50,00zł

Kolory Prawosławia. Polska

Kolory Prawosławia. Polska

Wydawca: WMP Warszawa 2011
ISBN 978-83-60311-47-9 wersja polska
Wymiary: 24,5 x 30,5 cm
Ilość stron: 160
Oprawa: twarda

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, we współpracy z serwisem internetowym poświęconym fotografii OrthPhoto.net, oddało do rąk czytelników publikację, która zdaje się być wspaniałym prezentem świątecznym. Jest nią album pt. „Kolory prawosławia. Polska”.

W ostatnich latach na polskim rynku wydawniczym pojawiło się kilka albumów prezentujących różne spojrzenia na prawosławie w naszym kraju. Niniejszym album różni się od nich co najmniej w trzech istotnych punktach. Po pierwsze, posiada format większy od wcześniejszych wydań (24,5 x 30.5 cm) i ten fakt może czynić go bardziej atrakcyjnym. Po drugie, posiada równolegle trzy wersje językowe – polską, angielską i rosyjską. Po trzecie wreszcie, nicią przewodnią albumu, którą przetkany jest od początku do końca, jest kwestia wyjątkowej koncentracji wydawcy na kolorystyce.

Podłoże teologiczne roli kolorów w Cerkwi już na początku omawia ks. Henryk Paprocki, przywołując przy tym tak znane autorytety jak: ks. Paweł Florenski, Fiodor Dostojewski, Paul Evdokimov czy Michel Quenot. Pisze o ikonach, freskach, ale też o pięknie nabożeństw. „Piękno przejawia się przede wszystkim w Liturgii, której integralną część stanowi ikona. Wiąże się z tym także odpowiednia architektura cerkiewna i wystrój świątyni. W ciągu roku liturgicznego w pięknie nabożeństw i czynności sakramentalnych przeżywamy obecność Boga wśród nas, którzy jesteśmy Jego ludem” – pisze m.in. Wstęp otwiera przy tym znamiennymi słowami z Ewangelii wg św. Jana „Pójdź i zobacz”, którymi Filip zapraszał Natanaela, żeby uwierzył w Jezusa Chrystusa. Wezwanie to znajduje swoją kontynuację na przestrzeni całych dziejów chrześcijaństwa. Tymi słowy Święci Ojcowie i misjonarze zachęcali ludzi, aby poznawali zewnętrzne, a nade wszystko wewnętrzne piękno prawosławia. Tymi słowami również autorzy albumu wzywają dzisiaj czytelników, aby poprzez zmysł wzroku dotknęli prawosławia, a tym samym zostali zachęceni do uruchomienia pozostałych ludzkich zmysłów przy zetknięciu z prawosławną Liturgią i sztuką.

Zasadniczą część albumu stanowią, co oczywiste, zdjęcia. Jest ich łącznie 119, wykonanych przez 45 autorów – tak profesjonalistów, jak i amatorów. Mozaika fotografii jest ogromna i wielobarwna, poczynając od prawosławnej architektury sakralnej, poprzez wnętrza świątyń, odbywające się w nich nabożeństwa i sprawowane sakramenty, na ludziach Cerkwi kończąc. Wśród nich można odnaleźć zarówno znane twarze naszej hierarchii i duchownych, jak też tzw. prostych wiernych, sfotografowanych w cerkiewnym kontekście. Fotografie te uszeregowane zostały przy tym w określonym porządku, odpowiadającym kolejnym miesiącom kalendarza – od stycznia do grudnia. Tym samym czytelnik swą podróż rozpoczyna zimą, następnie przemierza coraz bardziej kolorowe i wielobarwne pory roku – wiosnę, lato i jesień, po czym ponownie pieści swoje oko zimowymi spokojnymi barwami.

Wstęp oraz zasadniczą część albumu poprzedza „Słowo wstępne”, z którym do czytelników zwrócił się metropolita warszawski i całej Polski Sawa. Czytamy w nim m.in. o tym, że publikacja ta „prezentuje fragmenty z życia Cerkwi w naszym kraju – przejawy jej duchowości i religijności, praktyki i obyczaje”, które to wszystkie razem wzięte składają się na swoistą „kolorystykę”. Zwierzchnik Cerkwi wyraża też nadzieję, że album „pozwoli zainteresowanym przybliżyć prawosławie oraz posłuży jako zachęta do zgłębienia jego piękna w szerokim wymiarze tego słowa – poznawania nauki, nabożeństwa, ascezy, architektury, ikonografii i śpiewu”, wszystko to nazywając „bogactwem, które uświęca ludzkość przez całą jej historię”.

Wydanie albumu nie byłoby możliwe bez życzliwości serwisu internetowego OrthPhoto.net, który powstał w 2004 r. i obecnie gromadzi ponad 55 tys. zdjęć z całego świata. Można żywić nadzieję, że w ramach tej współpracy w przyszłości będą się ukazywały następne albumy, prezentujące kolejne piękne zakątki świata, w których obecne i żywe jest prawosławie.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce