10,00zł

Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w.

Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w.

 Tytuł: Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w.
Wydano w związku z 1150 rocznicą misji 863-2013
Autor: Antoni Mironowicz
Wydawca: Parafia prawosławna św. Jerzego w Białymstoku
Oprawa: miękka
Wymiary: 14,8 x 21 cm
Ilość stron: 64
ISBN: 978-83-937429-0-5

 

SPIS TREŚCI

Od wydawcy
Wprowadzenie
Pierwsze próby ewangelizacji Słowian
Działalność Braci Sołuńskich na terenie Bizancjum, Panonii Wielkich Moraw
Spór o obecność misji metodiańskiej na ziemiach polskich
Chrystianizacja ziem polskich przez uczniów Świętych Cyryla i Metodego
Źródła archeologiczne potwierdzające obecność misji metodiańskiej na ziemiach polskich
Losy obrządku metodiańskiego na ziemiach polskich do końca XI wieku
Uwagi końcowe

 

 

OD WYDAWCY

Korzystając z udzielonych przez autora, prof Antoniego Mironowicza, praw do wydania drukiem tekstu jego wykładu, uznaliśmy, iż czytelnikom winni jesteśmy informację o przesłankach, które kierowały naszą decyzją - potrzebie przypomnienia wydarzeń, jakie rozegrały się na polskiej ziemi w pierwszym tysiącleciu, kiedy chrześcijaństwo było jeszcze niepodzielone, a mimo to - historii zapominanej albo wręcz spychanej na margines lub w niebyt. Warto tym wydarzeniom przywrócić należną rangę.

Jesteśmy świadomi, że jedna publikacja nie rozbije stereotypów, nie ograniczy niedomówień, a nawet zamierzonych zniekształceń. Marzymy, aby opisane na tych stronach fakty dotarły do świadomości czytelników. Chcemy, by przynajmniej zawstydziły pewną grupę historyków, powielających myślowe zbitki, mające uodpornić Polaków na prawdę. Pragniemy, by opisane zdarzenia wywołały dyskusję o tym, co jest wspólne w pięknej historii chrześcijaństwa na ziemiach Polski, niezależnie od wyznania czy narodowości jej mieszkańców.

Niewielu bowiem Polaków wie, że rok dwutysięczny trzynasty to jubileusz tysiącstopięćdziesięciolecia chrześcijaństwa w Polsce. Jeszcze mniej wie, że dla upamiętnienia misji Świętych Braci Cyryla i Metodego papież Pius IX uznał rok 1863 za rok tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce! Prymas Leon Przyłuski nakazał odczytać w kościołach papieskie breve, na mocy którego udzielono z okazji jubileuszu odpustów.

Powstanie styczniowe - bratobójcze walki i potyczki zbrojne -nie sprzyjało świętowaniu, mimo to podniosłe uroczystości religijne i odpusty sprawiły, że treść papieskiego przesłania dotarła do świadomości wiernego ludu.

Fenomenem godnym najwyższego podziwu jest nawet nie sam alfabet, opracowany przez Świętych Braci, ale tłumaczenie z języka greckiego na słowiański Ewangelii i świętej Liturgii. Dostosować mało znany język pogan do tego, by mógł stać się językiem liturgicznym, językiem godnym uwielbiania w nim Boga, mogli tylko ludzie przeniknięci świętością! To dlatego byli oni w stanie iść do Słowian bez wojska czy innych zbrojnych. To dlatego do dzisiaj teologowie różnych wyznań, poszukując do cytatów wiernego tekstu Pisma Świętego, korzystają z oryginału greckiego lub... cerkiewnosłowiańskiego tłumaczenia jako najbliższego oryginałowi! „Bogurodzica” po słowiańsku do dziś jest dla prawosławnych taką samą modlitwą, jak „Zdrowaś Mario...” dla braci rzymskokatolickich. Ci zaś, którzy alfabet uważają za neutralne osiągnięcie, nawet w samych literach mogą znaleźć świadectwo naszych wspólnych korzeni. W alfabecie starocerkiewnosłowiańskim są bowiem samogłoski „ą” i „ę”, występujące tylko w języku polskim!

Ufni, że nasze przesłanie zapisane znanym alfabetem nie zrani niczyich uczuć, ale znajdzie uznanie w oczach czytelników, do faktów opisanych przez historyka, profesora Antoniego Mironowicza, dodajemy przesłanie naszych serc. Poszukujmy tego, co było wspólne dla naszych przodków. Szukajmy śladów zgody i kompromitujmy tych, którzy je depczą. Na pogorzelisku można zbudować nowy dom. Na pobojowisku stworzonym przez historyków - „wybielaczy” niewygodnych im kart - spróbujmy przynajmniej odtworzyć atmosferę ojczyzny, w której każdy odnajduje swój godziwy, bezpieczny kąt wśród przyjaciół.

 

proboszcz parafii św. Jerzego o. Grzegorz Misijuk

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
2 x Jaśmin - Atos - ładan
2 x Kadzidło Atoskie Anielskie
3 x Kadzidło Atoskie Kwiat Pustyni
1 x Kadzidło Atoskie Piżmo
1 x Kadzidło Atoskie Mirra
1 x kadzidło zwykłe
1 x Kolorowanka - Nasze spotkanie z Bogiem
1 x św. apostoł Marek
1 x św. apostoł Jan - laminat
1 x Katechizm Cerkwi Prawosławnej
1 x św. apostoł Jakub
1 x Św. Aleksander Newski
1 x Sakrament Spowiedzi. Modlitwy.
1 x Św. Cyryl i Metody
1 x św. apostoł Piotr - laminat
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
1 x Freski Jerzego Nowosielskiego Album
1 x Cerkiewny Kalendarz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckie
1 x Dekanat Lubiński
1 x Św. Aleksander
1 x Akatyst ku czci Iwierskiej Ikony Matki Bożej
1 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
1 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Niedziela o Samarytance
1 x Niedziela Antypaschy
1 x Śww. Konstantyn i Helena
1 x Św. Car Mikołaj II i jego rodzina
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
1 x Św. Jan Chrzciciel Prorok
1 x Św. Andrzej Apostoł Pierwszy Powołany
1 x Bóg na naszej ziemi. Życie Chrystusa dla dzieci.
1 x Akafist Preswiatiej Bogorodice "Mlekopitatielnica"
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
2 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Św. Atanazy Brzeski /nr 2/
1 x św. apostoł Bartłomiej
1 x św. apostoł Piotr
1 x św. apostoł Filip - laminat
1 x św. apostoł Jan
1 x św. apostoł Łukasz - laminat
1 x św. apostoł Filip
1 x św. apostoł Marek - laminat
1 x św. apostoł Mateusz
1 x Komplet ikon "świątecznych"
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Freski Supraskie
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
1 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem
1 x Akafist swiatym Pietru i Pawłu
1 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Akafist swiatitielu Łukie
1 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
1 x Akafist sw. Afanasiju, ihumienu Brestskomu
1 x Kolorowanka
1 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Encyklopedia T.55
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Encyklopedia T.61
1 x Akafist swiatomu Spiridonu Trimifundskomu
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/ - laminat
1 x Akafist sw. Jewfimii
1 x Św. Aleksy Kabaluk mnich wyznawca
1 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
1 x Św. Amfiłochiusz i Hiob Poczajowscy
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy
1 x Św. Andrzej Apostoł /k/
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
1 x Ukrzyżowanie Chrystusa
1 x św. apostoł Łukasz
1 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
1 x św. apostoł Paweł
1 x św. apostoł Jakub - laminat
1 x św. apostoł Paweł - laminat
1 x św. apostoł Mateusz - laminat
1 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
1 x Ostatnia Wieczerza
1 x Obrzezanie Pańskie
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Droga do szczęścia
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Opowieść o św. Gerasimie
1 x św. Aleksander Newski
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Św. Aleksandra Rzymska Męczennica
1 x Św. Efrem Syryjczyk
1 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik /nr 2/
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x św. Andrzej biskup Krety
1 x św. Aleksander Newski - laminat
2.902,19zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce