16,00zł

Relikwie świętych w Prawosławiu

Relikwie świętych w Prawosławiu

Autor: Jarosław Charkiewicz
Tytuł: Relikwie świętych w Prawosławiu
Wydawca: Warszawska Metropolia Prawosławna Warszawa 2010
ISBN 978-83-60311-35-6
Oprawa: mięka
Wymiary: 14,8 x 21 cm
Ilość stron: 80

RELIKWIE ŚWIĘTYCH

 

Cześć oddawana w Prawosławiu świętym okazywana jest na różne sposoby. Przede wszystkim wierni kierują do nich swe modlitwy z prośbą o orędownictwo i wstawiennictwo przed Bogiem. Cerkiew oddaje im należną cześć również ustanawiając święta ku czci świętych w kalendarzu liturgicznym, liturgicznie świętując ich pamięć, wznosząc świątynie ku czci świętych, spisując ich żywoty oraz sporządzając hymny ku czci świętych. W kulcie świętych ważne miejsce zajmuje również ikonografia oraz oddawanie czci ich relikwiom. Właśnie kwestii kultu relikwii świętych w Cerkwi prawosławnej poświęcona jest kolejna publikacja Jarosława Charkiewicz, od lat zajmującego się różnego rodzaju zagadnieniami związanymi z prawosławną świętością, hagiografią i ikonografią.

Relikwie świętych w Prawosławiu cieszą się wielką czcią, nieporównywalną z żadną inną religią. Traktowane są one jako miejsce szczególnej obecności świętego przez łaskę, a moc relikwii tkwi w tym, że ciało świętego zachowuje związek z jego duchem także po jego śmierci, a niezniszczalność choćby fragmentu jego ciała niesie w sobie zaczątek przyszłej chwały. W relikwiach bowiem święci jakby żyją nadal na ziemi…

W poszczególnych rozdziałach książeczki autor przybliża czytelnikowi poszczególne kwestie związane z relikwiami świętych i ich kultem.

Już  na początku autor uzasadnia myśl mówiącą, że „Podstawą chrześcijańskiego kultu świętych relikwii jest dogmat o Wcieleniu”. Odwołuje się przy tym do nauki Cerkwi o Wcieleniu, cytatów nowotestamentowych, dzieł Świętych Ojców oraz poglądów na ten temat współczesnych teologów prawosławnych. Pisze m.in. o tym, że relikwie świętych są świadectwem i uzasadnieniem Wcielenia, że „Ciało ludzkie nie jest dla chrześcijanina przypadkowym okryciem duszy, ani też jego więzieniem, w którym została zamknięta”, że Boga można wychwalać nie tylko duchem, ale i ciałem. Cerkiew prawosławna naucza bowiem, że ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego i nie przestaje takim być również po śmierci, zaś u świętych również ciało dostępuje łaski Ducha Świętego. Kult relikwii wywodzi się więc z przekonania, że „uświęcające działanie łaski Bożej przemienia zarówno duszę, jak i ciało człowieka”, zaś Bóg zachowuje ciała wybranych przez siebie świętych zarówno w celu ich wychwalenia, jak i po to, aby objawić przez nie cudowną moc.

W dalszej części pracy wyjaśnione jest samo pojęcie, co w Prawosławiu nazywane jest terminem „relikwie”, jakie były zaczątki czci oddawanej relikwiom w Starym Testamencie oraz jak rozwijał się ich kult w czasach nowotestamentowych. Następnie w oparciu o naukę Świętych Ojców autor wyjaśnia trzy zasadnicze przyczyny, dla których ustanowiony został kult świętych relikwii. Pierwszym z nich jest to, że „Święte relikwie są nośnikami łaski Bożej, która spoczywa w ciałach świętych również po ich śmierci”. Drugi powód ma charakter religijno-moralny: „Święte relikwie są dla wiernego, który modli się przed nimi, żywym przypomnieniem osoby tego świętego, które pobudzają modlącego się do naśladownictwa jego życia”. Trzecia przyczyna nosi charakter liturgiczny i polega na tym, że „Relikwie świętych, które znajdują się w świątyniach, potęgują wśród wiernych poczucie łączności z niewidzialnym Kościołem niebiańskim”, a dzięki relikwiom Cerkiew ziemska, niewidzialnie łączy się z Cerkwią niebiańską. Cytuje też niektóre wypowiedzi Ojców Cerkwi na temat relikwii i czci oddawanej im w Prawosławiu.

Dalej autor pisze o dwóch niewytłumaczalnych przez naukę zjawiskach zachodzących z relikwiami świętych: fenomenie niezniszczalności niektórych relikwii, tj. nie uleganiu działaniu wobec nich procesu tlenia, prowadzącego do fizycznego rozkładu, jak też kwestii wydzielania przez niektóre relikwie aromatycznej mirry – obdarzonej uzdrawiającymi właściwościami płynnej substancji, która może posiadać różną konsystencję, barwę i zapach. Odnosi się też do kwestii dzielenia relikwii na drobne cząsteczki, co nie stoi w przeszkodzie z tym, że „Nawet w najmniejszej cząsteczce relikwii świętych obecna jest łaska Boża. Będąc uczestnikiem łaski płynącej od tej cząsteczki, stajemy się uczestnikami łaski całej hipostazy, a poprzez nią wierni zwracają się do samego Boga ze swoimi modlitwami, które wysłuchiwane są na miarę ich wiary i Bożej łaski”.

W dalszych rozdziałach książki czytamy o sposobach przechowywania relikwii. I tak mogą one znajdować się m.in. w równego rodzaju relikwiarzach, antyminsach oraz przebywać w ukrytych miejscach znajdujących się pod świątynią. Następnie czytelnik poznaje niuanse równic i podobieństw czci oddawanej relikwiom i ikonom, a pracę kończy krótkie omówienie miejsce relikwii świętych w innych Kościołach chrześcijańskich.

Publikację  kończą pytania, odpowiedzi na które powinien sam sobie, przed własnym sumieniem, udzielić czytelnik: „Na ile święci i ich relikwie obecni są w naszym codziennym życiu? Na ile życie świętych służy nam za przykład do naśladowania? Jak często i z jaką gorliwością oddajemy cześć świętym relikwiom i modlimy się przy nich z wiarą w modlitewne orędownictwo świętych przed Bogiem?”.

Szczerze zachęcam zarówno prawosławnych, jak i wiernych innych wyznań do lektury omawianej wyjątkowo bogato ilustrowanej książki. Z pewnością przyniesie ona wszystkim wymierną korzyść nie tylko poznawczą, ale i duchową. 

Jarosław Charkiewicz

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 40
1 x Wstążka do szat fioletowo-złota (O) - szer. 40
1 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
1 x Psałterz Grecki
1 x Jarosław W. Kostycewicz
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Apteka ojca Gabriela
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 30
1 x Frędzle złote 5 cm
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 20
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
1 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Wstążka do szat zielono-złota (O) - szer. 25
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia MB w Prawosławiu
1 x Zmartwychwstanie i ikona
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /w/
1 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
2 x Ikona. Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego
1 x Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas
1 x Kazki Andersena Dla małych i starych
2 x Bogurodzica
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Swiato-Troickaja Al.-N. Ławra - Album
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Węgielki do kadzielnicy 55
1 x Mandylion /nr 3/
1 x Nechaj bude wola Twoja, Hospody
1 x Ikona Bogarodzicy "Nieoczekiwana Radość"
1 x Ikona i Kosmos
1 x Latynizacja Kościoła unickiego w RP po synodzie zamojskim
1 x Eucharystia pierwszych chrześcijan
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Dekanat Lubiński
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Wstążka do szat - srebrna /w/
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Wstążka do szat biało - srebrna (O) szer. 30
1 x Bliski mi Wschód
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Cypryjscy święci
1 x Istota prawosławnego monastycyzmu
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 D
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Apostołowie.
1 x Kupiatycka Ikona Matki Bożej
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
1 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Homilie na rok liturgiczny
2 x 100 lat aktywnego życia
1 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Freski Supraskie
1 x Akatyst do św. Nektariusza
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Freski Jerzego Nowosielskiego Album
1 x Homilie t. III - IV
1 x Droga do szczęścia
1 x Cerkiewny Kalendarz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckie
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
3.561,09zł
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce