35,00zł

Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876-1960

Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876-1960

Autor: Stefan Dudra
Tytuł: Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876-1960
Wydawca: Warszawska Metropolia Prawosławna Warszawa 2010
ISBN 978-83-603-11-34-9
Oprawa: twarda
Wymiary: 16,2 x 24 cm
Ilość stron: 248

 

Spis treści

Przedmowa     

Recenzje wydawnicze książki  

Wstęp 

 

Rozdział I

Dzieciństwo i młodość 1876-1913      

 

Rozdział II

Biskup krzemieniecki 1913-1923       

 

Rozdział III

Metropolita 1923-1939          

111.1.  Zagadnienie autokefalii oraz kwestie prawne w działalności metropolity          

111.2.  Problem narodowościowy w Cerkwi  

111.3.  Metropolita wobec akcji rewindykacyjnej       

111.4.  Działalność naukowo-dydaktyczna oraz kontakty międzynarodowe    

 

Rozdział IV

Trudne lata wojny i okupacji 1939-1945        

 

Rozdział V

W nowej rzeczywistości społeczno-politycznej 1945-1960     

V.1.   Odsunięcie metropolity od zarządzania Cerkwią

V.2.  W odosobnieniu 

 

Zakończenie    

Dokumenty i fotografie

Wykaz niektórych skrótów     

Wykaz źródeł i literatury         

Indeks osobowy         

 

PRZEDMOWA

 

Poznawanie kart dziejów Prawosławia w naszym kraju jest naszym obowiązkiem. Historia, będąca „nauczycielką życia", nieustannie edukuje nas, pozwala poznawać nasze korzenie, przodków. Odkrywanie przeszłości czyni nas z jednej strony mądrzejszymi o wiedzę o tym, co miało miejsce przed laty, z drugiej sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na teraźniejszość i odpowiedzialni za przyszłość. Dlatego też z radością i zadowoleniem należy powitać najnowsze opracowanie Stefana Dudry, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego, poświęcone jednej z najwybitniejszych postaci w historii naszej Cerkwi w XX wieku - długoletniego Jej zwierzchnika - metropolicie warszawskiemu i całej Polski Dionizemu.

Metropolita Dionizy (Waledyński) żył w czasach przełomowych dla Cerkwi prawosławnej w Polsce. Urodzony w 1876 r. w dalekim Muromiu, wkrótce po złożeniu ślubów mniszych i otrzymaniu święceń kapłańskich znalazł się w Chełmie. Nie upłynęło wiele czasu, gdy odradzająca się po wieloletniej niewoli Rzeczpospolita stała się jego drugą, ale najważniejszą Ojczyzną. Bóg dał mu żyć w czasach niezwykle trudnych i złożonych pod względem politycznym. Na własne oczy obserwował on tworzenie się zrębów państwowości polskiej, w ramach której godne miejsce musiała przecież zająć Cerkiew prawosławna - druga pod względem liczby wiernych wspólnota religijna w II Rzeczypospolitej. Pełniąc od 1923 r. funkcję metropolity warszawskiego i całej Polski zmuszony byt stawić czoła wielu problemom: doprowadzić do końca rozpoczęte przez jego tragicznie zmarłego poprzednika dzieło autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce, zmierzyć się z nieprzychylnością władz państwowych wobec Prawosławia, narastającymi problemami narodowościowymi, wreszcie akcją rewindykacyjną i burzeniem prawosławnych świątyń w 1938 r., których celem było konsekwentne ograniczenie stanu materialnego Cerkwi i możliwości jej rozwoju, a w dalszej perspektywie czasowej całkowite zrujnowanie Prawosławia w naszym kraju. Pomimo nieprzychylności państwa wobec Cerkwi, często graniczącej z wrogością, gdy wybuchła II wojna światowa metropolita nawoływał do obrony Ojczyzny „w imieniu zwycięstwa prawdy i sprawiedliwości", a w okresie okupacji hitlerowskiej na tyle, na ile było to tylko możliwe, pomimo nieustannego nacisku władz okupacyjnych, roztaczał opiekę duszpasterską nad powierzoną mu owczarnią. Okres powojenny i nowa rzeczywistość społeczno-polityczna nie przyniosły mu nagród za dotychczasowe wysiłki. Władza już w 1948 r. doprowadziła do odsunięcia go od zarządu Cerkwią, którą dane mu było kierować przez ćwierć wieku. Zmarł 1 5 marca 1960 r. w cieniu swych następców.

W okresie sprawowania funkcji głowy PAKP metropolita Dionizy musiał podejmować szereg niezwykle ważnych, choć niekiedy z pozoru kontrowersyjnych i niezrozumiałych decyzji. Dopiero oceniając je z perspektywy czasu można być pewnym, że ich jedynym celem było zachowanie jedności Cerkwi oraz Jej wzmocnienie. Metropolita Dionizy, niosący ogromny ciężar odpowiedzialności za losy Prawosławia w Polsce, uważał Cerkiew za dobro wspólne wszystkich wiernych i Jej poświęcił całe swoje długie życie, swymi trudami graniczące z tym, jakie przeszli chrześcijanie - wyznawcy Chrystusa w cesarstwie rzymskim, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa czy też w Europie Wschodniej w okresie władz radzieckiej.

Obok niestrudzonej działalności arcypasterskiej metropolita Dionizy wykazywał też dużą aktywność w sferze naukowej. Był profesorem teologii Uniwersytetu Warszawskiego, przywiązywał ogromne znaczenie do przygotowania kadr dla Cerkwi. Ten naukowy aspekt jego życia w niniejszej publikacji został jedynie zasygnalizowany. Wierzę, że bogata naukowa, pisarska i homiletyczna spuścizna metropolity doczeka się kiedyś szerszego, odrębnego opracowania, na które z pewnością zasługuje.

Zachęcając czytelników do lektury niniejszej pracy, wyrażam szczerą nadzieję, że posłuży ona odkrywaniu wciąż mało znanych bądź zapomnianych kart historii Prawosławia w Polsce. Niosąc w sobie bogatą wiedzę poznawczą, książka ta powinna bowiem przyczynić się do lepszego rozumienia obecnej działalności naszej Cerkwi, do traktowania Jej - naszej Matki, z należną mądrością i pełną odpowiedzialnością.

Autorowi opracowania dziękuję za podjęty, ważny dla Prawosławia, trud i życzę Bożego błogosławieństwa kolejnym podobnym inicjatywom, zaś osobom na różnych etapach zajmującym się redakcją publikacji i przygotowaniem jej do druku dziękuję za ich pracę.

 

Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce