49,00zł

Między Konstantynopolem a Moskwą.

Między Konstantynopolem a Moskwą.

Tytuł: Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919-1927)
Autor: ks. archimandryta dr. Andrzej Borkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Oprawa: twarda
Wymiary: 17,5 x 24,5 cm
Ilość stron: 254
ISBN 978-83-7431-466-4


Dziewięćdziesiąt lat temu ogłoszony został akt samodzielności Kościoła prawosławnego w Polsce. Dnia 17 września 1925 roku, w katedrze metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie, w obecności przedstawicieli patriarchatów konstantynopolitańskiego, rumuńskiego, miejscowych hierarchów i najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej został ogłoszony akt nadający autokefalię Kościołowi prawosławnemu w II RP. W ten sposób, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po długich staraniach, Kościół prawosławny uzyskał możliwość samodzielnego bytu. Autokefalia uznana przez autokefaliczne Kościoły prawosławne, z wyjątkiem rosyjskiego, zniewolonego przez reżim komunistyczny, dawała Kościołowi prawosławnemu w Polsce możliwość samodzielnego kształtowania swojego życia cerkiewnego, duchowego i administracyjnego. Kościół rosyjski uznał autokefalię w 1948 roku.
W celu prawidłowej oceny i wagi tego aktu w życiu Kościoła potrzebna jest solidna praca badawcza w archiwach różnych ośrodków w kraju i poza jego granicami. Tylko w oparciu o nie można wyrobić sobie prawidłowy pogląd cerkiewny w tym względzie. Daje on możliwość zrozumienia klimatu powstałego wokół autokefalii. Był to, po odzyskaniu niepodległości, okres niepewności i niezadowolenia wiernych prawosławnych powodowanych rewindykacją świątyń, presją rządu wobec duchowieństwa i nieuregulowanego stanu prawnego Kościoła itp. Praca ks. archimandryty dr. Andrzeja Borkowskiego pt. Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919-1927) jest próbą wyjaśnienia tych problemów. Autorowi pracy udało się dotrzeć do archiwów patriarchatu konstantynopolitańskiego i wielu innych, w których znalazł cenne dokumenty dotyczące całego przebiegu nadania autokefalii, rozmów i zabiegów przedstawicieli władz kościelnych i państwowych ówczesnej Polski. Słusznie zauważa Autor, że autokefalia była etapem kończącym dążenia wiernych i hierarchii Kościoła prawosławnego w Polsce do pełnej samodzielności. Samo zaś ogłoszenie aktu było potwierdzeniem dojrzałości życia kościelnego, spełniającego wymogi kanoniczne i organizacyjne.
Praca ks. archimandryty Andrzeja jest cenną i wartościową pozycją opartą na dokumentach, którą otrzymuje polski czytelnik. Zachęcam więc do korzystania z cennego materiału zawartego w pracy, który pomoże czytelnikowi bardziej uzmysłowić znaczenie jubileuszu 90-lecia Prawosławnej Polskiej Autokefalii.
Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak)


Spis treści
Wstęp

Rozdział I
Władze państwowe wobec uzyskania autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej
1. Organizacja Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej po 1918 roku
1.1. Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej 1918-1922
1.2. Powołanie egzarchatu patriarchatu moskiewskiego w Rzeczypospolitej
1.3. Mianowanie pierwszego metropolity Jerzego Jaroszewskiego 
1.4. Synod warszawski 28-30 czerwca 1922 roku
2. Procedura uzyskania autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej
2.1. Synod poczajowski w maju 1922 roku
2.2. Synod warszawski w czerwcu 1922 roku
2.3. Stanowisko Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za granicą w sprawie autokefalii
2.4. Sprawa biskupów Elewteriusza i Włodzimierza
2.5. Zabójstwo metropolity Jerzego Jaroszewskiego i wybór nowego zwierzchnika
2.6. Powrót Tichona Bieławina na urząd patriarchy moskiewskiego i jego stanowisko wobec autokefalii

Rozdział II
Zabiegi władz polskich o zgodę na autokefalię patriarchatu ekumenicznego
1. Sytuacja patriarchatu ekumenicznego w obliczu przemian politycznych na Bałkanach i Azji Mniejszej na początku XX wieku
2. Rozmowy wstępne rządu polskiego z patriarchatem ekumenicznym w sprawie przyznania autokefalii Kościołowi prawosławnemu w Polsce (1920-1922)
3. Kwestia udzielenia autokefalii za czasów patriarchy ekumenicznego Melecjusza IV(1922-1923)
4. Negocjacje w sprawie autokefalii w okresie patriarchatu Grzegorza VII (1923-1924)
4.1. Sprawa reformy kalendarza
4.2. Raport metropolity Kizyku Kallinika w sprawie autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce

Rozdział III
Przyznanie autokefalii Kościołowi prawosławnemu w II Rzeczypospolitej
1. Warunki i procedura przyznania autokefalii
2. Patriarszy i synodalny Tomos z 13 listopada 1924 roku
3. Wybór patriarchy ekumenicznego Konstantego VI i jego stanowisko wobec autokefalii
4. Stanowisko metropolity Sergiusza wobec autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej
5. Wybór patriarchy ekumenicznego Bazylego III i przekazanie patriarszego i synodalnego Tomosu o autokefalii
6. Wizyta metropolity Dionizego w autokefalicznych Kościołach prawosławnych.
Epilog

Aneksy
Aneks 1. Pismo patriarchy ekumenicznego Melecjusza do przedstawiciela rządu polskie­go w Konstantynopolu Władysława Baranowskiego, w którym błogosławi wybór Dionizego na Arcybiskupa Warszawskiego i całej Polski oraz uznaje tytuły przy­znane jego poprzednikowi przez patriarchę moskiewskiego Tichona
Aneks 2. Pismo patriarchy ekumenicznego Melecjusza do metropolity Dionizego, w któ­rym wyraża swą radość z objęcia przez niego stanowiska zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Polsce oraz zapowiada przybycie delegacji patriarchatu do Polski
Aneks 3. Historyczno-kanoniczny raport metropolity Kizyku Kallinika w sprawie przy­znania autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce, przedstawiony Świętemu Synodowi w Konstantynopolu
Aneks 4. Patriarszy i synodalny Tomos o nadaniu autokefalii Kościołowi prawosławne­mu w Polsce
Aneks 5. Pismo Świętego Synodu patriarchatu ekumenicznego do ambasadora Polski w Turcji Romana Knolla w sprawie uznania ustroju autokefalicznego Kościoła prawosławnego w Polsce oraz bezpiecznego przesłania tomosu o autokefalii Me­tropolicie Warszawskiemu i całej Polski Dionizemu
Aneks 6. Pismo Świętego Synodu patriarchatu ekumenicznego do metropolity Dionize­go w sprawie uznania ustroju autokefalicznego Kościoła prawosławnego w Polsce
Aneks 7. Orędzie patriarchy Konstantyna VI do zwierzchników Autokefalicznych Ko­ściołów Prawosławnych z dnia 13 stycznia 1925 roku o przyznaniu autokefalii Kościołowi
Aneks 8. Patriarsza i synodalna uchwała o przyznaniu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski Dionizemu tytułu „Wielce Błogosławionego”
Aneks 9. Pismo patriarchy ekumenicznego Bazylego III do metropolity Dionizego po­wiadamiające o przyznaniu tytułu „Wielce Błogosławiony” wraz z patriarszą i sy­nodalną uchwałą z dnia 7 kwietnia 1927 roku
Dokumenty i zdjęcia
Summary
Резюме
Bibliografia
Indeks osobowy
Wykaz ilustracji
Wykaz skrótów

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały
2 x PC nr 100 Ryboły - św. Kosmy i Damiana
4 x PC nr 46 Kuzawa - Św. Barbary
2 x Cerkiewki i kaplice ziemi bielskiej
2 x Perły doliny Narwi
2 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 1
1 x Pocztówka BN nr 4
1 x Pocztówka BN nr 45
1 x Pocztówka BN nr 02/21
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Homilie t. III - IV
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
2 x PC nr 67 Stary Kornin - św. Michała Archanioła
1 x Syryjskie Hymny o Maryi
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Pływak do łampadki
1 x PC nr 62 Radom - Św. Mikołaja
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Karmiąca mlekiem" /mdf/
2 x PC nr 99 - Piatienka Podwyższenia Krzyża
2 x PC nr 77 Białystok - Zmartwychwstania Pańskiego (nr 2)
1 x Ikona Bogarodzicy "Jerozolimska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Gorejący krzew" /mdf/
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 3/ mdf
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Ateńska świątynia
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x PC nr 84 - Białystok św. Mikołaja
1 x Ikona Bogarodzicy "Dodająca rozumu" /mdf/
1 x Anioł Stróż nr 3 /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Poszukiwanie Zaginionych" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" /mdf/
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr2/ /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10d mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Pocieszycielka" /mdf/
1 x PC nr 70 - Dubiny - Zaśnięcia Matki Bożej
1 x PC nr 83 - Białystok św. Jerzego
1 x Łampada nr 8 /cz/ - złocona
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ cz
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Pocztówka P nr 96 scs
1 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.2
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko Spełniająca Prośby - Skoroposłusznica"
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10m mdf/
1 x Anioł Stróż /nr 2m mdf/
1 x HODI - Rzecz o Józefie Tokarzewiczu
1 x Latopisy A. Supraskiej - 1 Prawosławni w dziejach RP
1 x Ikona. Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego
2.529,40zł
Informacje o producencie
Inni
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce