25,00zł

Piesnopienija Wielikich i izbrannych prazdnikow. Cz. 3

Piesnopienija Wielikich i izbrannych prazdnikow. Cz. 3

Tytuł: Piesnopienija Wielikich i izbrannych prazdnikow. Cz. 3

Wydawnictwo: Warszawska Metropolia Prawosławna
Wydanie: Warszawa 2018
Stron: 128
Format: 300x212 mm
ISBN: 978-83-60311-33-2

Niemało lat upłynęło od czasu, kiedy staraniem grupy dyrygentów i psalmistów Cerkwi prawosławnej w Polsce ukazały się dwie książki zawierające bardzo przydatne partytury. Zostały one wydane przez Warszawską Metropolię Prawosławną w odległych latach 2004 i 2010, a poświęcone wszystkim wielkim świętym z liczby dwunastu (jakkolwiek z pominięciem Święta Świąt – Paschy Chrystusowej). 

Z początkiem 2020 r. ukazały się, przygotowywane od dawna, ponowie przez grupę dyrygentów-zapaleńców, dwa kolejne tomy partytur. Zgodnie z tytułem (Piesnopienija Wielikich i Izbrannych Prazdnikow), poświęcone one zostały „świętom dużym i wybranym”.

Trzecia część śpiewnika (cs. obichoda) odzwierciedla bieg kalendarza liturgicznego, zawierając wybrane melodie przeznaczone na sześć świąt: Opieki Matki Bożej, Soboru Archanioła Michała i Wszystkich Mocy Bezcielesnych, św. Mikołaja – arcybiskupa Miry Licyjskiej, Obrzezania Pańskiego i św. Bazylego Wielkiego, Arcybiskupa Cezarei Kapadockiej, Soboru Trzech Wielkich Hierarchów: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma oraz przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari w 1087 roku. 

Czwarta część śpiewnika prezentuje materiał nutowy na kolejnych sześć świąt: Narodzenia św. Proroka i Poprzednika Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła, św. proroka Eliasza, Zaśnięcia św. Anny – matki Najświętszej Bogarodzicy, św. kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego oraz Ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela. 

Dyrygentów cerkiewnych i członków chórów z pewnością zainteresuje merytoryczna zawartość tekstów i nut na poszczególne prezentowane w obu tomach święta. Tak opisuje to prof. Włodzimierz Wołosiuk, współredaktor tomów i autor wprowadzeń do nich: „Zachowano taką samą kolejność form liturgicznych przeznaczonych do chóralnego śpiewu jak w poprzednio wydanych Piesnopienijach Dwunadiesiatychi Wielikich Prazdnikow: troparion, kondakion, stichira z grupy „A” występująca w połączeniu z psalmem sto czterdziestym oraz z wierszami psalmów (141, 129 i 114), poprzedzona tzw. zapiewem, czyli stichirą na Hospodi wozzwach, następnie zaś Bogorodiczen lub Krestobogorodiczen, poprzedzony małą doksologią (Sława i nynie) i posiadający niekiedy melodię innego tonu (cs. głasa) niż stichira „A”. W dalszej kolejności niniejszego śpiewnika umieszczono stichirę na litii, oznaczoną umownym symbolem „D”, a tuż za nią tzw. stichirę na stichownie, bazującą na wersetach psalmu sto dwudziestego drugiego w odwrotnej kolejności niż stichira „A”. Kolejnym hymnem w niniejszym śpiewniku jest wieliczanije – tzw. „wywyższenie”, hymn śpiewany na cześć świętej, względnie świętego, w treści swej zawierający pochwałę lub uwielbienie, oraz prokimen, tj. krótki werset śpiewany od dwu do pięciu razy przed recytacją Ewangelii podczas jutrzni. Po wyżej wyszczególnionych formach pojawia się stichira ewangeliczna (cs. jewangielskaja stichira), rodzaj po ewangelicznej medytacji, zgłębiającej tematycznie istotę obchodzonego święta lub danego wydarzenia. Podobnie jak w poprzednio wydawanych śpiewnikach, także w niniejszym znajduje się kanon, składający się z dziewięciu pieśni (hirmosów), tematycznie opartych na dziewięciu odach biblijnych, które posłużyły za wzorzec. Pieśni te utożsamia się z dziewięcioma stopniami hierarchii niebiańskiej. Ostatnią grupę stichir zgromadzono pod symbolem „C”, w praktyce nazywana stichira chwalitna, posiadająca zapiewy z wierszy psalmowych (psalmy 149 i 150). Tradycyjnie, końcowe fragmenty niniejszego Obichodu stanowią: prokimen, oraz wiersz komunijny z Liturgii obchodzonego święta”. 

Poza powyższymi tekstowo-nutowymi elementami składowymi poszczególnych prezentowanych w śpiewnikach świąt, na uwagę zasługują oba wprowadzenia. Zawierają one wiele interesujących informacji poświęconych liturgicznemu śpiewowi cerkiewnemu, który prof. Wołosiuk nazywa „autonomiczną jakością pobożności i zarazem integralną częścią każdej formy nabożeństwa cerkiewnego, stanowiąc jego emocjonalne uzupełnienie, poruszając swym pięknem niejedno serce i niejedną duszę”. Śpiew cerkiewny to „konglomerat stylistyki i kultury, gdzie obie wskazane kategorie uzupełniają się integralnie, towarzysząc od ponad dziesięciu wieków wschodnim tradycjom chrześcijańskim i egzystencjalnym, tworząc swoisty, odrębny od zachodniego klimat”. To on, tj. śpiew cerkiewny, zapewnia „ścisły związek Słowa i muzyki”, dlatego też w cerkwiach nie jest dopuszczalna muzyka instrumentalna, bowiem, zgodnie z prawosławną tradycją, „tylko głos ludzki może odpowiadać na słowo Boże jako żywy i zawsze dostępny instrument”. Misja śpiewu cerkiewnego, czytamy dalej, „zamyka się w nierozerwalnym związku z nabożeństwem i ceremoniami sakralnymi, wyrażonymi psalmodią, ekfonetyką, bardziej rozbudowanymi formami śpiewu monodycznego lub wielogłosowego, wyrażanego brzmieniem chórów cerkiewnych”. 

We wprowadzeniu do drugiego prezentowanego tomu na uważną lekturę zasługują w szczególności rozważania autora na temat miejsce w historii śpiewu cerkiewnego, jakie zajmuje omawiana inicjatywa opracowywania i wydawania śpiewników cerkiewnych. „Wydając poniższy obichod – pisze prof. Wołosiuk – zwróciliśmy szczególną uwagę na podstawowe środki realizacji użytkowego śpiewu liturgicznego, jakimi są: rodzaj dźwięku, tempo, dynamika, barwa, artykulacja, oraz frazowanie. Celem wskazania swoistego novum w podejściu do wskazanych zagadnień spróbujmy pokrótce rozpatrzeć niektóre z wyszczególnionych elementów w kontekście potrzeb psalmistów czy dyrygentów chórów cerkiewnych”. W dalszej części omawia zaś owe poszczególne „podstawowe środki realizacji użytkowego śpiewu liturgicznego”. Nie ulega wątpliwości, że uważna tego lektura otworzy niejednemu dyrygentowi i śpiewakowi oczy na niuanse związane ze śpiewem cerkiewnym. 

Zauważenia wymagają dedykacje, które widnieją przed wprowadzeniami do poszczególnych tomów. Pierwszy z nich (a w numeracji ciągłej trzeci) poświęcony został jubileuszowi 30-lecia odrodzenia Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, drugi zaś (czyli w numeracji ciągłej czwarty) jubileuszowi 40-lecia chirotonii biskupiej Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski. 

Wraz z wydaniem prezentowanych śpiewników praca dyrygentów chórów cerkiewnych, psalmistów i członków chórów z pewnością stanie się łatwiejsza, co z kolei pozytywnie wpłynie na poziom śpiewu w naszej Cerkwi. Warto, żeby oba prezentowane tomy znalazły się w każdej naszej świątyni.

 
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Uchwyt knotu do łampadki - mały
2 x Łampada nr 13 złocona
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
2 x Kwiat cytryny - Atos - ładan
1 x Ikona Bogarodzicy "Supraska"
1 x Obrączka /nr 3/ rozmiar 19,5
1 x Anioł Stróż /nr 2/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Encyklopedia T.44
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Anioł Stróż /nr 1m mdf/
1 x Jaśmin - Atos - ładan
1 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
2 x Św. Michał
1 x Kadzidło Atoskie Anielskie
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Prymaki - Mamina soroczka - CD
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x Elpis nr 2
1 x Pieśni z Bogogłasnika - Prymaki /kaseta/
1 x Stichar czerwony
2 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Gardenia - Atos - ładan
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Wstążka do szat błękitno-złota /w/
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
2 x Piżmo - Atos - ładan
1 x Dziedzictwo Bizantyńskie
2 x Cynamon - Atos - ładan
1 x PC nr 52 Rogacze - Narodzenia Najświętszej Marii Panny
1 x Łampada grecka nr 5 mosiężna z niklem
1 x PC nr 46 Kuzawa - Św. Barbary
1 x Akafist swiatitielu Łukie
2 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Pienije wsieumilennoje - CD
1 x AS - jesień, zima - 2CD
1 x Biblia w j. rosyjskim
2 x Anioł Stróż w stojącej ramce
1 x Piesnopienija Wielikich i izbrannych prazdnikow. Cz. 3
1 x Deisis
1 x Koszulka męska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Mirra - Atos - ładan
1 x Ikona Bogarodzicy "Supraska"
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Wizantino - Atos - ładan
1 x Krzyżyk srebrny /nr 3332/
1 x Pędzelek do oleju nr 1
3 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x św. apostoł Mateusz - laminat
2 x Krzyż ołtarzowy /nr 1/
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Iliton
2 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Zeszyt ćwiczeń - Poznajemy Nowy Testament
1 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x materiał zielono - złoty /nr 10/
2 x Łampada nr 8 /n/
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Anioł Stróż /nr 2m mdf/
1 x Listy misjonarskie Św. Mikołaj Serbski (Przekład K.Tur)
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - podręcznik
1 x Psałterz z modlitwami
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x Nabożeństwo intencyjne do Bogurodzicy
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska
1 x Lilia - Atos - ładan
3 x Anielski - Atos - ładan
1 x Ikona Bogarodzicy "Akatystowa-Chilendarska"
1 x Obrączka /nr 3/ rozmiar 16
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska" - laminat
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - ćwiczenia
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x CD - (Szurbak) Prawosławna Święta Liturgia
2 x Szkło do łampady - niebieskie
1 x Kadzielnica mosiężna nr 3M
1 x Chrzest Pański
1 x Krzyżyk nr 29
1 x Podstawka świecy nr 1
1 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
2 x Ikony. N. P. Kondakow
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x PC nr 85 - Białystok Zmartwychwstania - archiwalna
1 x Ikonografia cerkwi prawosławnej w Przemkowie
1 x Krzyżyk 8110
3 x Wstążka do szat bordowo-złota (K) - szer. 30
1 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
1 x Łampada stojąca /nr 09 cz/ szkło
1 x Podstawka świecy nr 3
1 x Dzikie pola - CD
1 x Kl. V - podręcznik - W cerkwi prawosławnej
1 x Łampada stojąca /nr 05/ złocona
1 x Łampada nr 12 złocona
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Wstążka do szat niebiesko-srebrna - szer. 30
1 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Mandylion /nr 1/
1 x Dzika Róża - Atos - ładan
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska"
1 x św. apostoł Paweł
2 x O dzieciach w Cerkwi
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Akafist sw. Jewfimii
2 x CD STEBŁO - kolędy na święta
1 x Kropidło małe
1 x Kielich - czasza 0,5 l
1 x Elpis nr 17/18
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 18,5
2 x Kolędy Christos Rażdajetsia, Sławitie! - CD
1 x Cypryjscy święci
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
2 x Ikona Niedowierzającego Tomasza Zwierki
1 x Pocztówka BN nr 45
1 x Czytania na 2018 rok - kalendarz
1 x Ikona Chrystusa /nr 10/
1 x św. apostoł Bartłomiej
2 x Apostołowie.
1 x Polski AKP w obszarze polityki wyznan. i narodow. PL i III RP
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
2 x Niedzielny - Atos - ładan
1 x Orzech włoski - Atos - ładan
1 x Chrystus ze świętymi
1 x Prawosławie a religia przyszłości
1 x W drodze ku wieczności
1 x Puzzle - Ławra Poczajowska
2 x Całun pogrzebowy
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 5/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
1 x Ikona Bogarodzicy "Błogosławione Niebo"
1 x Chrystus błogosławiący dzieci /m mdf/
1 x Prawosławni i Grekokatolicy w dawnej Polsce t. 1-2.
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10m mdf/
1 x Modlitewnik dla dzieci
1 x Kalendarz Prawosławny na 2014 rok
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
3 x Wstążka do szat biało - srebrna szer. 55
2 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
2 x Elpis nr 21/22
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska" /mdf/
1 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Świeca "Eleos" duża - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Tryptyk /nr 6/
1 x Orzech włoski - Atos - ładan
1 x Jezus Chrystus z m-ru Stawronikita
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Pomiannik - m n
1 x Łampada stojąca /nr 13 cz/ szkło
1 x Lilia - Atos -ładan
1 x Krzyżyk 8218
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
2 x Czytania na 2017 r.-kalendarz
1 x Kolory Prawosławia. Albania
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x DVD - Odejść w światłym tygodniu
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (K) - szer. 30
1 x Historia Kościoła
1 x Encyklopedia T.53
1 x Materiał biało - złoty /nr 6/
1 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x Ikona i Kosmos
1 x Mirra - Atos - ładan
1 x Krzyżyk srebrny /nr 49/
1 x Mistyczne podróże
1 x Elpis nr 13/14
2 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16
1 x Elpis nr 4
1 x Obrączka /nr 3/ rozmiar 20
1 x Molitwy cztomyje na molebniech
1 x Starzec Mikołaj z Zalitu
1 x Kopije małe d
1 x DVD - Archimandryta
1 x Św. Grzegorz Dialog i jego Dzieło Ewangelizacyjne
1 x Ukrzyżowanie Chrystusa
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 15
1 x Służebnik. Posledowanije Wieczerni i Utreni
1 x Elpis nr 9/10
1 x Rosyjskie pieśni duchowe - CD
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 19
1 x Łampada stojąca /nr 11/ złocona
1 x Kwiat Pustyni - Atos - ładan
1 x Aniołek. Opowiadania
1 x Ikona Chrystusa /nr 5nf/
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
1 x Akatyst przed ikoną MB "Uzdrowicielki" - Odrynki - CD
13.140,55zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce