20,00zł

Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie

Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie

Tytuł: Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956
Autor: ks. Arkadiusz Barańczuk
Wydawnictwo: Warszawska Metropolia Prawosławna
Wydanie:Warszawa 2016
Ilość stron: s. 160

OBRAZ POWOJENNEJ CERKWI NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE

Historia Cerkwi prawosławnej w Polsce coraz częściej jest przedmiotem prac naukowych i popularno-naukowych. Na temat dziejów Prawosławia w naszym kraju od czasu do czasu powstają również rozprawy doktorskie. Jedna z ostatnich takich prac powstała niedawno w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a jesienią tego roku ujrzała światło dzienne w formie książkowej nakładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Autorem książki jest ks. dr Arkadiusz Barańczuk, a nosi ona tytuł „Cerkiew prawosławna na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1956”.

Już sam tytuł książki precyzuje zarówno obszar jakim się zajmuje, jak i ramy czasowe, które stały się przedmiotem naukowych dociekań autora. Jakkolwiek, co oczywiste, autor przedstawia temat na tle dziejów Cerkwi w naszym kraju jako całości, jak też wychodząc z szerszej perspektywy czasowej, a przede wszystkim lat II wojny światowej i okupacji. Dzięki temu powstała praca traktująca o bardzo mało znanych przeciętnemu historykowi czy prawosławnemu wiernemu wydarzeniach, a przede wszystkim o tzw. „schizmie białostockiej” (z lat 1944-1946) oraz sytuacji i roli Cerkwi prawosławnej na Białostocczyźnie w nowych, powojennych realiach społeczno-politycznych.

We wprowadzeniu do książki autor tak precyzuje cel jaki przed sobą postawił: „Celem niniejszej pracy było przedstawienie roli i pozycji Cerkwi prawosławnej w tych (powojennych – przyp. aut.) wydarzeniach dziejowych. Tematyka ta wydawała się nam niezmiernie interesująca z badawczego punktu widzenia, a w pewnym zakresie nawet nieco kontrowersyjna, gdyż za kontrowersyjny i skomplikowany uznać można okres niniejszej pracy. Wyboru tego nie dokonano przypadkowo – chodziło bowiem o problematykę lokalną, która przynajmniej w niektórych aspektach nie była dotąd przedmiotem analizy naukowej”.

Procesy na linii państwo – Cerkiew, jak też zachodzące w samej Cerkwi w powojennej Polsce były, jak przyznaje autor, bardzo dynamiczne, a przez to „domagały się nie tylko ich przedstawienia, lecz i gruntownej analizy faktorów, dzięki którym lub wbrew którym duchowieństwo prawosławne i wierni szybko odnajdowali swoje miejsce, pomimo ogólnie panującej, często podniecanej propagandą sytuacji niepewności i nieprzewidywalności”. W szerokim przedstawieniu tej tematyki autorowi znacznie pomogły dokumenty archiwalne pochodzące z instytucji regionalnej administracji, archiwalia aparatu bezpieczeństwa publicznego i Milicji Obywatelskiej i inne. W poszukiwaniu danych, które posłużyły wypracowaniu ogólnego obrazu, przeprowadził on kwerendy m.in. w Archiwum Państwowym w Białymstoku, białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, jak też w Prawosławnym Archiwum Metropolitalnym w Warszawie. Z archiwalnych puzzli i w oparciu o literaturę naukową powstała praca w znacznym stopniu odsłaniająca kulisy powojennego skomplikowanego bytu Prawosławia na Białostocczyźnie.

Autorem recenzji wydawniczej pracy jest uznany historyk prof. Antoni Mironowicz. Książka zawiera interesujące aneksy oraz szeroką bibliografię. Jest ilustrowana szeregiem archiwalnych fotografii prezentujących przede wszystkim postacie odgrywające kluczową rolę w dziejach Cerkwi w omawianym okresie.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x PC nr 88 - Jałówka Podwyższenia Krzyża
3 x Uchwyt knotu do łampadki - mały
1 x Św. Andrzej Apostoł Pierwszy Powołany
1 x Św. Katarzyna
1 x Św. Jerzy Stepaniuk z Policznej męczennik /m/
2 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Śpiewam Bogu Mojemu - CD
1 x PC nr 96 - Narew Kazańskiej Ikony
2 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
2 x PC nr 81 - Białowieża - św.Mikołaja
2 x Ikonka okrągła /nr 14/
3 x Elpis nr 17/18
2 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
2 x Ikona Bogarodzicy Tichwińska
2 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
4 x Misterium Śmierci
2 x Anioł Stróż /3/
6 x Apostołowie.
3 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Kolory Prawosławia. Cypr
2 x PC nr 37 Topilec - Św. Mikołaja
3 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
1 x Podniesienie Krzyża Pańskiego
3 x Jezus Chrystus /mdf nr 10/
4 x Kronika życia Michała Bułgakowa
3 x Świeca ofiarna /nr 2/
4 x Łampada nr 11 (zielona)
2 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
2 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
2 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr1/ /mdf/
2 x Molitwosłow i psałtir (Blagovest)
1 x Ikona Bogarodzicy "Gospodarna" - Domostroitielnica
3 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Kolorowanka
2 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik /nr 2/
1 x Św. Helena /mdf/
1 x Ikona Narodzenia Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Synaksarion - 02 Luty
1 x Św. Piotr i św. Paweł /mdf/
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
4 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
3 x Węgielki do kadzielnicy 35
1 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
2 x Łampada grecka nr 9503B mosiężna
2 x Ikona Bogarodzicy "Molebnica"
2 x Cypryjscy święci
1 x św. Spirydon (nr 1) /mdf/
3 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
3 x Żywot św. Marii Egipcjanki
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16
1 x Ikona Bogarodzicy "Wsiecarica" /mdf/
3 x Pomiannik - tw b
2 x Łampada nr 8 /cz/ - złocona
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Ikona Bogarodzicy "Agija Zoni"
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
3 x Węgielki do kadzielnicy 28
1 x Pocztówka P nr 05 /scs/
1 x Ikona Bogarodzicy "Spójrz na mą pokorę"
1 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
3 x Anioł Stróż /nr 3T/
3 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x PC nr 39 Czeremcha Osada - Opieki Matki Bożej
1 x Ikona Chrystusa /nr 4/
2 x Księga metrykalna - O zmarłych
5 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
3 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
2 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x Podstawka świecy nr 1
2 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Ostrobramska Ikona Bogarodzicy
3 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
2 x Znakomimsia s Wietchim Zawietom
2 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Św. Paweł i Joanna (Szwajko)
1 x Viesna - Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
1 x Perły doliny Nurca
1 x Kolory Prawosławia. Albania
3 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Kwiat pustyni - Atos - ładan
3 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
2 x Św. Mikołaj /nr 2/
1 x Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa /mdf nr 6/
1 x Pod opieką św. Grzegorza Peradze
4 x 100 lat aktywnego życia
1 x Jezus Chrystus z m-ru Stawronikita
1 x Modlitwa o Kielich
1 x Chrystus Pantokrator /nr 7/
1 x Lilia - ładan
1 x Ikona Chrystusa /nr 10/
1 x Materiał żółto - złoto - bordowo - czerwony /nr GR2/
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Przed i po jedzeniu
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 10/ PP
1 x Jesli sił nie chwatajet - CD
1 x Przedszkole. Cerkiew i ja - Zeszyt ćwiczeń
2 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Kolędy - Zaspiwajmo Rożdiennomu - CD
2 x Czeremszyna - Tęsknoty - CD
1 x Osnowy ikonopisnoho risunka
1 x CD Bóg się rodzi !
1 x Czeremszyna - Todar "co na sercu" - CD
1 x Akatyst do św. Nektariusza
2 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - ćwiczenia
1 x Kolory Prawosławia. Bułgaria
1 x Św. Niewiasty Niosące Wonności /mdf/
3 x Homilie t. III - IV
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x PC nr 3 Bielsk Podlaski - Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 14/
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
4 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Św. Mikołaj /nr 4/
1 x Ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego Zwierki
1 x Św. Mikołaj /nr 7/
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 18,5
5 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
2 x 12 Wielkich Świąt i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa /nr 3/
1 x Encyklopedia T.43
2 x Księgi metrykalne - O zaślubionych
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Św. Gabriel Zabłudowski męczennik /nr 2d/
1 x Św. Maria Magdalena
1 x Św. Mikołaj /nr 5/
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Pocztówka BN nr 02/17
1 x Łampada grecka nr 1 mosiężna
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby - Skoroposłusznica"
1 x Anioł na Ziemi
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
4 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Węgielki do kadzielnicy 50
2 x Czotki czarne /nr 1/
1 x Ikona Bogarodzicy "Na tronie"
1 x Pas z modlitwą
2 x Akatyst przed ikoną MB "Uzdrowicielki" - Odrynki - CD
2 x Katechizm Cerkwi Prawosławnej
2 x św. Aleksander Newski
1 x Ostatnia Wieczerza /mdf - nr 1/
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Frędzle złote 5 cm
2 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
1 x Szalona miłość Boga
3 x Łampada nr 2 złocona
1 x Podryznik /1/
1 x Boże Narodzenie /nr 4/
4 x Knot do łampadki
1 x Św. Pantelejmon /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Miłościwa"
1 x Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
1 x Ikona Chrystusa /nr 3/
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku)
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 3/
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 5 M/
2 x Kazańska Ikona Bogurodzicy /nr 10/
2 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x św. Maria Magdalena /nr 3d/
3 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x PARAKLIS Kanon modlitewny
1 x Św. Leoncjusz Stasiewicz
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x Św. Amfiłochiusz i Hiob Poczajowscy
2 x Św. Bazyli Martysz męczennik
1 x Orzech włoski - Atos - ładan
4 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
1 x Nie zaniedbuj w sobie daru łaski.... Rozważania o kapłaństwie
2 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Sobota Łazarza
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 6/
2 x CD - Tobie przynależy wszelka chwała
1 x Archanioł Gabriel
2 x Akatyst do św. Nektariusza - CD
1 x Encyklopedia T.41
1 x Kolorowanka - Święta Wielka Męczennica Barbara
1 x Przedszkole i 5-latki. Naucz mnie Boże - Zeszyt ćwiczeń
1 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Św. Andrzej
2 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 13 D/
1 x Św. Aleksander Newski
2 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Ikona Chrystusa /nr 10/
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Co widzieliśmy i słyszeliśmy
2 x Zeszyt ćwiczeń - Poznajemy Nowy Testament
1 x Wylana mirra
1 x Św. Helena
2 x Sakrament Miłości
2 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
2 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
3 x Pascha - służba
1 x św. Jarosław Mądry
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Św. Piotr i Paweł /mdf/
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x PC nr 91 - Klejniki Wniebowstąpienia Pańskiego
1 x Ikona Wskrzeszenia Łazarza Zwierki
3 x Iliton
1 x Ikona z Ukrzyżowaniem
1 x Krzyż drewniany nr 3
2 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
2 x Ikona Bogarodzicy
1 x Św. Olga - 2 /mdf/
1 x Ikona Zstąpienia Jezusa Chrystusa do Otchłani Zwierki
2 x Kuraszewo. Lata minione
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 5 N/
3 x Opowieść o św. Ojcu Doroteuszu
1 x Molitwosłow i Psałtir
1 x PC nr 46 Kuzawa - Św. Barbary
1 x Jezus Chrystus /nr 11/D
1 x Wstążka do szat bordowo-złota (nr 6) - szer. 30
2 x Ikona Bogarodzicy "Uzdrowicielka - Celitielnica" /mdf/
2 x Świecznik na świece ofiarne /nr 7/
2 x Kościół Prawosławny
4 x Węgielki do kadzielnicy 40
1 x Krzyżyk srebrny /nr 27/
1 x Św. Michał Archanioł /nr 5/
2 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x Ikona Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy Zwierki
2 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Molitwosłow "Isceli mienia, Boże"(Blahowiest)
1 x Kadzidło Atoskie Anielskie
1 x Mandylion /nr 1/
2 x św. apostoł Paweł
3 x Zakładka do Ewangelii - niebieska
1 x Św. Anna
1 x Św. Jarosław książę
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Ikona Niedowierzającego Tomasza Zwierki
3 x Latopisy A. Supraskiej - 8 Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
2 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
2 x Synaksarion - 07 Lipiec
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
3 x Powrót do raju
2 x Gruzińscy święci, wyd.II
2 x Święci Rusi
1 x Materiał żółto - złoty /nr 10/ PP
1 x Św. Dymitr z Salonik
2 x Wstążka do szat biało-złota (Z) - szer. 30
1 x Św. Jerzy Zwycięzca - laminat
1 x Chrystus Pantokrator /nr 2/
1 x Nauka religii w szkole
1 x św. Ewa pramatka
1 x Anioł Stróż /nr 2d/
1 x Pocztówka BN nr 1
2 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał"
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x CD - (Szurbak)K śpiewy Cerkiewne vol.5
1 x Bóg na naszej ziemi. Życie Chrystusa dla dzieci.
1 x Św. Nektariusz - laminat
1 x Św. Barbara /mdf/
1 x Puzzle - Boże Narodzenie
1 x Stichar biało-złoty /2/
1 x Ostatnia Wieczerza
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
2 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x CD - O Wsiepietaja Mati - Fili
1 x Kolorowanka - Moja cerkiew
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x PC nr 34 Kuraszewo - Św. Antoniego
2 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Ikonka okrągła /nr 5/
1 x Św. Matrona Moskiewska - m
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
2 x Służebnik
1 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 B/
1 x Biblia dla dzieci
2 x Św. Mikołaj /nr 8/- laminat
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Wiesiołek - Atos - ładan
2 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
2 x Świeca ofiarna /nr 7/
3 x Kopije duże d
1 x Księga metrykalna - O urodzonych
1 x Św. Mikołaj Borowik
3 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Święty Nektariusz z Eginy
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał"
1 x Św. Piotr i Paweł
1 x Anielski - Atos - ładan
2 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Jezus Chrystus /nr 10m mdf/
2 x Chrzest Pański
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5 D
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 17/
1 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy
1 x Sparta - ładan
3 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 19
3 x Łampada nr 9 złocona
1 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
2 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x Gardenia - Atos - ładan
1 x Eucharystia Apostołów
2 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 1/
1 x Ikona "Chrztu Pańskiego" /mdf/
1 x Całun pogrzebowy
2 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - m
1 x Służby na każdyj dień Strastnyja Siedmicy
1 x kadzidło zwykłe
1 x Chrystus Pantokrator /nr 3/
1 x Bizantyjskie - Wizantino - ładan
1 x Materiał żółto - złoto - bordowy /nr GR1/
2 x Biblia dla dzieci
2 x Ikona Bogarodzicy "Radość wszystkich strapionych" nr 2
1 x Materiał biało - złoty /nr 2/
1 x Ikona Chrystusa /mdf nr 15/
1 x Pocztówka P nr 05 /p/
4 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Synaksarion - 05 Maj
1 x Elpis nr 11/12
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Misteria uzdrowienia
2 x św. Łukasz (Wojno-Jasieniecki)
1 x Listy misjonarskie Św. Mikołaj Serbski (Przekład K.Tur)
1 x Pocztówka P nr 06 /P/
1 x Św. Pantelejmon /nr 3/
1 x Krzyżyk srebrny /nr 31/
1 x Akafist Preswiatiej Bogorodice "Mlekopitatielnica"
1 x Ikona Bogarodzicy "Dodająca rozumu" /mdf/
2 x Kadzidło Atoskie Mirra
3 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Ikona Bogarodzicy "Łagodząca złe serca
2 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
2 x Ikona Bogarodzicy "Radość Wszystkich Strapionych" /mdf/
1 x Tryptyk /nr 2/
2 x Trebnik cz. 1 i 2
2 x Świecznik na świece ofiarne /nr 8/M
1 x Dubicze Cerkiewne Z dziejów Prawosławnej Parafii
1 x Sakrament cz. 2
1 x Św. Onufry Wielki
1 x Deisis
1 x Niedziela Antypaschy
2 x Sakrament Małżeństwa
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Szkło do łampady - niebieskie
1 x Jezus Chrystus /nr 4T/
2 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Tryswiecznik paschalny
1 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x Kropidło duże
3 x Pomiannik - tw n
2 x Prawosławny Monastycyzm w RP
1 x Ikona Chrystusa w stojącej ramce
1 x Chrystus Pantokrator na tronie
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 4/
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 3/
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x św. Jan z Kronsztadu - laminat
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Ikona Bogurodzicy Pieczorska ze śww. Antonim i Teodozjuszem
1 x Św. Eliasz Prorok
2 x Św. Trójca /nr 2/
1 x Sakrament Spowiedzi. Modlitwy.
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Św. męcz. Wiera, Nadzieja,Luba, Zofia Rzymska /mdf/
1 x Otcze Nasz
1 x Latopisy A. Supraskiej - 3 Język naszej modlitwy - dawniej i d
1 x Uchwyt knotu do łampadki - duży
2 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Służebnik - Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
1 x Św. Dorota męczennica
2 x Martwe Dusze
3 x Życie, choroba, śmierć
2 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Księga metrykalna - O zaślubionych
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x Dzikie pola - CD
1 x Św. Barbara
2 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 6) - szer. 20
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
1 x Krzyż drewniany na podstawce /2Z/
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x CD - (Szurbak)K Ciebie Boga Chwalimy
2 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x Widowo. Wieś mieszczańska
1 x Pocztówka P nr 06 /scs/
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 14/
2 x Ikona Bogarodzicy "Nieporuszona Ściana"
2 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
2 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
2 x św. apostoł Piotr - laminat
1 x Św. Car Mikołaj II i jego rodzina
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x Św. Michał Arcystrateg Archanioł /nr 2/ /mdf/
2 x Św. Mikołaj Borowik /nr 2/
1 x Św. Roman Miedwed wyznawca
1 x Akatyst do świętych Starców Optyńskich - CD
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
1 x Św. Piotr i Paweł - laminat
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 18
1 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
2 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
1 x Podrasnik - Sutanna - R.52
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x Zmartwychwstanie i ikona
2 x Kolędy vol.1 - Chór duchowieństwa
2 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Kl. VI cz. II - Zbaw, Panie; Spasi, Hospodi
1 x Łampada stojąca nr 14 b
2 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 2d mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10 mdf/
1 x Św. Sprawiedliwy Jan z Kormy
1 x Ikona i Kosmos
1 x Ukrzyżowanie Chrystusa
1 x Misterium modlitwy - przewodnik zmagań duchowych
1 x św. Jarosław Mądry - laminat
2 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Trebnik scs /UPC/
1 x Św. Andrzej
1 x Sobór 12 apostołów
1 x Materiał czerwono - złoty /nr GR2/
2 x Pocztówka BN nr 45
1 x Katechezy Chrzcielne. Św. Jan Chryzostom
3 x Nieświęci święci
2 x Starzec Paisjusz. Słowa t.6 O modlitwie
1 x Chrystus Pantokrator /nr 1/
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Św. Andrzej Apostoł - /mdf/
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Św. Katarzyna /nr 2/
1 x Droga do szczęścia
1 x Komentarz Św. Ojców do Ewangelii wg. Św. Mateusza
1 x Włodzimierska Ikona Bogarodzicy /nr 1/
1 x Obrzezanie Pańskie
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska"
1 x Mandylion
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 21,5
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 5/
1 x Szkło do łampady - czerwone
2 x Tryptyk /nr 6/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 6/
2 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
2 x Św. Aleksander
1 x Zakładka do Ewangelii - granatowa
1 x Wielki Post
2 x Św. Onufry Wielki - laminat
1 x Św. Jan Chrzciciel - laminat
1 x Jezus Chrystus /nr 14m mdf/
2 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Kanonnik MP
1 x Ikona Bogarodzicy "Ot bied strażdujuszczych"
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Apteka ojca Gabriela
2 x Ikona w ramce nr 1
1 x Św. Nektariusz
1 x Mandylion /nr 2/
1 x Ikona św. Katarzyny /RR/
2 x Rumuńscy święci
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 8 DT/
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Chryzostoma pol /N/
1 x Ikona Bogarodzicy "Poszukiwanie zaginionych"
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x św. apostoł Jan
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x św. apostoł Bartłomiej
1 x Boże Narodzenie /nr 5/
1 x Ikona Bogarodzicy Ostrobramska
1 x Krzyżyk srebrny /nr 168017/
1 x Gardenia - Atos - ładan
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 Z/
1 x Anioł Stróż /nr 1m/
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17
1 x Kropidło małe
2 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - ćwiczenia
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x PC nr 87 - Grzybowszczyzna św.Jana Ch
2 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Jezus Chrystus /nr 12/D
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby" nr 1
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Podstawka świecy nr 3
1 x Św. Aleksandra Rzymska Męczennica
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Św. Krzysztof
1 x Molitwa Iisusowa t.1
2 x św. apostoł Paweł - laminat
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
2 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja"
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Synaksarion - 06 Czerwiec
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Ikona Bogarodzicy "Życiodajne Źródło - Żywonosnyj Istocznik" /md
1 x Ikona Bogarodzicy "Kikkska"
1 x Św. Maria Magdalena
1 x Spotkanie Pańskie
2 x św. apostoł Marek - laminat
1 x Św. Grzegorz Dialog i jego Dzieło Ewangelizacyjne
1 x Św. Nina /mdf/
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 2/
3 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Anioł Stróż nr 2 /mdf/
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Św. Eliasz
1 x Pocztówka BN nr 01/17
1 x św. Aleksander Newski - laminat
1 x PC nr 41 Dubicze Cerkiewne - Opieki Matki Bożej
2 x Hierarcha chirurg - życie Arcybiskupa Łukasza (Wojno-Jasieniecki
1 x Akafist o upokojenii usopszych
2 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 4) - szer. 30
2 x Pływak do łampadki
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 9/
1 x Knoty do łampady greckie
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 1/
1 x Podrasnik - Sutanna - R.54
1 x Św. Cyryl i Metody
2 x Św. Mikołaj /nr 2/ - laminat
1 x Smoleńska Ikona Bogarodzicy /nr 4/
1 x Anioł Stróż /nr 2m mdf/
1 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 8) - szer. 30
1 x Kwiat cytryny - ładan
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku) /nr 2/
1 x Hiob Zalizo, ihumen poczajowski
1 x Wstążka do szat bordowo-złota (O) - szer. 30
1 x Świeca ofiarna /nr 10/
1 x PC nr 40 Czeremcha Wieś - śww. Kosmy i Damiana
1 x Ikona Bogarodzicy "Gorejący krzew" /mdf/
1 x Encyklopedia T.34
1 x Chrzest Pański /nr 2/
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 22
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x Czotki 50 - czarne
1 x Ikona Bogarodzicy "Wstawienniczka za grzesznych"
1 x Molitwa Iisusowa t.4
1 x Puzzle - Stworzenie Świata
1 x Św. Arcystrateg Archanioł Michał /mdf/
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Kolędy Christos Rażdajetsia, Sławitie! - CD
1 x Deska do ikony 22x28
1 x Latopisy A. Supraskiej - 7 Dawna cyrylicka księga drukowana
1 x Pocztówka BN nr 6
1 x PC nr 48 Nowoberezowo - Wniebowstąpienia Pańskiego
1 x Kopije średnie d
2 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Ikona Bogarodzicy "Pokrow - Opieki" nr 3 - laminat
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x św. apostoł Mateusz
1 x Ikona Bogarodzicy "Kałużska"
2 x Św. Mikołaj /mdf/
1 x Eucharystia pierwszych chrześcijan
2 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
1 x Wstążka do szat biało-złota (Z) - szer. 20
1 x Krzyżyk srebrny /nr 3109/
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
1 x Święte Zofia, Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Leśniański Monaster Narodzenia Matki Bożej
1 x Św. Szymon Słupnik
1 x Akatyst do św. Jerzego - CD
1 x PC nr 49 Opaka Duża - Narodzenia Najświętszej Marii Panny
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 3/
1 x Łampada stojąca nr 14 c
1 x Ikona Bogarodzicy "Otrada ili Utieszenije"
1 x św. Łukasz (Wojno-Jasieniecki) /mdf/
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /mdf/
1 x A koliś jak było? + CD
1 x Zakładka do Ewangelii - żółta
1 x Św. Symeon świadek Świętego Ducha
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 14m mdf/
1 x Wieruju (wersja polska)
1 x Encyklopedia T.42
2 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /M/
1 x Kl. III - Słowo Boże
1 x Św. Michał Archanioł /nr 2/
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Synaksarion - 03 Marzec
1 x Freski Supraskie
1 x Czasosłow /nr 4/
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Ikona Bogarodzicy "Znak" ze świętymi
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /D/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Wstążka do szat zielono-złota /GR/ - szer. 40
1 x Łampada nr 13 złocona
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x św. Matrona
1 x Kl. IV - Życie z Bogiem - podręcznik
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Krzyżyk 8319
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Kwiat pustyni - ładan
1 x św. Maria Magdalena /relikwie/
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x Archanioł Michał
1 x Chrystus Pantokrator /nr 5/
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest" /nr 2/
2 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Chrzest Pański
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2/ mdf
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Jezus Chrystus /nr 16 DT/
1 x Pocztówka P nr 47
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x PC nr 102 Zgorzelec - św. Konstantyna i Heleny
1 x Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej
1 x Św. Mikołaj /nr 8/
1 x XXX Lat Bractwa św. Cyryla i Metodego
1 x MP3 - Tradycji Monastyrskogo Pienija
1 x Św. Nicefor Kantakuzen męcz.
1 x Wstążka do szat błękitno-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Św. Marek Apostoł i Ewangelista
1 x Świecznik ozdobny 1
1 x Synaksarion - 04 Kwiecień
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x PC nr 42 Grabarka - Ikony M.B. "Radość Wszystkich Strapionych"
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Święte Niewiasty - mały leksykon hagiograficzny
2 x Prawosławnyj Bohosłużebnyj Sbornik
2 x Psałterz na cześć Matki Bożej
1 x Ikonka Bogurodzicy - Wsiecarica plastik
1 x Psałtir nr 4 s molitwami o żywych i usopszych
1 x Passija - służba
1 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
1 x św. apostoł Jan - laminat
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Złatoustaho scs/pol /N/
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska"
1 x św. apostoł Filip
2 x Pismo Święte Nowego Testamentu
1 x św. apostoł Mateusz - laminat
1 x św. apostoł Piotr
1 x Fiodorowska Ikona Bogarodzicy /nr 3/
1 x O śmierci i życiu przyszłym
2 x Elpis nr 15/16
1 x Mnisi Góry Atos o duchowości prawosławnej
1 x Prorok Moisiej
1 x Obraz Sacrum
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Ikona Bogarodzicy "Płodna Góra" /mdf/
1 x Fiodorowska Ikona Bogarodzicy /nr 1/
1 x Sakrament Chrztu i Bierzmowania
1 x Św. Antoni i św. Teodozy Pieczerscy - laminat
1 x Jepitrachil i poruczy biało - srebrne
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Psałtir /Błahowiest/
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja" - Nieustającej Pomocy /mdf - nr 2
1 x Wstążka do szat - złota /w - kr/
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał" /mdf - nr 2/
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Apostołów Słowian wychwalamy - 2 CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Poszukiwanie Zaginionych" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" /nr 1/
1 x Św. Dymitr z Salonik - laminat
1 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
1 x Fiodorowska Ikona Bogarodzicy /nr 2/
1 x Elpis nr 13/14
1 x Ikona Bogarodzicy "Życiodajne Źródło" /mdf/
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x Psałtir scs /m - z/
1 x Pascha - służba
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Psałtir nr 3
1 x Ikona Bogarodzicy "Trójręka" /mdf nr 2/
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Pomiannik
1 x O Duchu Bożym i duchu tego świata
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem strzał - Łagodząca Złe Serca" /mdf/
1 x Frędzle złote 4,5 cm
1 x Św. Serafim z Sarowa
1 x "Ramka" do ikon 21x17 cm
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr 2/
1 x Prorok Mojżesz - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby - Skoroposłusznica"
1 x Prawosławnyj Molitwosłow
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
1 x Nabożeństwo Paschalne
1 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Kadzidło Atoskie Kwiat Pustyni
53.559,10zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce