45,00zł

Misja na wzór Chrystusa

Misja na wzór Chrystusa

Tytuł Misja na wzór Chrystusa
Autor: Arcybiskup Anastazy Yannoulatos
Przekład: O. Włodzimierz Misijuk
Wydawca: Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2016
Oprawa: miękka (z zakładkami)
Wymiary: 16,5 x 24 cm
Ilość stron: 304
ISBN: 978-83-65136-04-6

 

Czym jest prawosławna misja, jakimi zasadami się kieruje i kto powinien ją prowadzić – na te i podobne pytania stara się odpowiedzieć w swojej książce „Misja na wzór Chrystusa” zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Albanii arcybiskup Anastazy (Yannoulatos). To jedyna, jak do tej pory, książka tego teologa, która doczekała się przekładu na język polski. Autorem tłumaczenia z języka angielskiego jest ks. dr Włodzimierz Misijuk.

W istocie rzeczy książka ta stanowi obszerny zbiór artykułów i wystąpień abp. Anastazego w różny sposób związanych z prawosławną misją. Praca ta nie jest przy tym efektem przemyśleń gabinetowych, lecz wynikiem praktycznej aktywności autora na tym obszarze. Abp Anastazy może bowiem zostać nazwany jednym z najwybitniejszych misjonarzy współczesnych czasów. Ponad pół wieku temu, po otrzymaniu święceń kapłańskich, wyjechał on na misję do Ugandy, w 1972 r. został biskupem Androusy, a później w randze egzarchy pełnił kierownictwo nad strukturami prawosławnymi w Kenii. W 1992 r. powołano go na zwierzchnika Cerkwi albańskiej, którą z misyjnym zapałem nadal odbudowuje po latach ateistycznego zniszczenia.

W wstępie do książki metropolita warszawski i całej Polski Sawa zaakcentował kilka jej najważniejszych myśli, dotyczących charakteru prawosławnego pojmowania misji, tego, że „nie ma prawdziwej misji bez pokuty i jedności”, oraz skuteczności misji, która jest uzależniona od prowadzących ją „ludzi pełnych miłości”. „Misja to nie praca – pisze zwierzchnik naszej Cerkwi. – To powołanie, wewnętrzna potrzeba. To zadanie przekazywania płomienia wiary każdemu, tu i teraz, w Polsce, Albanii, Afryce czy Azji. To troska o chrystianizację ‘krańców ziemi’. To zadanie trudne, lecz osiągalne. To doświadczanie wielu wyrzeczeń, ale niosące wiele pozytywnych doznań i duchowej satysfakcji”.

Autor w przedmowie pisze m.in. tak: „Zawarte w tej książce prezentacje, wykłady i homilie stanowią ‘świadectwo’ zarówno osobistego traktowania wybranego zagadnienia teologicznego, jak i skrytej duchowej udręki, która wynikała ze sposobu traktowania szeregu kwestii, które dopiero miały być wówczas rozpatrywane. Powodował ją ból wynikający z konieczności wielokrotnego apelowania, odwoływania się, wylewania łez w obliczu bezwładu, dezorientacji i obojętności przeróżnych ‘władz’, zarówno tych obdarzonych odpowiedzialnością, jak i jej pozbawionych. Wszystkie zebrane tu materiały były przygotowywane dla różnych odbiorców: młodzieży, teologicznych czy szerszych międzynarodowych gremiów. Decydowało to o stylu, akcentowaniu wybranych kwestii, zróżnicowanej tonacji wypowiedzi”.

Zaakcentowania wymagają jeszcze dwie kwestie związane z prezentowaną pracą, jedna merytoryczna, a druga edytorsko-graficzna. Po pierwsze, książka w sposób przystępny, a jednocześnie przekonujący dowodzi, że misja chrześcijańska to nie wyłączna domena hierarchii i duchowieństwa, że głoszenie słowa Bożego jest obowiązkiem każdego wiernego bez względu na czas i miejsce, w których dane mu jest żyć. Wszyscy bowiem, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, są kontynuatorami dzieła apostołów, mającego na celu „nauczanie wszystkich narodów” (Mt 28,19). Wymaga to szczególnego podkreślenia. Po drugie, książka przyciąga nie tylko swoją zewnętrzną, niekonwencjonalną okładką, ale również oryginalnym projektem graficznym środka, o co zadbał Jerzy Osiennik.

Zachęcając do gruntownego zapoznania się z treścią tej wyjątkowej pozycji książkowej, metropolita Sawa wyraża nadzieję, że „książka arcybiskupa Anastazego stanie się przewodnikiem dla wielu pragnących bliżej zapoznać się z prawosławnym pojmowaniem misji służącej szerzeniu ‘królestwa Bożego na ziemi’, jak również z prawosławną duchowością wspomagającą tę szczodrą służbę, pamiętając wezwanie Chrystusa: ‘Ja z wami jestem przez wszystkie dni aż do skończenia wieku’ (Mt 28,20)”.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce