Top » Katalog » Książki » Orthdruk »

22,00zł 20,00zł

Święta Liturgia św. Jana Złotoustego

Święta Liturgia św. Jana Złotoustego

Tytuł: ŚWIĘTA LITURGIA św. Jana Złotoustego
Wydawnictwo: Orthdruk
Wydanie: Białystok 2008
ISBN: 978-83-89396-29-7
Liczba stron: 96
Wymiary: 17,3 x 19,5 cm
Okładka: twarda
Tekst w języku polskim i transliteracji polskiej języka cerkiewnosłowiańskiego

ZNACZENIE ŚWIĘTEJ LITURGII W ŻYCIU PRAWOSŁAWNEGO CHRZEŚCIJANINA


Święta Liturgia w Cerkwi prawosławnej rozpoczyna się wezwaniem kapłana: „Błogosławione Królestwo Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków”. Wyrażenie to informuje wszystkich zebranych, że uczestnictwo w liturgii przybliża nas do Królestwa Bożego. Liturgia jest bowiem momentem, w którym jednoczy się Cerkiew Ziemska z Niebiańska we wspólnym wysławianiu Trójjedynego Boga. Dzięki niej mamy możliwość już tu na ziemi odczuwania radości Królestwa Bożego, które otwiera swe bramy przed każdym, kto do niego dąży i jego pragnie. Święta Liturgia jest więc szczególnym spotkaniem człowieka z Bogiem. W języku greckim słowo liturgia oznacza: „wspólne działanie, służbę, lub wspólną publiczną modlitwę”. Liturgia zawsze spełnia rolę zgromadzenia eucharystycznego wspólnoty wiernych. Owo zgromadzenie - ludzi zjednoczonych wspólną miłością i wiarą wokół kielicha eucharystycznego - jest najwierniejszą ikoną Cerkwi. Pełnia Cerkwi bowiem istnieje tylko tam, gdzie dokonuje się Eucharystia, która jest darem Boga dla ludzi w odpowiedzi na ich modlitwy. „Powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają je od Ojca Mojego, Który jest w Niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w Imię Moje, tam jestem pośród nich” - mówi Jezus Chrystus /Mat. 18,19-20/.
Eucharystia jest centralnym i najważniejszym sakramentem Cerkwi. W stosunku do Eucharystii wszystkie pozostałe sakramenty maja charakter podrzędny. Chrzest i bierzmowanie rozpoczynające życie chrześcijanina - otwierają dostęp do Eucharystii, spowiedź daje możliwość powrócenia po grzechu do jedności ze wspólnota wiernych w Eucharystii, kapłaństwo - jest ustanowione w celu przewodniczenia zgromadzeniu eucharystycznemu, przez małżeństwo - mąż i żona w swym nowym powołaniu jednoczą się w Eucharystii, w sakramencie namaszczenia chorych olejem modlimy się o zdrowie wiernego, aby nie został przerwany w jego życiu udział w tajemnicy Eucharystii.
Życie i działalność każdego członka Cerkwi koncentruje się wokół Świętej Liturgii będącej zgromadzeniem eucharystycznym. Dlatego też odłączenie od Eucharystii jest odłączeniem od Cerkwi. Kto nie uczestniczy w Eucharystii, nie żyje w Cerkwi, gdyż Cerkiew będąca zgodnie z nauczaniem ap. Pawła Ciałem mistycznym Chrystusa jest tam, gdzie jest Eucharystia.
Słowo Eucharystia po grecku oznacza dziękczynienie. Liturgia eucharystyczna jest więc dziękczynną ofiara przynoszoną przez ludzi Bogu za Jego zbawienną ofiarę na Krzyżu, która przywróciła nam nadzieje na życie wieczne.
Słowa 7. Ewangelii św. Jana: „Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym /Jan 6, 54/” - mówią nam, że Eucharystia jest zalążkiem zmartwychwstania, źródłem życia wiecznego, naszej przemiany i przebóstwienia. Przystępując do Eucharystii przyjmujemy Ciało Jezusa Chrystusa nie zmarłego, lecz zmartwychwstałego. Dlatego uczestnicząc w Eucharystii, pozyskujemy nowe siły do nowego życia. Eucharystia odnawia w nas życie duchowe, prowadząc do przemiany i naszego osobistego zmartwychwstania. Każda Święta Liturgia jest więc miejscem zjednoczenia ze Zmartwychwstałym Jezuem Chrystusem. Ojcowie pierwszych wieków (św. Jan Złotousty, św. Bazyli Wielki) mówili nawet, że Pascha chrześcijańska sprawowana jest nie tylko raz w roku, lecz co niedzielę, a nawet kilkakrotnie: trzy, cztery razy w tygodniu traktowali ją bowiem jako ofiarę eucharystyczną.
Święta Liturgia zajmuje centralne miejsce w dobowym cyklu nabożeństw, pozostałe nabożeństwa powstały tylko po to, aby wierni mogli się w należyty sposób do niej przygotować a podczas niej, do spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem w Eucharystii.

o. Piotr Pietkiewicz


Eucharystia - (gr. dziękczynienie) jest to sakrament, w którym wierni jednoczą się ze swym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, spożywając Jego prawdziwe Ciało i Krew. Cerkiew prawosławna naucza, że podczas Świętej Liturgii ofiarowany chleb i wino przemieniają się prawdziwie, tzn. realnie, w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Jest to przemiana zupełna i rzeczywista, której prawda jest jednak nam ludziom grzesznym - w widzialny sposób w tym doczesnym życiu niedostępna. Przyjmujemy ją jako tajemnice wiary, jedynie w sposób mistyczny dostępną naszemu rozumowi. Dzieje się tak dlatego, że człowiek pogrążony w grzechu swoim wzrokiem nie jest w stanie zobaczyć realności duchowej, świata duchowego. Nie pozwala mu na to jakby pewna zasłona, która oddziela te dwa światy: duchowy i materialny; niebiański i ziemski. Pokonanie granicy dwu światów możliwe jest tylko na drodze wiary i przebóstwienia, czyli dostąpienia Laski Bożej.
W Ewangelii istnieje przykład, kiedy to apostołowie na Górze Tabor dostąpili stanu przebóstwienia i ujrzeli Przemienionego Jezusa Chrystusa. Przez moment byli Świadkami prawdziwej Boskości Jezusa, zdjęta została im z oczu zasłona, która oddzielała te dwa światy.
Przemienienie Pańskie pozwala nam częściowo zrozumieć tajemnicę Eucharystii, gdyż tak jak Boskość Jezusa była ukryta przed wzrokiem ludzi, tak prawdziwe Ciało i Krew Jezusa ukryte są pod widzialną postacią chleba i wina eucharystycznego. Granicę, której nie może przekroczyć wzrok, przekracza nasza wiara, bez której nie można przystępować do sakramentu Eucharystii, i która jest istotą sakramentalnej więzi obu światów łączących się w Najświętszym Sakramencie.

Spis przypisów
1. Eucharystia
2. Czas
3. Lektor
4. Troparion
5. Kondakion
6. Ołarz
7. Żertwiennik
8. Królewskie wrota
9. Prosfora
10. Diskos
11. Czasza
12. Zwiezdica
13. Małe pokrowce
14. Duży pokrowiec
15. Kliros
16. Liturgia katechumenów
17. Prestoł
18. Antyfona
19. Prokimen
20. Apostoł
21. Ewangelia
22. Kazanie
23. Ektenia
24. Małe Wejście
25. Orarion
26. Soleja
27. Triswiatoje
28. Górne miejsce
29. Alleluja
30. Cerkiew
31. Liturgia wiernych
32. Wielkie Wejście
33. Antymins
34. Niceokonstantynopolilański Symbol Wiary
35. Anafora
36. Epikleza
37. Ililon
38. Ambona
39. Otpust

Recenzje (1)

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
3 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Ikonka okrągła /nr 7/
2 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 8/
1 x Dom mojej duszy - CD
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x Adam i Ewa - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Łampada nr 8 /n/
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
2 x Pocztówka P nr 02
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
2 x Prymaki - Mamina soroczka - CD
2 x Psałterz na cześć Matki Bożej
2 x Ikonka okrągła /nr 3/
1 x Boh + 2CD
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
2 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Haczyk do łampady nr 1 - nikiel
1 x Przeżywanie Liturgii. Przewodnik po Boskiej Liturgii
1 x Co to jest ikona?
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
1 x Apostoł nr 5
1 x Akatyst ku czci Iwierskiej Ikony Matki Bożej
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
3 x Misterium Śmierci
1 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
2 x Jepitrachil i poruczy biało - srebrne
1 x Encyklopedia T.61
3 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja"
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Czotki 50 - czarne
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 5/
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia
2 x Ateńska świątynia
1 x Synaksarion - 07 Lipiec
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Czytania Liturgiczne 2023
3 x Życie, choroba, śmierć
1 x Elpis nr 15/16
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Co widzieliśmy i słyszeliśmy
2 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Leksykon terminologii prawosławnej
1 x Elpis nr 2
1 x Misteria uzdrowienia
2 x Przebóstwienie człowieka
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Świadczyć o wierze naszych Ojców - Cegiełka na budowę cerkwi
1 x Kolędy vol.1 - Chór duchowieństwa
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy tw
1 x Kopije duże d
1 x Akatyst przed ikoną MB "Uzdrowicielki" - Odrynki - CD
1 x Pas z modlitwą
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /RR/
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
1 x Draperie w malarstwie ikonowym
1 x Elpis nr 4
1 x Ikonka okrągła /nr 15/
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Synaksarion - 06 Czerwiec
2 x So swiatymi upokoj - CD
2 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Tryptyk /nr 1/
1 x Święty Sylwan z Góry Atos
1 x Kolorowanka - Nasze spotkanie z Bogiem
1 x Łampada stojąca /nr 07 M/
1 x Franciszek Skoryna. Mała księga podróżna 1522-2022
1 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Olej do łampad /23-1l/
1 x Łampada nr 9 złocona
2 x Powrót do raju
1 x Łampada stojąca /nr 07 D/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 3/
1 x Synaksarion - 04 Kwiecień
1 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
1 x W drodze ku wieczności
1 x Św. Katarzyna
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
4 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Elpis nr 17/18
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3
1 x Eucharystia pierwszych chrześcijan
1 x Dusza człowieka
3 x Zamordowane wsie
1 x Biblia w j. rosyjskim
1 x Materiał biało - złoty /nr 10/
1 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
1 x Latopisy A. Supraskiej - 13 Hymnografia i śpiew cerkiewny w RP
1 x Uchwyt knotu do łampadki - mały
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x Słova na vietrovi - Słowa na wietrowi
1 x Sakrament Spowiedzi. Modlitwy.
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Materiał biało - złoty /nr 8/
1 x Bielski Hostinec 62/2020 Widowo.
1 x Ciało człowieka w malarstwie ikonowym
1 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Świeca ofiarna /nr 20/
1 x CD - (Szurbak)K Nagrania archiwalne 1973-1980
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
2 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x Deska do ikony 21x25
1 x Wsienoszcznoje Bdienije CD
1 x Encyklopedia T.62
2 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Wielki Post
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Synaksarion - 01 Styczeń
2 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Synaksarion - 05 Maj
1 x Apteka ojca Gabriela
1 x Katechizm Cerkwi Prawosławnej
1 x Synaksarion - 03 Marzec
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
2 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Pomiannik - tw b
1 x Dawno temu w Mirze ...
1 x Aniołek. Opowiadania
2 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
1 x Świeca ofiarna /nr 10/
1 x CD Bóg się rodzi !
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Akafist Preswiatiej Bogorodice "Mlekopitatielnica"
1 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
1 x Żywoty Świętych - październik
1 x Materiał żółto - złoto - bordowy /nr GR5/
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Łampada stojąca /nr 05/ złocona
1 x Łampada nr 13 złocona
1 x Ikonka okrągła /nr 5/
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Materiał czerwono - złoty /nr GR2/
1 x Encyklopedia T.65
1 x Droga do zbawienia
1 x Kopije małe d
1 x PC nr 77 Białystok - Zmartwychwstania Pańskiego (nr 2)
1 x O naszym prawosławiu
2 x Nieświęci święci
1 x CD - (Szurbak)K śpiewy Cerkiewne vol.5
1 x Ikonka okrągła /nr 17/
1 x Cypryjscy święci
1 x Św. Archanioł Michał /nr 3/
1 x Akatyst do św. Nektariusza - CD
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
2 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Akatyst do św. Jerzego - CD
1 x Ikona i Kosmos
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
2 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 14d mdf/
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
1 x Encyklopedia T.42
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Opowiadania duchowe
1 x Śpiewam Bogu Mojemu - CD
1 x Podrasnik - Sutanna - R.52
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
1 x Kopije średnie d
1 x Droga Kasandry
1 x Ikony. Teologia piękna i światła
1 x CD - Tobie przynależy wszelka chwała
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Deska do ikony 22x28
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
2 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
3 x Bóg na naszej ziemi. Życie Chrystusa dla dzieci.
1 x Arcybiskup gen. bryg. SAWA (Sowietow)
2 x Czotki czarne /nr 1/
2 x Św. Liturgia, Akatyst Zwiastowania Bogurodzicy - 2CD j.polski
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Terminarz - kalendarz 2023
1 x Molitwa Iisusowa t.4
1 x Encyklopedia T.64
1 x Sakrament Małżeństwa
1 x Kropidło duże
1 x Latopisy A. Supraskiej - 1 Prawosławni w dziejach RP
1 x Akafist Św. Męczennikom ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
1 x Deska do ikony 17x21
1 x Św. Sprawiedliwy Jan z Kormy
1 x Łampada stojąca /nr 08/ nieb
1 x O śmierci i życiu przyszłym
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
1 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Noc przed Bożym Narodzeniem
1 x Homilie niedzielne i świąteczne t. 1-2
1 x Pocztówka BN nr 46
1 x Strannik - Z bohohłaśnika pielgrzyma CD
1 x Wielki Post i konsumpcyjne spłeczeństwo
1 x Nasz język liturgiczny - pomoc czy utrudnienie
1 x Pocztówka BN nr 45
1 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
1 x Czytania na 2024 rok - kalendarz
1 x Opowieść o Aniołku
1 x Kalendarz Prawosławny 2024
1 x Otcze Nasz
1 x J. Klinger. Dzieła zebrane, tom 2. O istocie prawosławia
1 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Biblia dla dzieci / Biblija dla ditej /ukr/
1 x Nasza wiara od kuchni
1 x Biblia dla dzieci / Biblija dla dietiej /ros/
1 x Kazańska Ikona Bogurodzicy /nr 10/
1 x Biblia dla dzieci
1 x Uczymy się z ikon. Narodzenie Chrystusa.
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x Czytania Liturgiczne 2024 - 5 egz.
1 x Kalendarz ścienny 2024 r. - mały Zaleszany
1 x Golden Orthodox Music 2CD
1 x Opowieści z Bajkowego Lasu
17.449,00zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce