46,00zł

Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.3

Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.3

OSTATNI TOM DZIEJÓW MONASTERU W JABŁECZNEJ
 
Nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazał się trzeci, ostatni tom „Historii Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej” autorstwa ks. protoprezbitera Serafina Żeleźniakowicza. Napisana w języku rosyjskim książka stanowi ostatnią, najbardziej obszerną część pracy doktorskiej ks. Serafina, obronionej w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w 1965 roku.
Trzeci tom tego obszernego dzieła stanowi kontynuację poprzednich tomów (pierwszy z nich ukazał się w 2006, a drugi w 2007 roku). Obejmuje on dzieje monasteru w Jabłecznej od odrodzenia państwowości polskiej w 1918 r. do 1962 roku. Cała praca została napisana z wyjątkową rzetelnością i skrupulatnością, z szerokim wykorzystaniem materiałów źródłowych, w tym znajdujących się w archiwach krajowych i zagranicznych. Stanowi ona swego rodzaju hołd założycielom i mnichom wspólnoty, którzy pomimo wyjątkowo niesprzyjających uwarunkowań politycznych w okresie unii brzeskiej 1596 r. i następujących po niej prześladowaniach prawosławnych w Rzeczypospolitej, zawsze pozostawali wierni Prawosławiu.
Prace jest bogato ilustrowana kilkudziesięcioma fotografiami, prezentującymi widoki monasteru z przełomu XIX/XX wieku, zdjęciami przełożonych wspólnoty z tego okresu oraz innymi fotografiami związanymi z monasterem w Jabłecznej. Szczególną uwagę zwraca obszerny, kilkudziesięciostronicowy wykaz wykorzystanych źródeł i literatury, jak też wykaz znanych przełożonych monasteru od czasu jego powstania wraz latami sprawowanej posługi.
Książka, oprawiona w twardą i estetyczną oprawę, jest szczególnie godna polecenia historykom, badaczom dziejów Prawosławia w Polsce oraz wszystkim tym, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.
________
Protopreswitier Sierafim Żelezniakowicz, Istorija Jabłoczinskogo Swjato-Onufrijewskogo monastyrja w trech tomach, tom III – Jabłoczinkskij monastyr’ w mieżwojennych, wojennyj i poslewojennyj periody do naszych dniej. 1918-1962, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2009, ss. 383.

Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.1
Istoria Jabłoczinskogo Swiato-Onufrijewskogo Monastyria t.2

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o producencie
Metropolia Prawosławna
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce