29,90zł

Nowe Tablice czyli objaśnienie o cerkwi, liturgii, nabożeństwach

Nowe Tablice czyli objaśnienie o cerkwi, liturgii, nabożeństwach

Tytuł: Nowe Tablice czyli objaśnienie o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych
Autor: Beniamin arcybiskup Niżnego Nowogrodu i Arzamasu
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie: I Kraków 2007
Ilość stron: 290 s.
Oprawa: miękka
Wymiar: 150x230 mm
Seria: Mysterion

Nabożeństwa naszej Cerkwi prawosławnej nawet przy jednym spojrzeniu na ich piękno wywołują w pokornych duszach uczucie uwielbienia; lecz nieporównanie większe uczucie uwielbienia zarówno u duchownych, jak i modlących się wiernych może wywołać rozumienie tajemniczej mocy i istoty odprawiania nabożeństw cerkiewnych. U celebrujących bezkrwawą Ofiarę wzmacnia ono święty zachwyt, który jest wynikiem świadomego przeżywania nabożeństw, a zebranych z pokorą wiernych, przenosząc myślami niemal do niebiańskich przybytków anielskich, niepostrzeżenie pobudza do pozostawienia w słodkim zapomnieniu wszystkich trosk ziemskich. Wielu bogobojnych chrześcijan szukało sposobności oświecenia umysłu takim właśnie światłem zrozumienia i – nie znajdując pomocy odpowiadającej ich pragnieniu – zmuszonych było niekiedy czerpać ogólne wiadomości o cerkwi, nabożeństwie i wszystkich związanych z nimi ważnych rzeczach wyłącznie z księgi dawno wydanej, o nazwie Tablice (…)
W Nowych Tablicach arcybiskup Niżnego Nowgorodu Beniamin (1739–1811) proponuje systematyczny i jednocześnie popularny przegląd rytuału prawosławnego w ostatnim etapie jego rozwoju (od czasów Beniamina do dziś Liturgia prawosławna pozostaje niezmienna). Z tego właśnie wynika wartość traktatu oraz fakt, że nie stracił on swego znaczenia i dziś – może z powodzeniem służyć jako przewodnik po przestrzeni sakralnej, utensyliach liturgicznych, gestach i modlitwach chrześcijaństwa wschodniego.
Z Przedmowy G. Minczewa

Arcybiskup Beniamin (Krasnopiewkow) urodził się 29 lipca 1739 roku w diecezji sunkt-petersburskiej w rodzinie prawosławnego kapłana. Mnichem został w wieku dwudzicstu lat, po czym podjął pracę wykładowcy tilozofii i teologii w seminarium im św Aleksandra Newskiego w Sankt Petersburgu. W 1768 roku został mianowany prefektem seminarium, a dwa lata później jego rektorem Już jako archimandryta przez kilka lat był igumenem klasztoru Troicko-Siergijewskiego w pobliżu stolicy. W 1774 roku został wyświecony na biskupa, od 1775 roku sprawował godność arcybiskupa Archangielska, a od 1798 roku - arcybiskupa Niżnego Nowogrodu, gdzie zmarł w 1811 roku.
Zainteresowania naukowe arcybiskupa Beniamina ukształtowały się w seminarium i już wtedy kierowały się ku liturgice, a dokładniej objaśnieniu nabożeństwa prawosławnego w planie historycznym. Poznawszy dobrze grekę i łacinę, rozpoczął prace nad przekladem na rosyjski słynnego Euchologion sive Rituale Graecorum dominikanina Jacquesa Goara. Swoje miejsce w historii liturgiki prawosławnej osiągnął arcybiskup Beniamin dzięki kompilowanemu komentarzowi nabożeństwa Nowe Tablice (Новая Скрижаль). Pierwsze wydanie książki, powstałej w jeżyku cerkiewnosłowiańskim, ukazało się w 1803 roku: do końca życia Beniamin poprawiał i uzupełniał tekst dwóch kolejnych wydań. O popularności Nowych Tablic świadczy liczba ich wydań: w XIX wieku jeszcze sześć w języku cerkiewnosłowiańskim i kilkanaście w rosyjskim. Zainteresowanie tym tekstem nie maleje do dziś - w 1999 roku w Moskwie ukazało się kolejne wydanie traktatu w języku rosyjskim.

SPIS TREŚCI
Georgi Minczew Nabożeństwo prawosławne jako misterium i katecheza
Przedmowa
CZĘŚĆ PIERWSZA. O świątyni w ogóle, o wszystkich jej częściach oraz o wszystkich przedmiotach i utensyliach do niej należących
Rozdział I. O nazwach i świętości cerkwi
Rozdział II. O najważniejszych częściach cerkwi
Rozdział III. O Świętym Stole i jego utensyliach
Rozdział IV. O baldachimie nad Świętym Stołem
Rozdział V. O górnym miejscu i syntrononie
Rozdział VI. O stole ofiarnym i skewoiylakionie lub diakonikonie...
Rozdział VII. O ikonostasie, solei i ambonie
Rozdział VIII. O Wrotach Królewskich, katapetasmie lub zasłonie oraz o pozostałych wrotach
Rozdział IX. O świecznikach, wosku, świętym oleju i kadzidle
Rozdział X. O narteksie i schodach cerkiewnych, katechumenach i pokutujących
Rozdział XI. O świętym krzyżu
Rozdział XII. O świętych ikonach
Rozdział XIII. O nieustającej modlitwie, liczbie i czasie nabożeństw cerkiewnych
CZĘŚĆ DRUGA. O nabożeństwach zawartych w służebniku kapłańskim
Rozdział I. Porządek nieszporów
Rozdział II. Kompleta mała i wielka
Rozdział III. Czuwanie o północy (nokturn)
Rozdział IV. Porządek jutrzni
Rozdział V. Porządek godzin
Rozdział VI. Ryt Świętej i Boskiej Liturgii
Rozdział VII. Służba Boża albo Liturgia Świętego Jana Złotoustego..

Inne pozycje serii Mysterion:
Kult świętych
O świątyni Bożej
Teologia bizantyjska
Teologia mistyczna kościoła wschodniego
W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni
Powstanie wspólnej tradycji (100-600)
Mistycy wczesnochrześcijańscy

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
2 x Wniebowstąpienie Pańskie
2 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Chrzest Pański
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
2 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
2 x Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego
1 x AS - wiosna, lato - 2CD
1 x AS - komplet - wiosna, lato, jesień, zima - 4CD
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" nr 5
1 x AS - jesień, zima - 2CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" /nr 2/
2 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
3 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" nr 4 M
1 x Boże Narodzenie
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska" - laminat
2 x Spotkanie Pańskie
2 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x 12 Wielkich Świąt i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
2 x Akatyst za zmarłych
1 x Czotki 30 - czerwone
1 x Posledowanije Wieczerni i Utrenii - Służebnik
1 x Psałtir i molitwy po usopszym
1 x Służebnik -Liturgia św. Wasilia W. i Preżdieoswiaszcz. Darow /2d
1 x Sielskij trebnik
1 x Posledowanije Wieczerni i Utreni
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Czotki 30 - jasnoniebieskie
1 x Czotki 100 - czarne S /nr 1/
1 x Ikona Bogarodzicy "Dońska"
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 5 M/
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka" - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy z m-ru Stawronikita
1 x Ikona Bogarodzicy "Bielska"
1 x Czeremszyna -"Uśmiechnij się" - CD
1 x Prymaki - Mamina soroczka - CD
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
1 x Ikona potrójna mała /nr 10/
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Ikona podwójna duża /nr 10/
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja" /nr 2/
1 x Akatyst do św. ap. i ew. Jana Teologa
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" /nr 2/
1 x Apostoł nr 5
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - m
2 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 3 m/
1 x Ikona Bogarodzicy
1 x Ikona Bogarodzicy "Świętokrzyska"
1 x Ikona Bogarodzicy "Klirosowa"
1 x 12 Wielkich Świąt i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa /nr 3/
1 x Prymaki - Moj rodny kut ... - CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - d
1 x Ikona Bogarodzicy "Supraska"
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Ikona Bogarodzicy "Turkowicka"
1 x Biblia - scs z wycięciami
1 x Ikona podwójna duża /nr 14/
1 x Ikona Bogarodzicy "Znak" ze świętymi
1.438,85zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce