48,00zł

Drabina raju

Drabina raju

Tytuł: Drabina raju

Autor: Św.Jan Klimak

Przekład z języka greckiego i komentarz Waldemar Polanowski

Wydawnictwo: Marek Derewiecki, Kęty 2016
Wydanie pierwsze Dodruk 2016

Wymiary: 15,5 x 23 cm

Oprawa: twarda

Ilość stron: 440

ISBN: 978-83-61199-13-7

 

 

Św. Jan Klimak (przed 579 - ok. 650), grecki pisarz ascetyczny, zwany także Janem Scholastykiem, co sugeruje, że posiadał znakomite wykształcenie i szeroką wiedzę. W szesnastym roku życia został mnichem w klasztorze na górze Synaj. Gdy miał około dwudziestu lat, wybrał życie pustelnicze i zamieszkał w grocie u podnóża góry. Powrócił do życia cenobickiego po czterdziestu latach przebywania na pustyni, kiedy został mianowany igumenem wielkiego klasztoru na górze Synaj. W tym czasie napisał dzieło swojego życia Drabinę raju, które stało się przewodnikiem duchowym dla wielu pokoleń mnichów oraz jednym z najważniejszych dzieł religijnych późnego antyku i chrześcijańskiego Wschodu. Abba Jan napisał także Do pasterza, list zawierający pouczenia dla przełożonego klasztoru. Jana Klimaka uważa się za ojca hezychazmu, jaki rozwijał się wśród mnichów synajskich, a następnie w klasztorach na Górze Atos. Kilka lat przed śmiercią, przekazał kierowanie wspólnotą rodzonemu bratu i powrócił do życia pustelniczego.

Jan bynajmniej nie miał zamiaru tworzyć jakiejś syntezy nauki ascetycznej poprzednich wieków, a jednak ją stworzył. Cechą bowiem ówczesnego monastycyzmu było przekazywanie innym swoich doświadczeń: tak starcy pustyni zawierali swoje doświadczenia w apoftegmatach, których mądrość zbierali i przekazywali dalej twórcy traktatów teologicznych, relacjonowali je autorzy opowieści o mnichach i dzieł hagiograficznych. Tak rodziła się wielka „ojczyzna duchowa”, w której wyrosło dzieło Jana stanowiące sumę doświadczeń mnichów egipskich, syryjskich, palestyńskich i synajskich. On sam przeżył, zarówno w czasie pobytu w pustelni, jak i w samym w klasztorze, i ubogacił je swoimi przeżyciami, przemyśleniami i przemodleniami. I tak stworzył dzieło, by pokazać drogę prowadzącą do Przedwiecznego po stopniach cnót - jakby drabiny, pilnie bacząc również, by ostrzegać mnichów przed niebezpieczeństwami grzechów czyhających na każdym jej szczeblu. Tak powstała ta specyficzna synteza ascezy starożytnej, tym jednak charakteryzująca się, że Jan mocno podkreśla, że nie godzi się nauczycielowi czerpać z pism innych. I był konsekwentny, nie czerpał bezpośrednio z ich pism, choć nietrudno w Drabinie odkryć wpływ jego wielkich poprzedników nauki ascetycznej.

(fragment Przedmowy ks. M. Starowieyskiego)

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów         

Przedmowa - ks. Marek Starowieyski

Wstęp - ks. Arkadiusz Jasiewicz

Bibliografia    

ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO JANA DRABINA

PROLOG księgi, która nosi tytuł Tablice duchowe            

ROZDZIAŁ 1. O wyrzeczeniu się życia w świecie

ROZDZIAŁ 2. O oderwaniu się, czyli o wolności od smutków

ROZDZIAŁ 3. O wygnaniu 

O widzeniach sennych towarzyszących początkującym     

ROZDZIAŁ 4. O błogosławionym i zawsze wychwalanym posłuszeństwie         

ROZDZIAŁ 5. O głębokiej i jawnej skrusze, gdzie mówi się o życiu świętych skazańców i o więzieniu

ROZDZIAŁ 6. Pamięć o śmierci     

ROZDZIAŁ 7. O płaczu niosącym radość  

ROZDZIAŁ 8. O niegniewliwości i łagodności      

ROZDZIAŁ 9. O pamiętaniu o krzywdzie  

ROZDZIAŁ 10. O oszczerstwie      

ROZDZIAŁ 11. O wielomówności i milczeniu       

ROZDZIAŁ 12. O kłamstwie          

ROZDZIAŁ 13. O akedii     

ROZDZIAŁ 14. O brzuchu, władcy kochanym przez wszystkich, a przecież niegodziwym

WSTĘP do rozdziału 15. O cielesnych żyjących na podobieństwo istot bezcielesnych    

ROZDZIAŁ 15. O niezniszczalnej u zniszczalnych czystości i powściągliwości zdobywanej w trudach i potach           

ROZDZIAŁ 16. O chciwości          

ROZDZIAŁ 17. O ubóstwie (czyli o biegu do nieba)        

ROZDZIAŁ 18. O niewrażliwości, czyli martwicy duszy i śmierci umysłu przed śmiercią ciała 

ROZDZIAŁ 19. O śnie, modlitwie i śpiewaniu psalmów we wspólnocie

ROZDZIAŁ 20. O czuwaniu cielesnym, jak przez nie powstaje duchowe i jak powinno się je prowadzić         

ROZDZIAŁ 21. O niemęskiej tchórzliwości           

ROZDZIAŁ 22. O różnorakiej próżności    

ROZDZIAŁ 23. O nie uznającej zwierzchności pysze i ponadto o nieczystych myślach bluźnierstwa    

O ohydnych myślach bluźnierstwa   

ROZDZIAŁ 24. O łagodności, prostocie, niewinności oraz o przewrotności

przemądrzałych, niespowodowanej przez naturę     

ROZDZIAŁ 25. O zagładzie namiętności, czyli o najwyższej pokorze, występującej w niewidzialnym zmyśle; kto ma siłę się wspinać, niech okaże odwagę, gdyż zbawił się, naśladując Chrystusa Nauczyciela    

ROZDZIAŁ 26/A. O rozróżnianiu myśli, namiętności i cnót         

ROZDZIAŁ 26/B. O wyraźnym rozróżnianiu

Streszczenie poprzednich stopni       

ROZDZIAŁ 27/A. O świętej hezychii ciała i duszy           

ROZDZIAŁ 27/B. O różnych aspektach i rodzajach hezychii       

ROZDZIAŁ 28. O świętej i błogosławionej modlitwie, matce cnót, oraz o duchowym i cielesnym uczestnictwie w modlitwie      

ROZDZIAŁ 29. O niebie na ziemi, czyli o naśladującej Boga beznamiętności, o doskonałości oraz o zmartwychwstaniu duszy przed powszechnym zmartwychwstaniem        

ROZDZIAŁ 30. O związku trójcy cnót (O wierze, nadziei i miłości)

Krótkie podsumowanie i zachęta     

DO PASTERZA. Posłowie..

Apendyks 1. Drabina cnót    

Apendyks 2. Leksykon terminów ascetycznych św. Jana Klimaka .

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Św. Onufry Wielki - laminat
1 x Mały Kościół
1 x Św. Pantelejmon mdf/
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 10/
1 x Ikona Bogarodzicy "Mlekopitatielnica" /mdf/
1 x Kleszczele, Podlasie, Ukraina
1 x Latopisy A. Supraskiej - VIII Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
1 x Ikona Bogarodzicy "Smoleńska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Wsiecarica" /mdf/
1 x Akafist swiatym Pietru i Pawłu
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x Krzyż drewniany /nr 6/
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada nr 12 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11/
1 x Łampada nr 11 (zielona)
1 x Łampada stojąca /nr 12/
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 05/ złocona
1 x Łampada nr 7 - złocona
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Łampada stojąca /nr 08/ cz
1 x Łampada stojąca /nr 09/ szkło
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Łampada "swiat" - cz
1 x Łampada nr 7
1 x Ekumenizm w czasie, prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges&
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Czuwajcie ze Mną
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Ateńska świątynia
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Misterium Śmierci
1 x W drodze ku wieczności
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Kanony niedzielne 8 tonów
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Akafist do Bogarodzicy przed jej Chełmską Ikoną
1 x Chrześcijańskie wychowanie
1 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /lipa/
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
2 x Pędzelek do oleju nr 1
1 x Ewangelia
1 x Kopije duże p
1 x Kopije małe d
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /buk/
1 x Kropidło duże
1 x Świecznik ręczny
1 x Kopije duże d
2 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Kopije małe p
1 x Iliton (nr 3)
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Iliton
1 x Kropidło małe
1 x Kielich - czasza 0,5 l
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Cegiełka na rzecz cerkwi św.Jana Teologa
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0
1 x Knoty do łampady greckie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Knot do łampadki
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Olej do łampad
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6
1 x Całun pogrzebowy
1 x Koszulka męska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Apostoł nr 5
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Akatyst do świętych Kosmy i Damiana
1 x Akatyst za zmarłego
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogaodzicy Wsiecaryca
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Akatyst do św. ap. i ew. Jana Teologa
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Apostoł nr 3
1 x Akatyst do Przenajśw. Bogurodzicy ku czci Ikony Częstochowskiej
1 x Akatyst PB Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Kadzielnica grecka mosiężna nr 3M niklowana
1 x Kadzielnica grecka nr 2 cz mała
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Tryptyk
2 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Świeca "Eleos" m. - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Świeca "Eleos" ż - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Świece ślubne /nr 1/
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Świece ślubne /nr 4/
2 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Molebnyj kanon s akafistom Żirowickoj Ikonie Bożijej Matieri
1 x Kaladki - AS
1 x Pieśni z Bogogłasnika - Prymaki /kaseta/
1 x Czotki 30 - bordowe
1 x Czotki 30 - jasnoniebieskie
1 x Haczyk do łampady nr 2 - biały
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Czotki 30 - jasnoczerwone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 3/
1 x Czotki 100 - czarne S /nr 1/
1 x Czotki 30 - białe
1 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x Czotki 30 - ciemnozielone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 1/
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x haczyk do łampady nr 11
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Rozmyślania o rodzinie chrześcijańskiej
1 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
1 x O grzechu zazdrości
1 x Przewodnik po życiu duchowym
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Oddziaływanie złych mocy na człowieka
14.074,00zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce