48,00zł

Drabina raju

Drabina raju

Tytuł: Drabina raju

Autor: Św.Jan Klimak

Przekład z języka greckiego i komentarz Waldemar Polanowski

Wydawnictwo: Marek Derewiecki, Kęty 2016
Wydanie pierwsze Dodruk 2016

Wymiary: 15,5 x 23 cm

Oprawa: twarda

Ilość stron: 440

ISBN: 978-83-61199-13-7

 

 

Św. Jan Klimak (przed 579 - ok. 650), grecki pisarz ascetyczny, zwany także Janem Scholastykiem, co sugeruje, że posiadał znakomite wykształcenie i szeroką wiedzę. W szesnastym roku życia został mnichem w klasztorze na górze Synaj. Gdy miał około dwudziestu lat, wybrał życie pustelnicze i zamieszkał w grocie u podnóża góry. Powrócił do życia cenobickiego po czterdziestu latach przebywania na pustyni, kiedy został mianowany igumenem wielkiego klasztoru na górze Synaj. W tym czasie napisał dzieło swojego życia Drabinę raju, które stało się przewodnikiem duchowym dla wielu pokoleń mnichów oraz jednym z najważniejszych dzieł religijnych późnego antyku i chrześcijańskiego Wschodu. Abba Jan napisał także Do pasterza, list zawierający pouczenia dla przełożonego klasztoru. Jana Klimaka uważa się za ojca hezychazmu, jaki rozwijał się wśród mnichów synajskich, a następnie w klasztorach na Górze Atos. Kilka lat przed śmiercią, przekazał kierowanie wspólnotą rodzonemu bratu i powrócił do życia pustelniczego.

Jan bynajmniej nie miał zamiaru tworzyć jakiejś syntezy nauki ascetycznej poprzednich wieków, a jednak ją stworzył. Cechą bowiem ówczesnego monastycyzmu było przekazywanie innym swoich doświadczeń: tak starcy pustyni zawierali swoje doświadczenia w apoftegmatach, których mądrość zbierali i przekazywali dalej twórcy traktatów teologicznych, relacjonowali je autorzy opowieści o mnichach i dzieł hagiograficznych. Tak rodziła się wielka „ojczyzna duchowa”, w której wyrosło dzieło Jana stanowiące sumę doświadczeń mnichów egipskich, syryjskich, palestyńskich i synajskich. On sam przeżył, zarówno w czasie pobytu w pustelni, jak i w samym w klasztorze, i ubogacił je swoimi przeżyciami, przemyśleniami i przemodleniami. I tak stworzył dzieło, by pokazać drogę prowadzącą do Przedwiecznego po stopniach cnót - jakby drabiny, pilnie bacząc również, by ostrzegać mnichów przed niebezpieczeństwami grzechów czyhających na każdym jej szczeblu. Tak powstała ta specyficzna synteza ascezy starożytnej, tym jednak charakteryzująca się, że Jan mocno podkreśla, że nie godzi się nauczycielowi czerpać z pism innych. I był konsekwentny, nie czerpał bezpośrednio z ich pism, choć nietrudno w Drabinie odkryć wpływ jego wielkich poprzedników nauki ascetycznej.

(fragment Przedmowy ks. M. Starowieyskiego)

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów         

Przedmowa - ks. Marek Starowieyski

Wstęp - ks. Arkadiusz Jasiewicz

Bibliografia    

ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO JANA DRABINA

PROLOG księgi, która nosi tytuł Tablice duchowe            

ROZDZIAŁ 1. O wyrzeczeniu się życia w świecie

ROZDZIAŁ 2. O oderwaniu się, czyli o wolności od smutków

ROZDZIAŁ 3. O wygnaniu 

O widzeniach sennych towarzyszących początkującym     

ROZDZIAŁ 4. O błogosławionym i zawsze wychwalanym posłuszeństwie         

ROZDZIAŁ 5. O głębokiej i jawnej skrusze, gdzie mówi się o życiu świętych skazańców i o więzieniu

ROZDZIAŁ 6. Pamięć o śmierci     

ROZDZIAŁ 7. O płaczu niosącym radość  

ROZDZIAŁ 8. O niegniewliwości i łagodności      

ROZDZIAŁ 9. O pamiętaniu o krzywdzie  

ROZDZIAŁ 10. O oszczerstwie      

ROZDZIAŁ 11. O wielomówności i milczeniu       

ROZDZIAŁ 12. O kłamstwie          

ROZDZIAŁ 13. O akedii     

ROZDZIAŁ 14. O brzuchu, władcy kochanym przez wszystkich, a przecież niegodziwym

WSTĘP do rozdziału 15. O cielesnych żyjących na podobieństwo istot bezcielesnych    

ROZDZIAŁ 15. O niezniszczalnej u zniszczalnych czystości i powściągliwości zdobywanej w trudach i potach           

ROZDZIAŁ 16. O chciwości          

ROZDZIAŁ 17. O ubóstwie (czyli o biegu do nieba)        

ROZDZIAŁ 18. O niewrażliwości, czyli martwicy duszy i śmierci umysłu przed śmiercią ciała 

ROZDZIAŁ 19. O śnie, modlitwie i śpiewaniu psalmów we wspólnocie

ROZDZIAŁ 20. O czuwaniu cielesnym, jak przez nie powstaje duchowe i jak powinno się je prowadzić         

ROZDZIAŁ 21. O niemęskiej tchórzliwości           

ROZDZIAŁ 22. O różnorakiej próżności    

ROZDZIAŁ 23. O nie uznającej zwierzchności pysze i ponadto o nieczystych myślach bluźnierstwa    

O ohydnych myślach bluźnierstwa   

ROZDZIAŁ 24. O łagodności, prostocie, niewinności oraz o przewrotności

przemądrzałych, niespowodowanej przez naturę     

ROZDZIAŁ 25. O zagładzie namiętności, czyli o najwyższej pokorze, występującej w niewidzialnym zmyśle; kto ma siłę się wspinać, niech okaże odwagę, gdyż zbawił się, naśladując Chrystusa Nauczyciela    

ROZDZIAŁ 26/A. O rozróżnianiu myśli, namiętności i cnót         

ROZDZIAŁ 26/B. O wyraźnym rozróżnianiu

Streszczenie poprzednich stopni       

ROZDZIAŁ 27/A. O świętej hezychii ciała i duszy           

ROZDZIAŁ 27/B. O różnych aspektach i rodzajach hezychii       

ROZDZIAŁ 28. O świętej i błogosławionej modlitwie, matce cnót, oraz o duchowym i cielesnym uczestnictwie w modlitwie      

ROZDZIAŁ 29. O niebie na ziemi, czyli o naśladującej Boga beznamiętności, o doskonałości oraz o zmartwychwstaniu duszy przed powszechnym zmartwychwstaniem        

ROZDZIAŁ 30. O związku trójcy cnót (O wierze, nadziei i miłości)

Krótkie podsumowanie i zachęta     

DO PASTERZA. Posłowie..

Apendyks 1. Drabina cnót    

Apendyks 2. Leksykon terminów ascetycznych św. Jana Klimaka .

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Kalendarz 2022 r. z troparami i kondakami
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Parafia Zmartwychwstania
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - duży
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 D
1 x Elpis Tom 17
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Elpis nr 7/8
1 x Elpis nr 2
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 D
1 x Elpis nr 11/12
1 x Elpis nr 6
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Elpis nr 17/18
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały Zaleszany
1 x Terminarz - kalendarz 2022
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Olej do łampad
1 x Elpis nr 21/22
1 x Knot do łampadki
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - duży Zaleszany
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
1 x Kupiatycka Ikona Matki Bożej
1 x Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
1 x Homilie t. IV Nie znacie dnia ni godziny
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Istota prawosławnego monastycyzmu
1 x Apteka ojca Gabriela
1 x Bogurodzica
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Jarosław W. Kostycewicz
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
1 x Kalendarz Prawosławny 2022
1 x Psałterz Grecki
1 x O naszym prawosławiu
1 x Zamordowane wsie
1 x Siewcy. Laureaci Nagrody Ostrogskiego
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Drabina raju
1 x Homilie t. III - IV
1 x Homilie na rok liturgiczny
1 x Bielski Sejm Wielki Roku Bożego 1564
1 x HODI - Rzecz o Józefie Tokarzewiczu
1 x Dogmatika prawosławnoj cerkwi - Pnewmatologija
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.1
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Eucharystia - Misterium Królestwa
1 x Istorija Ikonopisi
1 x Krestnaja Piesń
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.3
1 x Pomiannik - m b
1 x Błagosłowiennyj Trud
1 x Czetwierojewangielije t.2
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Odwaga modlitwy
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy.
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Wielki Post
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Ikona i Kosmos
1 x Czetwierojewangielije t.3
1 x Iisus Christos. Żyzń i uczenije t.1-6
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Apostoł Paweł. Biografia
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Kopije średnie d
1 x Świecznik ręczny
1 x Kropidło małe
1 x Kopije małe d
1 x Kropidło duże
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Łampada stojąca nr 14
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ cz
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Naczynie na ogarki świec
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 1
6.762,60zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce