24,00zł

Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej

Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej

Tytuł: Latopisy Akademii Supraskiej. Synody Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypospolitej
Wydawca: "Fundacja Oikonomos"
ISSN 2082-9299
Oprawa: miękka
Wymiary: 17 x 24 cm
Ilość stron: 256

OD REDAKCJI
Kościół prawosławny ma soborowość wpisaną w swoją naturę, jednocześnie jest ona najbardziej charakterystycznym przejawem tego Kościoła - konstytutywnym elementem, bez którego prawosławna wspólnota eklezjalna traci właściwe sobie oblicze. Podczas soborowych debat kształtowano Kościół chrześcijański, z nich wyłaniały się zręby ortodoksji i one neutralizowały religijne kryzysy. Nie brak w historii momentów, kiedy próbowano bagatelizować rolę zbiorowego doświadczenia, zepchnąć je na margines, ale zawsze w sytuacji przełomu sobór pokazywał swój intelektualny i duchowo-instytucjo-nalny potencjał.
Fenomen soborowości poddawali pod rozwagę wybitni myśliciele, filozofowie świeccy oraz teologowie, łącząc jej znaczenie z najwyższymi wartościami, takimi jak braterstwo, miłość, współodpowiedzialność za siebie i bliźniego.
W roku, kiedy upływa 500 lat od prawosławnego synodu w Wilnie (1514) i zbliża się 600-lecie synodu nowogródzkiego (listopad 1415), Akademia Supraska poddaje naukowej refleksji znaczenie życia synodalnego w Cerkwi prawosławnej w granicach państwa polsko-litewskiego od czasów najdawniejszych do 1685 roku. Autorzy zwracają uwagę na dokumenty związane z życiem synodalnym Cerkwi w Rzeczypospolitej, jej powiązania z Patriarchatem w Konstantynopolu, z polityką państwową, z sytuacją międzynarodową, z układami wewnętrznymi, a także na analogiczne problemy w Cerkwi serbskiej i moskiewskiej.
W niniejszym tomie „Latopisów Akademii Supraskiej" proponujemy czytelnikom zapoznanie się z rezultatami badań naukowych o charakterze historycznym i kulturo-znawczym poświęconych szeroko rozumianemu pojęciu soboru, a także idei soborowości. Z jednej strony potwierdzają one nieprzeceniony i niesłabnący autorytet religijny zgromadzenia na przestrzeni dziejów, z drugiej odkrywają mniej znaną jego stronę -aspekt społeczny, polityczny, narodowy - w różnych uwarunkowaniach historycznych i kontekstach kulturowych.
Redakcja

SPIS TREŚCI
Od Redakcji
Adam Martynowicz
Typologia soborów lokalnych Kościoła prawosławnego na ziemiach ruskich i Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XV wieku

Aleksander Naumow
Metropolita kijowski Grzegorz (Camblak) na soborze w Konstancji (1418)

Павел Бочек
Митрополит Киприан — защитник Православной Церкви в Восточной Европе в конце XIV— начале XV веков

Antoni Mironowicz
Sobory wileńskie 1509 i 1514 roku.

Urszula Pawluczuk
Wilno w okresie Soboru 1514 roku

Ks. archim. Andrzej Borkowski
Wysłannicy patriarchy konstantynopolitańskiego na soborach w Rzeczypospolitej w XVI wieku.

Agnieszka Gronek
Sakrament namaszczenia chorych i jego obrazowanie w sztuce zachodnioruskiej w dobie polemiki międzywyznaniowej.

Jarosław Stankiewicz
Dzieje prawosławia na Nowogródczyźnie do końca XVI wieku

Marcin Mironowicz
Prawosławne parafie we Włodzimierzu Wołyńskim do końca XVI wieku

Alicja Z. Nowak
Synodalne źródła nauk dla kapłanów w metropolii kijowskiej do XVII wieku.

Dominika Gapska
Znaczenie soborów w budowaniu niezależności państwowej, przykład Serbii (pierwsza połowa XVIII wieku)

Andrej Harbatski
Конфессиональные отношения в Пинском повете в период I Речи Посполитой

Ольга Н. Иванчина
Семантика иконы в Беларуси периода I Речи Посполитой

Ks. diakon Denis Rusnak
Prawosławna diecezja litewska w 1914 roku.

Александр Н. Свирид
Источники по истории Православной Церкви I Речи Посполитой как основа обоснования права собственности на культовые объекты Польской Автокефальной Православной Церкви в 20-30 гг. XX века

Jarosław Charkiewicz
Różnorodność i hierarchizacja świętych w Kościele prawosławnym.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Pocztówka BN nr 02/21
1 x PC nr 62 Radom - Św. Mikołaja
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska" /mdf/
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x PC nr 84 - Białystok św. Mikołaja
1 x Pocztówka P nr 96 scs
1 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.2
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko Spełniająca Prośby - Skoroposłusznica"
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10m mdf/
1 x Anioł Stróż /nr 2m mdf/
2 x HODI - Rzecz o Józefie Tokarzewiczu
1 x Latopisy A. Supraskiej - 1 Prawosławni w dziejach RP
2 x Ikona. Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego
1 x Kronika życia Michała Bułgakowa
1 x Homilie t. IV Nie znacie dnia ni godziny
1 x Apteka ojca Gabriela
2 x Bogurodzica
2 x Latynizacja Kościoła unickiego w RP po synodzie zamojskim
1 x Apostołowie.
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Latopisy A. Supraskiej - 7 Dawna cyrylicka księga drukowana
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
1 x Ikonka okrągła /nr 6/
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 5
1 x Jarosław W. Kostycewicz
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Ikonka okrągła /nr 7/
1 x Kupiatycka Ikona Matki Bożej
1 x Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Anioł Stróż /nr 3m mdf/
1 x 100 lat aktywnego życia
2 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Czom ne po swojomu?
1 x Ikonka Dostojno jest plastik
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Istorija Ikonopisi
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Tryptyk /nr 1/
1 x Anioł Stróż /nr 6m mdf/
1 x Anioł Stróż /nr 4m mdf/
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
1 x Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Chrystus błogosławiący dzieci /m mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Augustowska" /m mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 2m mdf/
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2P/ mdf
1 x Anioł Stróż /nr 1m mdf/
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2/ mdf
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 1/ mdf
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 14m mdf/
1 x Ikona Bogurodzicy Pieczorska ze śww. Antonim i Teodozjuszem
1 x Ikona Bogarodzicy "Dodająca rozumu" /mdf/
1 x Anioł Stróż /nr 5m mdf/
1 x Tryptyk /nr 6/
1 x Ikona i Kosmos
1 x Ikonka okrągła /nr 5/
1 x Tryptyk /nr 3/
1 x Latopisy A. Supraskiej - 11 Dzieci w kulturze duchowej Prawosław
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
1 x Latopisy A. Supraskiej - 8 Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
1 x Nieświęci święci
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
1 x Cypryjscy święci
1 x Homilie na rok liturgiczny
1 x Arcybiskup gen. bryg. SAWA (Sowietow)
1 x Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku
1 x Bliski mi Wschód
1 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
3.644,10zł
Informacje o producencie
Fundacja OIKONOMOS
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce