55,00zł

Zbuduję Cerkiew Moją ...

Zbuduję Cerkiew Moją ...

Tytuł: Zbuduję Cerkiew Moją ...
Wydawca: Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2019
Oprawa: twarda
Wymiary: 22 x 28 cm
Ilość stron: 256
ISBN 978-83-65136-35-0

     Jesienią tego roku upłynie 40 lat od dnia chirotonii biskupiej metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Jubileusz ten zainspirował ideę wydania pamiątkowego albumu będącego – jak czytamy w przedmowie do wydania – „hołdem wdzięczności hierarchii, duchowieństwa, mnichów i mniszek oraz wiernych Cerkwi prawosławnej w Polsce dla swego umiłowanego Władyki”. Album ten nosi znamienny tytuł „Zbuduję Cerkiew Moją... (Mt 16,18)”, będący ewangelicznym cytatem słów Jezusa Chrystusa, jednak – jak się wydaje – trafnie odnosi się on również do działalności zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce.
     Zasadniczą część albumu stanowią fotografie. To około 400 zdjęć pochodzących z archiwów wielu instytucji i osób. Skupiają one swoją uwagę zaledwie na jednym, lecz jakże ważnym, aspekcie działalności metropolity Sawy, jakim jest budownictwo sakralne i okołosakralne, do którego Eminencja zawsze przywiązywał ogromne znaczenie. Świadczy o tym chociażby liczba dokonanych przez niego w ciągu 40 lat poświęceń kamieni węgielnych, krzyży, ikonostasów, kaplic czy cerkwi, która idzie w setki. Nie wszystkie te uroczystości udało się redakcji przywołać w postaci fotografii. Część z nich została odnotowana w albumie jedynie w formie lakonicznego, krótkiego zapisu umieszczonego przy białym kwadraciku. Jednak większość spośród odbywających się pod przewodnictwem Eminencji uroczystości tego typu została upamiętniona fotograficznie i to te zdjęcia stanowią sedno ilustracyjnej strony albumu. Przy stosownych zapisach redakcja umieściła wówczas różnobarwne kwadraciki, które ułatwiają sprecyzowanie, kadry z jakiej uroczystości zostały na danej fotografii przedstawione. Prezentowany album ukazuje, zatem, rozległy fragment historii Prawosławia w Polsce.
     Zasadniczą, fotograficzną część albumu poprzedza cytowana już przedmowa, którą napisał najstarszy po metropolicie Sawie pod względem chirotonii biskupiej arcybiskup lubelski i chełmski Abel. W swym tekście podzielił się on ciepłymi, często osobistymi refleksjami o Jego Eminencji, przekrojowo poruszając różne elementy jego arcypasterskiej posługi. Tekst ten zasługuje na uważną lekturę, bowiem przybliża czytelnikowi zarówno postać bohatera albumu, jak i najważniejsze jego osiągnięcia, z Bożą pomocą dokonane dla dobra Cerkwi i ludu Bożego.
     Swój tekst arcybiskup Abel kończy słowami: „Nie będzie przesadnym twierdzenie, że Jego Eminencja Metropolita Sawa w okresie czterdziestoletniej posługi arcypasterskiej uczynił bardzo wiele dla dobra Świętej Cerkwi Prawosławnej. Złożył siebie i całe swoje życie w ofierze Bogu, aby umiłowana przez Niego Cerkiew odrodzona została mocą Przenajświętszego Ducha i zajaśniała chwałą Zmartwychwstałego Pana. My, prawosławni w naszej ojczyźnie – arcybiskupi, biskupi, kapłani, diakoni, mnisi, mniszki i wszyscy wierni, jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu wytrwałemu i mądremu Przewodnikowi w wierze za wszystko, co dokonało się z Jego inspiracji i z Jego wielkim zaangażowaniem. Niech Dobry i Miłosierny Bóg błogosławi naszemu Metropolicie Sawie na ‘długie, długie lata’. Zapewniamy również o naszej nieustannej modlitwie o dobre zdrowie i wszelkie potrzebne łaski. Eis polla eti Despota!”.
Warto podkreślić, że liczący około 250 stron album ma atrakcyjną, a zarazem czytelną szatę graficzną, wyraźnie kolorystycznie rozgraniczającą poszczególne dziesięciolecia arcypasterskiej posługi metropolity Sawy. Na końcu książki znajdują się dwa wykazy: „Źródła pochodzenia ilustracji” (to ponad sto pozycji) i „Spis zilustrowanych wydarzeń” (jest ich aż 195). Schludna i miła w dotyku jest również twarda, złocona oprawa zdobiąca album. 
     Z pewnością album zainteresuje wszystkich, którem bliskie jest Prawosławie w naszym kraju. Na jego kartach, z pewnością, odnajdą wiele znanych im osób, niekiedy w dużo młodszym wieku lub już nieżyjących, a być może odnajdą też siebie… Szczerze zachęcam do nabycia i lektury.

 

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Cypryjscy święci
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.1-3
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
2 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Apostołowie.
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Biblia dla dzieci
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.1
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Czotki 50 - czarne
1 x Czotki 100 - granatowe S /nr 1/
1 x Zeszyt ćwiczeń do nauki języka cerkiewnosłowiańskiego
1 x Zarys hagiografii prawosławnej
1 x Zeszyt ćwiczeń - Poznajemy Stary Testament
1 x Zbuduję Cerkiew Moją ...
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej
2 x Wielki Post
2 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
2 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
2 x Zmartwychwstanie i ikona
2 x Modlitwa otwiera niebo
2 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
2 x Ogień Ducha Świętego
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
2 x Ikona i Kosmos
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
2 x Pomiannik - m b
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Bożestwiennaja Liturgija swiataho Ioanna Złatoustaho - Służebnik
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Apostoł nr 5
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Bożestwiennaja Liturgija swiataho Wasilija Wielikaho - służebnik
2 x Eucharystia - Misterium Królestwa
2 x Krestnaja Piesń
2 x Pomiannik - m n
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Pascha ikony. Villa dei Misteri Jerzy Nowosielski
1 x Kadzidło Atoskie Cyprys
1 x Odwaga modlitwy
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
2.527,50zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce