44,90zł

Sobory niepodzielonego Kościoła

Sobory niepodzielonego Kościoła

Tytuł: Sobory niepodzielonego Kościoła
Autor: ks. Marek Starowieyski
Wydawnictwo M
Oprawa miękka
Wymiary: 14 x 20,2 cm
Ilość stron: 460
Cena 44,90

Sobory niepodzielonego Kościoła to pierwsza od lat 80. XX wieku historia soborów napisana przez polskiego autora. Pozycja omawia wszystkie osiem soborów uznawanych przez Kościół katolicki, wyrażając swe zastrzeżenia względem ekumeniczności soboru ósmego i dodając, co stanowi novum tej książki, omówienie Soboru Jerozolimskiego, któremu współcześni badacze zaczynają przypisywać tytuł właściwego soboru oraz krótko omawiając zgromadzenie in Trullo będące uzupełnieniem prawnym dwóch soborów: piątego (Konstantynopolitańskiego II) i szóstego (Konstantynopolitańskiego III), a więc ściśle z nimi związane.
Druga część książki to wybór tekstów soborowych, którego dokonali ks. A. Baron i ks. H. Pietras SJ - oraz inne teksty patrystyczne, związane z tematyką pierwszych soborów; tu wyboru tekstu dokonał autor niniejszego opracowania.
Historia soborów to dzieje zmagań myśli ludzkiej, która dąży do poznania i wyrażenia słówkami tajemnicy Przedwiecznego i Wcielenia Jego Syna, Jezusa Chrystusa, zmagań trudnych, w których nie brakowało bolesnych błędów obnażających ludzką słabość. Ta historia pokazuje nam, jak formowała się teologia chrześcijan jeszcze nie podzielonych, jak precyzowała swoje podstawowe sformułowania, które do dziś stanowią podstawy teologii wszystkich chrześcijan: katolików, protestantów i prawosławnych. Historia ta uczy nas głębokiej pokory wobec wiary protagonistów tej wielkiej awantury intelektualnej i ich dążenia do prawdy, ale często też napełnia bólem, wobec błędów, kłótni, zawiści i rozłamów przez nie spowodowanych.

Ks. prof. MAREK STAROWIEYSKI to wybitny polski teolog i patrolog, znawca chrześcijaństwa antycznego i nauki Ojców Kościoła, autor wielu książek i artykułów.


Spis treści

Część I: Historia
Wstęp
Rozdział 1
Pytanie o własną identyczność. Najważniejszy z soborów. Jerozolima
Rozdział II
Kościół przedsoborowy
Rozdział III
Syn, współistotny Ojcu - Nicea I
Rozdział IV
Wierzę w Ducha Świętego - Konstantynopol I
Rozdział V
Chrystus i Maryja Bogarodzica (Theotokos) - Efez
Rozdział VI
Chrystus w jednej osobie, a w dwóch naturach - Chalcedon
Rozdział VII
W kręgu bizantyńskiego cezaropapizmu - Konstantynopol II Rozdział VIII
Dwie wole i dwa działania Chrystusa - Konstantynopol III, sobór in Trullo
Rozdział IX
Sobór czy nie sobór - Konstantynopol czyli Piąto-szósty, także in Trullo
Rozdział X
W obronie świętych obrazów - Nicea II
Rozdział XI
Awantury o Focjusza - Konstantynopol IV
Rozdział XII
Perspektywa ośmiu soborów

Część II: Teksty źródłowe

Wstęp
1. Sobór Nicejski I
A. Teksty soborowe
 1. Wyznanie wiary 318 Ojców
 2. Kanony
B. Inne teksty związane z soborem
 1. Ariusz, Thalia
 2. Euzebiusz z Cezarei, Opis Soboru Nicejskiego
 3. Hermiasz Sozomen, Opis Soboru Nicejskiego
 4. Św. Atanazy, śmierć Ariusza

2. Sobór Konstantynopolitański I
A. Teksty soborowe
 1. Wyznanie wiary 150 Ojców
 2. Kanony Soboru
B. Inne teksty związane z soborem
 1. Św. Atanazy, Duch Święty nie jest stworzeniem
 2. Św. Bazyli Wielki
  A) Boskie funkcje Ducha Świętego
  B) Duch Święty nie może być oddzielony od Ojca i Syna
  C) Działania Ducha Świętego
 4. Hermiasz Sozomen, Sobór Konstantynopolitański 1

3. Sobór Efeski
A. Teksty soborowe
 1. Drugi list Cyryla do Nestoriusza
 2. [Anatematyzmy Cyryla]
 3. Wyrok pozbawiający Nestoriusza urzędu
 4. Formuła zjednoczenia
B. Inne teksty związane z soborem
 1. Papież Celestyn, Wezwanie Nestoriusza do porzucenia błędów
 2. Sprawa Nestoriusza widziana oczyma Sokratesa Scholastyka
 3. Sprawa Nestoriusza widziana oczyma Ewagriusza Scholastyka
 4. Sprawa Nestoriusza widziana oczyma samego Nestoriusza
 5. Nestoriusz [Tragiczny los patriarchy wygnanego do Egiptu]
 6. Cyryl Aleksandryjski, Mowa czwarta, wygłoszona przeciw Nestoriuszowi w Efezie, kiedy siedmiu Ojców przybyło do bazyliki Najświętszej Maryi Panny
 7. Cyryl Aleksandryjski, Depozycja Nestoriusza na Soborze Efeskim

4. Sobór Chalcedoński
A. Teksty soborowe
 1. List papieża Leona do Flawiana, biskupa Konstantynopola, o Eutychesie [Tomus ad Flavianum]
 2. Definicja wiary
 3. Kanon 28
B. Inne teksty związane z soborem
 1. Ewagriusz, Opis „synodu zbójeckiego”
 2. Ewagriusz, Opis Soboru Chalcedońskiego

5. Sobór Konstantynopolitański II
A. Teksty soborowe
Anatematyzmy przeciwko „Trzem rozdziałom”
B. Inne teksty związane z soborem
 1. Biskup Poncjan, List do cesarza Justyniana z 545 roku
 2. Memoriał duchownych italskich skierowany do poselstwa frankijskiego w Bizancjum z roku 551
 3. Papież Wigiliusz, Encyklika do katolików świata z dnia 5 lutego 552 roku
 4. Ewagriusz Scholastyk, Opis Soboru Konstantynopolitańskiego

6. Sobór Konstantynopolitański III
A. Teksty soborowe
Wykład wiary
B. Inne teksty związane z soborem
 1. Diakon Agaton (VIII w.)

7. Synod in Trullo - Sobór Piąto-szósty
A. Kanony synodu (wybór)
B. Inne teksty związane z synodem
Liber Pontificalis, Z żywotu papieża Sergiusza I

8. Sobór Nicejski II
A. Teksty soborowe
 1. [Dekret wiary]
 2. Anatematyzmy w sprawie świętych obrazów
B. Inne teksty związane z soborem
 1. Dwie postawy wobec kultu obrazów: Epifaniusz z Salaminy i Grzegorz Wielki
 2. Papież Grzegorz II, List do cesarza Leona III Izauryjskiego, około 730 roku
 3. Jan Damasceński, Mowy o kulcie obrazów
  A) [4,15] Oddawanie czci świętym i ich relikwiom
  B) [IV, 16] Obrazy
 4. Postanowienia synodu ikonoklastów Hierei z 754 roku
 5. Teodor Studyta, Wiersze

9. Sobór Konstantynopolitański IV
A. Teksty soborowe
Kanony (wybór)
B. Inne teksty związane z soborem
Postanowienia synodu ikonoklastów z 815 roku

Bibliografia

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Św. Onufry Wielki - laminat
1 x Mały Kościół
1 x Św. Pantelejmon mdf/
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 10/
1 x Ikona Bogarodzicy "Mlekopitatielnica" /mdf/
1 x Kleszczele, Podlasie, Ukraina
1 x Latopisy A. Supraskiej - VIII Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
1 x Ikona Bogarodzicy "Smoleńska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Wsiecarica" /mdf/
1 x Akafist swiatym Pietru i Pawłu
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x Krzyż drewniany /nr 6/
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada nr 12 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11/
1 x Łampada nr 11 (zielona)
1 x Łampada stojąca /nr 12/
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 05/ złocona
1 x Łampada nr 7 - złocona
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Łampada stojąca /nr 08/ cz
1 x Łampada stojąca /nr 09/ szkło
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Łampada "swiat" - cz
1 x Łampada nr 7
1 x Ekumenizm w czasie, prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges&
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Czuwajcie ze Mną
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Ateńska świątynia
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Misterium Śmierci
1 x W drodze ku wieczności
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Kanony niedzielne 8 tonów
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Akafist do Bogarodzicy przed jej Chełmską Ikoną
1 x Chrześcijańskie wychowanie
1 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /lipa/
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
2 x Pędzelek do oleju nr 1
1 x Ewangelia
1 x Kopije duże p
1 x Kopije małe d
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /buk/
1 x Kropidło duże
1 x Świecznik ręczny
1 x Kopije duże d
2 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Kopije małe p
1 x Iliton (nr 3)
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Iliton
1 x Kropidło małe
1 x Kielich - czasza 0,5 l
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Cegiełka na rzecz cerkwi św.Jana Teologa
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0
1 x Knoty do łampady greckie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Knot do łampadki
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Olej do łampad
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6
1 x Całun pogrzebowy
1 x Koszulka męska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Apostoł nr 5
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Akatyst do świętych Kosmy i Damiana
1 x Akatyst za zmarłego
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogaodzicy Wsiecaryca
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Akatyst do św. ap. i ew. Jana Teologa
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Apostoł nr 3
1 x Akatyst do Przenajśw. Bogurodzicy ku czci Ikony Częstochowskiej
1 x Akatyst PB Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Kadzielnica grecka mosiężna nr 3M niklowana
1 x Kadzielnica grecka nr 2 cz mała
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Tryptyk
2 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Świeca "Eleos" m. - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Świeca "Eleos" ż - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Świece ślubne /nr 1/
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Świece ślubne /nr 4/
2 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Molebnyj kanon s akafistom Żirowickoj Ikonie Bożijej Matieri
1 x Kaladki - AS
1 x Pieśni z Bogogłasnika - Prymaki /kaseta/
1 x Czotki 30 - bordowe
1 x Czotki 30 - jasnoniebieskie
1 x Haczyk do łampady nr 2 - biały
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Czotki 30 - jasnoczerwone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 3/
1 x Czotki 100 - czarne S /nr 1/
1 x Czotki 30 - białe
1 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x Czotki 30 - ciemnozielone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 1/
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x haczyk do łampady nr 11
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Rozmyślania o rodzinie chrześcijańskiej
1 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
1 x O grzechu zazdrości
1 x Przewodnik po życiu duchowym
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Oddziaływanie złych mocy na człowieka
14.074,00zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce