0,50zł

Św. Jerzy Stepaniuk z Policznej męczennik /m/

Św. Jerzy Stepaniuk z Policznej męczennik /m/
 • Święty męczennik Jerzy Stepaniuk z Policznej
  Wymiary: 74 x 100

  Święty Jerzy Stepaniuk urodził się 6 kwietnia 1881 r. we wsi Policzna, ówczesnej guberni grodzieńskiej, w rodzinie podoficera w stanie spoczynku Fiodora i Marty Stepaniuków.
  Z zapisu w księdze metrykalnej parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku (obecnie na południe od Hajnówki w województwie podlaskim), do której należała wieś Policzna, wynika, że chrzest nowo narodzonego odbył się już 7 kwietnia. Chrzestnymi rodzicami byli: mieszkaniec wsi Kuraszewo Bazyli Szczerbak oraz mieszkanka wsi Policzna Anna Stepaniuk. Sakrament sprawował proboszcz werstockiej parafii o. Antoni Biegałowicz.
  W 1900 r., po otrzymaniu stosownego wykształcenia, Jerzy podjął pracę nauczyciela w szkole we wsi Nogorodowicze (gmina Brześć). Ożenił się też z Eufrozyną Łogosz ze wsi Ochonowo. Urodziło się im troje dzieci, ale w wyniku chorób zakaźnych wszystkie zmarły jeszcze w dzieciństwie. Pobudziło to Jerzego do podjęcia decyzji o poświęceniu swego życia Bogu.
  W 1911 r. ukończył kursy duszpasterskie w Moskwie i po otrzymaniu święceń kapłańskich został skierowany do wsi Glinowka powiatu lepsińskiego okręgu siemireczeńskiego. Glinowka znajdowała się na terenie wchodzącego w skład Imperium Rosyjskiego Turkiestanu, około 450 km na północny-wschód od Ałma-Aty i 250 km od granicy z Chinami. W 1913 r. kapłan przeniósł się do znajdującej się w tym samym powiecie wsi Andrejewskoje. Poza odprawianiem nabożeństw, nauczał religii i arytmetyki w miejscowej szkole.
  Wraz z matuszką Eufrozyną o. Jerzy już w Turkiestanie doczekał się czworga następnych dzieci: Heleny (1910, zmarła w 2006 r.), Mikołaja (1912, zginął podczas II wojny światowej), Taisy (1914, żyje do dziś ze starszą córką, zięciem i wnukami na Litwie) i Niny (1917, zmarła w 2005 r.).
  Okres I wojny światowej i rewolucji 1917 r. zastał ks. Jerzego w Andrejewskoje. W 1918 r. niektórzy kapłani zaczęli opuszczać Rosję i wyjeżdżać do Chin. W Turkiestanie zaczęły pojawiać się słuchy, że duchowieństwo ma być zlikwidowane. Nie trzeba było długo czekać na to, żeby wieści te zaczęły przybierać realne kształty. Wiosną i latem 1918 r. ziemia siemireczeńska spłynęła krwią pierwszych duchownych– męczenników, którzy ponieśli śmierć w bratobójczej wojnie białych z czerwonymi.
  Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta i niebezpieczna. Żona ks. Jerzego zaczęła prosić go, aby wyjechali do Chin i tam przeczekali smutę, on jednak odrzekł: Wkrótce jest święto Św. Trójcy. Co ludzie powiedzą?” i postanowił, że nie pozostawi swych wiernych. Do wsi wkroczyli „czerwoni”, kapłana aresztowano i przez dwa tygodnie trzymano pod strażą w miejscowym sielsowiecie. Po trwającym tydzień areszcie ks. Jerzego wyprowadzono na znajdujący się we wsi plac z nadzieją, że znajdą się świadkowie jego niewygodnych dla władzy radzieckiej postępków i oskarżą go o te czy inne przewinienie. Jednak nic takie się nie stało i kapłana wypuszczono na wolność. Dwa tygodnie później do wsi wszedł kolejny oddział „czerwonych”, dowodzony przez Iwanowa. Do domu ks. Jerzego podeszli uzbrojeni czerwonoarmiści i zaczęli się o niego dopytywać. „Nie ma go w domu” – odrzekła matuszka Eufrozyna, lecz duchowny wyszedł w ślad za nią, mówiąc: „To ja. Czego potrzebujecie?”. „Jesteście aresztowani” – usłyszał. Przez pół dnia kapłana trzymano pod strażą w jego własnym domu. W tym czasie matuszka trzykrotnie chodziła do miejscowych władz, aby wyjaśnić z jakiego powodu aresztowano jej męża, co złego uczynił. W końcu odpowiedziano jej: „Może i nikomu nic złego nie zrobił, ale co nosi w swoich myślach, tego już nie wiemy”. Kapłan poprosił też matuszkę, aby z cerkwi przyniosła księgi. Uporządkował je, po czym zaczął pisać notatkę adresowaną do swego przełożonego – ks. prot. Włodzimierza Cedryńskiego z Leps. Notatka ta jest w istocie przedśmiertnym testamentem.
  „Właśnie znajduję się pod strażą dwóch uzbrojonych żołnierzy. Siedzę w pokoju. Przygnębienie i smutek do bólu. W myślach zarysowuje się śmierć i przygląda się swymi zapadłymi oczyma. Przed oczyma przechodzi całe minione życie. Z bólem uświadamiam sobie, że za 18 lat służby ludziom w nagrodę otrzymałem „straż honorową”. Czuję, że cierpię z powodu wiary, prawdy i otwartości oraz z miłości do prostych ludzi, którzy w ciemnocie sprzedają swych najlepszych przyjaciół, ludzi bolejących za nich, swych pasterzy. Nie pozostawiajcie w sieroctwie żony-wdowy i malutkich dzieci. Bardzo żałuję, że nie zdołałem uczynić jej życia bardziej szczęśliwym. Dziękuję swym parafianom, którzy współczują mi w okresie ciężkiej próby. Szczególnie dziękuję Zofii Iwanowie Bakczewskiej za zainteresowanie i przyjazd do wsi Andrejewskoje, wszystkim zaś pozostałym...niech Bóg wybaczy straszny grzech zdrady.”
  ...Zmieniła się straż, a końca sprawy nie słychać... Po południu kapłana pod konną strażą poprowadzono za wieś na miejsce kaźni. Zdążył jeszcze objąć żonę i czworo dzieci, mówiąc: „Żegnaj”. Niewiasta zemdlała, potem jednak doszła do siebie, powiedziała do dzieci: „Dzieciaczki, chodźmy po raz ostatni popatrzeć na tatusia” i podążyła za tłumem ludzi towarzyszących oddalającemu się konduktowi, który właśnie wchodził na główną ulicę wsi wypełnioną ludźmi. Prowadzony na kaźń kapłan w eskorcie konnych czerwonoarmistów kilka razy obrócił się do matuszki, mówiąc: „Idź do domu, nie strasz dzieci”, na co ona odpowiedziała: „Gdzie ty, tam i ja!”. Jeden z konwojentów chwycił matuszkę za ręce, próbując zagrodzić jej drogę. Wywiązała się szamotanina. Niewiasta ponownie straciła przytomność. Tymczasem o. Jerzego wyprowadzono już za miasto. O tym, jak wyglądały ostatnie minuty jego ziemskiego życia, wiemy dzięki naocznemu świadkowi – Maksymowi Chalejewowi, który wówczas był 12-letnim dzieckiem. Znajdował się on w grupie dziesięciu chłopców, którzy biegli za konduktem, w którym kapłana prowadzono na egzekucję. O. Jerzy ubrany był w czarną sutannę i czarną skufię, a na piersi miał kapłański krzyż. Gdy wyprowadzono go za wieś, przy urwisku nad rzeką czerwonoarmiści zsiedli z koni, pozostawili je koniuszemu, a sami wraz z duchownym zeszli w dół, ku rzece Czindżał. Z góry zdarzenie obserwowały kobiety i grupa kilkunastoletnich chłopców. Żołnierze przepędzili niewiasty, jednak chłopców nie ruszyli. O. Jerzy podszedł bliżej do rzeki, osunął się na kolana i unosząc nieco dłonie w górę zaczął się modlić. Potem wstał, złożył dłonie na piersiach na kształt krzyża i głośno zawołał: „Przyjmij, Panie, moją grzeszną duszę!”.
  Na znajdującym się za wsią cmentarzu o. Jerzego pochowali czterej kapłani: Michał Suszkow ze wsi Osipowka, Grzegorz Sztoka ło ze wsi Gierasimowka, Jan Iwaszczenko ze wsi Konstantynowka i Piotr Gołdajewicz ze wsi Czerkasskoje. Wierni jeszcze przez długie lata przychodzili na to miejsce, aby wznosić swoje modlitwy i czynią tak do dziś.
  Owdowiała matuszka wraz z czworgiem dzieci była prześladowana przez władze radzieckie. Przez pewien czas schroniła się u przyjaciela o. Jerzego – o. Michała Suszkowa, jednak i on w 1921 r. został pojmany i rozstrzelany. W 1925 r. matuszka Eufrozyna z dziećmi powróciła na rodzinną Zachodnią Białoruś, wchodzącą wówczas w skład Rzeczypospolitej.
  O. Jerzy Stepaniuk został zaliczony do grona świętych decyzją Św. Soboru Biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z 20 sierpnia 2000 roku. Jego pamięć Cerkiew prawosławna czci dwukrotnie: w dniu śmierci – 26 czerwca/9 lipca oraz wraz z innymi męczennikami i wyznawcami rosyjskimi XX wieku – w pierwszą niedzielę po 25 stycznia/7 lutego.Święty Jerzy Stepaniuk urodził się 6 kwietnia 1881 r. we wsi Policzna, ówczesnej guberni grodzieńskiej, w rodzinie podoficera w stanie spoczynku Fiodora i Marty Stepaniuków.
  Z zapisu w księdze metrykalnej parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku (obecnie na południe od Hajnówki w województwie podlaskim), do której należała wieś Policzna, wynika, że chrzest nowo narodzonego odbył się już 7 kwietnia. Chrzestnymi rodzicami byli: mieszkaniec wsi Kuraszewo Bazyli Szczerbak oraz mieszkanka wsi Policzna Anna Stepaniuk. Sakrament sprawował proboszcz werstockiej parafii o. Antoni Biegałowicz.
  W 1900 r., po otrzymaniu stosownego wykształcenia, Jerzy podjął pracę nauczyciela w szkole we wsi Nogorodowicze (gmina Brześć). Ożenił się też z Eufrozyną Łogosz ze wsi Ochonowo. Urodziło się im troje dzieci, ale w wyniku chorób zakaźnych wszystkie zmarły jeszcze w dzieciństwie. Pobudziło to Jerzego do podjęcia decyzji o poświęceniu swego życia Bogu.
  W 1911 r. ukończył kursy duszpasterskie w Moskwie i po otrzymaniu święceń kapłańskich został skierowany do wsi Glinowka powiatu lepsińskiego okręgu siemireczeńskiego. Glinowka znajdowała się na terenie wchodzącego w skład Imperium Rosyjskiego Turkiestanu, około 450 km na północny-wschód od Ałma-Aty i 250 km od granicy z Chinami. W 1913 r. kapłan przeniósł się do znajdującej się w tym samym powiecie wsi Andrejewskoje. Poza odprawianiem nabożeństw, nauczał religii i arytmetyki w miejscowej szkole.
  Wraz z matuszką Eufrozyną o. Jerzy już w Turkiestanie doczekał się czworga następnych dzieci: Heleny (1910, zmarła w 2006 r.), Mikołaja (1912, zginął podczas II wojny światowej), Taisy (1914, żyje do dziś ze starszą córką, zięciem i wnukami na Litwie) i Niny (1917, zmarła w 2005 r.).
  Okres I wojny światowej i rewolucji 1917 r. zastał ks. Jerzego w Andrejewskoje. W 1918 r. niektórzy kapłani zaczęli opuszczać Rosję i wyjeżdżać do Chin. W Turkiestanie zaczęły pojawiać się słuchy, że duchowieństwo ma być zlikwidowane. Nie trzeba było długo czekać na to, żeby wieści te zaczęły przybierać realne kształty. Wiosną i latem 1918 r. ziemia siemireczeńska spłynęła krwią pierwszych duchownych– męczenników, którzy ponieśli śmierć w bratobójczej wojnie białych z czerwonymi.
  Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta i niebezpieczna. Żona ks. Jerzego zaczęła prosić go, aby wyjechali do Chin i tam przeczekali smutę, on jednak odrzekł: Wkrótce jest święto Św. Trójcy. Co ludzie powiedzą?” i postanowił, że nie pozostawi swych wiernych. Do wsi wkroczyli „czerwoni”, kapłana aresztowano i przez dwa tygodnie trzymano pod strażą w miejscowym sielsowiecie. Po trwającym tydzień areszcie ks. Jerzego wyprowadzono na znajdujący się we wsi plac z nadzieją, że znajdą się świadkowie jego niewygodnych dla władzy radzieckiej postępków i oskarżą go o te czy inne przewinienie. Jednak nic takie się nie stało i kapłana wypuszczono na wolność. Dwa tygodnie później do wsi wszedł kolejny oddział „czerwonych”, dowodzony przez Iwanowa. Do domu ks. Jerzego podeszli uzbrojeni czerwonoarmiści i zaczęli się o niego dopytywać. „Nie ma go w domu” – odrzekła matuszka Eufrozyna, lecz duchowny wyszedł w ślad za nią, mówiąc: „To ja. Czego potrzebujecie?”. „Jesteście aresztowani” – usłyszał. Przez pół dnia kapłana trzymano pod strażą w jego własnym domu. W tym czasie matuszka trzykrotnie chodziła do miejscowych władz, aby wyjaśnić z jakiego powodu aresztowano jej męża, co złego uczynił. W końcu odpowiedziano jej: „Może i nikomu nic złego nie zrobił, ale co nosi w swoich myślach, tego już nie wiemy”. Kapłan poprosił też matuszkę, aby z cerkwi przyniosła księgi. Uporządkował je, po czym zaczął pisać notatkę adresowaną do swego przełożonego – ks. prot. Włodzimierza Cedryńskiego z Leps. Notatka ta jest w istocie przedśmiertnym testamentem.
  „Właśnie znajduję się pod strażą dwóch uzbrojonych żołnierzy. Siedzę w pokoju. Przygnębienie i smutek do bólu. W myślach zarysowuje się śmierć i przygląda się swymi zapadłymi oczyma. Przed oczyma przechodzi całe minione życie. Z bólem uświadamiam sobie, że za 18 lat służby ludziom w nagrodę otrzymałem „straż honorową”. Czuję, że cierpię z powodu wiary, prawdy i otwartości oraz z miłości do prostych ludzi, którzy w ciemnocie sprzedają swych najlepszych przyjaciół, ludzi bolejących za nich, swych pasterzy. Nie pozostawiajcie w sieroctwie żony-wdowy i malutkich dzieci. Bardzo żałuję, że nie zdołałem uczynić jej życia bardziej szczęśliwym. Dziękuję swym parafianom, którzy współczują mi w okresie ciężkiej próby. Szczególnie dziękuję Zofii Iwanowie Bakczewskiej za zainteresowanie i przyjazd do wsi Andrejewskoje, wszystkim zaś pozostałym...niech Bóg wybaczy straszny grzech zdrady.”
  ...Zmieniła się straż, a końca sprawy nie słychać... Po południu kapłana pod konną strażą poprowadzono za wieś na miejsce kaźni. Zdążył jeszcze objąć żonę i czworo dzieci, mówiąc: „Żegnaj”. Niewiasta zemdlała, potem jednak doszła do siebie, powiedziała do dzieci: „Dzieciaczki, chodźmy po raz ostatni popatrzeć na tatusia” i podążyła za tłumem ludzi towarzyszących oddalającemu się konduktowi, który właśnie wchodził na główną ulicę wsi wypełnioną ludźmi. Prowadzony na kaźń kapłan w eskorcie konnych czerwonoarmistów kilka razy obrócił się do matuszki, mówiąc: „Idź do domu, nie strasz dzieci”, na co ona odpowiedziała: „Gdzie ty, tam i ja!”. Jeden z konwojentów chwycił matuszkę za ręce, próbując zagrodzić jej drogę. Wywiązała się szamotanina. Niewiasta ponownie straciła przytomność. Tymczasem o. Jerzego wyprowadzono już za miasto. O tym, jak wyglądały ostatnie minuty jego ziemskiego życia, wiemy dzięki naocznemu świadkowi – Maksymowi Chalejewowi, który wówczas był 12-letnim dzieckiem. Znajdował się on w grupie dziesięciu chłopców, którzy biegli za konduktem, w którym kapłana prowadzono na egzekucję. O. Jerzy ubrany był w czarną sutannę i czarną skufię, a na piersi miał kapłański krzyż. Gdy wyprowadzono go za wieś, przy urwisku nad rzeką czerwonoarmiści zsiedli z koni, pozostawili je koniuszemu, a sami wraz z duchownym zeszli w dół, ku rzece Czindżał. Z góry zdarzenie obserwowały kobiety i grupa kilkunastoletnich chłopców. Żołnierze przepędzili niewiasty, jednak chłopców nie ruszyli. O. Jerzy podszedł bliżej do rzeki, osunął się na kolana i unosząc nieco dłonie w górę zaczął się modlić. Potem wstał, złożył dłonie na piersiach na kształt krzyża i głośno zawołał: „Przyjmij, Panie, moją grzeszną duszę!”.
  Na znajdującym się za wsią cmentarzu o. Jerzego pochowali czterej kapłani: Michał Suszkow ze wsi Osipowka, Grzegorz Sztoka ło ze wsi Gierasimowka, Jan Iwaszczenko ze wsi Konstantynowka i Piotr Gołdajewicz ze wsi Czerkasskoje. Wierni jeszcze przez długie lata przychodzili na to miejsce, aby wznosić swoje modlitwy i czynią tak do dziś.
  Owdowiała matuszka wraz z czworgiem dzieci była prześladowana przez władze radzieckie. Przez pewien czas schroniła się u przyjaciela o. Jerzego – o. Michała Suszkowa, jednak i on w 1921 r. został pojmany i rozstrzelany. W 1925 r. matuszka Eufrozyna z dziećmi powróciła na rodzinną Zachodnią Białoruś, wchodzącą wówczas w skład Rzeczypospolitej.
  O. Jerzy Stepaniuk został zaliczony do grona świętych decyzją Św. Soboru Biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z 20 sierpnia 2000 roku. Jego pamięć Cerkiew prawosławna czci dwukrotnie: w dniu śmierci – 26 czerwca/9 lipca oraz wraz z innymi męczennikami i wyznawcami rosyjskimi XX wieku – w pierwszą niedzielę po 25 stycznia/7 lutego.

  opr. Jarosław Charkiewicz
Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x PC nr 88 - Jałówka Podwyższenia Krzyża
3 x Uchwyt knotu do łampadki - mały
1 x Św. Andrzej Apostoł Pierwszy Powołany
1 x Św. Katarzyna
1 x Św. Jerzy Stepaniuk z Policznej męczennik /m/
2 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Śpiewam Bogu Mojemu - CD
1 x PC nr 96 - Narew Kazańskiej Ikony
2 x Akatyst do Bogurodzicy Poczajewskiej
2 x PC nr 81 - Białowieża - św.Mikołaja
2 x Ikonka okrągła /nr 14/
3 x Elpis nr 17/18
2 x Wstążka do szat - złota /b.sz/
2 x Ikona Bogarodzicy Tichwińska
2 x O wierze i zbawieniu. Pytania i odpowiedzi
4 x Misterium Śmierci
2 x Anioł Stróż /3/
6 x Apostołowie.
3 x Cerkiew prawosławna w Polsce
1 x Kolory Prawosławia. Cypr
2 x PC nr 37 Topilec - Św. Mikołaja
3 x Ojciec Arseniusz - Wyznawca Wiary
1 x Podniesienie Krzyża Pańskiego
3 x Jezus Chrystus /mdf nr 10/
4 x Kronika życia Michała Bułgakowa
3 x Świeca ofiarna /nr 2/
4 x Łampada nr 11 (zielona)
2 x Ikona Bogarodzicy "Atoska"
2 x Ikona w stojącym kiotie nr 3
2 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr1/ /mdf/
2 x Molitwosłow i psałtir (Blagovest)
1 x Ikona Bogarodzicy "Gospodarna" - Domostroitielnica
3 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 D
1 x Kolorowanka
2 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik /nr 2/
1 x Św. Helena /mdf/
1 x Ikona Narodzenia Jezusa Chrystusa Zwierki
1 x Synaksarion - 02 Luty
1 x Św. Piotr i św. Paweł /mdf/
1 x Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596
4 x Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego
3 x Węgielki do kadzielnicy 35
1 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
1 x Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu
2 x Łampada grecka nr 9503B mosiężna
2 x Ikona Bogarodzicy "Molebnica"
2 x Cypryjscy święci
1 x św. Spirydon (nr 1) /mdf/
3 x Akafist sw. Paisiju Swiatogorcu
3 x Żywot św. Marii Egipcjanki
1 x Cerkiew Przemienienia
1 x Obrączka /nr 1/ rozmiar 16
1 x Ikona Bogarodzicy "Wsiecarica" /mdf/
3 x Pomiannik - tw b
2 x Łampada nr 8 /cz/ - złocona
1 x Akafist priepodobnomu Onufriju Wielikomu
1 x Ikona Bogarodzicy "Agija Zoni"
1 x Biblia - Pismo Święte - średnie
3 x Węgielki do kadzielnicy 28
1 x Pocztówka P nr 05 /scs/
1 x Ikona Bogarodzicy "Spójrz na mą pokorę"
1 x CD - (Szurbak) - Całonocne Czuwanie
3 x Anioł Stróż /nr 3T/
3 x Akafist Uspieniju Preswiatoj Bogorodicy
1 x PC nr 39 Czeremcha Osada - Opieki Matki Bożej
1 x Ikona Chrystusa /nr 4/
2 x Księga metrykalna - O zmarłych
5 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
3 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
2 x Euchologion t.1, t2, uzupełniający - komplet
1 x Podstawka świecy nr 1
2 x Ikona Bogarodzicy "Bielska" - laminat
1 x Ostrobramska Ikona Bogarodzicy
3 x Czytania na 2022 rok - kalendarz
2 x Znakomimsia s Wietchim Zawietom
2 x Droga. Prawda. Życie 2
1 x Św. Paweł i Joanna (Szwajko)
1 x Viesna - Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Narodzenie Bogarodzicy
1 x Uzdrowienie ślepego od urodzenia
1 x Perły doliny Nurca
1 x Kolory Prawosławia. Albania
3 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Kwiat pustyni - Atos - ładan
3 x Akatyst do Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości
2 x Św. Mikołaj /nr 2/
1 x Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa /mdf nr 6/
1 x Pod opieką św. Grzegorza Peradze
4 x 100 lat aktywnego życia
1 x Jezus Chrystus z m-ru Stawronikita
1 x Modlitwa o Kielich
1 x Chrystus Pantokrator /nr 7/
1 x Lilia - ładan
1 x Ikona Chrystusa /nr 10/
1 x Materiał żółto - złoto - bordowo - czerwony /nr GR2/
1 x Ikonka Kazańska Bogurodzica plastik
1 x Przed i po jedzeniu
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 10/ PP
1 x Jesli sił nie chwatajet - CD
1 x Przedszkole. Cerkiew i ja - Zeszyt ćwiczeń
2 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Kolędy - Zaspiwajmo Rożdiennomu - CD
2 x Czeremszyna - Tęsknoty - CD
1 x Osnowy ikonopisnoho risunka
1 x CD Bóg się rodzi !
1 x Czeremszyna - Todar "co na sercu" - CD
1 x Akatyst do św. Nektariusza
2 x Ikony z monasteru w Zwierkach
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - ćwiczenia
1 x Kolory Prawosławia. Bułgaria
1 x Św. Niewiasty Niosące Wonności /mdf/
3 x Homilie t. III - IV
1 x Opowieść o świętym ojcu Doroteuszu
1 x PC nr 3 Bielsk Podlaski - Zmartwychwstania Pańskiego
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 14/
1 x Ikona Zwiastowania Bogarodzicy Zwierki
4 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Św. Mikołaj /nr 4/
1 x Ikona Podwyższenia Krzyża Pańskiego Zwierki
1 x Św. Mikołaj /nr 7/
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 18,5
5 x Alfabet prawosławnego przedszkolaka
2 x 12 Wielkich Świąt i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa /nr 3/
1 x Encyklopedia T.43
2 x Księgi metrykalne - O zaślubionych
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Św. Gabriel Zabłudowski męczennik /nr 2d/
1 x Św. Maria Magdalena
1 x Św. Mikołaj /nr 5/
1 x Anioł Stróż /nr 1/
1 x Pocztówka BN nr 02/17
1 x Łampada grecka nr 1 mosiężna
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby - Skoroposłusznica"
1 x Anioł na Ziemi
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 20
4 x Panichida i zaupokojnyje piesnopienija - CD
1 x Węgielki do kadzielnicy 50
2 x Czotki czarne /nr 1/
1 x Ikona Bogarodzicy "Na tronie"
1 x Pas z modlitwą
2 x Akatyst przed ikoną MB "Uzdrowicielki" - Odrynki - CD
2 x Katechizm Cerkwi Prawosławnej
2 x św. Aleksander Newski
1 x Ostatnia Wieczerza /mdf - nr 1/
1 x Akafist Sw. Hieorhiju
1 x Frędzle złote 5 cm
2 x Opowieść o Narodzeniu Jezusa Chrystusa
1 x Szalona miłość Boga
3 x Łampada nr 2 złocona
1 x Podryznik /1/
1 x Boże Narodzenie /nr 4/
4 x Knot do łampadki
1 x Św. Pantelejmon /nr 2/
1 x Ikona Bogarodzicy "Miłościwa"
1 x Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
1 x Ikona Chrystusa /nr 3/
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku)
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 3/
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 5 M/
2 x Kazańska Ikona Bogurodzicy /nr 10/
2 x Akatyst do św. Paraskiewy Serbskiej
1 x św. Maria Magdalena /nr 3d/
3 x Chrystus błogosłąwiący dzieci
1 x PARAKLIS Kanon modlitewny
1 x Św. Leoncjusz Stasiewicz
1 x Św. Gabriel Zabłudowski
1 x Św. Amfiłochiusz i Hiob Poczajowscy
2 x Św. Bazyli Martysz męczennik
1 x Orzech włoski - Atos - ładan
4 x Ikona Bogurodzicy "Kazańska" - ryza, ramka
1 x Nie zaniedbuj w sobie daru łaski.... Rozważania o kapłaństwie
2 x Ikona.Gieorgij Gaszew. Album
1 x Przemienienie Pańskie
1 x Biblia - Pismo Święte - małe
1 x Sobota Łazarza
1 x Materiał niebiesko - złoty /nr 6/
2 x CD - Tobie przynależy wszelka chwała
1 x Archanioł Gabriel
2 x Akatyst do św. Nektariusza - CD
1 x Encyklopedia T.41
1 x Kolorowanka - Święta Wielka Męczennica Barbara
1 x Przedszkole i 5-latki. Naucz mnie Boże - Zeszyt ćwiczeń
1 x Św. Adrian i św. Natalia
1 x Św. Andrzej
2 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 13 D/
1 x Św. Aleksander Newski
2 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Ikona Chrystusa /nr 10/
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x Co widzieliśmy i słyszeliśmy
2 x Zeszyt ćwiczeń - Poznajemy Nowy Testament
1 x Wylana mirra
1 x Św. Helena
2 x Sakrament Miłości
2 x Akatyst, życie i męczeństwo św. Gabriela Zabłudowskiego
2 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
1 x Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica
3 x Pascha - służba
1 x św. Jarosław Mądry
2 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Św. Piotr i Paweł /mdf/
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy - złocenie
1 x PC nr 91 - Klejniki Wniebowstąpienia Pańskiego
1 x Ikona Wskrzeszenia Łazarza Zwierki
3 x Iliton
1 x Ikona z Ukrzyżowaniem
1 x Krzyż drewniany nr 3
2 x Haczyk do łampady nr 2 D - nikiel
1 x Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018
2 x Ikona Bogarodzicy
1 x Św. Olga - 2 /mdf/
1 x Ikona Zstąpienia Jezusa Chrystusa do Otchłani Zwierki
2 x Kuraszewo. Lata minione
1 x Świecznik na świece ofiarne /nr 5 N/
3 x Opowieść o św. Ojcu Doroteuszu
1 x Molitwosłow i Psałtir
1 x PC nr 46 Kuzawa - Św. Barbary
1 x Jezus Chrystus /nr 11/D
1 x Wstążka do szat bordowo-złota (nr 6) - szer. 30
2 x Ikona Bogarodzicy "Uzdrowicielka - Celitielnica" /mdf/
2 x Świecznik na świece ofiarne /nr 7/
2 x Kościół Prawosławny
4 x Węgielki do kadzielnicy 40
1 x Krzyżyk srebrny /nr 27/
1 x Św. Michał Archanioł /nr 5/
2 x Św. Antoni Supraski mnich męczennik
1 x Ikona Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy Zwierki
2 x Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty
1 x Molitwosłow "Isceli mienia, Boże"(Blahowiest)
1 x Kadzidło Atoskie Anielskie
1 x Mandylion /nr 1/
2 x św. apostoł Paweł
3 x Zakładka do Ewangelii - niebieska
1 x Św. Anna
1 x Św. Jarosław książę
1 x Łampada stojąca /nr 11 n/
1 x Ewangelia skórzanej oprawie
1 x Ikona Niedowierzającego Tomasza Zwierki
3 x Latopisy A. Supraskiej - 8 Cerkiew a asymilacja - swój i obcy
2 x Kolędy - pp. Św. Wlkm. Jerzego - CD
2 x Synaksarion - 07 Lipiec
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
3 x Powrót do raju
2 x Gruzińscy święci, wyd.II
2 x Święci Rusi
1 x Materiał żółto - złoty /nr 10/ PP
1 x Św. Dymitr z Salonik
2 x Wstążka do szat biało-złota (Z) - szer. 30
1 x Św. Jerzy Zwycięzca - laminat
1 x Chrystus Pantokrator /nr 2/
1 x Nauka religii w szkole
1 x św. Ewa pramatka
1 x Anioł Stróż /nr 2d/
1 x Pocztówka BN nr 1
2 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał"
1 x Frędzle srebrne 7 cm
1 x CD - (Szurbak)K śpiewy Cerkiewne vol.5
1 x Bóg na naszej ziemi. Życie Chrystusa dla dzieci.
1 x Św. Nektariusz - laminat
1 x Św. Barbara /mdf/
1 x Puzzle - Boże Narodzenie
1 x Stichar biało-złoty /2/
1 x Ostatnia Wieczerza
1 x Kadzielnica grecka nr 9591 N
2 x Akatyst do św. Spirydona z Tremituntu
1 x CD - O Wsiepietaja Mati - Fili
1 x Kolorowanka - Moja cerkiew
1 x Ikona Bogarodzicy "Chełmska"
1 x PC nr 34 Kuraszewo - Św. Antoniego
2 x Akatyst do św. Jana Kormiańskiego
1 x Ikonka okrągła /nr 5/
1 x Św. Matrona Moskiewska - m
1 x Ikonka okrągła /nr 13/
2 x Służebnik
1 x Zaśnięcie Bogarodzicy
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 B/
1 x Biblia dla dzieci
2 x Św. Mikołaj /nr 8/- laminat
1 x Cerkwie Południowej Białostocczyzny
1 x Wiesiołek - Atos - ładan
2 x Świeca ofiarna /nr 5/
1 x Eucharystia w Misterium Paschy Chrystusa
2 x Świeca ofiarna /nr 7/
3 x Kopije duże d
1 x Księga metrykalna - O urodzonych
1 x Św. Mikołaj Borowik
3 x Akatyst do św. Eliasza
1 x Święty Nektariusz z Eginy
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał"
1 x Św. Piotr i Paweł
1 x Anielski - Atos - ładan
2 x Biblia - Pismo święte - duże
1 x Jezus Chrystus /nr 10m mdf/
2 x Chrzest Pański
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5 D
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 17/
1 x DVD - Relikwie św. Spirydona w Polsce
1 x Św. Antoni, Jan, Eustachy
1 x Sparta - ładan
3 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 19
3 x Łampada nr 9 złocona
1 x Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy
2 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x Gardenia - Atos - ładan
1 x Eucharystia Apostołów
2 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 1/
1 x Ikona "Chrztu Pańskiego" /mdf/
1 x Całun pogrzebowy
2 x Św. Cyryl i Metody - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - laminat
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x Ikona Bogarodzicy "Częstochowska" - m
1 x Służby na każdyj dień Strastnyja Siedmicy
1 x kadzidło zwykłe
1 x Chrystus Pantokrator /nr 3/
1 x Bizantyjskie - Wizantino - ładan
1 x Materiał żółto - złoto - bordowy /nr GR1/
2 x Biblia dla dzieci
2 x Ikona Bogarodzicy "Radość wszystkich strapionych" nr 2
1 x Materiał biało - złoty /nr 2/
1 x Ikona Chrystusa /mdf nr 15/
1 x Pocztówka P nr 05 /p/
4 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x Synaksarion - 05 Maj
1 x Elpis nr 11/12
2 x Pędzelek do pisania ikon nr 0 D
1 x Św. Arseniusz z Kapadocji
1 x Misteria uzdrowienia
2 x św. Łukasz (Wojno-Jasieniecki)
1 x Listy misjonarskie Św. Mikołaj Serbski (Przekład K.Tur)
1 x Pocztówka P nr 06 /P/
1 x Św. Pantelejmon /nr 3/
1 x Krzyżyk srebrny /nr 31/
1 x Akafist Preswiatiej Bogorodice "Mlekopitatielnica"
1 x Ikona Bogarodzicy "Dodająca rozumu" /mdf/
2 x Kadzidło Atoskie Mirra
3 x Akatyst do Zbawiciela + ikona
1 x Ikona Bogarodzicy "Łagodząca złe serca
2 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
2 x Ikona Bogarodzicy "Radość Wszystkich Strapionych" /mdf/
1 x Tryptyk /nr 2/
2 x Trebnik cz. 1 i 2
2 x Świecznik na świece ofiarne /nr 8/M
1 x Dubicze Cerkiewne Z dziejów Prawosławnej Parafii
1 x Sakrament cz. 2
1 x Św. Onufry Wielki
1 x Deisis
1 x Niedziela Antypaschy
2 x Sakrament Małżeństwa
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Szkło do łampady - niebieskie
1 x Jezus Chrystus /nr 4T/
2 x Krzyżyk drewniany (na sznurku, zawieszce) nr 6
1 x Tryswiecznik paschalny
1 x Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa - Pascha
1 x Kropidło duże
3 x Pomiannik - tw n
2 x Prawosławny Monastycyzm w RP
1 x Ikona Chrystusa w stojącej ramce
1 x Chrystus Pantokrator na tronie
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 4/
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Krzyżyk na zawieszce /d/
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 3/
1 x Ikona Bogarodzicy "Białostocka"
1 x św. Jan z Kronsztadu - laminat
1 x Antonij Mitropolit Surożskij. Trudy. Kniga wtoraja.
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
1 x Ikona Bogurodzicy Pieczorska ze śww. Antonim i Teodozjuszem
1 x Św. Eliasz Prorok
2 x Św. Trójca /nr 2/
1 x Sakrament Spowiedzi. Modlitwy.
1 x Posledowanije Molebnych Pienij
1 x Św. męcz. Wiera, Nadzieja,Luba, Zofia Rzymska /mdf/
1 x Otcze Nasz
1 x Latopisy A. Supraskiej - 3 Język naszej modlitwy - dawniej i d
1 x Uchwyt knotu do łampadki - duży
2 x Świece ślubne /nr 4/
1 x Służebnik - Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow
1 x Św. Dorota męczennica
2 x Martwe Dusze
3 x Życie, choroba, śmierć
2 x Dziękuję Ci, Boże
1 x Księga metrykalna - O zaślubionych
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x Dzikie pola - CD
1 x Św. Barbara
2 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 6) - szer. 20
1 x Łampada stojąca /nr 14 cz/ szkło
1 x Krzyż drewniany na podstawce /2Z/
1 x Ikonka okrągła /nr 1/
1 x CD - (Szurbak)K Ciebie Boga Chwalimy
2 x Jezus Chrystus "Dobry Pasterz"
1 x Widowo. Wieś mieszczańska
1 x Pocztówka P nr 06 /scs/
1 x Jezus Chrystus /mdf nr 14/
2 x Ikona Bogarodzicy "Nieporuszona Ściana"
2 x Akafist ku czci Zmartwychwstania Pańskiego
1 x As - Ty laci maja dusza - CD
1 x Etyczno-praktyczne sentencje prawosławia
1 x Prawosławne Seminarium Duchowne. 50 Lat
2 x Człowiek jako ikona Trójcy Świętej
2 x św. apostoł Piotr - laminat
1 x Św. Car Mikołaj II i jego rodzina
1 x Materiał fioletowo - złoty /nr 6/
1 x Św. Michał Arcystrateg Archanioł /nr 2/ /mdf/
2 x Św. Mikołaj Borowik /nr 2/
1 x Św. Roman Miedwed wyznawca
1 x Akatyst do świętych Starców Optyńskich - CD
1 x Objaśnienie błogosławieństw.
1 x Przepołowienie Pięćdziesiątnicy
1 x Św. Piotr i Paweł - laminat
1 x Wstążka do szat - złota /w/
1 x Obrączka /nr 4/ rozmiar 18
1 x Nawiedzenie Św. Elżbiety
2 x Kościół - Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami
1 x Modlitewnik Prawosławny (VI wydanie)
1 x Anioł Stróż /nr 1d/
1 x Podrasnik - Sutanna - R.52
1 x Wstążka do szat biało-złota (O) szer. 20
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x Zmartwychwstanie i ikona
2 x Kolędy vol.1 - Chór duchowieństwa
2 x Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947
1 x Kl. VI cz. II - Zbaw, Panie; Spasi, Hospodi
1 x Łampada stojąca nr 14 b
2 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 2d mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 10 mdf/
1 x Św. Sprawiedliwy Jan z Kormy
1 x Ikona i Kosmos
1 x Ukrzyżowanie Chrystusa
1 x Misterium modlitwy - przewodnik zmagań duchowych
1 x św. Jarosław Mądry - laminat
2 x Akatyst św. Antoniemu, Janowi i Eustachemu
1 x Trebnik scs /UPC/
1 x Św. Andrzej
1 x Sobór 12 apostołów
1 x Materiał czerwono - złoty /nr GR2/
2 x Pocztówka BN nr 45
1 x Katechezy Chrzcielne. Św. Jan Chryzostom
3 x Nieświęci święci
2 x Starzec Paisjusz. Słowa t.6 O modlitwie
1 x Chrystus Pantokrator /nr 1/
1 x Kl. I - Bóg, świat i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Św. Andrzej Apostoł - /mdf/
1 x Wstążka do szat - złota /sz/
1 x Św. Katarzyna /nr 2/
1 x Droga do szczęścia
1 x Komentarz Św. Ojców do Ewangelii wg. Św. Mateusza
1 x Włodzimierska Ikona Bogarodzicy /nr 1/
1 x Obrzezanie Pańskie
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska"
1 x Mandylion
1 x Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2019
1 x Akatyst za zmarłych
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 21,5
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 5/
1 x Szkło do łampady - czerwone
2 x Tryptyk /nr 6/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 6/
2 x Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy
2 x Św. Aleksander
1 x Zakładka do Ewangelii - granatowa
1 x Wielki Post
2 x Św. Onufry Wielki - laminat
1 x Św. Jan Chrzciciel - laminat
1 x Jezus Chrystus /nr 14m mdf/
2 x Antychowicze z Bielska Podlaskiego
1 x Kanonnik MP
1 x Ikona Bogarodzicy "Ot bied strażdujuszczych"
1 x Frędzle srebrne 5 cm
1 x Apteka ojca Gabriela
2 x Ikona w ramce nr 1
1 x Św. Nektariusz
1 x Mandylion /nr 2/
1 x Ikona św. Katarzyny /RR/
2 x Rumuńscy święci
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 8 DT/
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Chryzostoma pol /N/
1 x Ikona Bogarodzicy "Poszukiwanie zaginionych"
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Życie Matki Bożej w ikonografii
1 x Wniebowstąpienie Pańskie
1 x św. apostoł Jan
1 x Ogień Ducha Świętego
1 x św. apostoł Bartłomiej
1 x Boże Narodzenie /nr 5/
1 x Ikona Bogarodzicy Ostrobramska
1 x Krzyżyk srebrny /nr 168017/
1 x Gardenia - Atos - ładan
1 x Krzyżyk (na sznurku) /nr 10 Z/
1 x Anioł Stróż /nr 1m/
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 17
1 x Kropidło małe
2 x Akatyst "Chwała Bogu za wszystko"
1 x Św. Eufrozyna Połocka mniszka
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - ćwiczenia
1 x Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1 x PC nr 87 - Grzybowszczyzna św.Jana Ch
2 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Jezus Chrystus /nr 12/D
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby" nr 1
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 3/ PP
1 x Podstawka świecy nr 3
1 x Św. Aleksandra Rzymska Męczennica
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Kl. II - Dobra Nowina i ja - podręcznik, ćwiczenia
1 x Cerkwie, kaplice, kapliczki. Orthodox churches. Православные хр.
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Św. Krzysztof
1 x Molitwa Iisusowa t.1
2 x św. apostoł Paweł - laminat
1 x Ikonka okrągła /nr 9/
2 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja"
1 x Hierarchia, kler i pracownicy KP. wyd.II
1 x Synaksarion - 06 Czerwiec
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Ikona Bogarodzicy "Życiodajne Źródło - Żywonosnyj Istocznik" /md
1 x Ikona Bogarodzicy "Kikkska"
1 x Św. Maria Magdalena
1 x Spotkanie Pańskie
2 x św. apostoł Marek - laminat
1 x Św. Grzegorz Dialog i jego Dzieło Ewangelizacyjne
1 x Św. Nina /mdf/
1 x Sobór Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej /nr 2/
3 x Akatyst do świętej równej apostołom Marii Magdaleny (om)
1 x Anioł Stróż nr 2 /mdf/
1 x Czytania na 2023 rok - kalendarz
1 x Św. Eliasz
1 x Pocztówka BN nr 01/17
1 x św. Aleksander Newski - laminat
1 x PC nr 41 Dubicze Cerkiewne - Opieki Matki Bożej
2 x Hierarcha chirurg - życie Arcybiskupa Łukasza (Wojno-Jasieniecki
1 x Akafist o upokojenii usopszych
2 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 4) - szer. 30
2 x Pływak do łampadki
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 9/
1 x Knoty do łampady greckie
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 1/
1 x Podrasnik - Sutanna - R.54
1 x Św. Cyryl i Metody
2 x Św. Mikołaj /nr 2/ - laminat
1 x Smoleńska Ikona Bogarodzicy /nr 4/
1 x Anioł Stróż /nr 2m mdf/
1 x Wstążka do szat żółto-złota (nr 8) - szer. 30
1 x Kwiat cytryny - ładan
1 x Krzyżyk drewniany (na sznurku) /nr 2/
1 x Hiob Zalizo, ihumen poczajowski
1 x Wstążka do szat bordowo-złota (O) - szer. 30
1 x Świeca ofiarna /nr 10/
1 x PC nr 40 Czeremcha Wieś - śww. Kosmy i Damiana
1 x Ikona Bogarodzicy "Gorejący krzew" /mdf/
1 x Encyklopedia T.34
1 x Chrzest Pański /nr 2/
1 x Obrączka /nr 2/ rozmiar 22
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x Czotki 50 - czarne
1 x Ikona Bogarodzicy "Wstawienniczka za grzesznych"
1 x Molitwa Iisusowa t.4
1 x Puzzle - Stworzenie Świata
1 x Św. Arcystrateg Archanioł Michał /mdf/
1 x Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza
1 x Kolędy Christos Rażdajetsia, Sławitie! - CD
1 x Deska do ikony 22x28
1 x Latopisy A. Supraskiej - 7 Dawna cyrylicka księga drukowana
1 x Pocztówka BN nr 6
1 x PC nr 48 Nowoberezowo - Wniebowstąpienia Pańskiego
1 x Kopije średnie d
2 x Akafist MB "Skoroposłusznica" - Terespol
1 x Ikona Bogarodzicy "Pokrow - Opieki" nr 3 - laminat
1 x Akatyst Boskim Cierpieniom Chrystusowym
1 x św. apostoł Mateusz
1 x Ikona Bogarodzicy "Kałużska"
2 x Św. Mikołaj /mdf/
1 x Eucharystia pierwszych chrześcijan
2 x Latopisy A. Supraskiej - 10 Wieniec Chwalenija
1 x Wstążka do szat biało-złota (Z) - szer. 20
1 x Krzyżyk srebrny /nr 3109/
1 x MP3 - Poju Bohu mojemu dondieże jesm
1 x Święte Zofia, Wiera, Nadieżda, Lubow
1 x Leśniański Monaster Narodzenia Matki Bożej
1 x Św. Szymon Słupnik
1 x Akatyst do św. Jerzego - CD
1 x PC nr 49 Opaka Duża - Narodzenia Najświętszej Marii Panny
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 3/
1 x Łampada stojąca nr 14 c
1 x Ikona Bogarodzicy "Otrada ili Utieszenije"
1 x św. Łukasz (Wojno-Jasieniecki) /mdf/
1 x Wstążka do szat - srebrna /sz/
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /mdf/
1 x A koliś jak było? + CD
1 x Zakładka do Ewangelii - żółta
1 x Św. Symeon świadek Świętego Ducha
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x Ikona Bogarodzicy "Kazańska" /nr 14m mdf/
1 x Wieruju (wersja polska)
1 x Encyklopedia T.42
2 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /M/
1 x Kl. III - Słowo Boże
1 x Św. Michał Archanioł /nr 2/
1 x Dawno temu w Zwierkach ...
1 x Synaksarion - 03 Marzec
1 x Freski Supraskie
1 x Czasosłow /nr 4/
1 x Anioł Stróż /nr 4/
1 x Ikona Bogarodzicy "Znak" ze świętymi
1 x Wstążka do szat biało-srebrna (nr 4) - szer. 50
1 x Molitwosłow Psałtir i Kanony /D/
1 x Materiał czerwono - złoty /nr 13/
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Psałterz dla dzieci /o.tw/
1 x Wstążka do szat zielono-złota /GR/ - szer. 40
1 x Łampada nr 13 złocona
1 x Prawosławie. Światło ze Wschodu
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /scs/
1 x Cerkownyje unii w Bielarusi, Litwie, Ukrainie i Polsze i ich pos
1 x św. Matrona
1 x Kl. IV - Życie z Bogiem - podręcznik
1 x Modlitwa rozgrzeszenia /pl/
1 x Krzyżyk 8319
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Kwiat pustyni - ładan
1 x św. Maria Magdalena /relikwie/
1 x Krzyż naprestolny /niebieski/
1 x Św. Jerzy Zwycięzca
1 x Archanioł Michał
1 x Chrystus Pantokrator /nr 5/
1 x Kwiat Atosu - ładan
1 x Drugi chrzest Króla Mieszka I
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest" /nr 2/
2 x Kazańska Ikona Bogarodzicy /nr 2/ - złocenie
1 x Chrzest Pański
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 2/ mdf
1 x Ikonka Chrystus - plastik
1 x Jezus Chrystus /nr 16 DT/
1 x Pocztówka P nr 47
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwierska" - koszulka
1 x PC nr 102 Zgorzelec - św. Konstantyna i Heleny
1 x Latopisy A. Supraskiej - 5 Synody Cerkwi Prawosławnej
1 x Św. Mikołaj /nr 8/
1 x XXX Lat Bractwa św. Cyryla i Metodego
1 x MP3 - Tradycji Monastyrskogo Pienija
1 x Św. Nicefor Kantakuzen męcz.
1 x Wstążka do szat błękitno-złota (nr 4) - szer. 20
1 x Św. Marek Apostoł i Ewangelista
1 x Świecznik ozdobny 1
1 x Synaksarion - 04 Kwiecień
1 x Krzyżyk na zawieszce /m/
1 x PC nr 42 Grabarka - Ikony M.B. "Radość Wszystkich Strapionych"
1 x Ikona Bogarodzicy "Godne Jest"
1 x Święte Niewiasty - mały leksykon hagiograficzny
2 x Prawosławnyj Bohosłużebnyj Sbornik
2 x Psałterz na cześć Matki Bożej
1 x Ikonka Bogurodzicy - Wsiecarica plastik
1 x Psałtir nr 4 s molitwami o żywych i usopszych
1 x Passija - służba
1 x św. apostoł Bartłomiej - laminat
1 x św. apostoł Jan - laminat
1 x Służebnik Liturgia św. Jana Złatoustaho scs/pol /N/
1 x Ikona Bogarodzicy "Ostrobramska"
1 x św. apostoł Filip
2 x Pismo Święte Nowego Testamentu
1 x św. apostoł Mateusz - laminat
1 x św. apostoł Piotr
1 x Fiodorowska Ikona Bogarodzicy /nr 3/
1 x O śmierci i życiu przyszłym
2 x Elpis nr 15/16
1 x Mnisi Góry Atos o duchowości prawosławnej
1 x Prorok Moisiej
1 x Obraz Sacrum
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/ - złocenie
1 x Nie odrzucaj Bożego daru
1 x Ikona Bogarodzicy "Płodna Góra" /mdf/
1 x Fiodorowska Ikona Bogarodzicy /nr 1/
1 x Sakrament Chrztu i Bierzmowania
1 x Św. Antoni i św. Teodozy Pieczerscy - laminat
1 x Jepitrachil i poruczy biało - srebrne
1 x Ikona Chrystusa - ryza, ramka biała
1 x Kazańska Ikona Bogarodzicy
1 x Psałtir /Błahowiest/
1 x Ikona Bogarodzicy "Strastnaja" - Nieustającej Pomocy /mdf - nr 2
1 x Wstążka do szat - złota /w - kr/
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem Strzał" /mdf - nr 2/
1 x Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy Żywot św. Mikołaja
1 x Wałaamska Ikona Bogarodzicy w stojącej ramce
1 x Apostołów Słowian wychwalamy - 2 CD
1 x Ikona Bogarodzicy "Poszukiwanie Zaginionych" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Królowa Wszystkich" /nr 1/
1 x Św. Dymitr z Salonik - laminat
1 x Akafist przed Ikoną Bogarodzicy "Wospitanije"
1 x Fiodorowska Ikona Bogarodzicy /nr 2/
1 x Elpis nr 13/14
1 x Ikona Bogarodzicy "Życiodajne Źródło" /mdf/
1 x Akafist do Przenajświętszej Bogarodzicy Wsiecaryca
1 x Kadzidło Atoskie Wiesiołek
1 x Psałtir scs /m - z/
1 x Pascha - służba
1 x Ikona Chrystusa /nr 1/
1 x Psałtir nr 3
1 x Ikona Bogarodzicy "Trójręka" /mdf nr 2/
1 x Św. Andrzej Apostoł /p/
1 x Pomiannik
1 x O Duchu Bożym i duchu tego świata
1 x Nowy Testament - Pismo Święte
1 x Ikona Bogarodzicy "Siedem strzał - Łagodząca Złe Serca" /mdf/
1 x Frędzle złote 4,5 cm
1 x Św. Serafim z Sarowa
1 x "Ramka" do ikon 21x17 cm
1 x Ikona Bogarodzicy "Niewyczerpany Kielich" /nr 2/
1 x Prorok Mojżesz - kolorowanki, łamigłówki, ćwiczenia
1 x Ikona Bogarodzicy "Szybko spełniająca prośby - Skoroposłusznica"
1 x Prawosławnyj Molitwosłow
1 x Na tej ziemi tylko uczymy się żyć
1 x Objaśnienie dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
1 x Nabożeństwo Paschalne
1 x Św. Serafim w stojącej ramce
1 x Kadzidło Atoskie Kwiat Pustyni
53.559,10zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce