49,00zł

Ostatni Ojcowie Kościoła

Ostatni Ojcowie Kościoła

Tytuł: Ostatni Ojcowie Kościoła. Kabasilas. Palamas
Autor: Yannis Spiteris
Wydawnictwo: Wydawnictwo Księży Marianów MIC
Wydanie: Warszawa 2006
ISBN: 83-7119-476-5
Liczba stron: 364
Wymiary: 15 × 21 cm
Okładka: twarda

Seria: Bogosłowije 5

Mikołaj Kabasilas Chamaetos (ok. 1322-1391), teolog bizantyjski, dał się poznać zwłaszcza jako autor dzieł o duchowym zjednoczeniu chrześcijan z Chrystusem poprzez sakramenty.
Św. Grzegorz Palamas (1296 I3S9), teolog, mnich, później arcybiskup Tesaloniki, zasłynął jako obrońca szczególnych form doświadczę nią Boga.
Obaj są. uważani za ostatnich Ojców Koś cioła i obaj wnieśli znaczący wkład w rozwój myśli teologicznej Kościoła Wschodniego.

Yannis Spiteris, urodzony w 1940 r. na greckiej wyspie Kortu, duchowny rzymskokatolicki, doskonały znawca Kabasilasa i Palamasa, przedstawia ich zarówno jako wielkich mistrzów refleksji teologicz nej i życia duchowego, jak i potencjalnych prze wodników na drodze ożywionych dzisiaj poszuki wań ekumenicznych.


WSTĘP

Zdarza się często, że wysoko ceniony przez specjalistów autor pozostaje nieznany szerszym kręgom odbiorców. Niniejsza książka jest poświecona takiemu właśnie pisarzowi, przynajmniej jeśli chodzi o środowisko katolickie. W Kościele prawosławnym Mikołaj Kabasilas jest postacią dobrze znaną i traktuje się go na równi ze starożytnymi Ojcami Kościoła. Na Zachodzie jego imię pojawiło się w witrynach księgarń dopiero w ostatnim czasie, gdy został przetłumaczony na języki nowożytne jego piękny traktat Życie w Chrystusie, często porównywany z Naśladowaniem Chrystusa Tomasza a Kempis. Może jednak lepiej wyraził myśl Kabasilasa tłumacz na język niemiecki, który zatytułował to dzieło Mistyka sakramentalna Kościoła Wschodniego.
Jak jednak wspomniano, rekompensatą niewielkiej znajomości Kabasilasa w szerszych kręgach był - również w Kościele łacińskim - wielki szacunek okazywany mu przez znawców. Niewielu wie o tym, że Objaśnieniem Boskiej Liturgii tego autora posługiwano się na Soborze Trydenckim już od pierwszych sesji poświęconych Eucharystii jako cennym świadectwem dla wiary katolickiej.
Bossuet cytuje Kabasilasa i nazywa go „jednym z najpewniejszych teologów Kościoła greckiego”. M. de la Taille, najbardziej miarodajny w sprawach Eucharystii teolog katolicki, przytacza szereg wypowiedzi Kabasilasa i dodaje: „Uważam, że nie powiedziano nigdy o Eucharystii czegoś piękniejszego i prawdziwszego”. Odnajduje też u niego najwymowniejsze świadectwa starożytne dotyczące czci Najświętszego Serca Jezusa.
Uważamy zatem za rzecz pożyteczną, a nawet za obowiązek, zaproponować naszym czytelnikom niniejsze opracowanie, które w sposób właściwy, a jednocześnie przystępny przedstawia w pełni naukę Kabasilasa. Szacunek dla chrześcijańskiego Wschodu zaczyna się od poznania najwybitniejszych jego przedstawicieli. Poznając zaś ich, odkrywa się głębię wiary, która nas łączy.
Tomaś Śpidlik S.I.

WPROWADZENIE

Dzieło Grzegorza Palamasa stanowi wspaniałe osiągnięcie wielkiej wschodniej tradycji teologicznej. Jest to tradycja, w której elementy filozoficzne, apologetyczne, duchowe i mistyczne przenikają się w sposób nierozłączny; w której najodważniejsze, „paradoksalne” spekulacje dialektyczne idą w parze z najgłębszym poczuciem nieprzenikalności Tajemnicy; w której neoplatońska sofia i chrześcijańska morza tworzą niepodzielny układ biegunowy; wymiary całkowicie różne, a przecież wzajem nierozłączne, by można było zrozumieć całość. Badania Yannisa Spiterisa, odznaczające się wielkim zaangażwaniem i filologicznie udokumentowane, są obszernym świadectwem tego bogactwa, owej symfonijności, w tych wymiarach zapewne „obcej” Zachodowi. Znaczenie tego dzieła, które, jak mam nadzieję, przyczyni się wreszcie do wprowadzenia postaci Palamasa w obręb włoskiej dyskusji filozoficzno-teologicznej (do filozofii i teologii), polega właśnie na tym, że nie ogranicza się do określonego aspektu dzieła świętego Ojca, ale omawia również krytycznie wszystkie jego powiązania i odniesienia.
Teologicznym zwornikiem dzieła Palamasa i jego „obrony” hezychazmu, który pojmuje on, moim zdaniem słusznie, jako wyróżniającą cechę Kościoła wschodniego, jest dana człowiekowi przez Chrystusa, dzięki Jego Wcieleniu, możliwość zdobycia już teraz królestwa, które jest w nim (Łk 17,21; hezychazm jest „zakotwiczony” bez reszty w tych słowach Ewangelii). Spiteris podkreśla z mocą to, co zasadnicze: człowiek jest przebóstwiony w Chrystusie; Bóg jako taki przychodzi, by w nas zamieszkać. Synowie Zmartwychwstania są braćmi i współdziedzicami, i dzięki Niemu „mają życie i mają je w obfitości” (J 10,10). Aby jednak zdobyć tę przebóstwiającą łaskę, człowiek musi zanurzyć się w sobie samym, w ciszy i milczeniu...

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
MIKOŁAJ KABASILAS TEOLOG I MISTYK BIZANTYŃSKI
Jego synteza teologiczna
WSTĘP
ŻYCIE I ZWIĄZANE Z NIM PROBLEMY
PREZENTACJA DZIEŁ
Życie w Chrystusie
Objaśnienie Boskiej Liturgii
Objaśnienie świętych obrzędów i Objaśnienie obrzędów Boskiej Liturgii
Homilie Maryjne
Modlitwy
DOKTRYNA TEOLOGICZNA
Schemat trynitarny
Chrystologia: prymat Chrystusa
Mariologia Kabasilasa
Odkupienie
Sakramenty: „przyswojenie sobie” odkupienia
DODATEK
Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna i Słowa Bożego
Mowa przeciw lichwiarzom
BIBLIOGRAFIA
Źródła
Opracowania

Święty Grzegorz PALAMAS
Łaska i doświadczenie

WPROWADZENIE
WSTĘP
ŻYCIE I DZIEŁA
Informacje biograficzne i spór hezychastyczny
Dzieła Palamasa
DOKTRYNA TEOLOGICZNA
Założenia doktrynalne
Człowiek i jego przebóstwienie
Nauka o odkupieniu
Mariologia
Nauka ascetyczno-mistyczna
DODATEK
Homilia XVI
BIBLIOGRAFIA
Źródła
Opracowania

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
4 x Nieświęci święci
1 x Czotki 30 - białe
1 x Czotki 30 - jasnoczerwone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 3/
1 x Czotki 30 - ciemnozielone
1 x Czotki 30 - czarne /nr 1/
1 x Czotki 50 - czarne S
1 x Czotki 100 - czarne S /nr 1/
1 x Świeca ofiarna /nr 5/
2 x Kadzielnica nr 2 złocona z dzwonkami
1 x Świece ślubne /nr 1/
1 x Świece ślubne /nr 3/
1 x Świeca ofiarna /nr 1/
1 x Świeca "Eleos" ż - Wigilijne dzieło Pomocy dzieciom
1 x Świeca ofiarna /nr 2/
1 x Kadzielnica grecka mosiężna nr 3M niklowana
1 x Kadzielnica grecka mosiężna nr 3
1 x Świeca ofiarna /nr 7/
3 x Kadzielnica nr 3 złocona z dzwonkami
1 x Świeca ofiarna /nr 3/
1 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami i emalią /sześciokątna/
1 x Kadzielnica grecka nr 2 cz mała
1 x Świece ślubne /nr 2/
2 x Kadzielnica nr 4 złocona z dzwonkami (sześciokątna)
1 x Kadzielnica grecka nr 2 cz duża
2 x Kadzielnica nr 1 złocona
1 x Kaladki - AS
1 x Pieśni z Bogogłasnika - Prymaki /kaseta/
1 x Molebnyj kanon s akafistom Żirowickoj Ikonie Bożijej Matieri
3 x Kolędy prawosławne - Prymaki /kaseta/
1 x Deska do ikony 19x24
1 x Całun pogrzebowy
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 4
1 x Podstawka świecy nr 1
1 x Karteczki intencyjne "O zdrawii"
1 x Koszulka męska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Karteczki intencyjne "O upokojenii"
1 x Koszulka damska - "10 lat Cerkiew.pl"
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 5
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 6
1 x "12 Denarów" dla św. Góry Grabarka - patyna
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3
1 x Łampada grecka nr 3 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11/
1 x Łampada nr 7
1 x Łampada nr 13 złocona
1 x Łampada nr 11 (zielona)
1 x Łampada stojąca /nr 12/
1 x Łampada nr 2 złocona
1 x Łampada stojąca /nr 11/ złocona
1 x Łampada nr 6 - złocona
1 x Łampada nr 11 (niebieska)
1 x Łampada nr 12 złocona
1 x Łampada nr 7 - złocona
1 x Łampada stojąca /nr 05/ złocona
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Łampada stojąca /nr 10/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /nieb/
1 x Łampada "swiat" - cz
1 x Łampada nr 11 (czerwona)
1 x Łampada nr 9 złocona
1 x Łampada grecka nr 3 biała
1 x Triod Cwietnaja MP
1 x Haczyk do łampady nr 4 - pozłacany
1 x Molitwy swietilnicznyja i utrennija
1 x Haczyk do łampady nr 3 - pozłacany
1 x Haczyk do łampady nr 2 D - mosiężny
1 x Haczyk do łampady nr 2 - biały
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /buk/
1 x Anioł Stróż nr 3 /mdf/
1 x Iliton
1 x Iisus Christos. Żyzń i uczenije t.4
1 x Encyklopedia T.45
1 x Relikwiarz - Moszczewik mały
1 x Haczyk do łampady nr 10
1 x Haczyk do łampady nr 6 - mosiężny
1 x haczyk do łampady nr 11
1 x Kropidło małe
1 x Ewangelia
1 x Haczyk do łampady nr 1 - mosiężny
1 x Iliton (nr 3)
1 x Anielski - Atos - ładan
1 x Haczyk do łampady nr 1 - biały
1 x Bursztyn - Atos - ładan
1 x Relikwiarz - Moszczewik duży
1 x Krzyż ołtarzowy - emalia
1 x Kielich - czasza 0,5 l
1 x Haczyk do łampady nr 5 - pozłacany
1 x DVD - Bogurodzica. Szlakiem Podlaskich Ikon
1 x Haczyk do łampady nr 1 - pozłacany
1 x Haczyk do łampady nr 7 - mosiężny
1 x Tryswiecznik paschalny
1 x Nasza mowa
1 x Haczyk do łampady nr 8 - mosiężny
1 x Oktoich t.1-2 MP
1 x Deseczka do rozdrabniania prosfor /lipa/
1 x Cegiełka na rzecz cerkwi św.Jana Teologa
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2
1 x Kadzielnica na łampadkę - Pajączek
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 0
1 x Knot do łampadki
1 x Forma na paschę serową
1 x Pocztówka I nr 4
2 x Pocztówka I nr 1
1 x Kropidło duże
1 x Kopije małe d
17.520,50zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce