25,00zł

Ikonografia Świętych w Prawosławiu

Ikonografia Świętych w Prawosławiu

Autor: Jarosław Charkiewicz

Tytuł: Ikonografia Świętych w Prawosławiu

Wydawca: Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2012

Oprawa: miękka

Wymiary: 14,7 x 21 cm

Ilość stron: 176

ISBN 978-83-60311-46-2

 

Na temat ikony powiedziano i napisano już bardzo wiele. Ikoną zajmują się głównie teologowie i historycy sztuki, jednak nieustannie pozostaje ona też źródłem inspiracji i duchowych przeżyć „zwykłych” wiernych, doznań, które często nie dają się do końca sprecyzować, wyrazić i opisać. Powstają więc na temat ikony obszerne traktaty skierowane głównie do znawców tematu, a omawiające ten fenomen w całości, lub pewien jego fragment. Powstają też o ikonie opracowania, których adresatem jest przede wszystkim wspomniany „zwykły” człowiek, któremu święte wizerunki są bliskie, bowiem pomagają mu w modlitwie i sprawiają, że czuje się on bliżej Boga i świętych. Właśnie tego typu opracowaniem jest najnowsza publikacja Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, zatytułowana „Ikonografia świętych w Prawosławiu”, której autorem jest od lat interesujący się ikoną Jarosław Charkiewicz.

 

W pierwszym rozdziale pracy czytamy m.in.: „Ikona znajduje miejsce w sercu Prawosławia, jest wynikiem doświadczenia duchowego wielu pokoleń, . To . To . To , która językiem linii i barw przekazuje dogmatyczną, moralną i liturgiczną naukę Kościoła. To miejsce obcowania z Bogiem, nie zastępujące Go, lecz o Nim przypominające, niosące w sobie Jego łaskę. To miejsce, w którym odczuwalna jest cisza wieczności, ”. To tylko niektóre cytowane przez autora piękne, płynące prosto z serca określenia – reakcje dusz osób, którym ikona jest bliska…

 

W tymże rozdziale autor wyjaśnia dlaczego zajął się tym, a nie innym fragmentem fenomenu ikony: „O ile na temat ikonografii Jezusa Chrystusa, Matki Bożej czy największych świąt cerkiewnych pojawiło się już w języku polskim wiele mniej i bardziej wartościowych prac, o tyle w literaturze tematu wciąż brakowało kompleksowego opracowania poświęconego ikonografii świętych”. Wyjaśnia przy tym, że szkic ten nie pretenduje do całościowego przedstawienia tego tematu, jest natomiast próbą zebrania w jednym miejscu i usystematyzowania szeregu zagadnień związanych z ikonograficznymi wizerunkami świętych.

Ponieważ wiele zagadnień z zakresu ikonografii posiada wymiar szerszy, wykraczający poza wizerunki świętych, a dotyczący ogólnie ikony, toteż znaczny fragment opracowania został poświęcony ogólnemu zarówno teologicznemu, jak i historycznemu wprowadzeniu w problematykę ikony. Nie da się bowiem pisać o ikonografii świętych uprzednio nie wprowadziwszy czytelnika w ogólne kwestie miejsce ikony w Cerkwi prawosławnej, źródła świętych wizerunków w chrześcijaństwie, nie zagłębiwszy się w kluczową rolę wcielenie Syna Bożego jako fundament kultu ikon, nie przybliżywszy tematu powstania pierwszych ikon i sztuki pierwszych wieków czy też nie poruszywszy tematu ikonoklazmu.

 

Jeszcze przed przystąpieniem do omówienia specyfiki ikonografii świętych różnych typów świętości, autor zagłębia się w rolę ikony w życiu liturgicznym Cerkwi i modlitwie, pisze o kanonie ikonograficznych przedstawień świętych, treść i symbolika ikon, omawiając poszczególne jej aspekty: światło, oblicze, biało, gest i ruch, symbolikę kolorów, szaty i atrybuty, czas i przestrzeń, architekturę i pejzaż, czy wreszcie kwestię napisów na ikonie. Zasadniczy temat rozważań kończy zaś przedstawieniem innych ważnych dla tych rozważań kwestii, jak: wymogi stawiane przed ikonografiami, kopiowanie ikon i ich oddziaływanie na ikonografia, różnice między ikoną a portretem i polichromią, miejsce ikon świętych w ikonostasie czy fenomen ikon cudownych i spływających wonną mirrą.

 

Prezentowana książka zainteresuje zapewne nie tylko „zwykłych” wiernych, ale i teologów i historyków sztuki. Jej przystępność, aczkolwiek bazująca na licznych fachowych opracowaniach (samych przypisów w książce jest blisko 400), sprawia, że powinna z chęcią do ręki powinno ją wziąć również czytelnicy dotychczas niewiele mającego wspólnego z ikoną. Z pewnością pomocne będę temu liczne reprodukcje ikon i fotografie, które zaprezentowano w pracy. Jest ich tak wiele, że praca stanowi swojego rodzaju mini album o ikonach. Stanowi to jeszcze jedna, kluczową zachętę, dla której warto sięgnąć po tę książkę.

 

 

SPIS TREŚCI

Ikona i jej miejsce w Kościele prawosławnym         

Źródła świętych wizerunków w chrześcijaństwie ..

Pierwsze ikony i sztuka pierwszych wieków           

Ikonoklazm    

Wcielenie Syna Bożego fundamentem kultu ikon

Ikonograficzne wizerunki świętych  

Ikony w życiu liturgicznym Kościoła i modlitwie

Kanon ikonograficznych przedstawień świętych,

treść i symbolika ikon

Światło          

Oblicze          

Ciało, gest i ruch       

Symbolika kolorów   

Szaty i atrybuty         

Czas i przestrzeń       

Architektura i pejzaż 

Napisy na ikonie        

Kwestia podpisu autora        

Ikony świętych różnych typów świętości    

Praojcowie     

Prorocy          

Apostołowie  

Równi apostołom      

Męczennicy   

Wyznawcy     

Świeci hierarchowie  

Świątobliwi   

Prawowierni  

Szaleńcy Chrystusowi (saloici)         

Darmo leczący           

Sprawiedliwi 

Wymogi stawiane przed ikonografami         

Kopiowanie ikon i ich oddziaływanie na ikonografa          

Ikona a portret i polichromia 

Miejsce ikon świętych w ikonostasie

Ikony cudowne i spływające wonną mirrą   

Zakończenie  

Przypisy         

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce