39,00zł

Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka

Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka

Autor: dr Krzysztof Leśniewski
Tytuł: "Nie potrzebują lekarza zdrowi..."
          Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Wydanie: Lublin 2006
ISBN: 83-7363-393-6
Liczba stron: 434
Wymiary: 17 x 24 cm
Okładka: miękka

Spis treści
Przedmowa
Wstęp
Kim jest człowiek? Kluczowe pojęcia w antropologii hezychastycznej
1. Dualistyczny kontekst antropologii Ojców Kościoła Wschodniego
2. Jedność osoby ludzkiej
2.1. Człowiek jako byt złożony
2.1.1. Dychotomiczna wizja osoby ludzkiej
2.1.2. Trychotomiczna wizja osoby ludzkiej
2.2. Istota jedności psychofizycznej człowieka
3. Dusza (gr. psyche)
3.1. Wyjątkowość duszy człowieka
3.1.1. Dusza człowieka jako misterium
3.1.2. Odniesienia duszy człowieka do Boga
3.2. Filokaliczna wizja duszy człowieka
3.2.1. Cechy i funkcja duszy
3.2.2. Władze duszy i ich zadania
3.2.3. Dwa aspekty duszy: logikon i pathetikon
3.2.4. Zmysły duszy
3.2.5. Cnoty duszy
3.3. Dusza człowieka jako rzeczywistość wymagająca leczenia duchowego
3.3.1. Choroby i zagrożenia duchowe duszy
3.3.2. Grzechy władz duszy i ich leczenie
4. Umysł (gr. nous)
4.1. Filokaliczne rozumienie umysłu
4.1.1. Umysł jako obraz Boga i Jego świątynia
4.1.2. Umysł jako organ widzenia duszy
4.1.3. Inne określenia umysłu
4.2. Cechy umysłu
4.3. Relacja umysłu do duszy
4.4. Funkcje pełnione przez umysł
5. Serce (gr. kardia)
5.1. Rozumienie serca przez Ojców filokalicznych
5.1.1. Serce jako centrum osoby ludzkiej
5.1.2. Serce w relacji do Boga - wymiar sakralny serca
5.2. Serce w relacji do umysłu
6. Ciało (gr. soma, sarks)
6.1. Miejsce ciała w hierarchicznej strukturze osoby ludzkiej
6.2. Wrogość wobec ciała jako przejaw antropologicznego redukcjonizmu
6.3. Dwa znaczenia pojęcia „ciało”: sarks i soma
6.4. Stworzenie ciała (gr. soma) na obraz i podobieństwo Boże?
6.5. Ciało w relacji do duszy i umysłu
6.5.1. Ciało a dusza
6.5.2. Ciało a umysł
6.5.2.1. Zależność ciała od umysłu
6.5.2.2. Zależność umysłu od ciała
6.5.2.3. Współzależność ciała i umysłu
6.5.2.4. Potrzeba uwolnienia umysłu od ciała
6.6. Rola ciała w zmaganiach duchowych
6.6.1. Platońskie korzenie ucieczki od ciała
6.6.2. Różnorodność praktyk ascetycznych
6.6.3. Ascetyzm jako droga oczyszczenia sarks
6.6.4. Ascetyzm jako droga uzdrawiania natury człowieka
6.6.5. Jak traktować ciało podczas zmagań duchowych?
6.7. Przebóstwienie ciała
6.7.1. Istota Boża i Boskie Energie a przebóstwienie
6.7.2. Przebóstwienie a Boska ekonomia zbawienia
6.7.3. Przebóstwienie Chrystusa jako wzór przebóstwienia człowieka
6.7.4. Czynny udział ciała w przebóstwieniu
6.7.5. Przebóstwienie ciała jako element przemiany świata materialnego
6.8. Zbawienie ciała (gr. soma)
6.8.1. Udział ciała w zbawieniu
6.8.2. Zbawienie jako uwolnienie od ciała
6.8.3. Zjednoczenie z Bogiem w ciele czy bez ciała?
6.9. Zmartwychwstanie
6.9.1. Potęga zmartwychwstania
6.9.1.1. Zmartwychwstanie jako wydarzenie dla wszystkich
6.9.1.2. Zmartwychwstanie jako odnowa i przemiana całego stworzenia
6.9.1.3. Zmartwychwstanie jako uzewnętrznienie tego, co wewnętrzne
6.9.1.4. Zmartwychwstanie jako nagroda
6.9.2. Ciało a zmartwychwstanie
6.9.2.1. Zmartwychwstanie ciała czy zmartwychwstanie człowieka?
6.9.2.2. Jakie będzie ciało (gr. soma) po zmartwychwstaniu?

Pierwociny zmartwychwstania w czasie ziemskiego życia człowieka
Hezychastyczna diagnoza zaburzeń psychiczno-fizyczno-duchowych
1. Zaburzenia w funkcjonowaniu wyobraźni
1.1. Wyobraźnia (gr. fantasia) a wyobrażenia (gr. fantasiai)
1.2. Pochodzenie wyobrażeń
l .3. Wykorzystywanie wyobrażeń przez demony
2.Zaburzenia powodowane przez logismoi i pathi
2.1. Rozumienie logismoi w literaturze filokalicznej
2.2. Systematyzacja i pochodzenie logismoi
2.3. Etapy procesu przeradzania się logismoi w pathi
3.Zaburzenia na poziomie ciała
3.1. Obżarstwo (gr. gastrimargia)
3.2. Nieczystość (gr. porneia)
3.3. Chciwość (gr. philarguria)
4.Zaburzenia na poziomic duszy
4.1. Gniew (gr. orge)
4.2. Smutek (gr. lype)
4.3. Acedia (gr. akedia)
5.Zaburzenia na poziomie ducha
5.1. Próżność - żądza próżnej sławy (gr. kenodoksja)
5.2. Pycha (gr. hiperfania)
6.Chrześcijańskie pathi a psychologiczne emocje

Warunki sine quo non skutecznej terapii hezychastycznej
1.Radykalne zwrócenie się ku Bogu
1.1. Przemiana umysłu (gr. metanoia)
1.2. Głęboka skrucha (gr. katanyksis)
2.Odradzające otwarcie na Boga
2.1. Świadome oczekiwanie na śmierć
2.2. Myślenie o Sądzie Ostatecznym
2.3. Dar łez
3.Kontrola umysłu
3.1. Uwaga (gr. prosoche)
3.2. Czujność (gr. nepsis)
3.3. Wyciszenie wewnętrzne (gr. hesychid)
4.Kontrola serca
4.1. Serce jako siedlisko dobrych i złych myśli
4.2. Oczyszczenie serca jako niezbędny warunek przemiany człowieka
4.3. Strzeżenie serca (gr. filake kardias)
4.4. Uwaga serca (gr. prosoche kardias)
4.5. Czujność serca (gr. nepsiś kardias)
4.6. Walka duchowa w sercu człowieka
4.7. Zstępowanie umysłu do serca

Zalecenia terapii hezychastycznej
Zalecenia dotyczące walki z zaburzeniami psychiczno-fizyczno-duchowymi oraz chorobami
1.1.Walka z wyobrażeniami pochodzenia demonicznego (gr. ton daimonon faniasiai)
1.2.Walka z chorobami ciała
1.2.1. Zalecenia dotyczące obżarstwa (gr. gastrimargia)
1.2.2. Zalecenia dotyczące nieczystości {gr. porneia)
1.2.3. Zalecenia dotyczące chciwości (gr. philarguria)
1.3.Walka z chorobami duszy
1.3.1. Zalecenia dotyczące gniewu (gr. orge)
1.3.2. Zalecenia dotyczące smutku (gr. lype)
1.3.3. Zalecenia dotyczące acedii (gr. akedia)
1.4.Walka z chorobami ducha
1.4.1. Zalecenia dotyczące próżności - żądzy próżnej stawy
1.4.2. Zalecenia dotyczące pychy (gr. hiperfania)
2. Zalecenia dotyczące uzdrawiającej modlitwy
2.1. Postawa ciała w czasie modlitwy i w relacji do bliźnich
2.2. Psalmodia
2.3. Modlitwa Jezusowa
2.3.1. Znaczenie Imienia Bożego w duchowości hezychastycznej
2.3.2. Formuła modlitwy Jezusowej
2.3.3. Modlitwa Jezusowa jako odpowiedź na wezwanie do nieustannej modlitwy
2.3.4. Metoda modlitwy Jezusowej
2.3.4.1. Wyjątkowość chrześcijańskiej metody psychosomatycznej
2.3.4.2. Pozycja ciała podczas praktykowania modlitwy Jezusowej
2.3.4.3. Kontrola oddechu
2.3.4.4. Zasadnicza rola umysłu w modlitewnej koncentracji na Bogu
2.3.4.5.Modlitwa Jezusowa jako wyzwolenie od zagrożeń duchowych i różnych form zła
2.3.4.5.1. Modlitwa Jezusowa a ataki wrogów
2.3.4.5.2. Modlitwa Jezusowa jako pomoc w odrzucaniu demonicznych wyobrażeń
2.3.4.5.3. Modlitwa Jezusowa jako sposób walki ze złymi
2.3.4.5.4. Modlitwa Jezusowa jako pomoc w wyzwoleniu z pathi
2.4. Pamięć o Bogu (gr. mneme tou Theau)
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Summary

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Kalendarz 2022 r. z troparami i kondakami
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - duży
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Elpis Tom 17
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Elpis nr 7/8
1 x Elpis nr 2
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 D
1 x Elpis nr 11/12
1 x Elpis nr 6
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Elpis nr 17/18
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Zaleszany
1 x Terminarz - kalendarz 2022
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Olej do łampad
1 x Elpis nr 21/22
1 x Knot do łampadki
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - duży Zaleszany
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
1 x Kupiatycka Ikona Matki Bożej
1 x Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
1 x Homilie t. IV Nie znacie dnia ni godziny
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Istota prawosławnego monastycyzmu
1 x Apteka ojca Gabriela
1 x Bogurodzica
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Jarosław W. Kostycewicz
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
1 x Kalendarz Prawosławny 2022
1 x Psałterz Grecki
1 x O naszym prawosławiu
1 x Zamordowane wsie
1 x Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Drabina raju
1 x Homilie t. III - IV
1 x Homilie na rok liturgiczny
1 x Bielski Sejm Wielki Roku Bożego 1564
1 x HODI - Rzecz o Józefie Tokarzewiczu
1 x Dogmatika prawosławnoj cerkwi - Pnewmatologija
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.1
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Eucharystia - Misterium Królestwa
1 x Istorija Ikonopisi
1 x Krestnaja Piesń
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.3
1 x Pomiannik - m b
1 x Błagosłowiennyj Trud
1 x Czetwierojewangielije t.2
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Odwaga modlitwy
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy.
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Wielki Post
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Ikona i Kosmos
1 x Czetwierojewangielije t.3
1 x Iisus Christos. Żyzń i uczenije t.1-6
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Apostoł Paweł. Biografia
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Kopije średnie d
1 x Świecznik ręczny
1 x Kropidło małe
1 x Kopije małe d
1 x Kropidło duże
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Łampada stojąca nr 14
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ cz
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Naczynie na ogarki świec
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 1
6.762,60zł
Informacje o producencie
Inni
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce