10,00zł

św. Jan Złotousty

św. Jan Złotousty

JAN ZŁOTOUSTY, arcybiskup konstantynopolitański (Swiatitiel Ioann Złatoust, archijepiskop Konstantinopolskij), 27 stycznia/9 lutego (rocznica przeniesienia relikwii w 438 r.), 14/27 września (rocznica śmierci), 13/26 listopada i 30 stycznia/12 lutego (wraz ze patrz św. Bazylim Wielkim i patrz św. Grzegorzem Teologiem). 
Urodził się około 347 r. (źródła zachodnie podają datę - około 349 r.) w Antiochii, w znanej i bogatej rodzinie. Znakomicie wykształcony miał przed sobą obiecującą przyszłość. W wieku dwudziestu lat otrzymał chrzest i został lektorem u boku biskupa antiocheńskiego Melecjusza. Po jego śmierci w 372 r. opuścił Antiochię i odszedł na pustynię, gdzie spędził sześć lat na pobożnych praktykach. Gdy powrócił, wyświęcono go najpierw na diakona (381 r.), a następnie na prezbitra (385 r.). Będąc nim przez dwanaście lat nauczał w Cerkwi Antiocheńskiej, a za swe krasomówstwo został nazwany „Złotoustym”. W 398 r. święty objął katedrę konstantynopolitańską i zaczął wprowadzać surowe zasady ubóstwa i wstrzemięźliwości. Jednocześnie ujął lud wspaniałymi kazaniami. Bezdomnym budował schroniska i gospody. Podniósł splendor nabożeństw liturgicznych. Na swym dworze zniósł wszelki przepych, piętnował nadużycia, nie szczędził przy tym pałacu cesarskiego. Z tego powodu miał wielu wrogów, m.in. w osobie cesarzowej Eudoksji, żony cesarza Arkadiusza. Doprowadziła ona do skazania Jana na wygnanie w 403 r. Wyroku jednak nie wykonano. Wkrótce święty wystąpił z oskarżeniem cesarzowej, za co został zesłany. W drodze do Abchazji zachorował i w 407 r. w mieście Comana zmarł. W 438 r. cesarz Teodozy II i patrz św. cesarzowa Pulcheria nakazali sprowadzić relikwie świętego do Konstantynopola. Złożono je w świątyni Dwunastu Apostołów. W 1489 r. sułtan turecki Bajazed II podarował je królowi francuskiemu Karolowi VIII. Od 1627 r. relikwie znajdują się w bazylice św. Piotra w Rzymie, a ich cząsteczki rozeszły się po całym świecie. Św. Jan Złotousty pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Składają się na nią traktaty, kazania i listy. Wśród traktatów do arcydzieł należą: „O kapłaństwie”, „O wychowaniu syna” i „Przeciwko Żydom i poganom”. Około osiemset kazań to głównie komentarze Pisma Świętego. Są one wymowne, chociaż często rozwlekłe, jednocześnie proste i praktyczne. Święty sporządził też tekst Świętej Liturgii, która jest odprawiana w ciągu całego roku. Z powodu zasług dla Cerkwi święci Jan Złotousty, Bazyli Wielki oraz Grzegorz Teolog nazywani są „powszechnymi wielkimi nauczycielami”. Szczególnie wielkim kultem cieszy się w Cerkwi prawosławnej. Kościół rzymskokatolicki w 1568 r. ogłosił go Doktorem Kościoła. Do Jana swe modlitwy kierują osoby studiujące teologię. Jest on również orędownikiem w sytuacjach bez wyjścia. W ikonografii święty przedstawiany jest jako starszy mężczyzna z krótką, niekiedy spiczastą bródką i łysiną czołową. Odziany jest w biskupie szaty typu bizantyjskiego (z dużymi krzyżami). Prawą rękę ma uniesioną w błogosławieństwie, w lewej trzyma Ewangelię. Niekiedy wyobrażany jest z krzyżem w dłoni. W ikonografii często spotykany jest na ikonach "Trzech Wielkich Hierarchów" razem ze św. Bazylim Wielkim i św. Grzegorzem Teologiem, spośród których wyróżnia się przede wszystkim najkrótszą brodą. W sztuce zachodniej jego atrybutem jest również osioł i pisarskie pióro. Uważany jest za patrona kaznodziejów.

www.cerkiew.pl

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Łampada stojąca /nr 07 D/
1 x Św. Ksenia z Petersburga /2/
1 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x św. Aleksander Newski
1 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Ateńska świątynia
1 x A koliś jak było? + CD
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Materiał biało - złoty /nr 6/
1 x Kopije średnie d
2 x Św. Mikołaj /nr 8/- laminat
1 x Anioł Stróż /nr 2m/
1 x Św. Jerzy Zwycięzca /nr 2/
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Elpis nr 11/12
2 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
2 x Święty Sylwan z Góry Atos
2 x Niedziela o Emmaus
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy
1 x Ciało człowieka w malarstwie ikonowym
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Ikona Zaśnięcia Bogarodzicy Zwierki
1 x Św. Serafin Żyrowicki
1 x Tryptyk /nr 7/
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - d
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
2 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
1 x Jezus Chrystus /nr 4T/
1 x Chrzest Pański /nr 2/
2 x Czytania Liturgiczne 2023
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x św. Aleksander Newski - laminat
1 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
1 x Św. Cyryl i Metody
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Św. Piotr Mohyła /nr 2/
1 x Sobór 12 apostołów
1 x Św. Gabriel Zabłudowski męczennik
1 x Ikonka Bogurodzicy - Wsiecarica plastik
1 x Leśniański Monaster Narodzenia Matki Bożej
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 6/
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /M/
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska"
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
2 x Pomiannik - tw b
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x J. Klinger. Dzieła zebrane, tom 1. Geneza sporu o epiklezę
1 x Ikonka okrągła /nr 17/
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Sobota Łazarza
1 x Św. Mikołaj Borowik /nr 2/
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
2 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Św. Serafin Zahorowski mnich wyznawca
2 x Śww. Konstantyn i Helena
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja"
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x materiał czarno - srebrny /nr 2/
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Św. Mikołaj /nr 8/
1 x Ikona Spotkania Pańskiego Zwierki
2 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
2 x Homilie t. III - IV
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Przeżywanie Liturgii. Przewodnik po Boskiej Liturgii
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza
1 x Św. Onufry Wielki
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Ikony. Teologia piękna i światła
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Św. Gabriel Zabłudowski męczennik /nr 2d/
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Niedziela Antypaschy
1 x Kronika życia Michała Bułgakowa
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 5 M/
3 x Zdjęcie z krzyża Chrystusa
1 x Dekanat Lubiński
1 x Św. Nektariusz
1 x Św. Mikołaj /md/
1 x Elpis nr 13/14
1 x Św. Michał Archanioł /nr 2/
1 x Molitwosłow i psałtir (Blagovest)
1 x Ikona Chrystusa /MRR/
1 x Homilie na rok liturgiczny
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - laminat
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Ikona Zesłania Świętego Ducha na Apostołów Zwierki
1 x Mandylion
1 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Spotkanie Pańskie
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
1 x Draperie w malarstwie ikonowym
1 x Ikona Wieczerzy Mistycznej Zwierki
1 x Św. Piotr Mohyła
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Św. Mikołaj /nr 2/ - laminat
1 x Molitwosłow "Isceli mienia, Boże"(Blahowiest)
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
1 x Psałterz na cześć Matki Bożej
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 50
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x św. Jan z Kronsztadu
1 x Eucharystia Apostołów
2 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" - laminat
1 x św. Grzegorz Palamas
1 x Bielski Hostinec 62/2020 Widowo.
1 x Materiał czerwono-zielono-złoto-bordowy /nr GR4/
1 x Pomiannik - tw n
1 x Św. Gabriel Archanioł - laminat
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
2 x Ikona i Kosmos
1 x Św. Onufry Gagaluk męczennik
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Św. Sergiusz z Radoneża
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Noc przed Bożym Narodzeniem
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Św. Leoncjusz Stasiewicz
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x św. Maksym Gorllicki z żywotem /m/
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik /nr 2/
1 x Łampada nr 13 złocona
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/ - laminat
1 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x Bielski Hostinec 66/2022
1 x Św. Jerzy Zwycięzca /nr 3/ - laminat
1 x Obrzezanie Pańskie
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
1 x Boże Narodzenie
1 x Św. Jan Teolog /nr 2/
1 x Św. Anna /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - ryza
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Homilie t. IV Nie znacie dnia ni godziny
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Św. Jan Teolog /nr 3/
1 x Pascha - służba
1 x Ikonka okrągła /nr 3/
1 x św. Jan Klimak
1 x Krzyż ołtarzowy /nr 2 cz/ - maltański
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz" /D/
13.726,10zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce