40,00zł

Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce

Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce

Tytuł: Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce.
Autor: Jarosław Charkiewicz
Wydawnictwo:  Warszawska Metropolia Prawosławna
Wydanie: Warszawa 2017,
Oprawa: miękka
Wymiary: 16,3 x 24 cm
Ilość stron: s. 448
ISBN: 978-83-65136-10-7

  Nieodłączną częścią życia Cerkwi prawosławnej jest kult oddawany przez nią świętym. Dotyczy to każdej Cerkwi lokalnej, jak też Cerkwi jako jednego Bogoludzkiego organizmu. Dotyczy zatem również Cerkwi prawosławnej w naszym kraju, która może poszczycić się wieloma osobami, które zostały zaliczone do grona świętych, a tym samym służą żywym za wzorce do naśladowania i są adresatami naszych modlitw o wstawiennictwo przed Bogiem. Tym właśnie świętym została poświęcona najnowsza książka od lat zajmującego się hagiografią Jarosława Charkiewicza.
      Książka ta zawiera opisy życia 50 świętych, którzy swoje ziemskie życie związali z Prawosławiem na terenach znajdujących się współcześnie w granicach Polski. Niektórzy spośród tych świętych urodzili się na naszych ziemiach, tu żyli, działali i zmarli. Inni związani byli z naszymi terenami jedynie miejscem urodzenia czy latami dzieciństwa i młodości, a życie swoje zakończyli na obczyźnie. Jeszcze inni spędzili tu określony fragment swojego życia, lecz umierali już poza granicami Polski. Są też i tacy, którzy na naszych ziemiach jedynie zakończyli swoją ziemską wędrówkę, wcześniej mając z nią do czynienia w szerszym lub węższym zakresie. Wszystkich autor traktuje jako „świętych Cerkwi prawosławnej w Polsce”, mając przy tym świadomość, że to jedynie wycinek przebogatej hagiografii Cerkwi prawosławnej jako całości. Zauważa przy tym, o czym pisze w obszernym wprowadzeniu, że „w szerokim rozumieniu świętości ludzkiej wszyscy święci, których imiona znajdują się w kalendarzu Cerkwi prawosławnej w Polsce,odbierają w niej cześć i do wszystkich prawosławny wierny może czy wręcz powinien kierować swoje modlitwy...”.
Święci, których historie życia zostały przedstawione w książce, reprezentują większość spośród nowotestamentowych typów świętości. Największą ich grupę stanowią męczennicy, a w tej grupie są hierarchowie, mnisi, kapłani i diakoni oraz ludzie świeccy, w tym jedno dziecko. Niemało jest wyznawców, wśród których są i biskupi, i mnisi, i kapłani. Wśród zaprezentowanych na łamach tej publikacji są również hierarchowie i mnisi, którzy swoje życie zakończyli w sposób naturalny, jednak z różnych względów przez Cerkiew zostali zaliczeni do grona świętych. Są również święci władcy. Trzem świętym, za ich podobną do trudu apostolskiego aktywność i jej rezultaty, Cerkiew nadała tytuły „równych apostołom”. Chociaż większość postaci opisywanych w tej książce to mężczyźni, to niemałą część stanowią i niewiasty. 
Opisy życia świętych zaprezentowanych w pracy zostały podane w układzie chronologicznym, zgodnie z rokiem ich śmierci. Część tych opisów, co autor również przyznaje we wprowadzeniu, „stanowi zaktualizowane treści z opublikowanego w 2008 r. drugiego wydania książki ‘Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych’”. Niektórzy święci, których opisy życia zostały przedstawione w książce, żyli w czasach bardzo nam odległych, inni w niemal nam współczesnych. Okres, którego dotyczy książka, wynosi niemal jedenaście stuleci. 
     Swojego rodzaju podróż po historii Prawosławia na współczesnych ziemiach Polski, widziana oczyma naszych świętych, rozpoczyna się misją cyrylo-metodiańską na południowych obrzeżach naszego kraju. Późniejsze czasy to głównie okres świadectwa niesionego przez naszych przodków na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To też czasy będące rezultatem jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach Cerkwi prawosławnej na tych terenach – unii brzeskiej 1596 roku, której konsekwencje rzutują do dziś. Następnie to czasy prześladowań wiary w Chrystusa w XX w., głównie za sprawą walki z religią, okrutnie wcielanej w życie przez władze radzieckie, ale też walki z Prawosławiem w imię likwidacji Cerkwi prawosławnej w wieloreligijnej i wieloetnicznej mapie Polski. „Wszystkie te czasy – pisze autor – łączy wspólny mianownik: w każdych żyli ludzie, którzy ponad wszystko przedkładali swoją wiarę. Każdy czas wymagał niesienia świadectwa wiary i poświęcania się Chrystusowi, nawet za cenę oddania za Niego własnego życia. Takie świadectwo i takie poświęcanie się stawało się udziałem naszych świętych. Nie można obok tego przejść obojętnie, nie można nie stawiać ich sobie za wzór do naśladowania, nie można w modlitwie nie prosić ich o wstawiennictwo przed Bogiem za tych, którzy jeszcze żyją i muszą dbać o swoją wiarę i Cerkiew”. 
     Część przedstawionych w książce biogramów dotyczy świętych, których Cerkiew prawosławna w Polsce zaliczyła do grona świętych w 2003 roku. To osoby znane z imienia, które oddały życie za wiarę w okresie II wojny światowej i zaraz po niej. Znajdują się one 
w Soborze Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Do soboru tego wchodzą również setki czy nawet tysiące osób, ofiary pacyfikacji i czystek, zamordowane w różnych okolicznościach i przez różnych sprawców, tylko dlatego, że byli prawosławnymi wiernymi. Imiona wielu spośród nich często są znane jedynie Bogu.
Pisząc o zawartości zasadniczej części niniejszej pracy autor nieprzypadkowo używa terminu „historie życia” prezentowanych w książce świętych. Należy podkreślić, że nie są to bowiem ich żywoty, których struktura, konstrukcja, język i treść są bardziej złożone. To bardziej biografie czy biogramy, czy właśnie „historie życia”, dodatkowo wzbogacone o dzieje relikwii danego świętego, informacje związane z jego kanonizacją i kultem, jak też określeniem dni, w których w Prawosławiu odbywa się liturgiczne wspomnienie określonej osoby. W celu uatrakcyjnienia odbioru książki i uczynienia prezentowanych w niej postaci bliższymi została ona wzbogacona w imponującą liczbę, blisko 500, ilustracji. W szczególności są nimi ikony świętych lub ich fotografie (a niekiedy obrazy), wizerunki najważniejszych miejsc i osób, z którymi było związane ich życie, fotografie relikwiarzy świętych itp. Pochodzą one przede wszystkim z archiwum autora oraz z internetu (adresy źródeł internetowych, a wszędzie, gdzie to było możliwe, również nazwiska autorów fotografii, zostały podane w ogólnej bibliografii). 
     Osobom pragnącym sięgnąć do źródeł, z których autor korzystał przygotowując swoje opracowanie, polecana jest znajdującą się na końcu książki bibliografia. Autor bowiem z rozmysłem zrezygnował z przypisów, które utrudniałyby odbiór zasadniczej treści i niepotrzebnie zwiększały objętość pracy. 
Opisy życia świętych zaprezentowanych na łamach książki dobitnie świadczą o wielości i różnorodności świętych, a zatem i o mnogości dróg prowadzących do zbawienia. „Krocząc tymi drogami – jak napisał autor w końcu wprowadzenia – niektórzy wierzący w Chrystusa już tu, na ziemi, osiągają świętość, a po cielesnej śmierci pozostają dla Cerkwi żywi, a niekiedy obecni również w relikwiach, są adresatami modlitw o wstawiennictwo przed Bogiem za tych, którzy na przejście do drugiego życia muszą jeszcze zapracować tu, na ziemi”.
     Wydaje się, że prezentowana praca zasługuje, aby znaleźć się nie tylko w domu każdego wiernego prawosławnego. Powinna ona trafić do każdej osoby interesującej się historią i współczesnością Cerkwi prawosławnej w Polsce, a w szczególności jej hagiografią.

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej

______________
Jarosław Charkiewicz, Święci Cerkwi prawosławnej w Polsce, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2017, s. 448.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Naczynie na ogarki świec
1 x Relikwiarz - Moszczewik /nr 2/
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Łampada stojąca nr 14
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - duży Zaleszany
1 x CD - Zmartwychwstania dzień - Fili
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada nr 8 /cz/ - złocona
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /nieb/
1 x Łampada stojąca /nr 13 cz/ szkło
1 x Kalendarz Prawosławny 2022
1 x Freski Supraskie
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Kalendarzyk kieszonkowy 2022 r.
1 x CD - O Wsiepietaja Mati - Fili
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Zaleszany
1 x Łampada nr 2 złocona
3 x Świeca "Eleos" mała - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
2 x Świeca ofiarna /nr 2/
2 x Ikona Chrystusa /nr 2/
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Zesłanie Ducha Świętego /mdf/
1 x Latopisy A. Supraskiej - 11 Dzieci w kulturze duchowej Prawosław
1 x Molitwosłow. Modlitewnik
1 x św. Serafim z Sarowa z Bogurodzicą /mdf nr 3/
1 x św. Spirydon (nr 2) /mdf/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 2/ PP
1 x Materiał żółto - złoty /nr 6/
1 x Krzyż drewniany nr 3
1 x Ikona Bogarodzicy "Włodzimierska" - koszulka
1 x Kwiat Pustyni - Atos - ładan
1 x Wstążka do szat bordowo-złota (Z) - szer. 25
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Krzyż drewniany na podstawce /nr 2D/
1 x Krzyż drewniany nr 1 RR
1 x Smoleńska Ikona Bogarodzicy /nr 5/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
1 x Jaśmin - Atos - ładan
1 x Krzyż drewniany na podstawce /nr 1M/
1 x Krzyż drewniany nr 2
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Biblia - Swiate Pis'mo - j. ukraiński
3 x Czotki 50 - czarne
1 x Czotki 100 - czarne S /nr 1/
1 x Relikwiarz - Moszczewik /nr 1/
1 x Podrasnik - Sutanna - R.54
1 x Kopije małe d
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Uczymy się z ikon. Życie Chrystusa
1 x Św. Krzysztof
1 x Deisis
1 x Św. Barbara
1 x Chrystus Pantokrator /nr 3/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 3 m/
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
1 x Biblia dla dzieci
1 x Panie Boże, błogosław
1 x Chrystus Pantokrator /nr 8/
1 x Aniołek. Święta
1 x Chrystus Pantokrator /nr 5/
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Cyprys - Atos - ładan
1 x Cynamon - Atos - ładan
1 x Deisis /nr 2/
1 x Św. Dymitr z Salonik
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" - laminat
1 x Otcze Nasz
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - d
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Aniołek. Opowiadania
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska"
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Modlitwa o Kielich
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" nr 4 D
1 x Kwiat cytryny - Atos - ładan
1 x Św. Olga
1 x Piżmo - Atos - ładan
1 x Chrystus Pantokrator /nr 7/
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x Święty Lekarz. Żywot św. Wlk. Męcz. i Cud. Pantelejmona
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Bóg na naszej ziemi. Życie Chrystusa dla dzieci.
1 x Podniesienie Krzyża Pańskiego
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
2 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Podrasnik - Sutanna - R.52
1 x Ikona czteroczęściowa z Ukrzyżowaniem
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.2
6.278,00zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce