36,00zł

Teologia bizantyjska

Teologia bizantyjska

Autor: John Meyendorf
Tytuł: Teologia bizanytjska. Historia i doktryna.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie: II Kraków 2007
ISBN: 978-83-233-2287-0
Liczba stron: 250
Wymiary: 150 x 230 mm
Okładka: miękka

Przedmowa do drugiego wydania

Publikacja nowego wydania tej książki daje autorowi sposobność do skorygowania drobnych nieścisłości i dodania kilku odnośników bibliograficznych. Oczywiste jest jednak, że w dziedzinie, która ciągle wzbogaca się o nowe publikacje, tak ogólny przegląd jak ten nie może być całkowicie wyczerpujący, jeśli nawet autor czuje się wielce zobowiązany wynikom badań wielu ze swych kolegów, których nazwiska nie pojawiają się w Bibliografii.
W dużej mierze pozytywna reakcja, z jaką spotkała się Teologia bizantyjska, zdaje się wskazywać, że próba połączenia historycznej i systematycznej metody ujmowania tego tematu była zasadniczo usprawiedliwiona. Powstało jednak ryzyko niezrozumiałego użycia w tym tytule jakiegoś przymiotnika, a zwłaszcza przymiotnika „bizantyjska” dla zdefiniowania „teologii”. Przymiotnik ten pojawia się dzisiaj w wielu różnych kontekstach, a granice tego, co właściwie jest „bizantyjskie”, trudno określić. Z drugiej strony, sami teologowie bizantyjscy nie uważali własnej tradycji religijnej za ograniczoną kulturowo czy doktrynalnie. W dalszym ciągu odnosili się do Pisma Świętego i wczesnych Ojców Kościoła, a jednocześnie twierdzili, że są rzecznikami prawdziwej nauki chrześcijańskiej w odróżnieniu od niechalcedońskiego Wschodu i łacińskiego Zachodu. Co więcej, dzisiejszy Kościół [prawosławny] utożsamia się w nader szczególny sposób z tą „bizantyjską” tradycją (nie wykluczając wszakże możliwości i form wyrazu czy rozwoju tej samej prawdy chrześcijańskiej), ponieważ uważa je za historycznie zgodne z samą wiarą Apostołów. W takiej sytuacji przegląd historyczny - a zwłaszcza próbę systematycznego przedstawienia teologii bizantyjskiej - można łatwo zinterpretować jako oparty na konfesyjnych uprzedzeniach albo, przeciwnie, jako świadomie odrzucający, w imię obiektywności historycznej, roszczenia samych Bizantyjczyków i nowoczesnej teologii prawosławia.
Autor z pewnością może zrozumieć tych krytyków, którzy, wyrażając swe poglądy o książce, przytaczali tę czy inną ze wzajemnie wykluczających się interpretacji. Jest on całkowicie przekonany, że studiowanie Bizancjum i teologii bizantyjskiej nie tylko jako nosicieli ortodoksji religijnej, lecz także jako zjawisk historycznych o mieszanej treści kulturowej jest zarówno możliwe, jak i konieczne. Samej ortodoksji teologicznej nie sposób całkowicie zdefiniować i wyrazić pojęciowo, nie podejmując starannych i krytycznych badań historycznych, które służą obaleniu idoli i uniknięciu błędnych interpretacji. Z drugiej strony, te same badania -jeśli są rzeczywiście obiektywne - ukazują istnienie godnej uwagi i teologicznie konsekwentnej tradycji, która obejmuje greckich Ojców z IV wieku, chrystologię Cyryla z Aleksandrii oraz syntezę przedstawioną przez Maksyma Wyznawcę i Grzegorza Palamasa. W opinii autora ta konsekwentna tradycja reprezentuje główny nurt myśli teologicznej w Bizancjum i jest zbieżna z samą treścią prawosławnego doświadczenia religijnego. Zdaję sobie w pełni sprawę, że niektórzy historycy kwestionują ten „główny nurt” bizantyjskiej myśli teologicznej. Są wśród nich tacy, którzy na przykład twierdzą, że grupa antypalamickich teologów z XIV wieku to prawdziwi reprezentanci wcześniejszej myśli patrystycznej, którą Palamas zdradził. Debatę nad tą kwestią rozpoczął na początku XX wieku Martin Jugie, a ostatnio podjęło ją kilku autorów, w szczególności zaś Gerhard Podskalsky. Kwestia ta łączy się z pewnymi implikacjami historycznymi, filozoficznymi i z pewnością konfesyjnymi; niewątpliwie debatę nad nią trzeba kontynuować.
Sama ta debata pokazuje, że teologia bizantyjska łączyła się z głównymi kwestiami chrześcijańskiej myśli i doświadczenia, które w dalszym ciągu pozostają w centrum dzisiejszego myślenia teologicznego. W ten sposób ujęcie czysto historyczne nieuchronnie prowadzi do debaty nad substancją.
Autor chciałby powtórzyć swe podziękowania z oryginalnego wydania tego dzieła. Jest on w szczególności zobowiązany śp. Edwinowi A. Quainowi, SJ, byłemu zastępcy redaktora naczelnego w Fordham University Press, który nie szczędził czasu, energii i niezwykłej kompetencji, by ulepszyć tekst książki, jak również wielebnemu Walterowi J. Burghardtowi, SJ, redaktorowi Theological Studies, za lekturę mojego rękopisu i kilka pożytecznych sugestii. Autor również składa podziękowania prof. Jaro-slavowi Pelikanowi, dziekanowi uniwersytetu w Yale, za dostęp do jego monumentalnego dzieła The Christian Tradition i możność wykorzystania go jeszcze przed publikacją.
J.M.

SPIS TREŚCI
Przedmowa do drugiego wydania
Wprowadzenie. Charakter i źródła teologii w Bizancjum.
CZĘŚĆ PIERWSZA Historia
ROZDZIAŁ 1. Teologia bizantyjska po soborze chalcedonskim
ROZDZIAŁ 2. Kwestia chrystologiczna
ROZDZIAŁ 3. Kryzys ikonoklastyczny
ROZDZIAŁ 4. Mnisi i humaniści
ROZDZIAŁ 5. Teologia monastyczna
ROZDZIAŁ 6. Eklezjologia: źródła kanoniczne
ROZDZIAŁ 7. Schizma między Wschodem a Zachodem
ROZDZIAŁ 8. Spotkanie z Zachodem
ROZDZIAŁ 9. Lex orandi
CZĘŚĆ DRUGA Doktryna
ROZDZIAŁ 10. Stworzenie
ROZDZIAŁ 11. Człowiek
ROZDZIAŁ 12. Jezus Chrystus
ROZDZIAŁ 13. Duch Święty
ROZDZIAŁ 14. Trójjedyny Bóg
ROZDZIAŁ 15. Teologia sakramentalna: cykl życia.
ROZDZIAŁ 16. Eucharystia
ROZDZIAŁ 17. Kościół w świecie
Konkluzja: antynomie.
Przypisy
Bibliografia
Indeks...

Inne pozycje serii Mysterion:
Kult świętych
O świątyni Bożej
Nowe tablice czyli objaśnienie o cerkwii liturgii nabożeństwch i utensyliach cerkiewnych
Teologia mistyczna kościoła wschodniego
W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni
Powstanie wspólnej tradycji (100-600)
Mistycy wczesnochrześcijańscy

Recenzje

Producent
Szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie
1 x CD - O Wsiepietaja Mati - Fili
1 x Kalendarz ścienny 2022 r. - mały
1 x CD - Zmartwychwstania dzień - Fili
3 x PC nr 47 Nowoberezowo - św. ap. Jana
2 x PC nr 100 Ryboły - św. Kosmy i Damiana
3 x PC nr 51 Puchły - Opieki Matki Bożej
2 x PC nr 29 Białystok - Św. Marii Magdaleny
2 x PC nr 40 Czeremcha Wieś - śww. Kosmy i Damiana
1 x PC nr 37 Topilec - Św. Mikołaja
2 x PC nr 48 Nowoberezowo - Wniebowstąpienia Pańskiego
2 x PC nr 34 Kuraszewo - Św. Antoniego
1 x PC nr 52 Rogacze - Narodzenia Najświętszej Marii Panny
3 x PC nr 45 Krynki - Narodzenia Najświętszej Marii Panny
2 x PC nr 41 Dubicze Cerkiewne - Opieki Matki Bożej
2 x PC nr 60 Zubacze - św. Mikołaja
2 x PC nr 20 Knorydy - Św. Jerzego
4 x PC nr 53 Stawiszcze - Cudu arch. Michała
2 x PC nr 49 Opaka Duża - Narodzenia Najświętszej Marii Panny
3 x PC nr 46 Kuzawa - Św. Barbary
2 x PC nr 42 Grabarka - Ikony M.B. "Radość Wszystkich Strapionych"
1 x PC nr 14 Bielsk Podlaski - Św. Trójcy (przy szkole ikonograficzn
4 x PC nr 50 Połowce - św. ap. Jana Teologa
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi bielskiej
1 x Perły doliny Narwi
1 x Perły ziemi siemiatyckiej
1 x Pocztówka BN nr 8
1 x Byłe i obecne cerkwie Warszawy
2 x Cerkiewki i kaplice północnej Białostocczyzny
1 x Perły ziemi kleszczelowskiej i czeremchowskiej
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 1
1 x Sobór św. Mikołaja w Białymstoku
1 x Cerkiewki i kaplice ziemi hajnowskiej
1 x 100 lat cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
1 x Niezapomniane Dziedzictwo cz. 2
1 x Perły ziemi hajnowskiej
1 x Pocztówka BN nr 01/17
2 x Perły doliny Nurca
1 x Pocztówka BN nr 4
1 x Pocztówka BN nr 02/17
1 x Pocztówka BN nr 46
1 x Pocztówka BN nr 01/21
1 x Pocztówka BN nr 5
1 x Pocztówka BN nr 1
1 x Pocztówka BN nr 45
1 x Pocztówka BN nr 05/20
1 x Pocztówka BN nr 3
1 x Pocztówka BN nr 02/21
1 x Łampada stojąca nr 14
1 x Łampada stojąca /nr 11 cz/
1 x Łampada stojąca /nr 08/ złocona /cz/
1 x Homilie t. III Bezustanna Opieka
1 x Żywoty Świętych - październik
1 x Homilie t. III - IV
1 x Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym
1 x Żywoty Świętych - listopad cz.2
1 x Misterium Śmierci
1 x Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?
1 x PC nr 67 Stary Kornin - św. Michała Archanioła
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 2 K
1 x Syryjskie Hymny o Maryi
1 x Wstążka do szat żółto-złota (K) - szer. 25
1 x Myśli o modlitwie.
1 x Opowieści Pielgrzyma
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 1 K
1 x Pędzelek do pisania ikon nr 3 K
1 x Pływak do łampadki
1 x PC nr 62 Radom - Św. Mikołaja
1 x Ikona Bogarodzicy "Iwerska" /mdf/
1 x PC nr 74 - Mostowlany - św. Jan Teologa
1 x Anioł Stróż nr 2 /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Karmiąca mlekiem" /mdf/
1 x PC nr 99 - Piatienka Podwyższenia Krzyża
1 x Ikona Bogarodzicy "Poczajowska" /mdf/
1 x PC nr 77 Białystok - Zmartwychwstania Pańskiego (nr 2)
1 x Ikona Bogarodzicy "Jerozolimska" /mdf/
1 x Ikona Bogarodzicy "Gorejący krzew" /mdf/
1 x 40 męczenników z Sebasty /mdf/
1 x Ikona "Opieki Najświętszej Bogurodzicy" /nr 3/ mdf
1.220,30zł
Poleć produkt
Podziel się poprzez e-mail. Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.
osCommerce