70,00zł

M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety

M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety

Autor: Krzysztof Leśniewski
Tytuł: W samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: Aby nie ufać sobie samemu lecz Bogu”.
Metanoiczno – soteriologiczne przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
Wydawca: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. Fundacja Dialog Narodów
Wymiary: 16,5 x 23,5 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 456
ISBN: 978-83-939081-9-6

 

Monografia jest nowatorską próbą hermeneutycznej analizy zasadniczych treści Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety, w powiązaniu z kon-tekstualną analizą słownictwa w nim użytego. Poza sprawnym warsztatem naukowym i rozległą wiedzą, Autor zaprezentował także osobisty stosunek do analizowanych treści, co uczyniło z pracy także pewien rodzaj świadectwa wiary, stanowiąc jednocześnie przykład, że osobiste zaangażowanie naukowca nie musi znaczyć naruszenia obiektywizmu badań. [...]

Do analizy Wielkiego kanonu Autor dostosował metodę badawczą. Polega ona na badaniu kontekstów, w jakich pojawiają się istotne pojęcia, kluczowe dla rekonstrukcji przesłania ideowego. [...] Wyszukiwanie i badanie pojęć z przywoływaniem odpowiednich - biblijnych i patrystycznych -tekstów stanowiło podstawę do interpretacji poszczególnych zagadnień. Kluczem interpretacyjnym w przeważającym stopniu jest tradycja filoka-liczna w jej pełnym, wielowiekowym wymiarze.

Prof. dr hab. Aleksander Naumow Uniwersytet Ca' Foscari, Wenecja

 

Zamiarem Autora jest ukazanie egzystencjalnego charakteru teologii Wielkiego kanonu i jego przydatności jako narzędzia ukazującego drogę do zbawienia i pozwalającego uniknąć różnych zagrożeń duchowych. Przeprowadzona w pracy szczegółowa analiza hymnu nie tylko wydobywa główne wątki teologiczne, ale przede wszystkim uświadamia, że wewnętrzny dialog Andrzeja z Krety ze swą duszą, prowadzony na tle konkretnych obrazów biblijnych, stanowi zachętę i model do naśladowania.

Godna pochwały jest adekwatna metoda hermeneutyczna zastosowana przez Autora. Polega ona na wszechstronnym zbadaniu znaczenia kluczowych greckich pojęć występujących w hymnie w różnych kontekstach i stworzeniu na tej podstawie teologiczno-egzystencjalnej syntezy. Metoda ta jest z ducha patrystyczna, ponieważ w podobny sposób wielu greckich pisarzy wczesnochrześcijańskich, hołdujących egzegezie alegorycznej, interpretowało teksty Pisma Świętego.

Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Spis treści
Przedmowa
Od Autora
WstępWielki kanon jako arcydzieło wschodniochrześcijańskiej twórczości hymnograficznej

1. Geneza kanonu
1.1. Psalmy w Kościele pierwszych wieków
1.2. Pieśni biblijne
1.3.Najstarsze hymny chrześcijańskie
1.4. Troparion
1.5. Hymnografia syryjska
1.6.Kontakion
1.7. Kanon

2. Elementy struktury morfologicznej Wielkiego kanonu
2.1. Pieśni
2.2.Hirmosy
2.3.Tropariony
2.4. Triadikony
2.5. Theotokiony
2.6. Werset: „Zmiłuj się nade mną Boże, zmiłuj się”

3. Wielki kanon w liturgicznej tradycji Kościoła prawosławnego
3.1. Użycie Wielkiego kanonu w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu
3.2. Użycie Wielkiego kanonu w piątym tygodniu Wielkiego Postu

Obraz Boga w Wielkim kanonie

1. Bóg jako Trójca Przenajświętszych Osób
2. Bóg Ojciec
3. Syn Boży
3.1. Jezus
3.2. Chrystus
3.3. Syn Theotokos
3.4. Syn Dawida
3.5. Pan
3.6. Wszechmocny
3.7. Zbawiciel
3.8. Baranek Boży
3.9. Król
3.10. Sędzia
3.11. Słowo
3.12. Lekarz
3.13. Stworzyciel
3.14. Miłujący człowieka
3.15. Dobry Pasterz

4. Duch Święty

Tożsamość, dramat i możliwość ocalenia osoby ludzkiej w Wielkim kanonie

1. Człowiek jako stworzenie Boże
1.1. Człowiek stworzony przez Boga
1.2. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże
1.3. Człowiek jako stworzenie upadłe-grzesznik

2. Strukturalne elementy osoby ludzkiej
2.1. Umysł
2.2. Duch
2.3. Dusza
2.4. Ciało

3. Człowiek wobec zagrożeń duchowych
3.1. Myśli
3.2. Złudzenia
3.3. Pokusy
3.4. Wyobrażenia
3.5. Przyjemności
3.6. Bezsensowne pragnienia i zwierzęce popędy
3.7. Gwałtowne dążenia/bodźce/pobudzenia
3.8. Nieopanowanie
3.9. Samowolna zuchwałość
3.10. Odrzucenie przykazań
3.11. Wykroczenia
3.12. Złe czyny
3.13. Nieprawość
3.14. Grzechy
3.15. Pożądliwości
3.16. Obżarstwo
3.17. Cudzołóstwo
3.18. Chciwość
3.19. Zabójstwo

4. Człowiek na drodze zbawienia
4. 1. Trwanie w Słowie Bożym
4.2. Przemiana umysłu
4.3. Głęboka skrucha
4.4. Łzy i płacz
4.5. Lamentacja
4.6. Pamięć o śmierci
4.7. Medytacja o Sądzie Ostatecznym
4.8. Trzeźwość duszy i czujność duszy
4.9. Pokora
4.10. Modlitwa
4.11. Post
4.12. Działanie
4.13. Cnota
4.14. Czystość
4.15. Roztropność/umiar
4.16. Kontemplacja

5. Theotokos jako człowiek doskonały

Zakończenie
Bibliografia
Aneks I - Wielki kanon św. Andrzeja z Krety - tekst źródłowy i przekład cerkiewnosłowiański
Aneks II - Fotokopia wybranych kart manuskryptu Codex Iveron 42(188) - Triodion (XIV w.) ze zbiorów Monasteru Iwiron na Świętej Górze Athos
Wielki kanon św. Andrzeja z Krety - 144-159
Karty tytułowe -1-2
Summary 433
Contents 449

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
2 x Biblia dla dzieci
1 x Pocztówka P nr 09 scs
2 x Święty Sylwan z Góry Atos
2 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
5 x Pomiannik - tw b
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
2 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi bielskiej
7 x Ikona i Kosmos
3 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
2 x Wiesiołek - Atos - ładan
2 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
2 x Księga metrykalna - O zmarłych
2 x Wstążka do szat - złota /sz/
2 x O dzieciach w Cerkwi
1 x Krople Bożej Miłości
2 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
4 x Służebnik - Liturgia św. Bazylego W. - scs
3 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Materiał czerwono - złoty /nr GR2/
1 x Prawosławny Monastycyzm w RP
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
3 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
2 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Św. Aleksander Newski
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
2 x Nieświęci święci
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
1 x Elpis Tom 17
2 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Opowiadania duchowe
2 x Służebnik - Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
1 x Kolorowanka - Święta Wielka Męczennica Barbara
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 1
1 x Materiał biało - złoty /nr 6/
1 x Św. Mikołaj /md/
2 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka
1 x Kolory Prawosławia. Albania
1 x Encyklopedia T.63
7 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
2 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Ikona Chrystusa /MRR/
1 x O modlitwie Jezusowej
1 x Czasosłow /nr 4/
1 x Sakrament Małżeństwa
2 x Zeszyt ćwiczeń do nauki języka cerkiewnosłowiańskiego
1 x Piesnopienija Wielikich i izbrannych prazdnikow. Cz. 4
2 x Biblia dla dzieci
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Trebnik cz. 1 i 2
1 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Pas z modlitwą
1 x Przedszkole i 5-latki. Naucz mnie Boże - Zeszyt ćwiczeń
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x Encyklopedia T.61
1 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Wstążka do szat - srebrna /w/
2 x Przedszkole. Cerkiew i ja - Zeszyt ćwiczeń
1 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
2 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Materiał biało - złoty /nr 8/
1 x Śladami Jezusa Chrystusa po Ziemi Świętej
3 x Odwaga modlitwy
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
1 x Czasosłow /nr 2/
1 x Bohohłasnik
1 x Zbuduję Cerkiew Moją ...
1 x Chrześcijańskie wychowanie dzieci
1 x Ikonka okrągła /nr 5/
2 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Zmartwychwstanie i ikona
3 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza, ramka
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
2 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
4 x Apostołowie.
1 x PC nr 10 Kożany - Podwyższenia Krzyża Pańskiego
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
3 x Czotki 50 - czarne S
1 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
3 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Pomiannik
1 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
1 x Prawosławne pojmowanie małżeństwa
1 x Kopije duże d
1 x Św. Sergiusz z Radoneża Cudotwórca
1 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
2 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
2 x Euchologion monastyczny
1 x Piesnopienija Wielikich i izbrannych prazdnikow. Cz. 3
1 x Droga do szczęścia
4 x Ogień Ducha Świętego
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x PC nr 102 Zgorzelec - św. Konstantyna i Heleny
1 x S nami Boh
2 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem /tw.
1 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - podręcznik
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.2
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Nard - ładan
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Św. Michał
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Wypisy z Filokalii
1 x Łampada nr 8 /cz/ - złocona
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
2 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
2 x Św. Aleksandra Rzymska Męczennica
1 x Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876-1960
1 x PC nr 24 Czarna Białostocka - Św. Niewiast Niosących Wonności
2 x Akafist sw. Afanasiju, ihumienu Brestskomu
1 x Pocztówka BN nr 45
2 x Leksykon terminologii prawosławnej
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
2 x Synaksarion - 04 Kwiecień
1 x W drodze ku wieczności
1 x Pocztówka BN nr 01/17
1 x Otwarte serce cerkwi
1 x Akatyst do M.B. „Kielich Nieupijający”
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Zamordowane wsie
1 x PC nr 100 Ryboły - św. Kosmy i Damiana
1 x PC nr 15 Podbiele - Św. proroka Eliasza
1 x Orzech włoski - Atos - ładan
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 3/
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - ćwiczenia
1 x Św. Jan Chrzciciel Prorok
2 x Św. Andrzej Apostoł Pierwszy Powołany
1 x Arcybiskup gen. bryg. SAWA (Sowietow)
1 x Cerkiewny Kalendarz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckie
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Św. Ksenia Petersburska
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik
1 x Encyklopedia T.43
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Wielki Post i konsumpcyjne spłeczeństwo
2 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
1 x Dlaczego nie jesteś w Cerkwi?
1 x PC nr 12 Bielsk Podlaski - Św. Trójcy
2 x Wielikij pokajannyj kanon
1 x Akatyst do św. Jerzego - CD
1 x PC nr 14 Bielsk Podlaski - Św. Trójcy (przy szkole ikonograficzn
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej
2 x Święta Ewangelia
1 x Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Frędzle złote 5 cm
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Ikona Bogarodzicy
1 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Trebnik scs /UPC/
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x PC nr 5 Augustowo - Św. ap. Jana Teologa
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
2 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x PC nr 17 Orla - Św. ap. Jana Teologa
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 50
1 x Zarys hagiografii prawosławnej
1 x Ikona Chrystusa w stojącej ramce
2 x Kolory Prawosławia. Polska
1 x Encyklopedia T.42
1 x Św. Car Mikołaj II i jego rodzina
1 x Dawno temu w Mirze ...
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Synaksarion - 03 Marzec
1 x Synaksarion - 06 Czerwiec
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
2 x Akatyst do św. Nektariusza
2 x Pocztówka BN nr 1
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x Św. Symeon świadek Świętego Ducha
2 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Czotki 50 - czarne
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Sakrament Chrztu i Bierzmowania
1 x Opowieść o św. Ojcu Doroteuszu
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x materiał czarno - srebrny /nr 2/
2 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Sakrament Małżeństwa - Związek Miłości
2 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 K
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
2 x Wieczernia, Jutrznia, Prokimenony, Alleluja, Roz. -Służebnik
1 x Pocztówka BN nr 4
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Sakrament cz. 2
1 x Elpis nr 15/16
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
2 x Kolory Prawosławia. Bułgaria
1 x PC nr 18 Szczyty-Dzięciołowo - Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciel
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Hilarion Massalski. Archimandryta supraski
1 x Akafist Preswiatiej Bogorodice "Mlekopitatielnica"
1 x Świeca ofiarna /nr 10/
1 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x PC nr 23 Białystok - Wszystkich Świętych
1 x Pocztówka BN nr 5
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Łampada stojąca nr 14 z
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Kolorowanka - Moja cerkiew
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
1 x Ikonka okrągła /nr 3/
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Tryptyk /nr 1/
1 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Pocztówka P nr 46
2 x Nasza wiara
1 x Synaksarion - 01 Styczeń
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
2 x Kolory Prawosławia. Serbia
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Łampada stojąca nr 14 f
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Oktoich
1 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Uczymy się Bożej miłości
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - ryza
1 x Prorok Mojżesz - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Kolory Prawosławia. Cypr
1 x PC nr 16 Parcewo - Św. Dymitra Sołuńskiego
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Krzyż naprestolny /czerwony/
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x Kanonnik MP duży
1 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Kolorowanka
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - ćwiczenia
1 x Księga metrykalna - O zaślubionych
1 x Tryptyk /nr 6/
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Powrót do raju
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno s
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - ćwiczenia
1 x Rumuńscy święci
1 x Kolorowanka - Poznajemy święta cerkiewne
3 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Ikonka okrągła /nr 15/
1 x Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia MB w Prawosławiu
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Nasz język liturgiczny - pomoc czy utrudnienie
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x Listy misjonarskie Św. Mikołaj Serbski (Przekład K.Tur)
1 x Pocztówka P nr 02
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x PC nr 77 Białystok - Zmartwychwstania Pańskiego (nr 2)
1 x Encyklopedia T.60
1 x Mirra - Atos - ładan
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x Pocztówka BN nr 46
1 x Elpis nr 17/18
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 1/
1 x Chrystus Pantokrator /nr 1/
1 x Św. Andrzej
1 x Wstążka do szat czarno-złota (nr 4) - szer. 25
1 x Ikona Chrystusa /nr 10/
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 30
1 x Częstochowska Ikona Bogarodzicy
1 x Wstążka do szat czarno-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Św. arch. Michał i Św. arch. Gabriel
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał"
1 x Wstążka do szat czarno-srebrna (nr 6) - szer. 30
1 x Św. Gabriel /Zabłudowski/
1 x Wstążka do szat czerwono-złota /GR/ - szer. 25
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby" nr 1
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (K) - szer. 25
1 x Chrystus Pantokrator /nr 2/
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 3/
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Wstążka do szat czerwono-złota /GR/ - szer. 40
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Ikona Chrystusa /nr 3/
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich"
1 x Ikona Bogarodzicy Tichwińska
1 x Augustowska Ikona Bogarodzicy
1 x Ikona Bogarodzicy "Spójrz na mą pokorę"
1 x Archanioł Gabriel
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (nr 6) - szer. 25
1 x Ikona Bogarodzicy Ostrobramska
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Chrystus /nr 3/
1 x Co to jest ikona?
1 x Mandylion /nr 1/
1 x Święty Jan z Kronsztadu - żywot i duszpasterstwo
1 x Obraz Sacrum
1 x Ikona potrójna duża
1 x Chrystus błogosławiący dzieci
1 x Ikony ślubne /nr 24/
1 x Święty Bazyli Wielki - żywot i pisma
1 x Ikony ślubne /nr 25/
1 x Anioł Stróż /nr 2/
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Synaksarion - 02 Luty
1 x Św. Sylwan Atoski
1 x Św. Trójca /nr 2/
1 x Mandylion /nr 2/
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x Pocztówka BN nr 02/17
1 x Chrystus Pantokrator /nr 2/
1 x Św. Tatiana męczennica
1 x O śmierci i życiu przyszłym
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x Św. Spirydon z Tremituntu Cudotwórca
1 x Ikona Bogurodzicy "Pokrow - Opieki" ryza, ramka biała
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka biała
1 x Ikona podwójna duża /nr 2/
1 x Mały Kościół
1 x Chrystus /nr 1/
1 x Ikony ślubne /nr 20/
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x Ikonka Anioł Stróż - plastik
21.704,75zł
Informacje o producencie
Diecezja Lubelsko - Chełmska
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce