27,00zł

Ojcowie Kościoła o Kapłaństwie i Kapłanach

Ojcowie Kościoła o Kapłaństwie i Kapłanach

Tytuł: Ojcowie Kościoła o Kapłaństwie i Kapłanach

Autor: ks. Marek Starowieyski

Wydawnictwo: Petrus

Wydanie: Kraków 2010

Liczba stron:192

Wymiary:145x200 mm

ISBN: 978-83-61533-15-3

 

Marek Starowieyski, kapłan archidiecezji warszawskiej. Wybitny patrolog, historyk i biblista. Ur. 25 stycznia 1937 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 26.06.1960 roku. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Filologii Klasycznej) oraz KUL w Lublinie (patrolog). Jest specjalistą z literatury Wczesnochrześcijańskiej. Jest także redaktorem serii "Źródła monastyczne" oraz "Warszawskie Studia Teologiczne." Niekwestionowany autorytet w dziedzinie historii (pierwszych czterech wieków).

 

Często sądzi się, że dyskusja o modelu kapłana to wymysł naszych czasów. Absolutnie nie, Proszę Państwa. Czytając teksty Ojców Kościoła zawarte w tym tomie zdaje nam się, że bierzemy udział we współczesnej dyskusji nt. księży i ich posługi, tyle że czasami wypowiedzianej nieco staroświeckim językiem. Mówią oni o świętości, ale i grzechach kapłanów, o aktywnej pracy duszpasterskiej i kontemplacji, o konieczności czytania Pisma św. i rozmyślań codziennych, o dobrym przygotowywaniu się do kazań.

 

Krytykują księży i biskupów "ekonomów", którzy nie mają czasu dla swoich wiernych i wołają o kapłanów - ludzi modlitwy, o ojców a nie urzędników, o kapłanów z powołania a nie rzemieślników.... A to wszystko mówią ludzie głębko zaangażowani w życie Kościoła. To mówią syryjczycy, grecy, łacinnicy żyjący często ponad półtora tysiąca lat temu. Jeśli św. Augustyn "zmywa głowę" pasterzom, którzy karmią samych siebie a nie owce, to Jan Chryzostom ze zdumieniem pisze o wielkości kapłaństwa, jakby przewidując słowa ks. Jana Twardowskiego: "własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem uklękam".

Autor wyboru pisze we wstępie: "Sam wiem, jak wiele zawdzięczam lekturze tych tekstów i jak wiele skorzystałem z przygotowywania tego tomu". Z pewnością to samo powiedzą Czytelnicy po przeczytaniu książki.

 

Spis treści

 

WSTĘP

 

CZĘŚĆ I MEDYTACJE O KAPŁAŃSTWIE

 

ŚW. EFREM

Pochwała kapłaństwa

ŚW. JAN CHRYZOSTOM

Wielkość kapłaństwa

ŚW. AUGUSTYN

Pasterze i owce

Wprowadzenie

Biskupi i chrześcijanie

Paweł odmawia wsparcia danego mu przez wiernych

Jest rzeczą godziwą być utrzymywanymi przez lud

Przykład św. Pawła

Pasterz, który zabija zdrowe owce

Próby stojące przed chrześcijaninem

Uczestnicy krzyża Chrystusa

Znoszenie prób

Błądzący przyprowadzeni do trzody

Mnogość sekt i jedność Kościoła

Wezwania Boga

Góry Izraela to autorzy Ksiąg Świętych

Pasterz sprawiedliwy

W jednym Pasterzu dobrzy pasterze

ŚW. CEZARY Z ARLES (t542)

Upomnienia dla wszystkich biskupów

Biskup heroldem Słowa Bożego

Biskupi są stróżami

Biskupi nie są ekonomami, lecz kierownikami dusz

Ograniczony czas dla dóbr materialnych

Dwa rodzaje jałmużny

Biskup powinien siać Słowo Boże

Teksty kazań zrozumiałe dla wszystkich

Kto nie mówi kazań, ten nie miłuje

Biskupi są światłością świata

Słowo jest duchowym pokarmem

Biskup nie powinien zajmować się sprawami światowymi

Biskup powinien zasłużyć na tytuł „świętego"

Pasterze i sternicy

Przemawiać prosto i zrozumiale

Biskup solą ziemi

ŚW. GRZEGORZ WIELKI

Zadania pasterzy

Św. Grzegorz komentuje tu następujący fragment z Ewangelii św. Łukasza (10, 1—9):

Dwa nakazy miłości

Ci, co przepowiadają, gotują drogę Chrystusowi

Nieliczni wypełniają ten urząd należycie

Nagana pasterzy, którzy zachowują się jak panowie raczej, niż jak ojcowie

Temu, kto przyjął dar przepowiadania, obca niech będzie pożądliwość

Pokój przynoszony przez przepowiadającego nigdy nie jest pozbawiony skutku

„Godzien jest robotnik zapłaty swojej"

Krytyka gnuśnych pasterzy

Główne napomnienia dla pasterzy

Niech będą dla innych przykładem żalu

Tak niech nad sobą czuwają, by nie zaniedbywali strzeżenia poddanych sobie

Z gorliwością niech złączy opanowanie

Napiętnowanie symonii biskupów

Najgorsze — zaniedbanie posługi przepowiadania

Jakimi łzami powinny być opłakiwane te grzechy kapłanów

Przyczyną klęsk publicznych są źli kapłani

Jak surowo zostaną ukarani na sądzie

Bóg nie opuszcza swoich owiec, nawet jeśli pasterze je zaniedbują

Modlitwa

GRZEGORZ WIELKI

Wskazania dla współbraci patriarchów

Świadomość własnej niegodności

Pasterz musi być czysty

Wzór idzie od pasterza

Dystans wobec świata

Różnorodność cnót wymaganych od kapłana

Mowa i milczenie kapłana

Rozwaga i troska o jedność

Serdeczna i współczująca miłość pasterza

Życzliwość przełożonego budzi zaufanie

Pokora i utrzymanie karności

Miłość pokorna, ale stanowcza

Niebezpieczeństwo kłopotów zewnętrznych

Prośba o modlitwę

 

CZĘŚĆ II TEKSTY O KAPŁAŃSTWIE

ŚW. IGNACY ATIOCHEŃSKI

Nic bez biskupa

ŚW. POLIKARP

Diakoni i kapłani

ODY SALOMONA

Ofiara ducha

ORYGENES

Słaba jest straż pasterzy, jeśli Chrystus nie pasie wraz z nimi

i nie pilnuje trzody

Poddani kapłanom

Ofiara kapłanów

Kapłani faraona i kapłani Boga Grzech kapłana „Co ktoś zbudował, to otrzyma jako zapłatę”

ŚW. CYPRIAN

Kapłan ma naśladować Chrystusa

ŚW. HILARY Z POITIERS Modlitwa o pomoc w nauczaniu Wychowanie dobrego pasterza

Ś W. GRZEGORZ Z NAZJANZU

Kapłan – lekarz

ŚW. AMBROŻY

Rady dla kapłana Konstancjusza

Trzymaj ster wiary

Zbieraj z morza Pisma św.

Słowa niech będą przejrzyste

„Przepasz swe wargi sensem"

Stosuj właściwe lekarstwa

Biskup wobec cesarza

Zgorszenie wobec podjęcia życia ascetycznego

Wiara jest najważniejsza

ŚW. JAN CHRYZOSTOM

Lekarstwo słowa

Nie osądzaj złego kapłana

ŚW. HIERONIM

Rady dla kapłana Nepocjana

Zrozumieć swoje imię

Czytanie Pisma św.

Zgodność nauki i czynów

Biskupi są kapłanami a nie panami

Prosta wymowa Różne funkcje

TEODOR Z MOPSUESTII

Mistyczne znaki

ŚW. AUGUSTYN

Dobry pasterz i najemnik Strzegący i strzeżeni

ŚW. LEON WIELKI

Ufność Bogu w słabości

NARSAJ

Duch Święty sprawuje Ofiarę przez ręce kapłana

ŚW. GRZEGORZ WIELKI

Rząd dusz to sztuka nad sztukami Życie aktywne i kontemplacyjne

Ostrzeżenie przed podejmowaniem zbyt wielu prac

PRZYPISY

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce