30,00zł

Rozważania z Prologu Ochrydzkiego

Rozważania z Prologu Ochrydzkiego

Tytuł: Rozważania z Prologu Ochrydzkiego
Autor: Św. Nikolaj (Velimirović)
Wydawca: Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie
Oprawa: twarda
Wymiary: 11 x 14,6 cm
Ilość stron: 528
ISBN 978-83-921911-1-7

 

PRZEDMOWA
     Gdy mówimy o świętych, przeważnie w myślach wyobrażamy sobie te osoby, których życie i działalność są znane w Cerkwi od setek lat, a nawet od starożytności. Przed oczami mamy freski i ikony ozdabiające nasze świątynie i domy, przypominające nam swoją obecnością o cnotach, które powinniśmy naśladować i pielęgnować.
     Jednak z niektórymi z tych osób, jeżeli nie my, to nasi rodzice lub dziadkowie mogli mieć okazję się spotkać, współpracować lub przynajmniej na żywo posłuchać ich kazań. Jedną z nich jest należący do grona świętych Serbskiej Cerkwi Prawosławnej św. władyka Nikołaj (Velimirović), w Polsce także znany jako św. Mikołaj Serbski. Jego „Homilie”, „Listy misjonarskie” czy „Modlitwy nad jeziorem” od jakiegoś czasu są już dostępne czytelnikom literatury religijnej (duchowej) w języku polskim i zapewne znajdują się w zbiorach bibliotek domowych i parafialnych. Warto przypomnieć, że św. władyka Nikołaj Życzki i Ochrydzki (1881-1956) jest o wiele bardziej bliski i dostępny wyznawcom prawosławia w Polsce, aniżeli tylko za pośrednictwem swoich książek. Na białostockich Bacieczkach, w parafii św. Jana Teologa, pięć lat temu poświęcono domową cerkiew jego imienia, w której spoczywa również cząsteczka relikwii Świętego.
     Publikacja pt. Rozważania z prologu ochrydzkiego jest tłumaczeniem mniejszej części może i najważniejszego dzieła św. władyki Nikołaja — Prologu ochrydzkiego. Prolog to obszerna książka napisana przez ówczesnego władykę ochrydzkiego — wydana po raz pierwszy w 1928 r., składająca się z podstawowych informacji o obchodzonym święcie i czczonych świętych, wierszy, rozważań (tutaj zebranych), kontemplacji oraz kazań na każdy dzień roku. 
     Rozważania z prologu ochrydzkiego to zbiór uniwersalnych nauk pochodzących z Ewangelii, nauk Świętych Ojców, historii z życia świętych, rad i wskazówek pasterza kierowanych do każdego wyznawcy Chrystusa bez względu na jego wyznanie lub przynależność do konkretnej cerkwi lokalnej.
Żyjemy w czasach, gdy kolejne wydarzenia o wymiarze globalnym w każdym segmencie życia codziennego coraz to gęstszą siecią zamętu informacyjnego próbują przysłonić nam i zniekształcić drogę, którą podążamy. W ostatnim dwudziestoleciu, oprócz zawsze towarzyszących nam konfliktów i wojen polityczno- -etniczno-religijnych, doświadczamy nowych wyzwań. W ciągłym napięciu i stresie trzymają nas potencjalne zagrożenia w postaci ataków terrorystycznych, kryzysów gospodarczych, a ostatnio również śmiercionośnych pandemii. Mniej lub bardziej świadomie stajemy się, z jednej strony, społeczeństwem coraz bardziej odizolowanych jednostek, a z drugiej zagubionym stadem błądzącym w ciemnościach więcej niż kiedykolwiek pozbawionego uczuć i reguł moralnych świata. 
    Książki, takie jak ta, powinny nam pomóc, abyśmy podobnie do naszych przodków niestrudzenie czerpali z już dawno wypowiedzianych i napisanych prawd, trzymając przed sobą jako pochodnią słowa Tego, który powiedział: Ja jestem światłością świata. Kto idzie w ślad za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia (J 8,12-20). Świąty władyka Nikołaj w swoich rozważaniach zapisał, że Chrześcijanin jest ziemskim naczyniem, w które wlane są boska siła i światło. Miejmy nadzieją, że myśli i przykłady zawarte w niniejszej książce sprawią, że to światło chociaż trochą bardziej rozbłyśnie w naszych duszach i pomoże nam pewniej kroczyć wybraną drogą.
     
Publikacja niniejsza ma jeszcze jeden zaszczytny cel do spełnienia. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie kolejnego etapu remontu wolskiej cerkwi pod wezwaniem św. Jana Klimaka. W ten oto sposób zaproszeni do duchowej uczty czytelnicy zarazem staną sią współbudowni - czymi tego domu Bożego. Спаси Господи!
Vladan Stamenković 

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Encyklopedia T.45
1 x Encyklopedia T.44
1 x Encyklopedia T.54
1 x Encyklopedia T.53
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 8/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 12/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 9/
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Materiał czarno - srebrny /nr 2/ PP
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 9/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 2/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 5/
1 x Pomiannik - m n
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Eucharystia - Misterium Królestwa
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Krestnaja Piesń
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 20
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Pomiannik - m b
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Wielki Post
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 6/
1 x Materiał biało - srebrny /nr 5/
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 10/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 10/ PP
1 x Materiał biało - srebrny /nr 2/
1 x Materiał biało - złoty /nr 8/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x Encyklopedia T.43
1 x Elpis nr 9/10
1 x Elpis Tom 23
1 x Elpis nr 11/12
1 x Elpis nr 6
1 x Elpis nr 15/16
1 x Elpis Tom 17
1 x Elpis nr 2
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 6/
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Euchologion monastyczny
1 x Cypryjscy święci
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
1 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x DVD - Odejść w światłym tygodniu
1 x Elpis nr 13/14
1 x Elpis nr 4
1 x Elpis nr 21/22
1 x Czeremszyna - Todar "co na sercu" - CD
1 x Viesna - Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Wsienoszcznoje Bdienije CD
1 x Elpis nr 17/18
1 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x W drodze ku wieczności
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Apostoł Piotr. Biografia
1 x Czetwierojewangielije t.2
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Wstążka do szat - srebrna /w/
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Biblia dla dzieci
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Apostoł nr 5
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Czeremszyna - Tęsknoty - CD
1 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Przepiękne ballady rosyjskie - CD
1 x Encyklopedia T.41
1 x Encyklopedia T.61
1 x Encyklopedia T.52
1 x Encyklopedia T.55
1 x Encyklopedia T.42
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Ateńska świątynia
1 x Czetwierojewangielije t.1
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Apostołowie.
1 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Dogmatika prawosławnoj cerkwi - Pnewmatologija
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Dogmaticzeskoje bohosłowije M.Pomazanskij
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Ikona i Kosmos
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Misterium Śmierci
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Dubiny - Vianie Ruta - CD
1 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
1 x Nabożeństwo intencyjne do Bogurodzicy
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Viesna - Raz, Dwa, Try - CD
1 x DVD - Archimandryta
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Terminarz - kalendarz 2022
2 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Elpis nr 7/8
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Frędzle złote 5 cm
1 x Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego
1 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Odwaga modlitwy
1 x O naszym prawosławiu
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 30
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Istorija Ikonopisi
1 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Czasosłow /ros/
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Homilie t. III - IV
1 x Czetwierojewangielije t.3
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy.
7.543,80zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce