85,00zł

Prawosławny Monastycyzm w RP

Prawosławny Monastycyzm w RP

Tytuł: Prawosławny Monastycyzm w Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca: Warszawska Metropolia Prawosławna Warszawa 2018
Oprawa: twarda
Wymiary: 25 x 31 cm
Ilość stron: 416
ISBN 978-83-65136-18-3
 

   Rok 2018 to dla Cerkwi prawosławnej w Polsce rok jubileuszowy i to nie tylko z powodu związanego z Nią jubileuszu 100-lecia zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez nasz kraj niepodległości po ponad dwóch wiekach niewoli. To przede wszystkim rok jubileuszowy dla zwierzchnika naszej Cerkwi – metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, a skoro dla niego, to i dla całej Cerkwi prawosławnej w naszym kraju.

   Aby godnie upamiętnić przypadające w tym roku dwa jubileusze – 80. rocznicy urodzin i 20. rocznicy wyboru Jego Eminencji metropolity Sawy na zwierzchnika naszej Cerkwi – Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej przygotowało wyjątkowy album. Licząca ponad 400 stron publikacja poświęcona jest prawosławnemu monastycyzmowi na terenach, zarówno przed laty, jak i obecnie, znajdujących się w jurysdykcji naszej Cerkwi. Tytuł albumu „Monastycyzm prawosławny w Rzeczypospolitej Polskiej” trafnie oddaje jego treść.

   Prezentowana książka złożona jest z części tekstowej i fotograficznej, a jako że jest to album, to pierwsza z tych części jest jedynie wprowadzeniem do tematu, druga zaś zajmuje blisko 400 stron. Na część tekstową składa się obszerna przedmowa arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, oraz rozważania biskupa supraskiego Andrzeja na temat istoty życia monastycznego w Prawosławiu.

   O ile na temat monastycyzmu prawosławnego i jego istotny napisano już niemało, to na szczególną uwagę zasługuje pierwszy z tekstów. Arcybiskup Jerzy w całości poświęca go Jubilatowi, jego życiu i nieustannym związkom z życiem monastycznym. Od dzieciństwa – zacytujmy abp. Jerzego – „Bóg przygotowywał Go do trudnej misji przez doświadczenie i ucisk”, by następnie mógł poświęcić się nauce w prawosławnym seminarium duchownym. Gdy był jeszcze alumnem tej uczelni, nastał przełomowy moment jego życia. W 1957 r. przyszły zwierzchnik Cerkwi udał się wraz z innymi seminarzystami na pielgrzymkę do Ławry Poczajowskiej. Tam „coś niezwykłego się wydarzyło w Jego sercu. Jak relacjonował wielokrotnie sam Metropolita, całą drogę powrotną płakał, nie wiedząc, dlaczego i z jakiego powodu. (…) To był chyba ten moment, kiedy płomień pragnienia życia mniszego na dobre rozpalił się w Jego sercu”. Pragnąc połączyć dalszą edukację z życiem mniszym, najpierw ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, po czym udał się na studia doktoranckie do Belgradu, gdzie z rąk samego patriarchy Serbii Hermana z imieniem Sawa, na cześć św. Sawy Serbskiego, przyjął postrzyżyny monastyczne. Był to pierwszy w Polsce prawosławny młody mnich od II wojny światowej. Od tej pory rozpoczęła się jego cerkiewna kariera, która w wieku 60 lat doprowadziła go do tronu metropolitalnego. Na każdym etapie jego życia, czy gdy był archimandrytą w monasterze w Jabłecznej, czy biskupem i arcybiskupem, czy generałem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, czy też profesorem, zawsze jego „oczkiem w głowie” był monastycyzm. Z zapamiętaniem zakładał nowe monastery, reaktywował stare, zachęcał młodych ludzi do poświęcenia swego życia życiu mniszemu. Nie dziwi więc, że już teraz jego monastyczne dziedzictwo jest tak ogromne. Większość obecnych mnichów i mniszek przeszła przez jego ręce, większość monasterów i domów zakonnych to efekt jego nieustającego trudu. „Troszcząc się o monastery – zacytujmy ponownie słowa z przedmowy – metropolita Sawa wyszedł z inicjatywą organizowania cyklicznych, corocznych konferencji mnichów i mniszek naszej Cerkwi. Na wszystkich starał się być osobiście. Przekazywał wiele ze swego doświadczenia, modlił się razem z mnichami, żartował i pouczał, podtrzymywał na duchu, dodawał otuchy i zachęcał do dalszych zmagań mniszych”.

   „Życie i działalność metropolity Sawy są wielostronne i wieloaspektowe – podsumowuje swą przedmowę arcybiskup Jerzy, kontynuując: – Z pewnością jednak można konstatować, że we wszystkich wymiarach tej działalności można odnaleźć osnowę monastyczną. Metropolita uważa, że monastery i mnisi są nie tylko gwarancją duchowej stabilności Cerkwi, ale stanowią jej cerkiewny kręgosłup. Bez monasterów nie ma pełnowartościowego życia Cerkwi. Monastery są kuźnią życia duchowego, mają bardzo realny wpływ na kondycję całej Cerkwi. Bez względu na wiek mnicha, Metropolita widzi w nim żołnierza Chrystusa. Często powtarza, że Bogu trzeba oddawać to, co najlepsze, a więc młodość, dlatego zawsze z wielką powagą traktował pragnienie młodych ludzi poświęcenia swego życia Bogu i Cerkwi. Od strony cerkiewnej polityki kadrowej, metropolita Sawa doprowadził obecnie do sytuacji, że cały episkopat naszej Cerkwi to mnisi, którzy wstąpili do monasterów i przyjęli stan mniszy już za Jego czasów. To stwarza szczególną relację i więź. Biskupi widzą w Nim doświadczonego Ojca, który z miłością, ale i szanując odmienność zdania swych wychowanków – biskupów, stara się kierować soborowym życiem Cerkwi. (…) Gdyby zadać Władyce pytanie, co jest Jego największym spełnieniem biskupim, metropolitalnym – to z pewnością odpowiedziałby, że reaktywacja życia monastycznego w Polsce. Bo to jest największe i najważniejsze”. Bo monastycyzm ukochał ponad wszystko…

   Zasadnicza, fotograficzna część albumu składa się z dwóch obszernych rozdziałów, niemal równych pod względem objętości. W pierwszym, w kolorze sepii, zaprezentowane zostały archiwalne fotografie związane z 22 monasterami prawosławnymi, które działały na ziemiach wchodzących niegdyś w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a po I wojnie światowej do leżących w granicach II Rzeczypospolitej, których wizerunki przetrwały do naszych czasów. Niektóre z tych monasterów mają metrykę sięgającą wieków XV czy XVI, a niekiedy czasów jeszcze bardziej odległych. Rozdział ten podzielono na cztery podrozdziały, odpowiadające granicom diecezji prawosławnych w II Rzeczypospolitej, przy czym liczba opisywanych monasterów nie oddaje w pełni bogactwa prawosławnego życia monastycznego na tych terenach i ograniczona została do najważniejszych i mających archiwalne fotografie. Przedstawienie tych fotografii możliwe było głównie dzięki uprzejmości kilku kolekcjonerów.

   Drugi rozdział to z kolei fotograficzna opowieść o rozwoju i życiu prawosławnego monastycyzmu w Polsce powojennej. Nie da się nie zauważyć ogromnego wpływu zarówno na rozwój, jak i dzień dzisiejszy, tych monasterów i domów zakonnych obecnego zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce. Również ta część składa się z czterech podrozdziałów, których marginesami są współczesne granice dzielące diecezje naszej Cerkwi.

   Fotograficzne prezentacje wszystkich monasterów pokazanych w obu częściach albumu poprzedzają kilkuzdaniowe opisy ich dziejów i ikony świąt patronalnych lub patronów.

   Winszując Jego Eminencji z okazji tegorocznych jubileuszy i życząc Mu długich lat życia oraz stabilnego rozwoju naszej Cerkwi, z przyjemnością lekturze naszych duchownych i wiernych polecamy omawiany album. Niejeden znajdzie w nim na zdjęciach siebie, w niejednym obudzą się wspomnienia z młodości, niejeden doceni niepoliczalny wkład naszego Władyki w odrodzenie prawosławnego monastycyzmu w naszym kraju.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Św. Onufry Wielki - laminat
1 x Mały Kościół
1 x Św. Pantelejmon mdf/
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 10/
1 x Ikona Bogarodzicy "Mlekopitatielnica" /mdf/
1 x Kleszczele, Podlasie, Ukraina
1 x Latopisy A. Supraskiej - VIII Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
1 x Ikona Bogarodzicy "Smoleńska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Wsiecarica" /mdf/
1 x Akafist swiatym Pietru i Pawłu
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x Krzyż drewniany /nr 6/
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada nr 12 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11/
1 x Łampada nr 11 (zielona)
1 x Łampada stojąca /nr 12/
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 05/ złocona
1 x Łampada nr 7 - złocona
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Łampada stojąca /nr 08/ cz
1 x Łampada stojąca /nr 09/ szkło
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Łampada "swiat" - cz
1 x Łampada nr 7
1 x Ekumenizm w czasie, prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges&
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Czuwajcie ze Mną
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Ateńska świątynia
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Misterium Śmierci
1 x W drodze ku wieczności
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Kanony niedzielne 8 tonów
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Akafist do Bogarodzicy przed jej Chełmską Ikoną
1 x Chrześcijańskie wychowanie
1 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /lipa/
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
2 x Pędzelek do oleju nr 1
1 x Ewangelia
1 x Kopije duże p
1 x Kopije małe d
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /buk/
1 x Kropidło duże
1 x Świecznik ręczny
1 x Kopije duże d
2 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Kopije małe p
1 x Iliton (nr 3)
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Iliton
1 x Kropidło małe
1 x Kielich - czasza 0,5 l
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Cegiełka na rzecz cerkwi św.Jana Teologa
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0
1 x Knoty do łampady greckie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Knot do łampadki
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Olej do łampad
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6
1 x Całun pogrzebowy
1 x Koszulka męska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Apostoł nr 5
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Akatyst do świętych Kosmy i Damiana
1 x Akatyst za zmarłego
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogaodzicy Wsiecaryca
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Akatyst do św. ap. i ew. Jana Teologa
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Apostoł nr 3
1 x Akatyst do Przenajśw. Bogurodzicy ku czci Ikony Częstochowskiej
1 x Akatyst PB Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Kadzielnica grecka mosiężna nr 3M niklowana
1 x Kadzielnica grecka nr 2 cz mała
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Tryptyk
2 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Świeca "Eleos" m. - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Świeca "Eleos" ż - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Świece ślubne /nr 1/
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Świece ślubne /nr 4/
2 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Molebnyj kanon s akafistom Żirowickoj Ikonie Bożijej Matieri
1 x Kaladki - AS
1 x Pieśni z Bogogłasnika - Prymaki /kaseta/
1 x Czotki 30 - bordowe
1 x Czotki 30 - jasnoniebieskie
1 x Haczyk do łampady nr 2 - biały
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Czotki 30 - jasnoczerwone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 3/
1 x Czotki 100 - czarne S /nr 1/
1 x Czotki 30 - białe
1 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x Czotki 30 - ciemnozielone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 1/
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x haczyk do łampady nr 11
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Rozmyślania o rodzinie chrześcijańskiej
1 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
1 x O grzechu zazdrości
1 x Przewodnik po życiu duchowym
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Oddziaływanie złych mocy na człowieka
14.074,00zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce