22,00zł

Nie odrzucaj Bożego daru

Nie odrzucaj Bożego daru

Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Oprawa: twarda
Wymiary: 13,5 x 21,5 cm
Ilość stron: 96
ISBN 978-83-952542-5-3

Przedmowa
Wstęp
1. Pojawienie się dziecka na świecie jako cel i sens związku
2. Rozwój dziecka w czasie ciąży
3. Matka i dziecko w czasie ciąży
4. Kiedy człowiek staje się człowiekiem?
5. Gdy odrzucany jest dar Boży - czym jest aborcja?
6. Przyczyny aborcji
7. Konsekwencje aborcji
8. Drogi, które wybieramy
9. Czy można coś zmienić?
10. Syndrom poaborcyjny
11. Uratowane życie
12. Wspólny mianownik
13. Kto pomoże dokonać wyboru z korzyścią dla życia
14. Co może zrobić psycholog?
15. Świat nie bez dobrych ludzi
Zakończenie
Bibliografia
 
     Z wielką radością należy powitać kolejną publikację ks. dr. Piotra Fiedoruka „Nie odrzucaj Bożego daru” poświęconą zagadnieniu aborcji. Sytuacja współczesnego świata i Cerkwi zmusza do podejmowania tematów nie tylko budzących zainteresowanie jako teoria, lecz mających także konkretne odniesienie do życia i jego problemów.
     W Biblii nie spotykamy bezpośrednich wzmianek o aborcji, jednak wiele wypowiedzi jasno przedstawia pogląd na nią. Jeremiasz (1,5) mówi nam, że Bóg znał nas, zanim ukształtował nas w łonie matki. Psalm 139,13- 16 mówi o aktywnej roli Boga w naszym formowaniu się w łonie matki. W Księdze Wyjścia (21,22-25) taka sama kara dotyczy kogoś, kto spowoduje śmierć płodu, jak tego, kto popełni morderstwo. Z powyższych fragmentów wynika, że Bóg traktuje embrion na na równi z dorosłym człowiekiem. Zatem dla chrześcijan aborcja nie jest kwestią prawa kobiety do wyboru. Chodzi o życie lub śmierć człowieka stworzonego na obraz Boży (Rdz 1,26- 27; 9,6).
     Argument, powszechnie podnoszony przeciwko chrześcijańskiemu stanowisku w sprawie aborcji, brzmi: „Co się dzieje, gdy życie matki jest zagrożone?” Szczerze mówiąc, to najtrudniejsze pytanie dotyczące aborcji. Po pierwsze, pamiętajmy, że ten stan jest przyczyną kilku procent aborcji wykonywanych obecnie na święcie. Większość kobiet dokonuje aborcji nie dla ratowania swojego życia, ale ponieważ nie chcą „wychowywać dziecka”. Po drugie, pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem cudów. Może chronić życie matki i dziecka, pomimo przeciwnych przewidywań medycznych. Każda para w tej niezwykle trudnej sytuacji powinna modlić się do Pana o mądrość (List Jakuba 1,5), jakiej On od nich oczekuje.
     94 procent aborcji, wykonywanych obecnie na święcie, jest spowodowanych innymi przyczynami niż zagrożenie życia matki. Zdecydowaną większość przypadków można określić: „Kobieta i/lub jej partner zdecydowali, że nie chcą począć dziecka”. To jest bardzo zle podejście. Nawet w najtrudniejszych 6 procentach przypadków aborcja nie powinna być pierwszym wyborem. Życie ludzkiego płodu w łonie matki jest warte każdego wysiłku, aby umożliwić normalny proces porodu.
     Wobec tych kobiet, które już dopuściły się aborcji - przebaczenie grzechu aborcji jest możliwe na drodze szczerej skruchy i pokuty w sakramencie spowiedzi. Przez wiarę w Chrystusa można odpuścić grzechy nawet te najcięższe (J 3,16; Rzymian 8,1; Kolosan 1,14). Kobieta, która dokonała aborcji, mężczyzna, który zachęcał do aborcji, a nawet lekarz, który dokonał aborcji - wszyscy mogą otrzymać przebaczenie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
     Książka została napisana w duchu pasterskiej odpowiedzialności, w celu przyjścia z pomocą kobietom stojącym na progu życiowego dramatu. W sposób przystępny, bez uciążliwych analiz naukowych, ale przytaczając wiele przykładów z życia, autor usiłuje uświadomić rozmiar omawianego problemu, przebudzając uśpione sumienia, z nadzieją, że może w ten sposób przyczyni się do ograniczenia potwornego zabijania. Nie zapominajmy, że pierwsza kobieta została nazwana Ewą, tzn. Życiem. Została zatem stworzona, aby być dawcą Życia, a nie śmierci.
     Zachęcając do lektury tej publikacji, mam nadzieję, że posłuży ona pogłębieniu wiedzy czytelników w tak ważnej kwestii moralnej, jaką jest problem aborcji.
     Biskup dr hab. Andrzej Borkowski, prof. ChAT 
 
 
     Niniejsza monografia ukazuje się w bardzo ważnym czasie - kiedy część kobiet wychodzi na ulice miast i dąży do zwiększenia uprawnień do dysponowania swoim ciałem oraz tym, co może się w nim znajdować - ciąży. Autor przedstawia w wyczerpujący sposób stosunek Kościoła prawosławnego do jednego z najważniejszych problemów współczesnego życia społecznego - przerywania ciąży. Porusza wiele bardzo ważnych zagadnień etyczno-moralnych, prawnych, medycznych i duchowych, dotyczących poczęcia, przebiegu ciąży i jej przerywania. Autor udowadnia, że ciąża jest darem Bożym, życie zaczyna się od momentu poczęcia, a aborcja na żywej ciąży jest niczym innym jak zabijaniem nienarodzonego dziecka, co jest zaliczane do ciężkich grzechów człowieka.
     dr n. med. Michał Chomański, ginekolog
 
 
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Pocztówka P nr 07 /p/
1 x Ikona Spotkania Pańskiego Zwierki
2 x Kropidło małe
1 x Eucharystia Apostołów
2 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Prawosławie a Protestantyzm
2 x Ławra Poczajowska
2 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
2 x Elpis nr 2
1 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x PC nr 16 Parcewo - Św. Dymitra Sołuńskiego
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w.
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku) /nr 2/
1 x Elpis nr 13/14
2 x Węgielki do kadzielnicy 35
1 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
2 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
2 x Perły doliny Narwi
2 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas
3 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
2 x Ikona Bogarodzicy "Uzdrowicielka - Celitielnica" /mdf/
2 x Eucharystia pierwszych chrześcijan
3 x Węgielki do kadzielnicy 40
2 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
2 x Puzzle - Ławra Poczajowska /2/
3 x Cerkiewki i kaplice północnej Białostocczyzny
2 x Z dziejów Żyrowickiego sanktuarium lata 1470-1618
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
3 x Elpis Tom 17
2 x Krzyżyk drewniany (na sznurku)
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
1 x Uczymy się z ikon. Matka Boża.
3 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Anioł Stróż /nr 2/
3 x Pomiannik - tw b
1 x św. Aleksander Newski - laminat
1 x Modlitewnik Bizantyjski
1 x Puzzle - Cerkiew
1 x Sakrament Chrztu i Bierzmowania
2 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Zdjęcie z krzyża Chrystusa
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 Z/
1 x Ikona Wskrzeszenia Łazarza Zwierki
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Węgielki do kadzielnicy 28
3 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Deisis
1 x Bóg na naszej ziemi. Życie Chrystusa dla dzieci.
1 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
2 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Pocztówka BN nr 4
1 x Kościół Prawosławny
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
3 x Szkatułka chrzcielna
1 x św. Jan Klimak
1 x Istota prawosławnego monastycyzmu
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
3 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Encyklopedia T.43
2 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
2 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska"
1 x św. apostoł Piotr
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.2
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Ikonka okrągła /nr 14/
1 x Nasz język liturgiczny - pomoc czy utrudnienie
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 19
1 x Perły doliny Nurca
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Misterium modlitwy - przewodnik zmagań duchowych
1 x Latynizacja Kościoła unickiego w RP po synodzie zamojskim
1 x Pomiannik - tw n
2 x Służebnik Liturgia św. Jana Chryzostoma pol /N/
2 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
2 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
3 x Całun pogrzebowy
2 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
2 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Fiołek - Atos - ładan
1 x PC nr 23 Białystok - Wszystkich Świętych
1 x Mały Kościół /tw/
1 x Jezus Chrystus /nr 12/D
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
1 x Zeszyt ćwiczeń - Poznajemy Nowy Testament
1 x Uczymy się Bożej miłości
1 x Materiał zielono - złoty /nr 3/
1 x Wieczernia, Jutrznia, Prokimenony, Alleluja, Roz. -Służebnik
2 x Materiał biało - złoty /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Radość Wszystkich Strapionych" /mdf/
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 20
1 x Kropidło duże
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Jezus Chrystus /nr 11/D
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 14d mdf/
1 x Co widzieliśmy i słyszeliśmy
1 x Chrystus Pantokrator /nr 4/
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16,5
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - d
1 x Szkło do łampady - czerwone
1 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
2 x Elpis nr 15/16
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x św. apostoł Filip
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x PC nr 17 Orla - Św. ap. Jana Teologa
1 x Aniołek. Opowiadania
1 x Chrzest Pański
1 x Pocztówka P nr 05 /scs/
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Kopije duże d
3 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
1 x św. apostoł Paweł
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Deska do ikony 21x25
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Tryptyk /nr 6/
1 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - m
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Obraz Sacrum
3 x Cypryjscy święci
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /RR/
1 x PC nr 48 Nowoberezowo - Wniebowstąpienia Pańskiego
1 x Przedszkole i 5-latki. Naucz mnie Boże - Zeszyt ćwiczeń
1 x Ikona Bogarodzicy "Nieoczekiwana Radość"
2 x Przemienienie Pańskie
1 x PC nr 51 Puchły - Opieki Matki Bożej
1 x Dzikie pola - CD
2 x Św. Aleksander Newski
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17,5
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Materiał żółto - złoty /nr 8/
3 x Życie, choroba, śmierć
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Biblia dla dzieci
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Krzyż ołtarzowy /nr 2 cz/ - maltański
1 x Encyklopedia T.44
2 x Iliton
1 x Puzzle - Arka Noego
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Świecznik ozdobny 1
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Moje życie ze starcem Józefem
1 x Św. Maria Magdalena /mdf/
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
3 x Kożyno nad rzeką Łoknicą
1 x Kl. IV - Życie z Bogiem - podręcznik
2 x Elpis nr 17/18
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x Ikona Św. Mikołaja /RR/
1 x materiał czarno - srebrny /nr 2/
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" /mdf/
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Bohohłasnik
1 x Pocztówka BN nr 46
1 x Viesna - Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Biblia dla dzieci
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Św. Efrem Syryjczyk
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Sobór Archaniołów
2 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Zakładka do Ewangelii - żółta
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" - laminat
1 x Materiał biało - złoty /nr 10/
1 x Nie płacz nade Mną, Matko + CD
1 x PC nr 19 Pasynki - Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
1 x Obrzęd pogrzebu
1 x Chrzest Pański
1 x Nechaj bude wola Twoja, Hospody
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 10/
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
1 x Św. Paisjusz
1 x Ikona Zaśnięcia Bogarodzicy Zwierki
1 x Św. Paisjusz
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
2 x Encyklopedia T.61
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Apostołowie.
1 x Encyklopedia T.62
1 x Krzyż drewniany nr 3
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
2 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Śww. Konstantyn i Helena
1 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Wiesiołek - Atos - ładan
1 x Bogurodzica
2 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /D/
1 x św. apostoł Mateusz
1 x Modlitwa Mistyczna
2 x Służebnik Liturgia św. Jana Złatoustaho scs /N/
1 x Węgielki do kadzielnicy 50
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz" /M/
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Spotkanie Pańskie
2 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Bliski mi Wschód
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Zakładka do Ewangelii - niebieska
1 x Anioł Stróż /nr 1m/
1 x Boże Narodzenie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6 D
3 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Nieświęci święci
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 6/
1 x Pocztówka BN nr 5
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Łampada stojąca nr 14 z
1 x Krzyż drewniany na podstawce /2Z/
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x Encyklopedia T.42
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 17,5
1 x Słownik Polskiej Terminologii Prawosławnej
1 x PC nr 22 Michałowo - Św. Mikołaja
1 x PC nr 100 Ryboły - św. Kosmy i Damiana
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 3/ mdf
2 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x Mandylion
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Św. Maria Magdalena - laminat
1 x Materiał czerwono - złoty /nr GR2/
1 x Odwaga modlitwy
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x św. apostoł Marek
1 x Materiał zielono - złoty /nr 6/
1 x Materiał żółto - złoty /nr 2/
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x PC nr 34 Kuraszewo - Św. Antoniego
1 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Pomiannik
1 x Knot do łampadki
2 x Kopije średnie d
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja"
1 x Połnyj Prawosławnyj Molitwosłow na wsiaku potrebu
1 x Freski Supraskie
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x św. Maria Magdalena /nr 3d/
1 x PC nr 40 Czeremcha Wieś - śww. Kosmy i Damiana
1 x św. apostoł Jakub
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy scs
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
2 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
2 x Żywot Św. Męcz. Grzegorza Archimandryty
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza, ramka
1 x Św. Jan Chrzciciel Prorok
1 x Św. Aleksandra Rzymska Męczennica
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Sakrament Miłości
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 16,5
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 2/
1 x Osoczniki. Tradycyjne pieśni męskie podlaskich Białorusinów + CD
1 x Misterium metanoi i spowiedzi
1 x Sąd nad świętym Maksymem
1 x Uchwyt knotu do łampadki - mały
1 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - ćwiczenia
1 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Psałtir scs /m - z/
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby - Skoroposłusznica"
1 x Kadzidło Atoskie Anielskie
1 x Nabożeństwo Paschalne
1 x Życie wypełnione śpiewaną modlitwą + CD
1 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska" /mdf/
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Czasosłow /nr 2/
1 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Syryjskie Hymny o Maryi
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
1 x Prorok Mojżesz - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Homilie
1 x Boże Narodzenie /nr 4/
1 x Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 15
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
1 x Encyklopedia T.41
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 18,5
1 x Starzec Mikołaj z Zalitu
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 T/
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 6/
1 x Jezus Chrystus "Pantokrator" /nr2/
1 x Służby na każdyj dień Strastnyja Siedmicy
2 x Homilie t. III - IV
1 x Puzzle - Św. Góra Grabarka
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Rumuńscy święci
1 x Podstawka świecy nr 3
1 x Wielkie powroty
1 x Święty Nektariusz z Eginy
1 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Ikona i Kosmos
1 x Swiatoje Pisannie dla dziaciej
1 x Ikonografia cerkwi prawosławnej w Przemkowie
1 x Ikona Niewiast przy Pustym Grobie Zwierki
1 x Duszpasterz i jego służba w Kościele Prawosławnym
1 x św. apostoł Jan - laminat
1 x Węgielki do kadzielnicy 55
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Pocztówka P nr 09 scs
1 x Ikona podwójna duża /nr 1/
2 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 CZ/
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Św. Arcystrateg Archanioł Michał /mdf/
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x Pascha - służba
1 x Kult świętych w Kościele prawosławnym
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Wstążka do szat zielono-złota (O) - szer. 30
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
1 x Mielnicki Gościniec 7/2021
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 10/ PP
2 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Trebnik scs /UPC/
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Podstawka świecy nr 1
1 x Materiał czerwono-zielono-złoto-bordowy /nr GR4/
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 40
1 x Księga metrykalna - O zaślubionych
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
1 x Krzyżyk 8227
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 1/
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 20
30.677,30zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce