Top » Katalog » Książki » Orthdruk »

48,00zł

Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie

Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie

Autor: Artur Gaweł

Tytuł: Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie

Wydawnictwo: Orthdruk

Wydanie II Poprawione i rozszerzone, Białystok 2010

ISBN 978-83-89396-47-1

Oprawa: twarda

Wymiary: 17,5 x 24,5 cm

Ilość stron 272

 

Przedmowa do wydania drugiego

Niezwykle przychylne przyjęcie przez Czytelników pierwszego wydania Zdobnictwa drewnianych domów na Białostocczyźnie skłoniło mnie, jak również wydawnictwo Orthdruk do wznowienia tego albumu w znacznie rozszerzonej i wzbogaconej wersji. Drugie wydanie zawiera przede wszystkim więcej materiału ilustracyjnego, a więc fotografii i rysunków, rozszerzony został również w pewnych fragmentach tekst publikacji. Wypada w tym miejscu odnotować, iż niestety wiele ilustracji przedstawionych w albumie nabrało archiwalnego charakteru, przedstawia bowiem budynki bądź detale zdobnicze już nieistniejące.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyjęli publikacje z życzliwością i jednocześnie wyrazić nadzieję, że również to wydanie spotka się z ich uznaniem. Wydaje się, iż przyjęty przez mnie cel - mianowicie popularyzacja tradycyjnego, drewnianego budownictwa - w znacznym stopniu został osiągnięty. Cieszy fakt, iż coraz częściej nowo budowane drewniane domy zdobione są według dawnych, miejscowych wzorów, co pozwala sądzić, iż jeszcze przez wiele dziesiątków lat będą one cieszyć oko, a zarazem i wzbogacać nasz wiejski krajobraz.

Autor

 

Album jest przykładem rzetelnego opracowania bogatego materiału terenowego, właściwej typologii i doboru ilustracji W części opisowej autor nakreślił szerszy kontekst kulturowy zjawiska, jakim jest zdobienie budynków drewnianych. Mimo, iż praca ma charakter popularny, będzie też studiowana przez badaczy przedmiotu, bowiem autor uwiarygodnia swoje rozważania zamieszczoną bibliografią oraz doskonale skomponowanym serwisem ilustracyjnym, oddającym całe bogactwo estetyki związanej ze zdobieniem wiejskiego budownictwa,

z recenzji prof. dr. hab. Jana Swięcha

 

SPIS TREŚCI / CONTENTS / INHALTSYERZEICHNIS

Wstęp 

Introduction.   

Einführung

 

I.          Ogólna charakterystyka drewnianych budynków mieszkalnych na

Białostocczyźnie          

General characteristics of the wooden dwelling houses in the Białystok region 

Allgemeine Charakteristik der Wohnholzgebaüde in der Region von Białystok

 

II.        Powstanie i rozwój zdobnictwa, technika wykonania i motywy zdobnicze

Origin and development of ornamentation, production techniąues and decorative motives

Entstehung und Entwicklung der Technik und der Motive in der Gebaudeholzkunst     

1.         Powstanie i rozwój zdobnictwa           

Origin and development of ornamentation       

Entstehung und Entwicklung der ornamentalen Holzkunst        

2.         Narzędzia i technika wykonywania ozdób       

Tools and ornamentation production techniąues          

Werkzeuge und Technik der Dekorationsmotive         

3.         Motywy zdobnicze      

Decorative motives     

Die Dekorationsmotive

           

III. Detale zdobnicze budynków mieszkalnych

Decorative details of dwelling houses  

Dekorationsmotive der Hauser            

1. Szczyty       

Gables

Giebel

a.         Szalowanie szczytu      

Gable boarding           

Schalung des Giebels  

b.         Wiatrownice   

Wind braces   

Die Windrispe 

c.         Rogowniki      

Crossed gable boards 

Dachhorn        

d.         Pazdury          

Ridge ornaments         

Dachreiter       

e.         Okienka szczytowe     

Gable windows           

Giebelfenster   

f.          Zwieńczenia szczytów 

Gable terminations      

Giebelbogen    

2.         Listwy podokapowe   

Undereaves strips       

Unterdachtraufleiste    

3.         Naroża

Hips    

Grate  

4.         Okna  

Windows        

Fenster

a.         Nad i podokienniki     

Top and bottom window frames         

Fensterfassade und Fensterbrett          

b.         Okiennice       

Shutters          

Fensterladen   

c.         Okienka do sieni         

Yestibule windows      

Fensterchen zu Diele   

5.         Drzwi  

Doors 

Ture    

6.         Ganki  

Porches          

Windfange      

7.         Detale metalowe         

Metal details   

Elemente aus Metal     

8.         Tram   

Footing beam  

Dachbalken     

Wybrana literatura przedmiotu

Chosen subject literaturę         

Ausgewahlte Literatur zum Thema       

Indeks miejscowości związanych z ilustracjami

Mapa Białostocczyzny

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o producencie
Orthdruk
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce