45,60zł

Droga do zbawienia

Droga do zbawienia

Tytuł: Droga do zbawienia
Autor: Św. Teofan Rekluz
Liczba stron: 380
Oprawa: miękka
Format: 14,5 x 20,5 cm
Wydanie: 3 - 2011 r.
ISBN: 978-83-7354-409-3
Tom 3 w serii: Duchowość Wschodu i Zachodu

Św. Teofan Rekluz (1815-1894), wybitny teolog i asceta rosyjski; rektor Kijowskiej Zofijskiej Szkoły Duchownej oraz Akademii Duchownej w Petersburgu, uczestnik misji rosyjskiej w Jerozolimie, kapelan ambasady w Konstantynopolu, w latach 1859-1866 biskup Tambowski i Szacki, a następnie Włodzimierski. W roku 1866 usunął się do pustelni w Wyszy, łącząc pracę pisarską z głębokim życiem modlitwy.

Kto wkroczy na słuszną drogę podobania się Bogu albo zacznie z pomocą łaski dążyć ku Bogu drogą prawa nakreślonego przez Chrystusa, temu nieuchronnie będzie groziło niebezpieczeństwo zejścia na manowce, zagubienia się i zaginięcia w mniemaniu, że jest na drodze zbawienia. Owe rozdroża są nieuniknione ze względu na pozostającą - nawet w człowieku nawróconym - skłonność do grzechu i rozstrojenie władz, które w tym stanie mogą fałszywie przedstawiać rzeczy, zwodząc go i gubiąc. (...) A wiec i ten, kto już pragnie pójść do Pana wskazaną drogą, koniecznie musi jeszcze poznać wszystkie możliwe pułapki na tej drodze, aby postępując naprzód, był ich świadomy, widział zagrożenia, które napotka, i wiedział, jak ich uniknąć.

Wprowadzenie
Święty Teofan Rekluz jest charakterystyczną, a zarazem niezwykle oryginalna i wybitna postacią wśród teologów i ascetów rosyjskich XIX wieku. Jego poglądy - zrównoważone i konsekwentne, zdecydowane i jednocześnie pełne ojcowskiej wyrozumiałości, ortodoksyjne lecz dalekie od przesadnego ekskluzywizmu i ksenofobii - wciąż wychowują i inspirują prawosławnego czytelnika, nie tracąc na aktualności i dając niespodziewanie trafne odpowiedzi na „nowe” pytania - jeśli nie literalnie, to duchowo. Święty Teofan jest niewątpliwie człowiekiem swej epoki, godnym dziedzicem prawosławnej tradycji ascetycznej i mistycznej, splatającej się już wówczas z wielu wątków pochodzenia tak wschodniego, jak i zachodniego, które w jego twórczości osiągnęły doskonałą harmonię. Czytelnik szukający w tej książce wyłącznie pokarmu dla duszy, nie musi wchodzić w zawiłości związane z biografią, źródłami, prekursorami itd. Tych jednak, którzy chcieliby się bliżej zapoznać z samą postacią Autora, zapraszam do krótkiej podróży przez historię Kościoła rosyjskiego. Wraz z osłabieniem, a następnie upadkiem Bizancjum, greckie wpływy intelektualne, kulturalne i duchowe radykalnie zmalały. Unia Florencka, uznana przez rosyjski Kościół jako kompromitacja, a potem znikniecie z mapy samego państwa bizantyjskiego (XV w.), z którym wiązało się mnóstwo wierzeń o charakterze chiliastycznym (nieortodoksyjnych z dzisiejszej perspektywy), nadwyrężyło więź Rusi z tradycją greckiego Wschodu.

Od redakcji
W obu tradycjach - wschodniej i zachodniej raz po raz spotykamy ludzi, których myśl i odwaga życia Ewangelią stają się światłem dla jednych i dla drugich. Ich proste, czyste spojrzenie na Chrystusa i towarzysząca temu silą ducha staja, ponad podziałami i zachęcają do naśladowania. Szkoda tylko, że nasza wzajemna znajomość tych postaci, ich dziel i kolei życia jest wciąż tak nikła.
Do jedności komunii nam wszystkim daleko, ale do „ducha jedności” jest bardzo blisko. A gdzie jest duch jedności, tam to, co dzieli, już nie dzieli, lecz oczyszcza, tam podziały stają się już w jakimś podstawowym sensie przezwyciężone.
Z myślą o tym, by stopniowo nadrabiać zaległości, prezentujemy Czytelnikom jedno z dzieł Teofana Rekluza dziewiętnastowiecznego „starca”, prawosławnego teologa, wybitnego duszpasterza i mnicha. Jest on w Polsce już trochę znany, głównie dzięki pracom ks. Jana Pryszmonta, które zaliczamy w bibliografii, jednak do tej pory jego dzieła nie były tłumaczone na język polski.
Autorem przekładu jest ksiądz Piotr Nikolski, Rosjanin, absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, pracujący w Polsce. Nasze wydawnictwo pragnie złożyć mu w tym miejscu podziękowanie za kilkuletnią już współpracę i zapoznawanie nas z najcenniejszymi źródłami duchowości Kościoła wschodniego. Ze wstępu tłumacza poznają Czytelnicy drogę życia św. Teofana, atmosferę dyskusji teologicznych w XIX wieku, w którym prawosławie przeżywało dynamiczny rozwój...

Spis treści
Od redakcji
Wprowadzenie
Bibliografia
Wstęp
cześć I
O tym, jak zaczyna się życie chrześcijańskie przez chrzest święty, ze wskazaniem, jak zachować tę łaskę w okresie wychowania
1. Jak rozpoczyna się w nas życie chrześcijańskie
2. Jak rozpoczyna się życie chrześcijańskie w sakramencie chrztu?
CZĘŚĆ II
O początku życia chrześcijańskiego przez pokutę albo o pokucie i nawróceniu się grzesznika do Boga
1. Jak rozpoczyna się życie chrześcijańskie w sakramencie pokuty?
2. Stan grzesznika
3. Działanie łaski Bożej
4. Przebudzenie się grzesznika z grzechowego snu
5. Nadzwyczajne działania łaski Bożej w celu obudzenia grzeszników ze snu grzechowego
6. Zwyczajny porządek zdobywania daru łaski pobudzającej
7. Droga do stanowczej decyzji porzucenia grzechu i poświęcenia się służbie Bożej
a. dojrzewanie do decyzji porzucenia grzechu
b. jak dojść do ślubowania poświęcenia się Bogu
8. Przyobleczenie w moc z wysoka przez sakramenty pokuty i Komunii świętej, w celu podobania się Bogu
a) pokutujący uzyskuje odpuszczenie wszystkich win w sakramencie pokuty
b) pokutujący przystępuje do sakramentu Komunii świętej
CZŚĆ III
O tym, jak doskonali się, dojrzewa i umacnia w nas życie duchowe, czyli o porządku życia miłego Bogu.
1. jak doskonali się, dojrzewa i umacnia w nas życie chrześcijańskie?
2. O zachowywaniu ducha pobożnej gorliwości
a. przebywanie wewnątrz siebie
b. widzenie innego świata
c. trwanie w uczuciach, które doprowadziły nas do stanowczej decyzji
3. Wskazanie ćwiczeń, które sprzyjają umocnieniu duszewnych i cielesnych władz człowieka w dobru.
4. Ćwiczenia sprzyjające kształtowaniu władz duszy zgodnie z duchem życia chrześcijańskiego.
a. ćwiczenia kształtujące umysł i jednocześnie rozgrzewające życie duchowe
b. ćwiczenia w kształtowaniu woli z ukierunkowaniem na pobudzenie ducha
c. kształtowanie serca
5. Utrzymywanie ciała zgodnie z duchem nowego życia
6. Porządek życia zewnętrznego w duchu nowego życia
7. Sakramentalne środki do kształtowania i umacniania życia duchowego
8. Dążenie do rekolekcji nieustannych
a. odnośnie do rekolekcji
b. odnośnie do spowiedzi
c. odnośnie do Komunii Świętej
9. Zasady walki z namiętnościami, czyli początki sprzeciwiania się sobie.
10. Początki wstępowania w żywe obcowanie z Bogiem
11. Wstępowanie ku Bogu
12. Żywe obcowanie z Bogiem dokonuje się w stanie wyciszenia (hezychii), wiodącym ku beznamiętności (bezstrastia)

Inne pozycje z serii: Duchowość Wschodu i Zachodu:
Modlitwa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła IV-V w.
Modlitwa Pańska. Komentarze średniowieczne.
Modlitwa Pańska. Komentarze łacińskich Ojców Kościoła IV-V w.
Święty Antoni. Asceta według Ewangelii.
Zdobyty płomień - listy.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
2 x Czotki 50 - czarne
1 x Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma
1 x Boże Narodzenie
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Św. Bogdan
2 x Ikonka Chrystus - plastik
3 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
2 x Ikony. Teologia piękna i światła
2 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
2 x Sakrament Miłości
1 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
2 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Św. Archanioł Gabriel /nr 2/
1 x Deska do ikony 21x25
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /RR/
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Kopije duże d
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Homiletyka
2 x Encyklopedia T.63
2 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Wielki Post
1 x Ikonka okrągła /nr 15/
1 x Droga do zbawienia
2 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Ikonka okrągła /nr 3/
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x Akatyst do M.B. „Kielich Nieupijający”
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
2 x Encyklopedia T.41
1 x Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia MB w Prawosławiu
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Szalona miłość Boga
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Łampada stojąca /nr 07 M/
1 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
1 x Knot do łampadki
1 x Strannik - Z bohohłaśnika pielgrzyma CD
1 x J. Klinger. Dzieła zebrane, tom 1. Geneza sporu o epiklezę
1 x Ikonka okrągła /nr 6/
1 x Św. Gabriel (Zabłudowski)
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x Materiał żółto - złoto - bordowy /nr GR5/
1 x O naszym prawosławiu
1 x Ikonka okrągła /nr 17/
1 x Ikonka okrągła /nr 5/
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Draperie w malarstwie ikonowym
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
2 x Homilie t. III - IV
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Kopije małe d
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
2 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Świeca ofiarna /nr 20/
1 x św. Jan Chrzciciel /nr 3/
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Droga Kasandry
2 x Elementy pejzażu w malarstwie ikonowym
1 x Encyklopedia T.42
1 x Ciało człowieka w malarstwie ikonowym
1 x Odwaga modlitwy
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Anioł Stróż /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska"
1 x Psałterz na cześć Matki Bożej
1 x Nasz język liturgiczny - pomoc czy utrudnienie
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x Narodzenie Bogarodzicy
2 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Sakrament Spowiedzi. Modlitwy.
2 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Apostoł nr 5
1 x Św. Jan Chrzciciel
1 x Łampada nr 8 /n/
2 x Świecznik ozdobny 1
2 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja"
1 x Bohohłasnik
1 x Latopisy A. Supraskiej - 12 Obraz - Słowo - Litera
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
2 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Dyplom ukończenia nauki religii prawosławnej /03/ BO
1 x Homilie na rok liturgiczny
2 x Ikona Chrystusa /nr 1/
2 x Ikona i Kosmos
1 x Św. Dymitr z Salonik
1 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
1 x Euchologion monastyczny
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Adam i Ewa - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Gruzińscy święci, wyd.II
1 x Św. Archanioł Michał /nr 1/
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Encyklopedia T.65
2 x Apostołowie.
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Synaksarion - 02 Luty
1 x Akafistnik - Swiato-Uspienska Poczajowska Ławra
2 x Encyklopedia T.61
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Św. Anatol
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Nabożeństwo Paschalne
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
2 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x Ikona Św. Mikołaja /RR/
2 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Elpis Tom 24
1 x Św. Eliasz Prorok
2 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x W drodze ku wieczności
1 x Molitwa Iisusowa t.4
1 x Życie, choroba, śmierć
1 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Elpis nr 4
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Sakrament Małżeństwa
2 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Pas z modlitwą
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
2 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
1 x Krzyż ołtarzowy /nr 2 cz/ - maltański
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Nieświęci święci
1 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Kropidło małe
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
2 x Prawosławnyj Molitwosłow
1 x Pomiannik
3 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Biblia dla dzieci / Biblija dla dietiej /ros/
1 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x Ateńska świątynia
2 x Terminarz - kalendarz 2023
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Encyklopedia T.64
1 x Misterium Śmierci
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /D/
1 x Deska do ikony 22x28
1 x Homilie t. IV Nie znacie dnia ni godziny
1 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
2 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Katechizis
1 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
1 x Łampada stojąca /nr 07 D/
1 x Elpis nr 2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
2 x Dawno temu w Mirze ...
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x Anioł Stróż w stojącej ramce
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem /tw.
1 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x Eucharystia pierwszych chrześcijan
1 x Bliski mi Wschód
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Biblia dla dzieci / Biblija dla ditej /ukr/
1 x Krzyż naprestolny /czerwony/
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Ikona Chrystusa w stojącej ramce
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Dobry Nauczyciel Św. Grzegorz Peradze
1 x Kwiat pustyni - ładan
1 x Bizantyjskie - Wizantino - ładan
1 x Kolorowanka - Poznajemy święta cerkiewne
1 x Gardenia - ładan
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x Kolorowanka - Moja cerkiew
1 x Zeszyt ćwiczeń - Poznajemy Stary Testament
1 x Kadzidło zwykłe
1 x Kalendarz ścienny 2024 r. - mały Zaleszany
1 x Nard - ładan
1 x Zeszyt ćwiczeń - Poznajemy Nowy Testament
1 x Mirra - ładan
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Kolorowanka - Nasze spotkanie z Bogiem
1 x Anielski - ładan
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x Mirra - Atos - ładan
1 x Uczymy się Bożej miłości
1 x Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
1 x Czeremszyna - Todar "co na sercu" - CD
1 x Woskriesienije i ikona
1 x Św. Starzec Paisjusz. O modlitwie
1 x Pismo Święte Nowego Testamentu
1 x Święta i święci Kodeksu Supraskiego
1 x Passija - służba
1 x Psałtir uczebnaja
1 x Święty Łukasz Życie i cuda. Akatyst
1 x Monaszestwo jest woschożdienije k Bohu
1 x Prawosławnyj Bohosłużebnyj Sbornik
1 x Zamordowane wsie
1 x Mysli o Bogie i wiecznom
1 x Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w KP
1 x Czeremszyna - CimbaliBand - CD
1 x Put' razuma w poiskach istiny + płyta
1 x Psałtir nr 4 s molitwami o żywych i usopszych
1 x XXX Lat Bractwa św. Cyryla i Metodego
1 x Pascha - służba
1 x Swiatoje Jewangielije /j.ros/
1 x Święty Nektariusz z Eginy + CD Akatyst do Świętego
19.488,70zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce