32,00zł

Św. Starzec Porfiriusz. Żywot i Słowa

Św. Starzec Porfiriusz. Żywot i Słowa

Tytuł: Święty Starzec Porfiriusz z Kafsokaliwii. Żywot i słowa
Przekład z języka greckiego Grzegorz Makal
Wydawca: Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego, Białystok 2019
Oprawa: twarda
Wymiary: 18 x 24,5 cm
Ilość stron: 352
ISBN 978-83-941105-7-4

Spis treści
PRZEDMOWA DO POLSKIEGO WYDANIA
WSTĘP
NOTA BIOGRAFICZNA
CZĘŚĆ PIERWSZA Żywot Starca Porfiriusza (1906-1991)
1. Droga na Świętą Górę
2. Święta Góra - Kafsokaliwia (1918-1925)
3. Eubea (1925-1940) 
4. Poliklinika Ateńska (1940-1973)
5. Monaster świętego Mikołaja w Kallisia (1955-1979) 
6. Monaster Przemienienia Pańskiego w Milesi (1979-1991)
7. Kafsokaliwia (1991)
CZĘŚĆ DRUGA Słowa Starca Porfiriusza
1. O Cerkwi
2. O Bożym zakochaniu, boskim erosie
3. O modlitwie 
4. O walce duchowej
5. O życiu monastycznym
6. O tajemnicy pokajania 
7. O miłości do bliźniego
8. O Opatrzności Bożej
9. O wychowaniu dzieci 
10. O myślach serca
11. O stworzeniu
12. O chorobie 
13. O darze widzenia
14. O studiach duchowych
15. O wieczności
ŚWIĘTY JAN KALIWITIS
 
„W obecnych, trudnych czasach bardzo potrzebujemy autentycznych przykładów ludzi, którzy prawdziwie żyli wiarę i miłością do Chrystusa.
Słowa takich świętych, płynące z ich doświadczenia, prowadzą nas, rozwiązują problemy, wyciszają i uspokajają skołatane nerwy, pokrzepiają serce, wzmacniają"głos naszego sumienia, pobudzają wiarę i otwierają horyzonty myślowe. Takimi właśnie są słowa Świętego Starca Porfiriusza - skromnego, pokornego i prostego człowieka, którego życie było prawdziwym - świadectwem prawdy i radości Chrystusowej.
Święty Porfiriusz pomaga wielu ludziom w ich trudnych chwilach, gdy muszą stawić czoła chorobie, smutkowi, rozpaczy lub śmierci.
Niniejsza książka z żywotem i słowami świętego Starca jest cennym darem dla Cerkwi i współczesnego człowieka
Arcybiskup Krety, Ireneusz Z przedmowy do wydania greckiego
 
Przedmowa do polskiego wydania
Niniejsza książka powstała na podstawie nagrań i notatek z wypowiedzi świętego Porfiriusza, wykonanych przez jego duchowe dzieci. Autorki książki, siostry z monasteru Chrysopigis na Krecie, dołożyły starań, by oddać styl wypowiedzi swojego Starca, jego bezpośredniość i autentyczność. Z tego też powodu książka jest napisana językiem mówionym, z wieloma wykrzyknieniami, cytatami z Pisma Świętego, modlitwami, fragmentami nabożeństw, poezji liturgicznej i świeckiej. Ze względu na to, że materiały źródłowe pochodziły z różnych okresów życia Świętego oraz wypowiadane były w różnym kontekście, zostały pogrupowane w oddzielne rozdziały, by ułatwić lekturę.
Przekład ma na celu przybliżenie postaci świętego Starca Porfiriusza Czytelnikowi polskojęzycznemu.
Teksty z Ewangelii pochodzą z przekładu: Święta Ewangelia, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2015. Cytaty ze Starego Testamentu oraz z pozostałych ksiąg Nowego Testamentu pochodzą przede wszystkim z Biblii Tysiąclecia, wydanie IV, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, biblia.deon.pl. Fragmenty, których brzmienie we wspomnianym wydaniu odbiegało od tekstu greckiego, co mogło zaburzyć kontekst wypowiedzi, zostały zaczerpnięte z innych tłumaczeń i oznaczone skrótem od nazwy według poniższej listy:
BP Biblia Poznańska, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprać, zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, bibliepolskie.pl.
BWP Biblia warszawsko-praska, oprać. ks. bp K. Romaniuk, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1997, www.biblia.info.pl.
LXX Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, przeł. ks. R. Popowski SDB, Oficyna Wydawnicza „Vocatio", Warszawa 2013. 
UBG Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Pismo Święte: Stary i Nowy Testament: pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski, z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem, Fundaqa Wrota Nadziei, Toruń 2017.
Wk Biblia Jakuba Wujka, Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakuba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, Warszawa 1923, bibliepolskie.pl.
Numeracja psalmów odpowiada wersji używanej w Cerkwi prawosławnej, zaś w nawiasie podawany jest numer psalmu zgodny z kanonem zachodnim.
Większość przekładów tekstów nabożeństw pochodzi z tłumaczeń o. Henryka Paprockiego zamieszczonych na stronie www.liturgia.cerkiew.pl w zakładce „Tłumaczenia".
Teksty nabożeństw i cytaty patrystyczne nieopatrzone nazwiskiem autora przekładu zostały przełożone przez Tłumacza.
Tłumacz składa podziękowania Czcigodnym Ojcom z monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu, monasteru św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach, monasteru Paraklitu w Oropos oraz członkom swojej Rodziny za trud pierwszej lektury tego przekładu oraz za ich cenne uwagi.
Oby święty Porfiriusz pomagał każdemu z Czytelników tej książki.
Tłumacz 
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce