45,60zł

Droga do zbawienia

Droga do zbawienia

Tytuł: Droga do zbawienia
Autor: Św. Teofan Rekluz
Liczba stron: 380
Oprawa: miękka
Format: 14,5 x 20,5 cm
Wydanie: 3 - 2011 r.
ISBN: 978-83-7354-409-3
Tom 3 w serii: Duchowość Wschodu i Zachodu

Św. Teofan Rekluz (1815-1894), wybitny teolog i asceta rosyjski; rektor Kijowskiej Zofijskiej Szkoły Duchownej oraz Akademii Duchownej w Petersburgu, uczestnik misji rosyjskiej w Jerozolimie, kapelan ambasady w Konstantynopolu, w latach 1859-1866 biskup Tambowski i Szacki, a następnie Włodzimierski. W roku 1866 usunął się do pustelni w Wyszy, łącząc pracę pisarską z głębokim życiem modlitwy.

Kto wkroczy na słuszną drogę podobania się Bogu albo zacznie z pomocą łaski dążyć ku Bogu drogą prawa nakreślonego przez Chrystusa, temu nieuchronnie będzie groziło niebezpieczeństwo zejścia na manowce, zagubienia się i zaginięcia w mniemaniu, że jest na drodze zbawienia. Owe rozdroża są nieuniknione ze względu na pozostającą - nawet w człowieku nawróconym - skłonność do grzechu i rozstrojenie władz, które w tym stanie mogą fałszywie przedstawiać rzeczy, zwodząc go i gubiąc. (...) A wiec i ten, kto już pragnie pójść do Pana wskazaną drogą, koniecznie musi jeszcze poznać wszystkie możliwe pułapki na tej drodze, aby postępując naprzód, był ich świadomy, widział zagrożenia, które napotka, i wiedział, jak ich uniknąć.

Wprowadzenie
Święty Teofan Rekluz jest charakterystyczną, a zarazem niezwykle oryginalna i wybitna postacią wśród teologów i ascetów rosyjskich XIX wieku. Jego poglądy - zrównoważone i konsekwentne, zdecydowane i jednocześnie pełne ojcowskiej wyrozumiałości, ortodoksyjne lecz dalekie od przesadnego ekskluzywizmu i ksenofobii - wciąż wychowują i inspirują prawosławnego czytelnika, nie tracąc na aktualności i dając niespodziewanie trafne odpowiedzi na „nowe” pytania - jeśli nie literalnie, to duchowo. Święty Teofan jest niewątpliwie człowiekiem swej epoki, godnym dziedzicem prawosławnej tradycji ascetycznej i mistycznej, splatającej się już wówczas z wielu wątków pochodzenia tak wschodniego, jak i zachodniego, które w jego twórczości osiągnęły doskonałą harmonię. Czytelnik szukający w tej książce wyłącznie pokarmu dla duszy, nie musi wchodzić w zawiłości związane z biografią, źródłami, prekursorami itd. Tych jednak, którzy chcieliby się bliżej zapoznać z samą postacią Autora, zapraszam do krótkiej podróży przez historię Kościoła rosyjskiego. Wraz z osłabieniem, a następnie upadkiem Bizancjum, greckie wpływy intelektualne, kulturalne i duchowe radykalnie zmalały. Unia Florencka, uznana przez rosyjski Kościół jako kompromitacja, a potem znikniecie z mapy samego państwa bizantyjskiego (XV w.), z którym wiązało się mnóstwo wierzeń o charakterze chiliastycznym (nieortodoksyjnych z dzisiejszej perspektywy), nadwyrężyło więź Rusi z tradycją greckiego Wschodu.

Od redakcji
W obu tradycjach - wschodniej i zachodniej raz po raz spotykamy ludzi, których myśl i odwaga życia Ewangelią stają się światłem dla jednych i dla drugich. Ich proste, czyste spojrzenie na Chrystusa i towarzysząca temu silą ducha staja, ponad podziałami i zachęcają do naśladowania. Szkoda tylko, że nasza wzajemna znajomość tych postaci, ich dziel i kolei życia jest wciąż tak nikła.
Do jedności komunii nam wszystkim daleko, ale do „ducha jedności” jest bardzo blisko. A gdzie jest duch jedności, tam to, co dzieli, już nie dzieli, lecz oczyszcza, tam podziały stają się już w jakimś podstawowym sensie przezwyciężone.
Z myślą o tym, by stopniowo nadrabiać zaległości, prezentujemy Czytelnikom jedno z dzieł Teofana Rekluza dziewiętnastowiecznego „starca”, prawosławnego teologa, wybitnego duszpasterza i mnicha. Jest on w Polsce już trochę znany, głównie dzięki pracom ks. Jana Pryszmonta, które zaliczamy w bibliografii, jednak do tej pory jego dzieła nie były tłumaczone na język polski.
Autorem przekładu jest ksiądz Piotr Nikolski, Rosjanin, absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, pracujący w Polsce. Nasze wydawnictwo pragnie złożyć mu w tym miejscu podziękowanie za kilkuletnią już współpracę i zapoznawanie nas z najcenniejszymi źródłami duchowości Kościoła wschodniego. Ze wstępu tłumacza poznają Czytelnicy drogę życia św. Teofana, atmosferę dyskusji teologicznych w XIX wieku, w którym prawosławie przeżywało dynamiczny rozwój...

Spis treści
Od redakcji
Wprowadzenie
Bibliografia
Wstęp
cześć I
O tym, jak zaczyna się życie chrześcijańskie przez chrzest święty, ze wskazaniem, jak zachować tę łaskę w okresie wychowania
1. Jak rozpoczyna się w nas życie chrześcijańskie
2. Jak rozpoczyna się życie chrześcijańskie w sakramencie chrztu?
CZĘŚĆ II
O początku życia chrześcijańskiego przez pokutę albo o pokucie i nawróceniu się grzesznika do Boga
1. Jak rozpoczyna się życie chrześcijańskie w sakramencie pokuty?
2. Stan grzesznika
3. Działanie łaski Bożej
4. Przebudzenie się grzesznika z grzechowego snu
5. Nadzwyczajne działania łaski Bożej w celu obudzenia grzeszników ze snu grzechowego
6. Zwyczajny porządek zdobywania daru łaski pobudzającej
7. Droga do stanowczej decyzji porzucenia grzechu i poświęcenia się służbie Bożej
a. dojrzewanie do decyzji porzucenia grzechu
b. jak dojść do ślubowania poświęcenia się Bogu
8. Przyobleczenie w moc z wysoka przez sakramenty pokuty i Komunii świętej, w celu podobania się Bogu
a) pokutujący uzyskuje odpuszczenie wszystkich win w sakramencie pokuty
b) pokutujący przystępuje do sakramentu Komunii świętej
CZŚĆ III
O tym, jak doskonali się, dojrzewa i umacnia w nas życie duchowe, czyli o porządku życia miłego Bogu.
1. jak doskonali się, dojrzewa i umacnia w nas życie chrześcijańskie?
2. O zachowywaniu ducha pobożnej gorliwości
a. przebywanie wewnątrz siebie
b. widzenie innego świata
c. trwanie w uczuciach, które doprowadziły nas do stanowczej decyzji
3. Wskazanie ćwiczeń, które sprzyjają umocnieniu duszewnych i cielesnych władz człowieka w dobru.
4. Ćwiczenia sprzyjające kształtowaniu władz duszy zgodnie z duchem życia chrześcijańskiego.
a. ćwiczenia kształtujące umysł i jednocześnie rozgrzewające życie duchowe
b. ćwiczenia w kształtowaniu woli z ukierunkowaniem na pobudzenie ducha
c. kształtowanie serca
5. Utrzymywanie ciała zgodnie z duchem nowego życia
6. Porządek życia zewnętrznego w duchu nowego życia
7. Sakramentalne środki do kształtowania i umacniania życia duchowego
8. Dążenie do rekolekcji nieustannych
a. odnośnie do rekolekcji
b. odnośnie do spowiedzi
c. odnośnie do Komunii Świętej
9. Zasady walki z namiętnościami, czyli początki sprzeciwiania się sobie.
10. Początki wstępowania w żywe obcowanie z Bogiem
11. Wstępowanie ku Bogu
12. Żywe obcowanie z Bogiem dokonuje się w stanie wyciszenia (hezychii), wiodącym ku beznamiętności (bezstrastia)

Inne pozycje z serii: Duchowość Wschodu i Zachodu:
Modlitwa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła IV-V w.
Modlitwa Pańska. Komentarze średniowieczne.
Modlitwa Pańska. Komentarze łacińskich Ojców Kościoła IV-V w.
Święty Antoni. Asceta według Ewangelii.
Zdobyty płomień - listy.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Encyklopedia T.63
1 x Pas z modlitwą
1 x Czotki czarne /nr 1/
1 x Pocztówka BN nr 01/17
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x Elpis Tom 24
1 x Prawosławnyj Molitwosłow
2 x Podryznik /3/
2 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Pocztówka P nr 06 /scs/
2 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Dekanat Lubiński
1 x Materiał biało - złoty /nr 12/
1 x Szkatułka chrzcielna
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - ryza
1 x Stichar niebiesko - złoty /1/
1 x Molitwa Iisusowa t.1
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
2 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Elpis nr 15/16
2 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Noc przed Bożym Narodzeniem
1 x Wstążka do szat zielono-złota (O) - szer. 20
2 x Knot do łampadki
1 x Ikona i Kosmos
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Biblia dla dzieci
1 x Kropidło duże
1 x Molitwosłow. Modlitewnik
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x Pocztówka BN nr 02/17
1 x Draperie w malarstwie ikonowym
1 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x J. Klinger. Dzieła zebrane, tom 2. O istocie prawosławia
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku)
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Pocztówka BN nr 45
1 x Droga do zbawienia
2 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Nieświęci święci
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada nr 2 złocona
2 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 20
1 x Krzyżyk 8401
1 x Ikonka okrągła /nr 6/
1 x Św. Łukasz Apostoł /mdf/
1 x Ikonka okrągła /nr 17/
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 Z/
2 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Wstążka do szat fioletowo-złota (O) - szer. 20
1 x Ikona Chrystusa w stojącej ramce
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Encyklopedia T.43
1 x Perły doliny Nurca
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Akatyst do M.B. „Kielich Nieupijający”
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6 K
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.2
1 x Ikonka okrągła /nr 14/
1 x Homilie. Od święta Paschy ... - CD
1 x Boże Narodzenie
3 x Stichar czerwono-złoty
1 x Liturgija Preżdieoswiaszczennych darow znamiennoho raspiewa
1 x Krzyżyk srebrny /nr 27/
1 x Monaszestwo jest woschożdienije k Bohu
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" 2 /mdf/
1 x Latopisy A. Supraskiej - 1 Prawosławni w dziejach RP
1 x Łampada stojąca nr 14 f
1 x Deska do ikony 22x28
1 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Łampada nr 13 złocona
1 x Synaksarion - 10 Październik
1 x Cerkiewki i kaplice północnej Białostocczyzny
2 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Świeca ofiarna /nr 15/
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał" /mdf/
1 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
1 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza
1 x Ikonka okrągła /nr 19/
1 x Apteka ojca Gabriela
1 x Św. Mikołaj /md/
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr2/ /mdf/
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
1 x Molitwa Iisusowa t.4
1 x Bliski mi Wschód
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Pocztówka P nr 05 /scs/
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr4/ /mdf/
1 x Krzyż kapłański drewniany /nr 7/
1 x Modlitwa Mistyczna
2 x Homilie t. III - IV
2 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Krzyż kapłański drewniany /nr 9/
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Elpis nr 13/14
1 x Świecznik ozdobny 1
1 x Ciało człowieka w malarstwie ikonowym
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
2 x Akatyst za zmarłych
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
1 x Kolory Prawosławia. Ziemia Święta
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Kopije małe d
1 x Dobry Nauczyciel Św. Grzegorz Peradze
1 x Anioł Stróż w stojącej ramce
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Homilie na rok liturgiczny
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
1 x Tryptyk /nr 1/
1 x Encyklopedia T.61
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 B/
1 x Elpis nr 4
1 x Kronika życia Michała Bułgakowa
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Krzyż ołtarzowy /nr 2 cz/ - maltański
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Akatyst za zmarłego
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Apostoł
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x Jepitrachil i poruczy żółto-złote
1 x Krzyżyk 81450
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Cypryjscy święci
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 7
1 x Perły doliny Narwi
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Leśniański Monaster Narodzenia Matki Bożej
1 x Spotkanie Pańskie
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Bielski Hostinec 65/2022
1 x Pocztówka BN nr 1
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Kopije średnie d
1 x Olej do łampad /23-1l/
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Ikonka okrągła /nr 3/
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Krzyżyk srebrny /nr 3/
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 8/M
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 K
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 5 N/
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5 D
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Krzyżyk srebrny /nr 38/
1 x Krzyżyk srebrny /nr 3166/
1 x Krzyżyk srebrny /nr 33/
1 x Krzyżyk srebrny /nr 37/
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz" /M/
1 x Boże Narodzenie /nr 3/
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Krzyżyk srebrny /nr 48/
1 x Jezus Chrystus "Pantokrator" /nr2/
1 x Chrzest Pański
1 x Jezus Chrystus /nr 13/D
1 x Ikonki podróżne składane /nr 2/
1 x Jezus Chrystus /nr 10 D/
1 x Jezus Chrystus /nr 15 DT/
18.057,85zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce