Top » Katalog » Książki » Orthdruk »

29,00zł

Święty Sylwan z Góry Atos

Święty Sylwan z Góry Atos

Autor: Archimandryta Sofroniusz (Sacharow)
Tytuł: Święty Sylwan z Góry Atos
Przełożył ks. Piotr Nikolski
Wydanie: Białystok 2007
Wydawnictwo: Orthdruk
ISBN: 978-83-89396-28-0

Żył na ziemi człowiek, mąż gigantycznej siły ducha. Długo modlił się z niepowstrzymanym płaczem:, "Zmiłuj się nade mną" , ale Bóg go nie słuchał. Upłynęło wiele miesięcy takiej modlitwy i siły jego duszy się wyczerpały. Wpadł w rozpacz i zawołał: „Jesteś nieubłagany!", l gdy wraz z tymi słowami coś jeszcze pękło w jego wyczerpanej z rozpaczy duszy, nagle ujrzał przez mgnienie oka żywego Chrystusa. Serce jego i ciało wypełnił ogień z taką siłą, że umarłby, gdyby ta wizja trwała choćby chwilę dłużej. Potem już nigdy nie mógł zapomnieć niewypowiedzianie łagodnego, bezgranicznie miłującego, radosnego, pełnego niepojętego pokoju spojrzenia Chrystusa. Przez następne długie lata swego życia nieustannie świadczył, że Bóg jest miłością — bezmierną i niepojętą.
Świadkiem Bożej miłości nazywa św. Sylwana jego uczeń i duchowy przyjaciel, archimandryta Sofroniusz. Obaj są autorami tej książki.
Dwóch mnichów ze Świętej Góry Atos, niewykształconego rosyjskiego chłopa i moskiewskiego inteligenta, połączyła wspólnota mistycznych doświadczeń. Św. Sylwan pisał o nich słowami pełnymi prostoty, bezpośrednio, ale z głęboką mądrością, archimandryta Sofroniusz jego myśli przełożył na język pojęć właściwych intelektualistom.

Od tłumacza
Książki Święty Sylwan z Góry Atos archimandryty Sofroniusza nie należy zaliczać do literatury ściśle hagiograficznej. Jest to raczej głęboki traktat ascetyczno-teologiczny, oparty na biografii św. Starca, jego zapiskach i wypowiedziach. Spotykamy się tutaj właściwie z dwiema wybitnymi postaciami i stajemy się świadkami ich duchowej przyjaźni. Drugą postacią jest sam autor. Jego droga duchowa nierozerwalnie splata się z drogą św. Sylwana. Z właściwą sobie dyskrecją Sofroniusz usuwa się na bok, lecz nie można pomniejszyć roli tego wybitnego teologa i ascety w powstaniu najwybitniejszego dzieła prawosławnej myśli ascetycznej minionego stulecia. Opatrzność sprawiła, że obok św. Sylwana, człowieka prostego i nieskłonnego do uprawiania uzbrojonej w skomplikowaną terminologię teologii naukowej, lecz obdarzonego wielką mądrością duchową, znalazł się arch. Sofroniusz, który potrafił wystarczająco skomplikować niepojęte dla nas w swojej prostocie nauki św. Starca. Podstawą bowiem zrozumienia czyichś słów jest - według arch. Sofroniusza - wspólnota doświadczenia. Słowa, które słyszy, każdy rozumie przez pryzmat własnego doświadczenia. Dlatego też mistyka zrozumie do końca tylko mistyk. Wprawdzie na podstawie współistotności rodzaju ludzkiego i za sprawą łaski Bożej słowo może w pewnym stopniu sprawić, że staniemy się uczestnikami doświadczenia cudzego, lecz najlepiej byłoby znaleźć pomost, czyli osobę łączącą elementy doświadczenia różnych ludzi, zdolną do przełożenia, na ile jest to możliwe, doświadczenia duchowego jednej osoby na język doświadczenia (przynajmniej intelektualnego) innych. Archimandryta Sofroniusz podążał tą samą drogą, co starzec Sylwan, a zarazem miał za sobą etap intelektualnych i duchowych poszukiwań współczesnego człowieka, bliski nam i zrozumiały.
Św. Sylwan przeszedł od prostej, naiwnej wiary do najgłębszego doświadczenia mistycznego. Mimo że w młodości zdarzały mu się poważne upadki, nigdy tej wiary nie utracił i nie odstępował od prawosławia. Jego doświadczenie duchowe i zrodzone z niego pisarstwo nie jest obciążone bagażem przeintelektualizowania i wątpliwości. Ale to wcale nie ułatwia zrozumienia jego słów. Przyzwyczajeni do złożonych i zawiłych dróg rozumowania, ślizgamy się po powierzchni wypowiedzi Starca, nie dostrzegając głębi ich ewangelicznej prostoty.
Archimandryta Sofroniusz, pochodzący z moskiewskiej rodziny inteligenckiej, artysta plastyk, człowiek wykształcony, we wczesnej młodości przeżył głęboki kryzys wiary. Uznał wówczas miłość chrześcijańską za przyziemny psychologizm i zaczął szukać bezosobowego Absolutu w medytacji transcedentalnej. Po latach poświęconych wytężonej ascezie i pracy twórczej przekonał się jednak, że obrana droga prowadzi donikąd - w zimną pustkę. Przybył na Górę Atos. Jego pokuta graniczyła z rozpaczą. Właśnie ta rozpaczliwa walka, którą miał za sobą również św. Sylwan, zbliżyła ich do siebie.

Spis treści:
Od tłumacza
Część pierwsza
ŻYCIE I NAUCZANIE STARCA

Rozdział I
DZIECIŃSTWO I LATA MŁODOŚCI
Czas służby wojskowej
Przyjazd na Świętą Górę
Rozdział II
ASCEZA MONASTYCZNA
Rozdział III
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I ROZMOWY STARCA
Rozdział IV
NAUCZANIE STARCA
O poznaniu woli Bożej
O posłuszeństwie
O Tradycji Świętej i Piśmie Świętym
O Imieniu Bożym
Myśli Starca o roślinach i zwierzętach
O pięknie świata
O nabożeństwie świątynnym
O podobieństwie człowieka do Chrystusa
O poszukiwaniu Boga
O odnoszeniu się do bliźnich
O jedności świata duchowego oraz o wielkości Świętych
O duchowym postrzeganiu świata
O dwóch sposobach poznawania świata
Przejawy łaski i złudzenia
Myśli o wolności
O osobistej relacji człowieka do osobowego Boga
O miłości do nieprzyjaciół
Rozróżnienie dobra i zła
Droga Kościoła
O różnicy pomiędzy miłością chrześcijańską a sprawiedliwością ludzką
Nieustanna modlitwa Starca
Rozdział V
O MILCZENIU UMYSŁU ORAZ O MODLITWIE CZYSTEJ
O trzech sposobach modlitwy
O rozwoju myśli grzesznej
U podstaw milczenia leży przykazanie Chrystusa: miłować Boga całym umysłem i z całego serca
Antropologiczne podstawy milczenia umysłu
Doświadczenie wieczności
Początek życia duchowego - walka z namiętnościami
Rozdział VI
O RODZAJACH WYOBRAŹNI ORAZ O WALCE Z NIĄ
Rozdział VII
O PRZENIKLIWOŚCI I JEJ RODZAJACH
Rozdział VIII
O NIESTWORZONYM BOŻYM ŚWIETLE I JEGO KONTEMPLACJI
O beznamiętności upodobniającej do Boga
O mroku ogołocenia
Rozdział IX
O ŁASCE BOŻEJ I O RODZĄCEJ SIĘ Z NIEJ ŚWIADOMOŚCI DOGMATYCZNEJ
Rozdział X
PRÓBY DUCHOWE
Rozdział XI
TRZYMAJ SWÓJ UMYSŁ W PIEKLE I NIE WPADAJ W ROZPACZ
Rozdział XII
O SŁOWIE BOŻYM I O GRANICACH MOŻLIWOŚCI STWORZENIA
O znaczeniu modlitwy za świat
Słowo ostateczne
Rozdział XIII
ODEJŚCIE STARCA
Rozdział XIV
Posłowie
Część druga
PISMA STARCA SYLWANA

Rozdział I
TĘSKNOTA ZA BOGIEM
Rozdział II
SŁOWO O MODLITWIE
Rozdział III
O POKORZE
Rozdział IV
O POKOJU
Rozdział V
O ŁASCE
Rozdział VI
O WOLI BOŻEJ I O WOLNOŚCI
Rozdział VII
O POKAJANIU
Rozdział VIII
O POZNANIU BOGA
Rozdział IX
O MIŁOŚCI
Rozdział X
JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI I JESTEŚMY PODOBNI DO PANA
Rozdział XI
O MATCE BOŻEJ
Rozdział XII
O ŚWIĘTYCH
Rozdział XIII
O PASTERZACH
O spowiednikach
Rozdział XIV
O MNICHACH
O monasterskim ekonomie
Rozdział XV
O POSŁUSZEŃSTWIE
Rozdział XVI
O WOJNIE DUCHOWEJ
Wielka nauka
Rozdział XVII
O MYŚLACH I O ZWIEDZENIU
Rozdział XVIII
PŁACZ ADAMOWY
Rozdział XIX
OPOWIADANIA O DOZNANYCH PRZEŻYCIACH ORAZ NIEKTÓRYCH SPOTKANIACH I ROZMOWACH Z ASCETAMI
Ojciec Jan z Kronsztadu
O ojcu Stratoniku
O młodym mnichu
Orzeł i kogut
Rozmowy z dziećmi
Ascetyczne myśli, rady i obserwacje
Myśli o odejściu
AKT ŚWIĄTOBLIWEGO SOBORU O KANONIZACJI ŚWIĘTEGO ASCETY SYLWANA Z GÓRY ATOS PROTOKÓŁ 00.823
SYNAKSARION ZWIĘZŁY ŻYWOT ŚWIĘTEGO OJCA NASZEGO SYLWANA Z GÓRY ATOS KTÓREGO PAMIĘĆ JEST OBCHODZONA 11/24 WRZEŚNIA
ROZMOWA STARCA O PALENIU TYTONIU

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
2 x Biblia dla dzieci
1 x Pocztówka P nr 09 scs
2 x Święty Sylwan z Góry Atos
2 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x M.-S. Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety
5 x Pomiannik - tw b
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
2 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi bielskiej
7 x Ikona i Kosmos
3 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
2 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
2 x Wiesiołek - Atos - ładan
2 x Pozowi Mienia Hospod' - S Bohohłasnika 2CD
2 x Księga metrykalna - O zmarłych
2 x Wstążka do szat - złota /sz/
2 x O dzieciach w Cerkwi
1 x Krople Bożej Miłości
2 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
4 x Służebnik - Liturgia św. Bazylego W. - scs
3 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x Materiał czerwono - złoty /nr GR2/
1 x Prawosławny Monastycyzm w RP
1 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
3 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny
2 x Ikona Chrystusa /nr 2/ - złocenie
1 x Św. Aleksander Newski
1 x Ikonka okrągła /nr 4/
2 x Nieświęci święci
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
1 x Elpis Tom 17
2 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Opowiadania duchowe
2 x Służebnik - Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
1 x Kolorowanka - Święta Wielka Męczennica Barbara
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 1
1 x Materiał biało - złoty /nr 6/
1 x Św. Mikołaj /md/
2 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka
1 x Kolory Prawosławia. Albania
1 x Encyklopedia T.63
7 x Polichromia Cerkwi Św. Mikołaja w Michałowie
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
2 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Ikona Chrystusa /MRR/
1 x O modlitwie Jezusowej
1 x Czasosłow /nr 4/
1 x Sakrament Małżeństwa
2 x Zeszyt ćwiczeń do nauki języka cerkiewnosłowiańskiego
1 x Piesnopienija Wielikich i izbrannych prazdnikow. Cz. 4
2 x Biblia dla dzieci
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
1 x Trebnik cz. 1 i 2
1 x Ikonka okrągła /nr 16/
1 x Pas z modlitwą
1 x Przedszkole i 5-latki. Naucz mnie Boże - Zeszyt ćwiczeń
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 2
1 x Encyklopedia T.61
1 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
1 x Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii t.1
1 x Wstążka do szat - srebrna /w/
2 x Przedszkole. Cerkiew i ja - Zeszyt ćwiczeń
1 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
2 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Materiał biało - złoty /nr 8/
1 x Śladami Jezusa Chrystusa po Ziemi Świętej
3 x Odwaga modlitwy
1 x Jerzy Konisski biskup mohylewski
1 x Czasosłow /nr 2/
1 x Bohohłasnik
1 x Zbuduję Cerkiew Moją ...
1 x Chrześcijańskie wychowanie dzieci
1 x Ikonka okrągła /nr 5/
2 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x Zmartwychwstanie i ikona
3 x Cerkiew prawosławna na Białostocczyźnie
1 x Ikona Bogurodzicy "Strastnaja" - ryza, ramka
1 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
2 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
4 x Apostołowie.
1 x PC nr 10 Kożany - Podwyższenia Krzyża Pańskiego
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
3 x Czotki 50 - czarne S
1 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
3 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Przebóstwienie człowieka
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Pomiannik
1 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
1 x Prawosławne pojmowanie małżeństwa
1 x Kopije duże d
1 x Św. Sergiusz z Radoneża Cudotwórca
1 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
2 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
2 x Euchologion monastyczny
1 x Piesnopienija Wielikich i izbrannych prazdnikow. Cz. 3
1 x Droga do szczęścia
4 x Ogień Ducha Świętego
1 x Dzieje Prawosławia na terenie diecezji lub-chełm do 1918r
1 x PC nr 102 Zgorzelec - św. Konstantyna i Heleny
1 x S nami Boh
2 x Akafist Preswiatiej Bohorodice "Wospitanije" z tłumaczeniem /tw.
1 x Kl. II - p.podst. - Śladami żywej wiary - podręcznik
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.2
1 x Wstążka do szat - srebrno - złota /sz/
1 x Nard - ładan
1 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Św. Michał
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Wypisy z Filokalii
1 x Łampada nr 8 /cz/ - złocona
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
2 x Akafist o upokojenii usopszych
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /wm/
2 x Św. Aleksandra Rzymska Męczennica
1 x Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876-1960
1 x PC nr 24 Czarna Białostocka - Św. Niewiast Niosących Wonności
2 x Akafist sw. Afanasiju, ihumienu Brestskomu
1 x Pocztówka BN nr 45
2 x Leksykon terminologii prawosławnej
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x Chełmsko - Podlaski zbiór melodii cerkiewnych
2 x Synaksarion - 04 Kwiecień
1 x W drodze ku wieczności
1 x Pocztówka BN nr 01/17
1 x Otwarte serce cerkwi
1 x Akatyst do M.B. „Kielich Nieupijający”
1 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Zamordowane wsie
1 x PC nr 100 Ryboły - św. Kosmy i Damiana
1 x PC nr 15 Podbiele - Św. proroka Eliasza
1 x Orzech włoski - Atos - ładan
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 3/
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - ćwiczenia
1 x Św. Jan Chrzciciel Prorok
2 x Św. Andrzej Apostoł Pierwszy Powołany
1 x Arcybiskup gen. bryg. SAWA (Sowietow)
1 x Cerkiewny Kalendarz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Nowosądeckie
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Św. Ksenia Petersburska
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik
1 x Encyklopedia T.43
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Wielki Post i konsumpcyjne spłeczeństwo
2 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
1 x Dlaczego nie jesteś w Cerkwi?
1 x PC nr 12 Bielsk Podlaski - Św. Trójcy
2 x Wielikij pokajannyj kanon
1 x Akatyst do św. Jerzego - CD
1 x PC nr 14 Bielsk Podlaski - Św. Trójcy (przy szkole ikonograficzn
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej
2 x Święta Ewangelia
1 x Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Frędzle złote 5 cm
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Ikona Bogarodzicy
1 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Synaksarion - 09 Wrzesień
1 x Trebnik scs /UPC/
1 x Czotki 30 - czarne /nr 4/
1 x PC nr 5 Augustowo - Św. ap. Jana Teologa
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
2 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x PC nr 17 Orla - Św. ap. Jana Teologa
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 50
1 x Zarys hagiografii prawosławnej
1 x Ikona Chrystusa w stojącej ramce
2 x Kolory Prawosławia. Polska
1 x Encyklopedia T.42
1 x Św. Car Mikołaj II i jego rodzina
1 x Dawno temu w Mirze ...
1 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia
1 x Droga do Królestwa Niebieskiego
1 x Kl. III - Historie biblijne i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Synaksarion - 03 Marzec
1 x Synaksarion - 06 Czerwiec
1 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
1 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
2 x Akatyst do św. Nektariusza
2 x Pocztówka BN nr 1
1 x Wstążka do szat biało-złota (nr 4) - szer. 30
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x Św. Symeon świadek Świętego Ducha
2 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Czotki 50 - czarne
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Sakrament Chrztu i Bierzmowania
1 x Opowieść o św. Ojcu Doroteuszu
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x materiał czarno - srebrny /nr 2/
2 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Sakrament Małżeństwa - Związek Miłości
2 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 K
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
2 x Wieczernia, Jutrznia, Prokimenony, Alleluja, Roz. -Służebnik
1 x Pocztówka BN nr 4
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Sakrament cz. 2
1 x Elpis nr 15/16
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
2 x Kolory Prawosławia. Bułgaria
1 x PC nr 18 Szczyty-Dzięciołowo - Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciel
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Hilarion Massalski. Archimandryta supraski
1 x Akafist Preswiatiej Bogorodice "Mlekopitatielnica"
1 x Świeca ofiarna /nr 10/
1 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x PC nr 23 Białystok - Wszystkich Świętych
1 x Pocztówka BN nr 5
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
1 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Łampada stojąca nr 14 z
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Kolorowanka - Moja cerkiew
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
1 x Ikonka okrągła /nr 3/
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x Tryptyk /nr 1/
1 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Pocztówka P nr 46
2 x Nasza wiara
1 x Synaksarion - 01 Styczeń
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" - koszulka
2 x Kolory Prawosławia. Serbia
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
1 x Łampada stojąca nr 14 f
1 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
1 x Oktoich
1 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Uczymy się Bożej miłości
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - ryza
1 x Prorok Mojżesz - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Biblia w opowiadaniach dla dzieci
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
1 x Kolory Prawosławia. Cypr
1 x PC nr 16 Parcewo - Św. Dymitra Sołuńskiego
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Krzyż naprestolny /czerwony/
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
1 x Kanonnik MP duży
1 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Kolorowanka
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - ćwiczenia
1 x Księga metrykalna - O zaślubionych
1 x Tryptyk /nr 6/
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Moskwa Północna, gdzie Droga Jarosławska
1 x Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Powrót do raju
1 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno s
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - ćwiczenia
1 x Rumuńscy święci
1 x Kolorowanka - Poznajemy święta cerkiewne
3 x Modlitwa otwiera niebo
1 x Ikonka okrągła /nr 15/
1 x Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia MB w Prawosławiu
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.1
1 x Ikona w ramce nr 1
1 x Eucharystia Apostołów
1 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x 100 lat aktywnego życia
1 x Nasz język liturgiczny - pomoc czy utrudnienie
1 x Wielkie święta prawosławne
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x Listy misjonarskie Św. Mikołaj Serbski (Przekład K.Tur)
1 x Pocztówka P nr 02
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x PC nr 77 Białystok - Zmartwychwstania Pańskiego (nr 2)
1 x Encyklopedia T.60
1 x Mirra - Atos - ładan
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy męczennicy wileńscy
1 x Pocztówka BN nr 46
1 x Elpis nr 17/18
1 x Misteria uzdrowienia
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 1/
1 x Chrystus Pantokrator /nr 1/
1 x Św. Andrzej
1 x Wstążka do szat czarno-złota (nr 4) - szer. 25
1 x Ikona Chrystusa /nr 10/
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (O) - szer. 30
1 x Częstochowska Ikona Bogarodzicy
1 x Wstążka do szat czarno-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Św. arch. Michał i Św. arch. Gabriel
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał"
1 x Wstążka do szat czarno-srebrna (nr 6) - szer. 30
1 x Św. Gabriel /Zabłudowski/
1 x Wstążka do szat czerwono-złota /GR/ - szer. 25
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby" nr 1
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (K) - szer. 25
1 x Chrystus Pantokrator /nr 2/
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 3/
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Wstążka do szat czerwono-złota /GR/ - szer. 40
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Ikona Chrystusa /nr 3/
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich"
1 x Ikona Bogarodzicy Tichwińska
1 x Augustowska Ikona Bogarodzicy
1 x Ikona Bogarodzicy "Spójrz na mą pokorę"
1 x Archanioł Gabriel
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Wstążka do szat czerwono-złota (nr 6) - szer. 25
1 x Ikona Bogarodzicy Ostrobramska
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Chrystus /nr 3/
1 x Co to jest ikona?
1 x Mandylion /nr 1/
1 x Święty Jan z Kronsztadu - żywot i duszpasterstwo
1 x Obraz Sacrum
1 x Ikona potrójna duża
1 x Chrystus błogosławiący dzieci
1 x Ikony ślubne /nr 24/
1 x Święty Bazyli Wielki - żywot i pisma
1 x Ikony ślubne /nr 25/
1 x Anioł Stróż /nr 2/
1 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Synaksarion - 02 Luty
1 x Św. Sylwan Atoski
1 x Św. Trójca /nr 2/
1 x Mandylion /nr 2/
1 x 10 Przykazań Bożych
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x Pocztówka BN nr 02/17
1 x Chrystus Pantokrator /nr 2/
1 x Św. Tatiana męczennica
1 x O śmierci i życiu przyszłym
1 x Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów Służebnik
1 x Św. Spirydon z Tremituntu Cudotwórca
1 x Ikona Bogurodzicy "Pokrow - Opieki" ryza, ramka biała
1 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka biała
1 x Ikona podwójna duża /nr 2/
1 x Mały Kościół
1 x Chrystus /nr 1/
1 x Ikony ślubne /nr 20/
1 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x Ikonka Anioł Stróż - plastik
21.704,75zł
Informacje o producencie
Orthdruk
Inne produkty
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce