34,00zł

Elpis Tom 19

Elpis Tom 19

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej
ISSN 1508-7719
Tom 19
Wymiary: 20 x 28,5 cm
Ilość stron: 222
Oprawa: miękka

..

Spis treści
 

 
Paweł Gocko, Mistyczne znaczenie ognia
 
Adam Musiuk, Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu
 
Antoni Mironowicz, Orthodox Church in Tsar Russia
 
o. Marek Ławreszuk, Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku
 
А. В. Тимофеев, Византийский неоплатонизм и западная средневековая мистика: реминисценции христологии Максима Исповедника в учении Бернарда Клервоского
 
Kamila Pawełczyk-Dura, Spory о patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej
w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku
 
Marcin Mironowicz, Działalność szkoły brackiej w Mohylewie od II połowy XVI wieku
do XVIII wieku
 
о. Павел Бочков, Обзор неканонических православных юрисдикций Новосибирской области
 
Daniel Sawicki, Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się
do śpiewu cerkiewnego
 
o. Marek Ławreszuk, Cisza w nabożeństwie prawosławnym
 
Natallia Harkovich, Sąd cerkiewny nad Stefanem Zyzanią w kontekście stosunków
wiernych i hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku
 
Irena Saszko, „Nie dawajcie miejsca diabłu!” (Ef 4,27). Walka duchowa w ascetycznym
doświadczeniu pierwszych mnichów ruskich na podstawie Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego
 
Tomasz Tarasiuk, Żeby ośmielić się tworzyć trzeba mieć odwagę myślenia. Czyli ikonografia prof. Jerzego Nowosielskiego jako wyraz świadomości religijnej
 
Magdalena Ickiewicz-Sawicka, Kulturowe i duchowe dziedzictwo narodów bałkańskich
w kontekście dokumentów UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem serbskiej slavy
 
Ks. Jarosław Szczur, Restytucja patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1917-1918)
 
Помелов В. Б., Сахарова Л.Г., Сахаров В.А., Просветительская деятельность
епископа Лаврентия (Горки) на Вятской земле
 
Tomasz Kuprjanowicz, Św. Paisjusz (Wieliczkowski) i duchowe skarby św. Góry Atos
dla Rosji
 
Krystyna Stawecka, Szesnastowieczne pobizantyńskie freski z Supraśla w świetle
dokumentacji konserwatorskiej - historia zniszczeń
 
Antoni Mironowicz, Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku
 
ks. Andrzej Baczyński, Zarys nauki o sakramentach w Kościele prawosławnym
i rzymskokatolickim
 
Jerzy Ostapczuk, O liczbie cyrylickich starych druków tetraewangelii ze Lwowa
 
bp Andrzej Borkowski, Sztuka modlitwy w doświadczeniu filokalistycznym Emiliana
[ Yafeidisa) Simonopetrity
 
прот. Ростислав Ярема, Бизнес и нравственность: противоречие или сопутствие
 
©o. ihumen Sergiusz (Bogdan Matwiejczuk), Towarzystwo im. Michała Kaczkowskiego
 
rev. Rostislav Yarema, The phenomenon of charity in Russia: characteristic features
 
Давил PКлимов. Иванов Сергей Александрович, Богословская оценка экономики или Экономика глазами православного богослова
 

 

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o producencie
Katedra Teologii Prawosł. U w B
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce