10,00zł

Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w.

Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w.

 Tytuł: Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w.
Wydano w związku z 1150 rocznicą misji 863-2013
Autor: Antoni Mironowicz
Wydawca: Parafia prawosławna św. Jerzego w Białymstoku
Oprawa: miękka
Wymiary: 14,8 x 21 cm
Ilość stron: 64
ISBN: 978-83-937429-0-5

 

SPIS TREŚCI

Od wydawcy
Wprowadzenie
Pierwsze próby ewangelizacji Słowian
Działalność Braci Sołuńskich na terenie Bizancjum, Panonii Wielkich Moraw
Spór o obecność misji metodiańskiej na ziemiach polskich
Chrystianizacja ziem polskich przez uczniów Świętych Cyryla i Metodego
Źródła archeologiczne potwierdzające obecność misji metodiańskiej na ziemiach polskich
Losy obrządku metodiańskiego na ziemiach polskich do końca XI wieku
Uwagi końcowe

 

 

OD WYDAWCY

Korzystając z udzielonych przez autora, prof Antoniego Mironowicza, praw do wydania drukiem tekstu jego wykładu, uznaliśmy, iż czytelnikom winni jesteśmy informację o przesłankach, które kierowały naszą decyzją - potrzebie przypomnienia wydarzeń, jakie rozegrały się na polskiej ziemi w pierwszym tysiącleciu, kiedy chrześcijaństwo było jeszcze niepodzielone, a mimo to - historii zapominanej albo wręcz spychanej na margines lub w niebyt. Warto tym wydarzeniom przywrócić należną rangę.

Jesteśmy świadomi, że jedna publikacja nie rozbije stereotypów, nie ograniczy niedomówień, a nawet zamierzonych zniekształceń. Marzymy, aby opisane na tych stronach fakty dotarły do świadomości czytelników. Chcemy, by przynajmniej zawstydziły pewną grupę historyków, powielających myślowe zbitki, mające uodpornić Polaków na prawdę. Pragniemy, by opisane zdarzenia wywołały dyskusję o tym, co jest wspólne w pięknej historii chrześcijaństwa na ziemiach Polski, niezależnie od wyznania czy narodowości jej mieszkańców.

Niewielu bowiem Polaków wie, że rok dwutysięczny trzynasty to jubileusz tysiącstopięćdziesięciolecia chrześcijaństwa w Polsce. Jeszcze mniej wie, że dla upamiętnienia misji Świętych Braci Cyryla i Metodego papież Pius IX uznał rok 1863 za rok tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce! Prymas Leon Przyłuski nakazał odczytać w kościołach papieskie breve, na mocy którego udzielono z okazji jubileuszu odpustów.

Powstanie styczniowe - bratobójcze walki i potyczki zbrojne -nie sprzyjało świętowaniu, mimo to podniosłe uroczystości religijne i odpusty sprawiły, że treść papieskiego przesłania dotarła do świadomości wiernego ludu.

Fenomenem godnym najwyższego podziwu jest nawet nie sam alfabet, opracowany przez Świętych Braci, ale tłumaczenie z języka greckiego na słowiański Ewangelii i świętej Liturgii. Dostosować mało znany język pogan do tego, by mógł stać się językiem liturgicznym, językiem godnym uwielbiania w nim Boga, mogli tylko ludzie przeniknięci świętością! To dlatego byli oni w stanie iść do Słowian bez wojska czy innych zbrojnych. To dlatego do dzisiaj teologowie różnych wyznań, poszukując do cytatów wiernego tekstu Pisma Świętego, korzystają z oryginału greckiego lub... cerkiewnosłowiańskiego tłumaczenia jako najbliższego oryginałowi! „Bogurodzica” po słowiańsku do dziś jest dla prawosławnych taką samą modlitwą, jak „Zdrowaś Mario...” dla braci rzymskokatolickich. Ci zaś, którzy alfabet uważają za neutralne osiągnięcie, nawet w samych literach mogą znaleźć świadectwo naszych wspólnych korzeni. W alfabecie starocerkiewnosłowiańskim są bowiem samogłoski „ą” i „ę”, występujące tylko w języku polskim!

Ufni, że nasze przesłanie zapisane znanym alfabetem nie zrani niczyich uczuć, ale znajdzie uznanie w oczach czytelników, do faktów opisanych przez historyka, profesora Antoniego Mironowicza, dodajemy przesłanie naszych serc. Poszukujmy tego, co było wspólne dla naszych przodków. Szukajmy śladów zgody i kompromitujmy tych, którzy je depczą. Na pogorzelisku można zbudować nowy dom. Na pobojowisku stworzonym przez historyków - „wybielaczy” niewygodnych im kart - spróbujmy przynajmniej odtworzyć atmosferę ojczyzny, w której każdy odnajduje swój godziwy, bezpieczny kąt wśród przyjaciół.

 

proboszcz parafii św. Jerzego o. Grzegorz Misijuk

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
2 x Istorija Ikonopisi
1 x Tryswiecznik paschalny
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Pieśni z Bogogłasnika - Prymaki /kaseta/
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Ikony Preswiatoj Bohorodicy - Album
1 x Komplet eucharystyczny - czasza 0,5 l
1 x Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej
1 x Kopije małe p
3 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Ikonografia Świętych w Prawosławiu
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x św. Andrzej biskup Krety
1 x Św. Andrzej Apostoł /k/
1 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/ - laminat
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x św. Aleksander Newski
1 x Św. Aleksander
1 x Św. Eliasz Prorok - laminat
1 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
3 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Osnowy ikonopisnoho risunka
1 x Relikwiarz - Moszczewik /nr 2/
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /lipa/
3 x Apostołowie.
2 x Kropidło duże
2 x Świece ślubne /nr 3/
2 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Elpis nr 4
1 x Elpis nr 15/16
1 x Pas z modlitwą
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Czotki 100 - granatowe S /nr 1/
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Czotki 50 - czarne
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Kropidło małe
1 x Iliton
1 x Naczynie na ogarki świec
1 x Kopije małe d
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Kopije średnie d
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Prawosławie w dziejach Słowian
1 x Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego
1 x Terminarz - kalendarz 2022
1 x Życie, choroba, śmierć
2 x Homilie t. III - IV
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Dogmatika prawosławnoj cerkwi - Pnewmatologija
2 x Biblia dla dzieci
2 x Modlitwa za Cerkiew /laminat/
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
2 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Szkatułka chrzcielna
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Misterium Śmierci
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Apostoł nr 5
2 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Homilie niedzielne i świąteczne t. 1-2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
2 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
2 x Elpis Tom 23
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 D
1 x Współczesna teologia prawosławna
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
2 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Olej do łampad
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Elpis Tom 17
2 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
2 x Euchologion monastyczny
1 x Elpis nr 9/10
1 x Gra edukacyjna - "Zapamiętaj"
2 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Elpis nr 13/14
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
2 x Cypryjscy święci
1 x Elpis nr 6
1 x Całun pogrzebowy
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Kopije duże d
2 x Daronosica
2 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
2 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
2 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Świeca "Eleos" mała - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Ateńska świątynia
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy.
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x W drodze ku wieczności
1 x Czetwierojewangielije t.3
1 x Opowieści z Bajkowego Lasu
1 x Łampada nr 8 /cz/
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x O naszym prawosławiu
1 x Zamordowane wsie
1 x Kadzielnica grecka nr 2 br - duża
1 x Kadzielnica grecka nr 2 sr
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Wstążka do szat fioletowo-złota (O) - szer. 40
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x Wstążka do szat zielono-złota (O) - szer. 25
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 40
1 x Łampada nr 12 złocona
1 x Łampada stojąca nr 14 c
2 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Elpis nr 11/12
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Czasosłow /ros/
1 x Apostoł Piotr. Biografia
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Ikona Bogarodzicy
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Chrzest Pański /nr 2/
2 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
2 x Akatyst do św. Nektariusza
2 x Akafist o upokojenii usopszych
2 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
2 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Elpis nr 21/22
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Dogmaticzeskoje bohosłowije M.Pomazanskij
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Świeca "Eleos" duża - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Łampada stojąca /nr 08/ cz
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Czetwierojewangielije t.2
1 x Knot do łampadki
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 K
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Elpis nr 7/8
1 x Elpis nr 2
1 x Elpis nr 17/18
27.595,84zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce