28,00zł

Życie Matki Bożej w ikonografii

Życie Matki Bożej w ikonografii

Autor: Jarosław Charkiewicz,
Tytuł: Życie Matki Bożej w ikonografii,
Wydawnictwo Warszawska Metropolia Prawosławna
Wydanie: Warszawa 2016,
Ilość stron: s. 256.


Nie upłynął jeszcze rok od pojawienia się książki Jarosława Charkiewicza pt. „Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas”, wydanej u schyłku 2015 roku przez Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, gdy – jesienią tego roku – ukazała się praca tego samego autora ponownie poświęcona Matce Bożej. Tym razem opowiada ona o życiu Bożej Rodzicielki. Z ubiegłoroczną książką stanowi ona przy tym integralną całość, o czym autor pisze we wstępie, m.in. odsyłając czytelników do zamieszczonych w poprzedniej książce „Słowniczka wybranych terminów” oraz „Wybranej literatury”.
Prezentowana praca jest kolejną publikacją w wyraźny sposób akcentujący wyjątkowość miejscu, jakie Matka Boża zajmuje w Prawosławiu. Tym razem kanwą książki posłużył opis najważniejszych wydarzeń z życia Bogarodzicy, szereg których „nie zostało opisanych w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich ani Listach Apostolskich” – jak czytamy we wstępnie. Dlatego też tak duży wpływ na kształtowanie się świąt związanych z Matką Boża miała literatura apokryficzna, z której autor korzysta w pracy wszędzie tam, gdzie to niezbędne. Odnosi się przy tym do tej literatury z rezerwą, zawsze starając się przedstawiać te czy inne wydarzenia w świetle prawosławnej Tradycji.
Autor opisuje życie Matki Bożej epizodycznie, co nie powinno dziwić, bowiem o jej życiu codziennym wiemy niewiele, jako że z wyjątkową pokorą pozostawała ona w cieniu swojego Syna praktycznie przez całe życie. Pojawiała się tylko od czasu do czasu, przy czym zawsze na drugim planie, pierwszeństwo oddając Synowi Bożemu, którego zrodziła ze Świętego Ducha. Epizodami opisywanymi przez autora są zatem z reguły święta, czy to te poświęcone Chrystusowi, w których Matka Boża uczestniczyła, czy jej samej.
Wpływ na formowanie się świąt związanych z Matką Boża miał m.in. rozpowszechniający się wśród chrześcijan kult miejsc związanych z jej życiem, a szczególnie grób Bogarodzicy w Jerozolimie. Kluczowe znaczenie dla formowania się świąt ku czci Matki Bożej miało szerokie rozpowszechnienie się w IV-V w. święta Narodzenia Chrystusa, stanowiącego liturgiczne potwierdzenie dogmatu o Wcieleniu, które można nazwać w pewnym sensie pierwszym świętem ku czci Bogarodzicy.
Spośród wydarzeń z życia Bogarodzicy na Wschodzie jako pierwsze wyodrębniły się święta Zwiastowania i Zaśnięcia. Pierwsze z nich ustanowiono już, prawdopodobnie, w IV w., a drugie zapewne w V wieku. Jako kolejne, w VI-VII w., dołączyły do nich najpierw święto Narodzenia Bogarodzicy, a po nim Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni. Powszechnie wszystkie te święta obchodzono na Wschodzie w VIII-IX wieku. Z biegiem czasu wszystkie one zostały włączone do grupy wielkich świąt, którym – w słowiańskiej tradycji liturgicznej – zostało też święto Opieki Matki Bożej.
Poza tymi świętami ku czci Bogarodzicy w kalendarzu liturgicznym znajdują się jeszcze inne powiązane z nią święta. Są one albo związane z jakimiś ważnymi wydarzeniami z życia Matki Bożej, albo dotyczą późniejszych losów jej szat, bądź też dotyczą jej cudownych ikon. Omawiając je autor chronologicznie przybliża poszczególne etapy życia Bogarodzicy i wydarzenia związane z nią, które dokonały się po jej zaśnięciu. To święta: na cześć rodziców Bogarodzicy Joachima i Anny, poczęcia Bogarodzicy przez św. Annę, Zaśnięcia sprawiedliwej Anny, Synaksy Bogarodzicy, Złożenia Szaty Bogarodzicy w Blachernach, Złożenia Pasa Bogarodzicy w Chalkopratei, Wychwalania Matki Bożej (zwane jest ono również Sobotą Akatystu), Poświęcenia Świątyni Bogarodzicy „Życiodajne Źródło” w Konstantynopolu.
Z życiem Bogarodzicy związanych jest również szereg innych wydarzeń przede wszystkim z ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, podczas których – w większym lub mniejszym stopniu – była ona obecna. Część z tych wydarzeń, jako najważniejsze dla historii zbawienia, Cerkiew zaliczyła do dwunastu wielkich świąt: Narodzenie Chrystusa, Spotkanie Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie i Zstąpienia Świętego Ducha na Apostołów. Ich grono pod względem rangi liturgicznej uzupełnia Obrzezanie Pańskie, którego Bogarodzica również była świadkiem. Matka Boża była też uczestnikiem i świadkiem szeregu innych wydarzeń z ziemskiego życia Chrystusa, które w Prawosławiu, mimo że uważane są za bardzo ważne, to nie mają takiej rangi liturgicznej jak wielkie święta. To ukrzyżowanie Chrystusa, zdjęcie z Krzyża, opłakiwanie Chrystusa i złożenie do Grobu. Poza tymi wydarzeniami związanymi ze śmiercią i pochówkiem Syna Bożego, Bogarodzica niekiedy jest również obecna na jednym z dwóch podstawowych wariantów ikony Zmartwychwstania Pańskiego – tzw. Niewiast przy Pustym Grobie.
Z życiem Matki Bożej na stałe splotły się również m.in. takie wydarzenia jak: zaręczyny z Józefem, hołd mędrców ze Wschodu, spotkanie ze sprawiedliwą Elżbietą, ucieczka do Egiptu i powrót z Egiptu, dysputa 12-letniego Jezusa z kapłanami w świątyni w Jerozolimie oraz wesele w Kanie Galilejskiej. Bez wątpienia Bogarodzica była również świadkiem wielu innych wydarzeń z życia Zbawiciela oraz dokonywanych przez Niego cudów, jednak ewangeliści o tym nie piszą.
O wszystkich tych wydarzeniach autor opowiada chronologicznie korzystając z tej samej formuły: najpierw przedstawia zarysy historii danego wydarzenia (bez względu na ich rangę liturgiczną i obecność bądź nieobecność w kalendarzu cerkiewnym), następnie zaś i ikonografię tego wydarzenia. Każde z nich ilustrowane jest kilkoma ikonami bądź freskami, co dodatkowo podnosi atrakcyjność pracy.
 

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
3 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
2 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
2 x Święty Nektariusz z Eginy + CD Akatyst do Świętego
2 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
2 x Wstążka do szat bordowo-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 K
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 30
2 x Chrzest Pański
2 x Homilie t. IV Nie znacie dnia ni godziny
1 x Dyplom ukończenia nauki religii prawosławnej /04/ BO
1 x Jezus Chrystus /nr 8/
1 x Ikona Bogarodzicy "Poszukiwanie Zaginionych" /mdf/
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
2 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
3 x Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Nasz język liturgiczny - pomoc czy utrudnienie
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
2 x Wstążka do szat żółto-złota (K) - szer. 40
1 x Droga. Prawda. Życie 2
2 x Wstążka do szat biało-złota (Z) - szer. 30
2 x Biblia - Pismo Święte - średnie
2 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
2 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
2 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
2 x Prawosławie a Protestantyzm
2 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem /tw.
1 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
2 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16,5
2 x Prorok Mojżesz - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
2 x Łampada nr 8 /n/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 7/ M
2 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Św. Maria Magdalena - laminat
1 x Kl. II - Boże, błogosław; Hospodi, błagosłowi
1 x Ikona Obmycia Nóg Zwierki
1 x Kolorowanka - Poznajemy święta cerkiewne
1 x Śpiewam Bogu Mojemu - CD
2 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x Katechezy Chrzcielne. Św. Jan Chryzostom
1 x Prawosławna tradycja ojcostwa duchowego
1 x Kwiat cytryny - ładan
1 x Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku
2 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
4 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Ikona Bogarodzicy "Jerozolimska" /mdf/
3 x Ikona i Kosmos
1 x Golden Orthodox Music 2CD
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
3 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Boże Narodzenie /nr 3/
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
1 x Dyplom ukończenia nauki religii prawosławnej /03/ BO
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2P/ mdf
1 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /M/
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
2 x Szkło do łampady - czerwone
1 x Zdjęcie z krzyża Chrystusa
1 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Jesli sił nie chwatajet - CD
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Zamordowane wsie
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Św. Maria Magdalena /nr 2/
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
2 x XXX Lat Bractwa św. Cyryla i Metodego
1 x Bliski mi Wschód
1 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
1 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 4) - szer. 50
1 x Anioł Stróż nr 2 /mdf/
2 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 2d mdf/
3 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Modlitewnik dla dzieci
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Wstążka do szat niebiesko-złota (O) szer. 30
1 x Św. Aleksy Kabaluk mnich wyznawca
2 x CD - Tobie przynależy wszelka chwała
1 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
2 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Syryjskie Hymny o Maryi
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 14/
1 x Synaksarion - 05 Maj
1 x Kopije małe d
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x Akafist sw. Afanasiju, ihumienu Brestskomu
2 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
2 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 19
1 x Nie zaniedbuj w sobie daru łaski.... Rozważania o kapłaństwie
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
2 x Dziękuję Ci, Boże
2 x Pas z modlitwą
1 x Rumuńscy święci
1 x św. apostoł Piotr - laminat
2 x Boże Narodzenie
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 1
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
2 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Kolorowanka - Moja cerkiew
2 x 100 lat aktywnego życia
1 x Wstążka do szat żółto - złota /O/ szer. 30
2 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Św. Matrona Moskiewska - d
2 x Opowieści Pielgrzyma
1 x Św. Sprawiedliwy Jan z Kormy
1 x Akafist swiatomu Spiridonu Trimifundskomu
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Powrót do raju
1 x Wieruju - Credo - Symbol Wiary
2 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
2 x Życie wypełnione śpiewaną modlitwą + CD
1 x Latopisy A. Supraskiej - 6 Cerkiew w drodze
1 x Wstążka do szat bordowo-złota (O) - szer. 30
1 x Tryptyk
2 x Cerkiew Przemienienia
1 x Wstążka do szat żółto-złota (K) - szer. 25
3 x Istota prawosławnego monastycyzmu
1 x Św. Ksenia Petersburska
1 x Ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego Zwierki
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 D
1 x Anioł Stróż w stojącej ramce
1 x Św. Paraskiewa (Matijeszyna)
1 x Św. Mikołaj /md/
1 x Czasosłow /nr 4/
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Aniołek. Opowiadania
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - ćwiczenia
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 1/ mdf
1 x Pocztówka P nr 46
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Kolorowanka
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 5 M/
1 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
1 x Podstawka świecy nr 1
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 21,5
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku)
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr1/ /mdf/
1 x Elpis nr 17/18
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x Kronika życia Michała Bułgakowa
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x W drodze ku wieczności
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Lilia - ładan
1 x Wstążka do szat żółto-złota (K) - szer. 50
3 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w.
1 x So swiatymi upokoj - CD
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Akatyst do św. Nektariusza - CD
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 20
2 x Dawno temu w Mirze ...
1 x Kwiat Atosu - ładan
2 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x św. apostoł Jan
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16
2 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x Gra edukacyjna - "Zapamiętaj"
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 15
4 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Ikona Spotkania Pańskiego Zwierki
1 x Św. Starzec Porfiriusz. Żywot i Słowa
1 x Euchologion monastyczny
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 10/ PP
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska" /mdf/
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Ikona Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy Zwierki
1 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" 2 /mdf/
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
2 x Biblia dla dzieci
1 x Ikonka okrągła /nr 19/
1 x Zakładka do Ewangelii - niebieska
2 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
2 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Pocztówka P nr 47
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 9M/
1 x Ikona Niedowierzającego Tomasza Zwierki
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x PARAKLIS Kanon modlitewny
2 x Sąd nad świętym Maksymem
2 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 18,5
1 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
1 x Podręczna gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
2 x Bogurodzica
2 x Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w KP
1 x Węgielki do kadzielnicy 35
1 x Święty Nektariusz z Eginy
1 x Adam i Ewa - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Św. Paisjusz
1 x Wstążka do szat żółto-złota (K) - szer. 30
1 x Komplet ikon "świątecznych"
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 2/
1 x Krzyż nr 12
1 x Ojciec Konstanty Bajko
1 x Pouczenia Ascetyczne
1 x Składnia języka cerkiewnosłowiańskiego...Słownik
1 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 6) - szer. 30
1 x Moje życie ze starcem Józefem
1 x Ikona Wskrzeszenia Łazarza Zwierki
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5 D
1 x Molitwosłow i psałtir (Blagovest)
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 19,5
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Wstążka do szat bordowo-złota (nr 6) - szer. 30
1 x Ciało człowieka w malarstwie ikonowym
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Encyklopedia T.60
1 x św. apostoł Jakub - laminat
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" nr 4 D
1 x Wstążka do szat zielono-złota - szer. 30
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 6/
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Wielki Post i konsumpcyjne spłeczeństwo
1 x św. Aleksander Newski - laminat
1 x Puzzle - Ławra Poczajowska /2/
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 CZ/
1 x św. apostoł Filip - laminat
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - podręcznik
1 x Orzech włoski - Atos - ładan
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 1/
1 x Wstążka do szat bordowo-złota (Z) - szer. 25
1 x Ikona Wieczerzy Mistycznej Zwierki
2 x Nuty. Wsienoszcznoje bdienije S.V. Rachmaninov
1 x Łampada stojąca nr 14 c
1 x Pomiannik - tw b
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Wstążka do szat niebiesko-złota /sz/
1 x Odwaga modlitwy
1 x Kl. III - Słowo Boże
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x Podstawka świecy nr 3
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Chryzostoma pol /N/
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 7/
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Pomiannik - tw n
1 x Apostoł nr 5
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Mały Kościół /tw/
1 x Żywot Św. Męcz. Grzegorza Archimandryty
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Wstążka do szat zielono-złota (Z) - szer. 30
1 x Przemienienie Pańskie
1 x św. apostoł Piotr
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.2
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
1 x Węgielki do kadzielnicy 50
1 x Knot do łampadki
1 x św. apostoł Paweł
1 x Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia MB w Prawosławiu
1 x O naszym prawosławiu
2 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Latopisy A. Supraskiej - 3 Język naszej modlitwy - dawniej i d
1 x Kadzidło Atoskie Mirra
1 x Deska do ikony 21x25
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 19,5
1 x Anioł Stróż /nr 2/
1 x Ikona Chrystusa /RR/
1 x Jezus Chrystus /nr 10 M/
1 x Życie, choroba, śmierć
1 x Puzzle - Ławra Poczajowska
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
2 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Dyplom ukończenia nauki religii prawosławnej /01/
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
1 x Kolorowanka - Nasze spotkanie z Bogiem
1 x O modlitwie Jezusowej
1 x Piesnopienija Nowomuczenikam Rossijskim - CD
1 x Kolory Prawosławia. Polska
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Mirra - Atos - ładan
1 x Biblia dla dzieci
1 x Latopisy A. Supraskiej - 1 Prawosławni w dziejach RP
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Ikona Bogarodzicy "Łagodząca złe serca
1 x Ikona Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni Zwierki
1 x Boże Narodzenie /nr 4/
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - d
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x Puzzle - Arka Noego
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Dom mojej duszy - CD
1 x Św. Aleksander
1 x Swiatoje Pisannie dla dziaciej
1 x Węgielki do kadzielnicy 28
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Olej do łampad /23-1l/
1 x Ikona Wniebowstąpienia Pańskiego Zwierki
1 x Św. Konstantyn Wielki
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x Sakrament Małżeństwa - Związek Miłości
1 x Chrzest Pański /nr 2/
13.062,55zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce