45,00zł

Homilie t. III Bezustanna Opieka

Homilie t. III Bezustanna Opieka

Autor: O. Konstanty Bondaruk
Tytuł: Bezustanna Opieka. Homilie na mniejsze święta. Tom III
Wydawca: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
ISBN 978-83-939081-6-5
Wymiary: 17,5 x 24,5 cm
Ilość stron: 252

 

Spis treści
Słowo wstępne Arcypasterza
Od autora
 
CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Obrzezanie Pańskie (1 stycznia)
2. Narodzenie św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)
3. Św. Apostołów Piotra i Pawła (12 lipca)
4. Ścięcie głowy Jana Chrzciciela (11 września)
5. Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy (14 października)
 
CZĘŚĆ DRUGA
1. Św. Męczennika Gabriela Zabłudowskiego (3 maja)
2. Św. Wielkomęczennika Jerzego (6 maja)
3. Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa (21 maja/ 9 października)
4. Św. Braci Cyryla i Metodego (24 maja)
5. Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej (I niedziela czerwca)
6. Św. Onufrego Wielkiego (25 czerwca)
7. Św. Wielkiego księcia Włodzimierza (28 lipca)
8. Św. Proroka Eliasza (2 sierpnia)
9. Św. Dymitra Sołuńskiego (8 listopada)
10. Św. św. Kośmy i Damiana (14 listopada)
11. Św. Michała Archanioła (21 listopada)
12. Św. Jana Złotoustego (26 listopada)
13. Św. Mikołaja Cudotwórcy (19 grudnia)  
 
 
Słowo wstępne Arcypasterza
 
     Ksiądz Konstanty Bondaruk jest doświadczonym kapłanem od wielu lat pełniącym posługę pasterską. Homilie głoszone w cerkwiach przez ks. Konstantego są pomocne w pogłębianiu wiary w Boga w Trójcy Przenajświętszych Osób oraz świadczeniu o Jego obecności w życiu codziennym.
     W niniejszym zbiorze homilii na mniejsze święta jaśnieje świadectwo wiary w Boga miłującego człowieka. To świadectwo zaufania Temu, Który Jest Stworzycielem i Zbawicielem człowieka z pewnością może pomóc naszym wiernym
w zdecydowanym opieraniu się różnym formom zła oraz opowiadaniu się za dobrem, prawdą i pięknem.
     Dzięki tym homiletycznym pouczeniom, ubogaconych ikonograficznie, korzyść duchową mogą odnieść wszyscy uczestnicy Boskiej Liturgii, zarówno kapłani, jak i wierni. Ufam, że kolejna książka ks. Konstantego spotka się z żywym zainteresowaniem Czytelników i przyczyni się do wzmocnienia życia duchowego w naszej Świętej Cerkwi.
      Abp Abel
Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 
 
    Homilie па mniejsze święta to kolejna publikacja książkowa, znanego prawosławnego kaznodziei, ks. Konstantego Bondaruka. W tym zbiorze osiemnastu homilii znalazły się teologiczno-pastoralne komentarze do czytań przeznaczonych na święta cerkiewne, zarówno obchodzone powszechnie w Kościołach prawosławnych, jak i lokalnie. Dla współcześnie żyjących prawosławnych chrześcijan w naszym kraju szczególnie istotna będzie zapewne refleksja nad świadectwem bezwarunkowego opowiedzenia się za Chrystusem, jakie złożyli święci Męczennicy Chełmscy i Podlascy w czasie II wojny światowej czy święty młodzieniec Gabriel Zabłudowski, zamęczony pod koniec XVII wieku. Warto zauważyć, że każda z homilii ks. Konstantego Bondaruka została zaopatrzona w hymnograficzne motto danego święta (troparion i kondakion) i podzielona na zatytułowane mniejsze części składowe, dzięki czemu lepiej można wniknąć w analizowane treści historiozbawcze i hagiograficzne oraz przyswoić sobie pouczenia pomocne na drodze chrześcijańskiego życia.
     Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL
 
 
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
2 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem /tw.
2 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Jezus Chrystus /nr 12/D
2 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Św. Barbara
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Ogień Ducha Świętego
2 x Św. Aleksandra Rzymska Męczennica
2 x Kolorowanka - Nasze spotkanie z Bogiem
6 x Czotki 50 - czarne
3 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
2 x Molitwa Iisusowa t.4
2 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Św. Dorota męczennica
1 x Deisis
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Łampada stojąca nr 14 b
2 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
2 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 18,5
1 x Odwaga modlitwy
2 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x PC nr 100 Ryboły - św. Kosmy i Damiana
2 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
2 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Ikony. Teologia piękna i światła
1 x Listy misjonarskie Św. Mikołaj Serbski (Przekład K.Tur)
1 x Jezus Chrystus /nr 11/D
1 x Knot do łampadki
1 x Frędzle złote 5 cm
1 x Nechaj bude wola Twoja, Hospody
1 x Starzec Mikołaj z Zalitu
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska"
1 x Synaksarion - 01 Styczeń
2 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
3 x Pocztówka P nr 47
3 x Akafist o upokojenii usopszych
3 x Bielski Hostinec 65/2022
2 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Synaksarion - 08 Sierpień
1 x Ikona Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Rumuńscy święci
1 x Św. Matrona Moskiewska
2 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Bóg na naszej ziemi. Życie Chrystusa dla dzieci.
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 20
1 x Ikonka okrągła /nr 19/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x PC nr 25 Zabłudów - Zaśnięcia Matki Bożej
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
2 x Akafist sw. Afanasiju, ihumienu Brestskomu
1 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
1 x Krzyżyk srebrny /nr 168017/
2 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 19,5
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 3/
1 x św. Maria Magdalena /nr 4/
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
3 x Eucharystia Apostołów
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
2 x Apostołowie.
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
2 x Przemienienie Pańskie
1 x Boże Narodzenie /nr 3/
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Ikona św. Katarzyny /RR/
2 x Pocztówka BN nr 45
2 x Czytania Liturgiczne 2023
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Akatyst za zmarłego
2 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Św. Mikołaj /md/
1 x Pocztówka P nr 09 scs
2 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
1 x Sakrament Spowiedzi. Modlitwy.
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Ikona Zaśnięcia Bogarodzicy Zwierki
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Dekanat Lubiński
2 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Nasz język liturgiczny - pomoc czy utrudnienie
1 x Ikona i Kosmos
1 x Św. Konstantyn Wielki
1 x Ateńska świątynia
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska"
1 x PC nr 24 Czarna Białostocka - Św. Niewiast Niosących Wonności
2 x Boże Narodzenie /nr 4/
1 x Hierarcha chirurg - życie Arcybiskupa Łukasza (Wojno-Jasieniecki
1 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
2 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Biblia w j. rosyjskim
3 x Pocztówka P nr 05 /scs/
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Droga do zbawienia
1 x Elementy pejzażu w malarstwie ikonowym
1 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
1 x Dawno temu w Mirze ...
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Jezus Chrystus "Pantokrator" /nr2/
1 x Elpis nr 4
2 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x Synaksarion - 02 Luty
1 x Strannik - Z bohohłaśnika pielgrzyma CD
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
2 x Dobry Nauczyciel Św. Grzegorz Peradze
1 x Święte Zofia, Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Akatyst do św. Eliasza
2 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Nieświęci święci
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Noc przed Bożym Narodzeniem
1 x Draperie w malarstwie ikonowym
1 x Boże Narodzenie
1 x Łampada nr 8 /n/
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Euchologion monastyczny
3 x Czotki 50 - czarne S
1 x Ikonka okrągła /nr 7/
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Akatyst do św. Jerzego - CD
2 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x PC nr 23 Białystok - Wszystkich Świętych
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Chrzest Pański
1 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
1 x Bliski mi Wschód
1 x Łampada stojąca nr 14 f
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 10/ PP
1 x św. Ksenia z Petersburga
1 x Jezus Chrystus /nr 4T/
1 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x Ikonka okrągła /nr 17/
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x PC nr 9 Nowa Wola - Narodzenia św. Jana Chrzciciela
2 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Ikonka okrągła /nr 6/
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 2/
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Arcybiskup gen. bryg. SAWA (Sowietow)
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x PC nr 3 Bielsk Podlaski - Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 T/
1 x Św. Amfiłochiusz i Hiob Poczajowscy
1 x Kolorowanka
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /D/
1 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 1
1 x Ikona Wniebowstąpienia Pańskiego Zwierki
1 x Jezus Chrystus /nr 10 D/
1 x Pocztówka P nr 02
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Pas z modlitwą
2 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik /nr 2/
2 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Sobór św. Praojców
1 x Ikona Spotkania Pańskiego Zwierki
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Kopije duże d
2 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Hilarion Massalski. Archimandryta supraski
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi bielskiej
1 x Materiał biało - złoty /nr 12/
1 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
1 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Ikona Bogarodzicy "Agija Zoni"
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Krzyżyk srebrny /nr 3/
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 20,5
3 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Biblia - Pismo święte - duże
2 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
1 x Ikona Bogarodzicy
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - d
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Olej do łampad /23-1l/
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka" - laminat
1 x Bielski Hostinec 62/2020 Widowo.
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 1/
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Krzyżyk 81450
2 x Spotkanie Pańskie
1 x Wstążka do szat - złota /w - kr/
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Cypryjscy święci
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Jezus Chrystus /nr 3 D/
1 x PC nr 102 Zgorzelec - św. Konstantyna i Heleny
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x PC nr 46 Kuzawa - Św. Barbary
1 x Św. Cyryl i Metody
2 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Homilie t. III - IV
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz" /M/
1 x PC nr 17 Orla - Św. ap. Jana Teologa
2 x A koliś jak było? + CD
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Św. Efrem Syryjczyk
1 x Kropidło duże
1 x Synaksarion - 04 Kwiecień
1 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Całun pogrzebowy
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Narodzenie Bogarodzicy
2 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
2 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 3/
1 x PC nr 5 Augustowo - Św. ap. Jana Teologa
1 x Biblia dla dzieci
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Wielki Post i konsumpcyjne spłeczeństwo
2 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Mały Kościół /tw/
1 x Elpis nr 13/14
1 x Perły doliny Nurca
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /RR/
2 x Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia MB w Prawosławiu
1 x Biblia dla dzieci
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
2 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Krzyż ołtarzowy /nr 2 cz/ - maltański
1 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Sakrament cz. 2
1 x Świeca ofiarna /nr 10/
1 x Ikona Przemienienia Pańskiego Zwierki
1 x Szkatułka chrzcielna
1 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
1 x Ikona Św. Mikołaja /2RR/
1 x Anioł Stróż /nr 2d/
1 x PC nr 22 Michałowo - Św. Mikołaja
1 x Ikona Św. Mikołaja /RR/
1 x Św. Paweł i Joanna (Szwajko)
1 x Sobór 12 apostołów
1 x Krzyżyk 8210
1 x Dlaczego nie jesteś w Cerkwi?
1 x Nabożeństwo Paschalne
1 x Ikonka okrągła /nr 15/
1 x Krzyżyk srebrny /nr 18/
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" nr 4 D
1 x Św. Maria Magdalena /nr 2/
1 x Św. Matrona Moskiewska - d
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 GR/
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - ćwiczenia
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - podręcznik
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - podręcznik, ćwiczenia
2 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - podręcznik
2 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x 12 Wielkich Świąt i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa /nr 3/
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.2
1 x Zmartwychwstanie Pańskie /nr 3/
1 x Krzyż naprestolny /czerwony/
1 x Pocztówka P nr 46
1 x Kopije małe d
1 x Kropidło małe
1 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - podręcznik
1 x Czytania na 2024 rok - kalendarz
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - podręcznik + ćwiczenia
1 x Czytania Liturgiczne 2024 - 5 egz.
1 x Naczynie na św. Olej
1 x Kl. II - Boże, błogosław; Hospodi, błagosłowi
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja"
1 x Żywot Św. Męcz. Grzegorza Archimandryty
1 x Katechizm Cerkwi Prawosławnej
1 x Ewangelia naprestolna /n/
1 x Kopije średnie d
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - ćwiczenia
1 x Czytania Liturgiczne 2024
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - ćwiczenia
1 x Osnowy ikonopisnoho risunka
1 x Bogurodzica
28.660,90zł
Informacje o producencie
Diecezja Lubelsko - Chełmska
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce