4,00zł

Objaśnienie błogosławieństw.

Objaśnienie błogosławieństw.

Tytuł: Objaśnienie błogosławieństw. Dziewięć poziomów piramidy Raju.

Autor: św. Mikołaj Serbski

Wydawnictwo: Bratczyk

Oprawa: miękka

Wymiary: 14,7 x 21,0

Ilość stron: 32

 

 

WSTĘP

W odległych czasach egipscy faraonowie budowali piramidy z kamienia. Niektóre z tych piramid miały wysokość pięćdziesięciu metrów, inne - stu, a niektóre były jeszcze wyższe. Są też i takie, które są dwa razy wyższe od świątyni Hagia Sofia w Konstantynopolu - największej cerkwi na prawosławnym Wschodzie. Doprawdy, nieznane są przyczyny, dla których faraonowie budowali takie gigantyczne piramidy, i w ogóle wszystko w starożytnym pogańskim Egipcie jest zagadką, wszystko -baśnią, wszystko - przeczuciem.

Najprawdopodobniej faraonowie budowali te gigantyczne kamienne budowle, marząc o swojej nieśmiertelności. Oni marzyli o nieśmiertelności ciała, chociaż domyślali się również nieśmiertelności duszy. W każdym bądź razie, innym motywem podobnego budownictwa była żądza próżnej sławy i wzajemna rywalizacja. Każdy z nich pragnął utrwalić pamięć o sobie takim pomnikiem, który mógłby oprzeć się wpływowi czasu i stałby, dopóki ziemia stoi. W egipskiej „Księdze umarłych" pojawia się przepowiednia o przyszłym sądzie boga Ozyrysa i nieśmiertelności człowieka, jednakże wszystko to zostało wyrażone przy pomocy niejasnych domysłów i oparte na przeczuciu.

Starożytne egipskie przypuszczenie dotyczące nieśmiertelności człowieka chrześcijaństwo ogłosiło jako coś realnego. Tylko w chrześcijaństwie pojęcie nieśmiertelności oczyszczone jest od błędów faraonów, oddzielone od mglistych pogańskich wizji i samowolnych domysłów. Pojęcie nieśmiertelności w epoce chrześcijańskiej oparte jest na istnieniu jednego żywego Boga i związane ze zbawienną ofiarą Chrystusa, z Jego zmartwychwstaniem i zwycięstwem nad śmiercią.

Również chrześcijaństwo w swoim czasie pobudziło ludzi do budowania „piramid". Ono skłoniło do takiej pracy nie tylko królów i ludzi wybitnych, ale i wszystkich pozostałych wierzących w Chrystusa i idących za nim, albowiem wszyscy chrześcijanie, zgodnie ze słowami Tego, który wie to, co zostało utajone przed nami, zostali nazwani królami: Temu, który nas miłuje i który przez swoje krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga, Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen (Ap 1,5-6).

Zgodnie z tym twierdzeniem, honorowym obowiązkiem każdego chrześcijanina jest wzniesienie jednej takiej „piramidy" dla siebie. A stąd wniosek, iż „piramid" powinno być tyle, ilu jest chrześcijan na świecie. Te chrześcijańskie „piramidy" są o wiele wyższe od którejkolwiek piramidy faraonów. Ale nie sposób je mierzyć zwykłą miarą. One wznoszą się ponad słońce i księżyc, i cały świat materialny. One wznoszą się ku niebiosom i tylko tam widzialne są w całej swej wielkości i pięknie. One nie boją się ani czasu, ani deszczu, ani wiatru, ani mrozu, ani bomb, ani granatów, ani jakiejkolwiek ślepej siły niszczącej. Cały świat nie może nic zdziałać przeciwko tym chrześcijańskim piramidom. One są ponad zniszczeniem i ponad śmiercią. One mają zapewnioną nieśmiertelność w świecie, gdzie imię śmierci nie jest wspominane, a żądło śmierci jest bezsilne. Albowiem te piramidy są duchowe, a jednocześnie bardziej realne niż jakakolwiek rzecz materialna. One oparte są na fundamencie duchowym, zbudowane duchem, duchem upiększone, duchem umocnione i przeznaczone do królestwa duchowego. Potrzebę tych piramid i plan ich budowy objawił sam Pan Jezus Chrystus. A budowniczymi powinni być wszyscy ochrzczeni, natchnieni wszechmocnym działaniem Ducha Świętego.

Każda taka piramida ma dziewięć podstawowych poziomów, zaś dziesiąty poziom to wieża radości, którą sam Pan wieńczy wszelką budowlę. Każdy poziom ma kilka swoich szczególnych podstopni i mnóstwo sektorów. Wszystkie górne poziomy opierają się na tych, które są pod nimi, co jest naturalne również w przypadku zwykłego budownictwa na ziemi. A każda piramida w całości jest tak piękna i harmonijna, że trudno od niej oczu oderwać.

Jak wiadomo, faraonowie budowali swoje piramidy na piasku, do-starczając budulec z daleka. Chrześcijańskie piramidy - piramidy rajskie - oparte są na najtwardszym Kamieniu, a kamieniem tym jest Chrystus, o czym wielki apostoł mówi w sposób następujący: A zatem nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani jesteście na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim cała budowla zespolona rozrasta się w świętą Panu świątynię, aby przez Ducha przygotować mieszkanie Boga (Ef 2,19-22).

Przyjrzyjmy się więc uważnie wspaniałemu planowi rajskiej piramidy, analizując je stopień po stopniu.

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Pocztówka P nr 07 /p/
1 x Ikona Spotkania Pańskiego Zwierki
2 x Kropidło małe
1 x Eucharystia Apostołów
2 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Prawosławie a Protestantyzm
2 x Ławra Poczajowska
2 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
2 x Elpis nr 2
1 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x PC nr 16 Parcewo - Św. Dymitra Sołuńskiego
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI w.
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku) /nr 2/
1 x Elpis nr 13/14
2 x Węgielki do kadzielnicy 35
1 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
2 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
2 x Perły doliny Narwi
2 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas
3 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
2 x Ikona Bogarodzicy "Uzdrowicielka - Celitielnica" /mdf/
2 x Eucharystia pierwszych chrześcijan
3 x Węgielki do kadzielnicy 40
2 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
2 x Puzzle - Ławra Poczajowska /2/
2 x Cerkiewki i kaplice północnej Białostocczyzny
2 x Z dziejów Żyrowickiego sanktuarium lata 1470-1618
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
3 x Elpis Tom 17
2 x Krzyżyk drewniany (na sznurku)
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
1 x Uczymy się z ikon. Matka Boża.
3 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Anioł Stróż /nr 2/
3 x Pomiannik - tw b
1 x św. Aleksander Newski - laminat
1 x Modlitewnik Bizantyjski
1 x Puzzle - Cerkiew
1 x Sakrament Chrztu i Bierzmowania
2 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Zdjęcie z krzyża Chrystusa
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 Z/
1 x Ikona Wskrzeszenia Łazarza Zwierki
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Węgielki do kadzielnicy 28
3 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Deisis
1 x Bóg na naszej ziemi. Życie Chrystusa dla dzieci.
1 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
2 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Pocztówka BN nr 4
1 x Kościół Prawosławny
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
3 x Szkatułka chrzcielna
1 x św. Jan Klimak
1 x Istota prawosławnego monastycyzmu
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Św. Bazyli Martysz męczennik
3 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Encyklopedia T.43
2 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
2 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska"
1 x św. apostoł Piotr
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.2
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 4 D
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Ikonka okrągła /nr 14/
1 x Nasz język liturgiczny - pomoc czy utrudnienie
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 19
1 x Perły doliny Nurca
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Misterium modlitwy - przewodnik zmagań duchowych
1 x Latynizacja Kościoła unickiego w RP po synodzie zamojskim
1 x Pomiannik - tw n
2 x Służebnik Liturgia św. Jana Chryzostoma pol /N/
2 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
2 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
3 x Całun pogrzebowy
2 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
2 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Fiołek - Atos - ładan
1 x PC nr 23 Białystok - Wszystkich Świętych
1 x Mały Kościół /tw/
1 x Jezus Chrystus /nr 12/D
2 x Podstawka świecy nr 1
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
1 x Zeszyt ćwiczeń - Poznajemy Nowy Testament
1 x Uczymy się Bożej miłości
1 x Materiał zielono - złoty /nr 3/
1 x Wieczernia, Jutrznia, Prokimenony, Alleluja, Roz. -Służebnik
2 x Materiał biało - złoty /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Radość Wszystkich Strapionych" /mdf/
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 20
1 x Kropidło duże
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Jezus Chrystus /nr 11/D
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 14d mdf/
1 x Co widzieliśmy i słyszeliśmy
1 x Chrystus Pantokrator /nr 4/
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16,5
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - d
1 x Szkło do łampady - czerwone
1 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
1 x Elpis nr 15/16
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x św. apostoł Filip
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x PC nr 17 Orla - Św. ap. Jana Teologa
1 x Aniołek. Opowiadania
1 x Chrzest Pański
1 x Pocztówka P nr 05 /scs/
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Kopije duże d
3 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
1 x św. apostoł Paweł
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Deska do ikony 21x25
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Tryptyk /nr 6/
1 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - m
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Obraz Sacrum
3 x Cypryjscy święci
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /RR/
1 x PC nr 48 Nowoberezowo - Wniebowstąpienia Pańskiego
1 x Przedszkole i 5-latki. Naucz mnie Boże - Zeszyt ćwiczeń
1 x Ikona Bogarodzicy "Nieoczekiwana Radość"
2 x Przemienienie Pańskie
1 x Apostoł nr 5
1 x PC nr 51 Puchły - Opieki Matki Bożej
1 x Dzikie pola - CD
2 x Św. Aleksander Newski
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17,5
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Materiał żółto - złoty /nr 8/
3 x Życie, choroba, śmierć
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Biblia dla dzieci
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Krzyż ołtarzowy /nr 2 cz/ - maltański
1 x Encyklopedia T.44
2 x Iliton
1 x Puzzle - Arka Noego
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Świecznik ozdobny 1
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Moje życie ze starcem Józefem
1 x Św. Maria Magdalena /mdf/
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
3 x Kożyno nad rzeką Łoknicą
1 x Kl. IV - Życie z Bogiem - podręcznik
2 x Elpis nr 17/18
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x Ikona Św. Mikołaja /RR/
1 x materiał czarno - srebrny /nr 2/
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" /mdf/
1 x Ikona Zdjęcia Jezusa Chrystusa z Krzyża Zwierki
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Bohohłasnik
1 x Pocztówka BN nr 46
1 x Viesna - Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Biblia dla dzieci
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Św. Efrem Syryjczyk
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Sobór Archaniołów
2 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Zakładka do Ewangelii - żółta
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" - laminat
1 x Materiał biało - złoty /nr 10/
1 x Nie płacz nade Mną, Matko + CD
1 x PC nr 19 Pasynki - Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
1 x Obrzęd pogrzebu
1 x Chrzest Pański
1 x Nechaj bude wola Twoja, Hospody
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 10/
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
1 x Św. Paisjusz
1 x Ikona Zaśnięcia Bogarodzicy Zwierki
1 x Św. Paisjusz
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
2 x Encyklopedia T.61
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Apostołowie.
1 x Encyklopedia T.62
1 x Krzyż drewniany nr 3
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
2 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Śww. Konstantyn i Helena
1 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Wiesiołek - Atos - ładan
1 x Bogurodzica
2 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /D/
1 x św. apostoł Mateusz
1 x Modlitwa Mistyczna
2 x Służebnik Liturgia św. Jana Złatoustaho scs /N/
1 x Węgielki do kadzielnicy 50
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz" /M/
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Spotkanie Pańskie
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Bliski mi Wschód
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Zakładka do Ewangelii - niebieska
1 x Anioł Stróż /nr 1m/
1 x Boże Narodzenie
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6 D
3 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Nieświęci święci
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 6/
1 x Pocztówka BN nr 5
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
1 x Łampada stojąca nr 14 z
1 x Krzyż drewniany na podstawce /2Z/
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x Encyklopedia T.42
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 17,5
1 x Słownik Polskiej Terminologii Prawosławnej
1 x PC nr 22 Michałowo - Św. Mikołaja
1 x PC nr 100 Ryboły - św. Kosmy i Damiana
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 3/ mdf
2 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x Mandylion
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Św. Maria Magdalena - laminat
1 x Materiał czerwono - złoty /nr GR2/
1 x Odwaga modlitwy
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x św. apostoł Marek
1 x Materiał zielono - złoty /nr 6/
1 x Materiał żółto - złoty /nr 2/
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x PC nr 34 Kuraszewo - Św. Antoniego
1 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Pomiannik
1 x Knot do łampadki
2 x Kopije średnie d
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja"
1 x Połnyj Prawosławnyj Molitwosłow na wsiaku potrebu
1 x Freski Supraskie
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x św. Maria Magdalena /nr 3d/
1 x PC nr 40 Czeremcha Wieś - śww. Kosmy i Damiana
1 x św. apostoł Jakub
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy scs
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
2 x Żywot Św. Męcz. Grzegorza Archimandryty
1 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza, ramka
1 x Św. Jan Chrzciciel Prorok
1 x Św. Aleksandra Rzymska Męczennica
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Sakrament Miłości
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 16,5
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 2/
1 x Osoczniki. Tradycyjne pieśni męskie podlaskich Białorusinów + CD
1 x Misterium metanoi i spowiedzi
1 x Sąd nad świętym Maksymem
1 x Uchwyt knotu do łampadki - mały
1 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - ćwiczenia
1 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Psałtir scs /m - z/
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby - Skoroposłusznica"
1 x Kadzidło Atoskie Anielskie
1 x Nabożeństwo Paschalne
1 x Życie wypełnione śpiewaną modlitwą + CD
1 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska" /mdf/
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Czasosłow /nr 2/
1 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Syryjskie Hymny o Maryi
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
1 x Prorok Mojżesz - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Homilie
1 x Boże Narodzenie /nr 4/
1 x Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 15
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
1 x Encyklopedia T.41
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 18,5
1 x Starzec Mikołaj z Zalitu
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 T/
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 6/
1 x Jezus Chrystus "Pantokrator" /nr2/
1 x Służby na każdyj dień Strastnyja Siedmicy
1 x Homilie t. III - IV
1 x Puzzle - Św. Góra Grabarka
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Rumuńscy święci
1 x Podstawka świecy nr 3
1 x Wielkie powroty
1 x Święty Nektariusz z Eginy
1 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Ikona i Kosmos
1 x Swiatoje Pisannie dla dziaciej
1 x Ikonografia cerkwi prawosławnej w Przemkowie
1 x Ikona Niewiast przy Pustym Grobie Zwierki
1 x Duszpasterz i jego służba w Kościele Prawosławnym
1 x św. apostoł Jan - laminat
1 x Węgielki do kadzielnicy 55
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Pocztówka P nr 09 scs
1 x Ikona podwójna duża /nr 1/
2 x Krzyż z emalią czerwony
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 CZ/
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Św. Arcystrateg Archanioł Michał /mdf/
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x Pascha - służba
1 x Kult świętych w Kościele prawosławnym
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x Wstążka do szat zielono-złota (O) - szer. 30
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
29.681,95zł
Informacje o producencie
Bratczyk
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce