50,00zł 45,00zł

Kolory Prawosławia. Polska - pl

Kolory Prawosławia. Polska - pl

Wydawca: WMP Warszawa 2011
ISBN 978-83-60311-47-9 wersja polska
Wymiary: 24,5 x 30,5 cm
Ilość stron: 160
Oprawa: twarda

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, we współpracy z serwisem internetowym poświęconym fotografii OrthPhoto.net, oddało do rąk czytelników publikację, która zdaje się być wspaniałym prezentem świątecznym. Jest nią album pt. „Kolory prawosławia. Polska”.

W ostatnich latach na polskim rynku wydawniczym pojawiło się kilka albumów prezentujących różne spojrzenia na prawosławie w naszym kraju. Niniejszym album różni się od nich co najmniej w trzech istotnych punktach. Po pierwsze, posiada format większy od wcześniejszych wydań (24,5 x 30.5 cm) i ten fakt może czynić go bardziej atrakcyjnym. Po drugie, posiada równolegle trzy wersje językowe – polską, angielską i rosyjską. Po trzecie wreszcie, nicią przewodnią albumu, którą przetkany jest od początku do końca, jest kwestia wyjątkowej koncentracji wydawcy na kolorystyce.

Podłoże teologiczne roli kolorów w Cerkwi już na początku omawia ks. Henryk Paprocki, przywołując przy tym tak znane autorytety jak: ks. Paweł Florenski, Fiodor Dostojewski, Paul Evdokimov czy Michel Quenot. Pisze o ikonach, freskach, ale też o pięknie nabożeństw. „Piękno przejawia się przede wszystkim w Liturgii, której integralną część stanowi ikona. Wiąże się z tym także odpowiednia architektura cerkiewna i wystrój świątyni. W ciągu roku liturgicznego w pięknie nabożeństw i czynności sakramentalnych przeżywamy obecność Boga wśród nas, którzy jesteśmy Jego ludem” – pisze m.in. Wstęp otwiera przy tym znamiennymi słowami z Ewangelii wg św. Jana „Pójdź i zobacz”, którymi Filip zapraszał Natanaela, żeby uwierzył w Jezusa Chrystusa. Wezwanie to znajduje swoją kontynuację na przestrzeni całych dziejów chrześcijaństwa. Tymi słowy Święci Ojcowie i misjonarze zachęcali ludzi, aby poznawali zewnętrzne, a nade wszystko wewnętrzne piękno prawosławia. Tymi słowami również autorzy albumu wzywają dzisiaj czytelników, aby poprzez zmysł wzroku dotknęli prawosławia, a tym samym zostali zachęceni do uruchomienia pozostałych ludzkich zmysłów przy zetknięciu z prawosławną Liturgią i sztuką.

Zasadniczą część albumu stanowią, co oczywiste, zdjęcia. Jest ich łącznie 119, wykonanych przez 45 autorów – tak profesjonalistów, jak i amatorów. Mozaika fotografii jest ogromna i wielobarwna, poczynając od prawosławnej architektury sakralnej, poprzez wnętrza świątyń, odbywające się w nich nabożeństwa i sprawowane sakramenty, na ludziach Cerkwi kończąc. Wśród nich można odnaleźć zarówno znane twarze naszej hierarchii i duchownych, jak też tzw. prostych wiernych, sfotografowanych w cerkiewnym kontekście. Fotografie te uszeregowane zostały przy tym w określonym porządku, odpowiadającym kolejnym miesiącom kalendarza – od stycznia do grudnia. Tym samym czytelnik swą podróż rozpoczyna zimą, następnie przemierza coraz bardziej kolorowe i wielobarwne pory roku – wiosnę, lato i jesień, po czym ponownie pieści swoje oko zimowymi spokojnymi barwami.

Wstęp oraz zasadniczą część albumu poprzedza „Słowo wstępne”, z którym do czytelników zwrócił się metropolita warszawski i całej Polski Sawa. Czytamy w nim m.in. o tym, że publikacja ta „prezentuje fragmenty z życia Cerkwi w naszym kraju – przejawy jej duchowości i religijności, praktyki i obyczaje”, które to wszystkie razem wzięte składają się na swoistą „kolorystykę”. Zwierzchnik Cerkwi wyraża też nadzieję, że album „pozwoli zainteresowanym przybliżyć prawosławie oraz posłuży jako zachęta do zgłębienia jego piękna w szerokim wymiarze tego słowa – poznawania nauki, nabożeństwa, ascezy, architektury, ikonografii i śpiewu”, wszystko to nazywając „bogactwem, które uświęca ludzkość przez całą jej historię”.

Wydanie albumu nie byłoby możliwe bez życzliwości serwisu internetowego OrthPhoto.net, który powstał w 2004 r. i obecnie gromadzi ponad 55 tys. zdjęć z całego świata. Można żywić nadzieję, że w ramach tej współpracy w przyszłości będą się ukazywały następne albumy, prezentujące kolejne piękne zakątki świata, w których obecne i żywe jest prawosławie.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Św. Onufry Wielki - laminat
1 x Mały Kościół
1 x Św. Pantelejmon mdf/
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 10/
1 x Ikona Bogarodzicy "Mlekopitatielnica" /mdf/
1 x Kleszczele, Podlasie, Ukraina
1 x Latopisy A. Supraskiej - VIII Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
1 x Ikona Bogarodzicy "Smoleńska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Wsiecarica" /mdf/
1 x Akafist swiatym Pietru i Pawłu
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x Krzyż drewniany /nr 6/
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada nr 12 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11/
1 x Łampada nr 11 (zielona)
1 x Łampada stojąca /nr 12/
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 05/ złocona
1 x Łampada nr 7 - złocona
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Łampada stojąca /nr 08/ cz
1 x Łampada stojąca /nr 09/ szkło
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Łampada "swiat" - cz
1 x Łampada nr 7
1 x Ekumenizm w czasie, prawosławna wizja jedności w ujęciu Georges&
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Czuwajcie ze Mną
1 x Katedralna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
1 x Ateńska świątynia
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Misterium Śmierci
1 x W drodze ku wieczności
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Kanony niedzielne 8 tonów
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Królestwo Wnętrza
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Akafist do Bogarodzicy przed jej Chełmską Ikoną
1 x Chrześcijańskie wychowanie
1 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /lipa/
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
2 x Pędzelek do oleju nr 1
1 x Ewangelia
1 x Kopije duże p
1 x Kopije małe d
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /buk/
1 x Kropidło duże
1 x Świecznik ręczny
1 x Kopije duże d
2 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Kopije małe p
1 x Iliton (nr 3)
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Iliton
1 x Kropidło małe
1 x Kielich - czasza 0,5 l
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Cegiełka na rzecz cerkwi św.Jana Teologa
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0
1 x Knoty do łampady greckie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Knot do łampadki
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Olej do łampad
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6
1 x Całun pogrzebowy
1 x Koszulka męska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Apostoł nr 5
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Akatyst do świętych Kosmy i Damiana
1 x Akatyst za zmarłego
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogaodzicy Wsiecaryca
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Akatyst do św. ap. i ew. Jana Teologa
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Apostoł nr 3
1 x Akatyst do Przenajśw. Bogurodzicy ku czci Ikony Częstochowskiej
1 x Akatyst PB Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Kadzielnica grecka mosiężna nr 3M niklowana
1 x Kadzielnica grecka nr 2 cz mała
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Tryptyk
2 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Świeca "Eleos" m. - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Świeca "Eleos" ż - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Świece ślubne /nr 1/
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Świece ślubne /nr 4/
2 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Molebnyj kanon s akafistom Żirowickoj Ikonie Bożijej Matieri
1 x Kaladki - AS
1 x Pieśni z Bogogłasnika - Prymaki /kaseta/
1 x Czotki 30 - bordowe
1 x Czotki 30 - jasnoniebieskie
1 x Haczyk do łampady nr 2 - biały
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Czotki 30 - jasnoczerwone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 3/
1 x Czotki 100 - czarne S /nr 1/
1 x Czotki 30 - białe
1 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x Czotki 30 - ciemnozielone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 1/
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x haczyk do łampady nr 11
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Rozmyślania o rodzinie chrześcijańskiej
1 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
1 x O grzechu zazdrości
1 x Przewodnik po życiu duchowym
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Oddziaływanie złych mocy na człowieka
14.074,00zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce