28,00zł

Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej

Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej

Tytuł: Latopisy Akademii Supraskiej. Synody Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypospolitej
Wydawca: "Fundacja Oikonomos"
ISSN 2082-9299
Oprawa: miękka
Wymiary: 17 x 24 cm
Ilość stron: 256

OD REDAKCJI
Kościół prawosławny ma soborowość wpisaną w swoją naturę, jednocześnie jest ona najbardziej charakterystycznym przejawem tego Kościoła - konstytutywnym elementem, bez którego prawosławna wspólnota eklezjalna traci właściwe sobie oblicze. Podczas soborowych debat kształtowano Kościół chrześcijański, z nich wyłaniały się zręby ortodoksji i one neutralizowały religijne kryzysy. Nie brak w historii momentów, kiedy próbowano bagatelizować rolę zbiorowego doświadczenia, zepchnąć je na margines, ale zawsze w sytuacji przełomu sobór pokazywał swój intelektualny i duchowo-instytucjo-nalny potencjał.
Fenomen soborowości poddawali pod rozwagę wybitni myśliciele, filozofowie świeccy oraz teologowie, łącząc jej znaczenie z najwyższymi wartościami, takimi jak braterstwo, miłość, współodpowiedzialność za siebie i bliźniego.
W roku, kiedy upływa 500 lat od prawosławnego synodu w Wilnie (1514) i zbliża się 600-lecie synodu nowogródzkiego (listopad 1415), Akademia Supraska poddaje naukowej refleksji znaczenie życia synodalnego w Cerkwi prawosławnej w granicach państwa polsko-litewskiego od czasów najdawniejszych do 1685 roku. Autorzy zwracają uwagę na dokumenty związane z życiem synodalnym Cerkwi w Rzeczypospolitej, jej powiązania z Patriarchatem w Konstantynopolu, z polityką państwową, z sytuacją międzynarodową, z układami wewnętrznymi, a także na analogiczne problemy w Cerkwi serbskiej i moskiewskiej.
W niniejszym tomie „Latopisów Akademii Supraskiej" proponujemy czytelnikom zapoznanie się z rezultatami badań naukowych o charakterze historycznym i kulturo-znawczym poświęconych szeroko rozumianemu pojęciu soboru, a także idei soborowości. Z jednej strony potwierdzają one nieprzeceniony i niesłabnący autorytet religijny zgromadzenia na przestrzeni dziejów, z drugiej odkrywają mniej znaną jego stronę -aspekt społeczny, polityczny, narodowy - w różnych uwarunkowaniach historycznych i kontekstach kulturowych.
Redakcja

SPIS TREŚCI
Od Redakcji
Adam Martynowicz
Typologia soborów lokalnych Kościoła prawosławnego na ziemiach ruskich i Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XV wieku

Aleksander Naumow
Metropolita kijowski Grzegorz (Camblak) na soborze w Konstancji (1418)

Павел Бочек
Митрополит Киприан — защитник Православной Церкви в Восточной Европе в конце XIV— начале XV веков

Antoni Mironowicz
Sobory wileńskie 1509 i 1514 roku.

Urszula Pawluczuk
Wilno w okresie Soboru 1514 roku

Ks. archim. Andrzej Borkowski
Wysłannicy patriarchy konstantynopolitańskiego na soborach w Rzeczypospolitej w XVI wieku.

Agnieszka Gronek
Sakrament namaszczenia chorych i jego obrazowanie w sztuce zachodnioruskiej w dobie polemiki międzywyznaniowej.

Jarosław Stankiewicz
Dzieje prawosławia na Nowogródczyźnie do końca XVI wieku

Marcin Mironowicz
Prawosławne parafie we Włodzimierzu Wołyńskim do końca XVI wieku

Alicja Z. Nowak
Synodalne źródła nauk dla kapłanów w metropolii kijowskiej do XVII wieku.

Dominika Gapska
Znaczenie soborów w budowaniu niezależności państwowej, przykład Serbii (pierwsza połowa XVIII wieku)

Andrej Harbatski
Конфессиональные отношения в Пинском повете в период I Речи Посполитой

Ольга Н. Иванчина
Семантика иконы в Беларуси периода I Речи Посполитой

Ks. diakon Denis Rusnak
Prawosławna diecezja litewska w 1914 roku.

Александр Н. Свирид
Источники по истории Православной Церкви I Речи Посполитой как основа обоснования права собственности на культовые объекты Польской Автокефальной Православной Церкви в 20-30 гг. XX века

Jarosław Charkiewicz
Różnorodność i hierarchizacja świętych w Kościele prawosławnym.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Informacje o producencie
Fundacja OIKONOMOS
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce