24,00zł

Prawosławni i Grekokatolicy w dawnej Polsce t. 1-2.

Prawosławni i Grekokatolicy w dawnej Polsce t. 1-2.

Tytuł: Prawosławni i Grekokatolicy w dawnej Polsce cz.1-2

Autor Zbigniew Dobrzyński

Wydawca: Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 1992

Oprawa: miękka

Wymiary: 14,5 x 20,5 cm

Ilość stron: cz.1 - 200 cz.2 -176

 

Od redakcji

W ślad za "Obrządkiem słowiańskim w dawnej Polsce" oddajemy naszym Czytelnikom drugą książkę Zbigniewa Dobrzyńskiego, "Prawosławni i grekokatolicy w dawnej Polsce". Jest to dalszy ciąg rozważań o stosunkach wyznaniowych w dawnej Polsce. Są to dzieje polskiego chrześcijaństwa od czasu zlikwidowania obrządku słowiańskiego cyrylo-metodiańskiego w wieku XII aż do czasów najnowszych. Autor zajmuje się szczególnie konfliktami wyznaniowymi i narodowościowymi między Polakami a mniejszościami narodowymi w pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, przedstawia rodowody tych konfliktów oraz ich następstwa z tą nadzieją, że wszystkie urazy i krzywdy, które przez setki lat w historii bratnich narodów nagromadziły się, zostaną teraz, pod koniec XX stulecia, w erze nowego kształtowania się form życia wszystkich narodów, wchodzących w skład dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzajemnie wybaczone.

 

SPIS    TREŚCI

 

Od Redakcji Przedmowa autora

Polityczne i kościelne przemiany w Polsce po zlikwidowaniu obrządku słowiańskiego w XII wieku. Początki państwowości i początki chrześcijaństwa na Rusi Niepowodzenie misji obrządku łacińskiego w państwie halickim Polska, Litwa i Ruś po najazdach mongolskich Unia polsko - litewska

Niepowodzenie prób utworzenia unii prawosławia z Kościołem rzymskim

Początki reformacji w Polsce

Skomplikowane stosunki wewnętrzne w państwie polsko-!itewskim oraz niekorzystna dla Polski polityka zagraniczna Jagiellonów Kontrreformacja

Zygmunt III Waza na czele kontrreformacji w Polsce Były jezuita i były kardynał królem Polski Sarmatyzm

Konfederacja barska 1768 -1772 i rzeź w Humaniu 1768 Spis map l ilustracji Przypisy

 

Spis treści.

Komisja Edukacji Narodowej

Ostatnie lata Rzeczypospolitej

Likwidacja obrządku grecko-katolickiego pod zaborem rosyjskin

Umocnienie się obrządku grecko-katolickiego po zaborem austriackim

Jeszcze o nienawiści Ukraińców do Polaków

U progu niepodległości państwa Polskiego

Położenie Polski po odzyskaniu niepodległości

Prześladowania Litwinów w drugiej Rzeczypospolitej

Cerkiew prawosławna w drugiej Rzeczypospolitej

Obrządek grecko-katolicki w drugiej Rzeczypospolitej

Neonunia - nowy obrządek wschodni utworzony przez Kościół katolicki na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przeciwko prawosławiu

Przcśladowania Białorusinów i Ukraińców w II Rzeczypospolitej

Fałszowanie spisów ludności

Wyburzanie cerkwi prawosławnych na Wołyniu i w południowej Lubelszczyźnie

Druga "koliwszczyzna" w Galicji Wschodniej wiosną 1944 r.

Kasata obrządku grecko-katolickiego w USRR w roku 1946

Zakończenie

Przypisy

Spis ilustracji i mapek

Spis treści

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
3 x Mirra - Atos - ładan
2 x Przebóstwienie człowieka
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Pascha ikony. Villa dei Misteri Jerzy Nowosielski
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
3 x Homilie t. III - IV
1 x Elpis nr 15/16
1 x Elpis Tom 17
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Ikona podwójna duża /nr 2/
1 x Encyklopedia T.51
1 x Elpis nr 9/10
1 x Elpis nr 17/18
1 x Encyklopedia T.41
2 x Jaśmin - Atos - ładan
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2020
2 x W drodze ku wieczności
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Kalendarz 2022 r. z troparami i kondakami
2 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Królestwo Wnętrza
2 x Żywoty Świętych - listopad cz.2
1 x Kalendarzyk kieszonkowy 2022 r.
2 x Tam skarb twój, gdzie serce twoje...
1 x Terminarz - kalendarz 2022
1 x Kalendarz Prawosławny 2022
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Apostoł Piotr. Biografia
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Bożestwiennaja Liturgija swiataho Ioanna Złatoustaho - Służebnik
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x Dogmatika prawosławnoj cerkwi - Pnewmatologija
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.2
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Cypryjscy święci
1 x Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.1-3
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Izbrannyje propowiedi i wospominanija
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Czetwierojewangielije t.1
1 x św. Spirydon (nr 1) /mdf/
2 x Kadzidło Atoskie Anielskie
3 x Kadzidło Atoskie Kwiat Pustyni
1 x Kadzidło Atoskie Piżmo
1 x Kadzidło Atoskie Mirra
1 x kadzidło zwykłe
4.524,50zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce