — przepiękne dzieło malarskie Mirosława Zdrajkowskiego.
To niezwykłe wydarzenie, w którym uczestniczyli mieszkańcy wsi i parafii telatyckiej, zostało uwiecznione w fabularyzowanym dokumencie Piotra Łozowika „Pryweli nas siudy pieśni Waszych bat’kuow”. Jego premiera odbyła się 19 grudnia tego roku w Bielskim Domu Kultury. Myślę, że to dzieło w 2022 roku zaprezentujemy również na ziemi nadbużańskiej.
Doroteusz Fionik 

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Jezus Chrystus /nr 12/D
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x Misterium modlitwy - przewodnik zmagań duchowych
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
1 x Ikonka okrągła /nr 3/
4 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
2 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
2 x Podrasnik - Sutanna - R.54
2 x Iliton
3 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 5/
1 x Chrzest Pański /nr 2/
3 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x Sobór św. Praojców
2 x Nieświęci święci
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (K) - szer. 30
1 x Św. Konstantyn Wielki
1 x Św. Paisjusz
1 x Łampada stojąca nr 14 c
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Homilie niedzielne i świąteczne t. 1-2
1 x Bizantyjskie - Wizantino - ładan
1 x Całun pogrzebowy
1 x św. Ewa pramatka
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Ikonka okrągła /nr 14/
1 x Boże Narodzenie /nr 5/
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Prymaki - Mamina soroczka - CD
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
1 x Fiołek - Atos - ładan
2 x Boże Narodzenie /nr 4/
1 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Kopije małe d
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Tryptyk
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
2 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x DVD - Archimandryta
1 x Gardenia - Atos - ładan
1 x Wielki Post
1 x Krzyżyk nr 3
1 x W drodze ku wieczności
1 x Cypryjscy święci
1 x Węgielki do kadzielnicy 28
1 x Przebóstwienie człowieka
2 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x św. Maria Magdalena /relikwie/
1 x Dawno temu w Mirze ...
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Jezus Chrystus "Pantokrator" /nr2/
1 x Kopije duże d
3 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Św. Matrona Moskiewska - d
1 x Łampada stojąca nr 14 z
1 x Mandylion
1 x Lilia - ładan
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
1 x Mielnicki Gościniec 7/2021
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Wielkie powroty
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Elpis nr 11/12
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Ikona Narodzenia Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Złatoustaho scs/pol /N/
1 x Przywileje i nadania Cerkwi w W. Ks. Litewskim cz. III
1 x Ikona Niedowierzającego Tomasza Zwierki
1 x Molitwa Iisusowa t.4
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Szkatułka chrzcielna
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Św. Paweł i Joanna (Szwajko)
1 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x Materiał czerwono - złoty /nr GR2/
2 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Starzec Mikołaj z Zalitu
1 x Duszpasterz i jego służba w Kościele Prawosławnym
1 x Ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego Zwierki
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Świeca ofiarna /nr 20/
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Jezus Chrystus /nr 11/D
4 x Chrzest Pański
1 x Spotkanie Pańskie
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 3/
1 x Apostołowie.
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Ikona Chrystusa /MRR/
1 x św. Maria Magdalena /nr 4/
1 x Homilie
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Ikona Zesłania Świętego Ducha na Apostołów Zwierki
1 x Elpis nr 13/14
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
1 x Krzyżyk nr 35
1 x Molitwosłow i psałtir (Blagovest)
2 x Deisis
1 x Pomiannik - tw b
1 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
2 x Wstążka do szat żółto-złota (K) - szer. 30
1 x Czeremszyna - Todar "co na sercu" - CD
1 x Krzyż ze świętymi nr 2
1 x Św. Maria Magdalena - laminat
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Molitwosłow "Isceli mienia, Boże"(Blahowiest)
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
1 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Krzyżyk 8210
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 K
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Materiał biało - złoty /nr 8/
2 x Euchologion monastyczny
1 x Łampada stojąca nr 14 f
2 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Krzyżyk 8310
1 x Opowieści z Bajkowego Lasu
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
1 x Św. Paraskiewa (Matijeszyna)
1 x Ikona Spotkania Pańskiego Zwierki
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
3 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x św. Maria Magdalena /nr 3d/
1 x Ikona Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni Zwierki
1 x Kwiat Pustyni - Atos - ładan
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x Co widzieliśmy i słyszeliśmy
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Boże Narodzenie /nr 3/
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Mirra - Atos - ładan
1 x Św. Paisjusz
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
2 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x Pomiannik - tw n
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Niedziela o Emmaus
1 x Wstążka do szat - złota /w - kr/
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 3/
1 x Ikona Narodzenia Bogarodzicy Zwierki
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Czotki czarne /nr 1/
1 x Rumuńscy święci
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Ateńska świątynia
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Elpis Tom 17
1 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
1 x Ikonka okrągła /nr 15/
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Krzyż nr 09
1 x Chrystus Pantokrator /nr 4/
1 x Boże Narodzenie
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x Krzyż nr 05
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Biblia dla dzieci
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Krzyż ze świętymi nr 1
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Anioł Stróż /nr 2/
2 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 50
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Nie płacz nade Mną, Matko + CD
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
2 x Akatyst za zmarłego
1 x Materiał biało - złoty /nr 12/
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
1 x Ikona Chrztu Pańskiego Zwierki
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Łampada stojąca /nr 07 M/
1 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Chrystus Pantokrator na tronie
1 x Sobór 12 apostołów
1 x Deska do ikony 21x25
1 x Krzyżyk 81450
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 40
1 x Ikona Wieczerzy Mistycznej Zwierki
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Krzyżyk nr 7
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Św. Dorota męczennica
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Ikona Zstąpienia Jezusa Chrystusa do Otchłani Zwierki
1 x Kadzidło zwykłe
1 x Św. Trójca - d
1 x Encyklopedia T.63
1 x Św. Ksenia Petersburska
2 x Kopije średnie d
1 x Chrzest Pański
1 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Ikona potrójna duża
1 x Krzyż ołtarzowy /nr 2 cz/ - maltański
1 x Komplet eucharystyczny - czasza 0,5 l
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Kl. IV - Życie z Bogiem - podręcznik
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - ćwiczenia
1 x Encyklopedia T.67
1 x Terapia chorób duchowych
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - podręcznik
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
1 x Anioł Stróż w stojącej ramce
1 x Ikona Chrystusa w stojącej ramce
1 x Kolory Prawosławia. Grecja
1 x Prawosławnyj Bohosłużebnyj Sbornik
1 x Anioł Stróż /nr 3T/
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Encyklopedia T.65
1 x Czasosłow /nr 2/
1 x Seeking the face of christ-The Way of an Iconographer
1 x Katechizm Cerkwi Prawosławnej
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x Jezus Chrystus /nr 16 DT/
27.157,55zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce