39,00zł

Biskupstwo Turowsko - Pińskie w XI-XVI wieku

Biskupstwo Turowsko - Pińskie w XI-XVI wieku

Autor: Antoni Mironowicz

Tytuł: Biskupstwo Turowsko - Pińskie w XI-XVI wieku

Wydawca: Trans Humana, Białystok 2011

ISBN 978-83-61209-55-3

Wymiary: 17 x 24 cm

Ilość stron: 358 + mapa

Oprawa: twarda

 

 

Spis treści

 

Wstęp 

Rozdział I

Kościół prawosławny na ziemiach ruskich w XI-XIII wieku    

Rozdział II

Powstanie i dzieje diecezji turowskiej do końca XII wieku      

Rozdział III

Diecezja turowsko-pińska w XIII-XV wieku  

Rozdział IV

Życie religijno-kulturowe w eparchii turowskiej do końca XV wieku  

Rozdział V

Diecezja turowsko-pińska w XVI wieku         

Rozdział VI

Monastery eparchii turowsko-pińskiej 

Rozdział VII

Eparchia turowsko-pińska w końcu XVI wieku i jej znaczenie w dziejach Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej 

Bibliografia      

Indeks osobowy         

Indeks nazw geograficznych i etnicznych         

Aneksy

Metropolici kijowscy, litewscy i haliccy           

Książęta turowscy w X-XII wieku      

Struktura parafialna diecezji turowsko-pińskiej

w końcu XVI wieku    

Sumary           

Резюме

 

Ze wstępu

Pochodzenie nazwy Polesie budzi kontrowersje wśród historyków i językoznawców. Najczęściej genezy nazwy tej krainy upatruje się od sąsiedztwa lasów, analogicznie do nazw Pomorze, Powiśle czy Podole. Według innej teorii nazwa wywodzi się od bałtyckich słów pnlios i pelese, oznaczających bagna. Nazwa Polesie oznacza kraj lasów, według innych - połać bagienno-leśną, a jeszcze innych - obszar leśny wytrzebiony przez człowieka. Tak czy inaczej, nazwa Polesie odnosi się do warunków przyrodniczych. Polesie posiada swoją historyczną, etniczną i językową odrębność, co pozwala traktować go jako osobną krainę geograficzną.

Terytorium księstwa turowsko-pińskiego znajdowało się wokół rzek Piny, Prypeci, Jasiołdy, Horynia, Strumienia. Poprzez Bug i Muchawiec księstwo utrzymywało kontakty z ziemiami polskimi, a poprzez Wisłę z krajami położonymi nad Bałtykiem.

 

Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz, kierownik Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w problematyce historii Kościoła wschodniego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu.

Profesor Antoni Mironowicz jest znanym i cenionym badaczem dziejów Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Z uznaniem, przeto, należy powitać przygotowaną kolejną monografię dotyczącą historii biskupstwa turowsko-pińskiego w XI-XVI wieku. Stanowi ona podsumowanie jego wieloletnich badań nad tą tematyką. (...)

Oceniając pracę profesora Antoniego Mironowicza należy stwierdzić, że autor z powodzeniem zrealizował postawiony sobie cel wypełnienia luki w badaniach nad dziejami biskupstwa turowsko-pińskiego i uczynił to w sposób kompetentny. Warto podkreślić także jego bezstronność przy omawianiu problemów spornych i drażliwych z punktu widzenia religijnego. Praca stanowi ważny wkład w poznanie skomplikowanych losów prawosławia na terenie ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. To niezwykle cenne studium poświęcone biskupstwu turowsko-pińskiemu zawiera duże walory poznawcze. Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza synteza dziejów Kościoła prawosławnego na terytorium tejże eparchii. Praca ta, podobnie jak i wiele poprzednich książek tego autora, na trwale wpisują się w osiągnięcia polskiej historiografii.

Ks. Metropolita Prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak)

Recenzje
Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce