59,00zł

Hiob Zalizo, ihumen poczajowski

Hiob Zalizo, ihumen poczajowski

Autor: Bp Andrzej Borkowski
Tytuł: Hiob Zalizo ihumen poczajowski
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017
Oprawa: twarda
Wymiary: 17 x 24 cm
Ilość stron: 206
ISBN ISBN 978-83-7431-523-4 

Wstęp
1. Monastycyzm na Wołyniu do końca XVI wieku
2. Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteru
3. Spisany żywot św. Hioba Zalizo
4. Lata młodzieńcze i wstąpienie do monasteru w Uhomikach
5. Działalność religijno-oświatowa św. Hioba w okresie pełnienia funkcji przełożonego monasteru Świętego Krzyża w Dubnie
6. Spuścizna literacka św. Hioba
7. Przybycie św. Hioba na Górę Poczajowską i zapis Anny Hojskiej
8. Sytuacja polityczno-wyznaniowa monasteru poczajowskiego w Rzeczypospolitej w początkowej fazie kierowania przez św. Hioba
9. Procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem
10. Inne procesy sądowe monasteru poczajowskiego z jego wierzycielami
11. Fundatorzy cerkwi Świętej Trójcy w monasterze poczajowskim Ewa i Teodor Domaszewscy
12. Ostatnie lata działalności św. Hioba oraz wybór następców
Zakończenie
Aneks. Starożytne dzieje drukami poczajowskiej (do 1830 roku)
Streszczenie
Summary
Bibliografia
Indeks osobowy

     Biskup supraski dr hab. Andrzej (Borkowski), namiestnik Monasteru pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, na podstawie dokumentów i opracowań w swojej pracy pt. Hiob Zalizo, ihumen poczajowski przedstawia polskiemu czytelnikowi wyjątkową postać historyczną św. Hioba Zalizo (inaczej Poczajowskiego), która odegrała wielką rolę w życiu Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku.
     Należy Mu się uznanie, że podjął się trudu przedstawienia czytelnikowi tego wyjątkowego lidera Prawosławia, tym bardziej że jest on przełożonym monasteru, podobnie jak, swego czasu, był nim św. Hiob Poczajowski...
     Praca biskupa supraskiego Andrzeja jest na czasie, bowiem i dziś Monaster poczajowski przeżywa wiele doświadczeń i wymaga wytrwałości (żelaznej) swego ihumena w celu zachowania nieskazitelności jego spuścizny - wiary prawosławnej.
     Praca została napisana prostym, przystępnym językiem. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z jej treścią, by móc dobrze uzmysłowić sobie znaczenie św. Hioba Poczajowskiego dla Cerkwi prawosławnej.
          Fragment z recenzji Metropolity prof. zw. dr hab. Sawy (Hrycuniaka)


     Książka stanowi wyjątkową pozycję wydawniczą, która podejmuje mało znane zagadnienie hagiograficzne w literaturze polskiej. Jest to pionierskie dzieło, napisane z ogromnym znawstwem i zarazem szacunkiem dla świętości i tradycji prawosławia. Mamy do czynienia z dziełem rozświetlającym ważny wycinek dziejów Rzeczypospolitej. Autor sięgnął do źródeł, do archiwów i bibliotek prawosławnych ośrodków naukowych, a także doskonale orientuje się w najnowszej literaturze teologicznej i historycznej. Autorowi po raz pierwszy w polskiej nauce udało się ukazać w sposób całościowy życie i działalność ihumena poczajowskiego Hioba Zalizo. Autorytet Świętego wyniósł go ponad wszystkich współczesnych, stawiając na piedestale duchowych przodowników tego okresu. Opracowanie stanowi istotny wkład do poznania dziejów monastycyzmu, ale także duchowości i kultury prawosławia... Należy z radością powitać kolejną publikację książkową biskupa supraskiego Andrzeja Borkowskiego. Przybliża ona postać Świętego, którego imię, dzieło i osobowość nie tracą swej aktualności, zwłaszcza w czasach obecnych, kiedy możliwość odwiedzenia Poczajowa jest dostępna dla każdego. Biskup supraski Andrzej, dzięki swej publikacji, wpisuje się w katalog autorów, którzy w Ławrze Poczajowskiej widzą o wiele więcej niż tylko jeden z ośrodków monastycznych na Wołyniu. Bez Poczajowa bowiem II Rzeczpospolita Polska wyglądałaby inaczej.
          Fragment z recenzji abp prof. zw. dr hab. Jerzego (Pańkowskiego)

 

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce